Monday, July 30, 2018

Mars Uranüs Karesi – 2 Ağustos 2018

Tablo: "The Wrestlers", 1853, Gustave Courbet

Mars Uranüs Karesi – 2 Ağustos 2018


2 Ağustos Perşembe, mücadelenin gezegeni Mars ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Bu açı isyankar, düzen bozucu hareketler işaret eder. Başlatılan işlerin özgürlükle çeliştiğini gösterir. Gezegenlerin bulunduğu öncü Kova ve Boğa burçları, bu bağımsızlık krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Değişime direnmek ile düzenleri yıkan patlayıcı bir isyan çatışıyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı her şeye muhalefete ve başkaldırıya yönlendirilmiş abartılı bir bireysellikle özdeşleştirmiştir. Sırf farklı olmak için provokatif hareketler gözlemlenebilir. Uranüs-Mars ikilisi sabırsızlık, hoşgörüsüzlük, katılık, sabit fikirlilik ve sinir getirir. Bir Tiran gibi vahşi ve fanatik hareketlere işaret eder. James Braha, bu transiti egosu ve arzuları tarafından yönlendirilen kişinin sonunu düşünmeyen sabırsız eylemleri neticesinde gerilimler, aksilikler, tartışmalar ve kazalar ile karşılaşması şeklinde açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı dürtüsel hareketler ve aceleci kararlar sonucu ani, beklenmedik ve istenmeyen sonuçlarla yüzyüze kalmak olarak betimlemiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, hareketlerinin engellendiği hissiyle kontrolsüz bir öfkeye kapılmak, ve sonunu düşünmeden çatışmaya girmektir. Özgürlüğün, bağımsızlığın bastırıldığı koşullarda; bireyselliği yansıtmanın engellendiği durumlarda aceleci, sabırsız ve dürtüsel savaşlar başlatmaktır. Bu transit bir ego krizine işaret eder, ve kişi kendini ortaya koyabilmek, isteklerini tanımlamak ve peşinden gitmek için yıkıcı ve abartılı bir şekilde başkaldırabilir. Bu kişisel patlamalara, hiddete, sinire, isyana, anarşiye ve düzen bozuculuğa yol açar. Bu dikbaşlı yaklaşım belaları çeker. Pişman olunacak sonuçlar gündeme gelebilir, kazalar yaşanabilir. Ayrıca, bu açı altında kim olduğuyla temas kuramamış ve gerçek orijinalliğini yansıtamamış kişiler, sırf farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunabilir, ani öfke patlamaları ve beklenmedik kavgalar patlak verebilir.


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sakin bir şekilde kim olduğunu, ne istediğini ve bu istekler için nasıl mücadele vereceğine karar vermektir. Kendi orijinalliğine güvenmek, ve farklılığını cesurca, yıkıcı olmadan yansıtmak gerekir. Burada aceleci, dürtüsel, düşüncesiz, sabırsız hareketlere karşı temkinli olmak gerekir. Bu transitin verimli kullanımı, daha sakin, hareketlerinin sonuçlarını da düşünerek geleneksel yöntemlerin dışında, yenilikçi modellerle mücadele etmektir. İstenilen şey için bağımsız, duygusuz bir şekilde gerektiğinde aykırı olma pahasına savaşmaktır.  Bu açı etkisinde, bireyliğini tesis etmek için atılganca kendini ortaya koymak gerekir. Akl-ı selim içinde farklılığını cesurca yansıtmak, sağlıklı bir özgürleşmeyi getirir. Oluşan bu açının getirdiği bağımsızlaştırıcı enerjiyi cesurca inisiyatif almak ve yeni projeleri hayat geçirmek için kullanmak şanslı ve rahatlatıcı olacaktır. Bu fırsattan psikolojik gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız, aceleciliğe, düşüncesizliğe ve vahşiliğe kapılmadan hayatınızda bir türlü değiştiremediğiniz köhneleşmiş yapıları revize etmeye cesaret edip, aktif, öncü, hevesli bir enerjiyle yeni, özgür modeller inşa edin.

Bu açıdan doğum haritasında 2 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects AstrologiquesÉditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Friday, July 27, 2018

Seçim Astrolojisinde Genel Prensipler
Seçim Astrolojisinde Genel Prensipler

Seçim Astrolojisi (Electional Astrology), bir işi başlatmadan önce en elverişli zamanı seçmek için kullanılan astroloji dalıdır. Seçim Astrolojisini işi, en istenen sonucu verecek zamanı bulmaktır. Bu yöntemle evlenme tarihi veya bir şirket kurma tarihi gibi önemli zamanlar en bereketli sonucu alacak şekilde belirlenebilir.

Bu derleme, Seçim Astrolojisine bir giriş niteliğinde, bir işe başlarken en elverişli zamanı seçmek için genel prensiplerin neler olduğunu açıklayacaktır. Bu derleme oluşturulurken Dorotheus of Sidon, Vivian Robson, Steven Forrest, Lee Lehman, John Frawley ve Chris Brennan’ın Seçim Astrolojisiyle ilgili kitapları ve makaleleri kullanılmıştır.

Bir uyarıda bulunmakta fayda var: Bu prensipler sadece seçim astrolojisi konseptiyle okuyucunun tanışması ve kavrama bir giriş yapması içindir. Gerçekten Seçim Astrolojisi yapabilmek için, her spesifik başlatılacak iş için gerekli özel kuralları çok iyi bilmek ve defalarca bu konularda seçim haritaları çıkararak tecrübe kazanmak gerekir.

Seçim Astrolojisinde öncelikle neyin seçildiğine bakılmalıdır. Seçilen konu evlilik, bir şirket kurma, kontrat imzalama, bina inşaatında temel atma, ev kiralama, borç alma, işçi işe alma, eşya satın alma gibi pek çok konudan biri olabilir. Dikkat edilecek birinci husus, seçim astrolojisi teknikleri kullanılarak seçilen haritanın, seçilen konuya benzemesidir. Örneğin bir evlilik tarihi belirleniyorsa, seçilen haritadaki gezegenlerin, evlerin, açıların yerleşimi bir evliliğe, hatta iyi bir evliliğe benzemelidir. Ya da bir şirket kuruluyorsa, harita şirketin ticaretini yaptığı alana ve o alanda başarılı bir şirkete benzeyen bir harita olmalıdır.

Doğum Haritası ve Dünyasal Haritalar

Seçim Astrolojisinde sıklıkla sadece seçilen anın haritasını çıkarma ve bu haritayı sadece kendi içinde değerlendirme hatasına düşülmektedir. Vivian Robson, Steven Forrest, John Frawley ve Lee Lehman’ın uyardıkları üzere, seçim haritası Doğum Haritasıyla beraber düşünülmelidir.

Doğum haritasında vaat edilmeyen bir şey seçim astrolojisiyle gerçekleştirilemez.

Seçim haritasındaki gezegenler Doğum Haritasındaki önemli gezegenlere zarar veren açılarda bulunmamalıdır. Ayrıca Doğum Haritasındaki yükselen yöneticisi veya seçilen konuya ait ev ve yöneticisi, seçim haritasında güçlendirilmelidir. Steven Forrest, seçim haritasını, Doğum Haritasına yapılan bir transit gibi düşünmeyi ve o şekilde yorumlamayı tavsiye etmiştir. John Frawley ise özellikle Satürn gibi malefik gezegenleri 12.ev gibi yerlere kapatırken iki kere düşünmek gerektiğini, eğer bu gezegen Doğum Haritasında MC gibi bir kariyer göstergesini yönetiyorsa bir iş kurma haritasında bunu 12.eve yerleştirmenin çok hatalı olacağını söylemiştir. Aynı şekilde Doğum Haritasında yükselen yöneticisi olan bir gezegeni seçim haritasında güçsüz ve zarar gördüğü bir yere konumlandırmak hatalıdır. Doğum Haritasındaki yükselen ve Doğum haritasındaki ışıklar (Güneş ve Ay) seçim haritasıyla güçlendirilmelidir. Bu örnekler gösteriyor ki, bir seçim haritası oluşturulacağı zaman öncelikle seçim haritası oluşturulan kişinin Doğum Haritası çok iyi çalışılmış olmalıdır.

Vivian Robson ve Lee Lehman, Seçim haritasını aynı zamanda Dünyasal Haritalarla (Mundane Charts) birlikte düşünmek gerektiğini söyler. Yani en son yaşanan lunasyonlar (Yeni Ay, Dolunay, Tutulmalar) ve Ingress haritalar, ve bunların yöneticileri seçim haritasıyla iyi ilişkide ve güçlü yerleştirilmiş olmalıdır.


Temel Prensipler

Seçim Astrolojisindeki genel prensipleri açıklayan yukarıdaki yazarların hepsinin hemfikir olduğu hususlar şöyledir:
1)      Yükseleni güçlendirmek
2)      Ay’ı güçlendirmek
3)      Seçilen konuya ait evi güçlendirmek

Bu yöntemleri açıklamadan, önce şu hususu akılda tutmakta fayda var: Tüm bu prensiplerin hepsini tatmin eden bir gün seçmek imkânsız. Tüm yükümlülüklere uyan bir harita seçmek mümkün değil. Bu sebeple hem seçerken “ne istenildiğine” dikkat etmek gerek, hem de verilen zaman aralığında eldeki ihtimallerin en iyisini bulmakla uğraşıldığının bilincinde olmak gerekir.

Güçlendirme

Öncelikle güçlendirmenin ne olduğunu açıklamak gerekir. Bir gezegeni güçlendirmek için:
-          Temel asaletleri (yönetici, yücelme, üçlü, term, face) açısından güçlendirmek
-          Temel asalet açısından zayıflığı olmamasını (zararda, düşük) sağlamak
-          Köşe eve koymak
-          Son (düşen) eve koymamak
-          Benefik Venüs ve Jüpiter’den uyumlu yaklaşan açı almasını sağlamak
-          Malefik Mars ve Satürn’den uyumsuz yaklaşan açı almamasını sağlamak
-          Malefik Mars ve Satürn ile hiç açı yapmamasını sağlamak
-          Doğru harekette olmasını sağlamak
-          Retro olmamasını sağlamak
-          Güneş Işınlarının dışında olmasını, yani Güneş’e 15 dereceden daha uzak olmasını sağlamak

Bir evi güçlendirmek için:
-          Gezegeni güçlendirmek için bahsedilen kuralları evin yönetici gezegeni için uygulamak
-          O eve iyi açılar almış, güçlü benefik Venüs ve Jüpiter yerleştirmek
-          O evde malefik Mars ve Satürn’ü yerleştirmemek
-          O eve iyi açılar almış, güçlü önemli gezegenleri yerleştirmek
-          O eve zarar görmüş gezegenleri yerleştirmemek

Güçlendirmenin dışında, haritayı seçim astrolojisine uygun hale getirmek için güçlendirilen gezegeni, seçim konusuyla bağlantılı eve yerleştirmek gerekir.

Güçlendirme konusunda, daha kötü bir halden daha iyi bir hale gidiş de önemlidir. Lee Lehman iyileşme örnekleri olarak şu huşuları verir: Retrodan çıkmak, bir burcun son derecesinden, daha asaletli olduğu başka bir burca geçmek, bir malefikten uzaklaşmak veya bir benefiğe yaklaşmak. Lehman, Retro konusunda çoğu kişinin yanlış bir şekilde inandığının aksine Merkür retroyken bir işe başlanabileceğini belirtir. Burada önemli olan, Merkür’ün seçim konusunu veya yükseleni yönetmemesini garantiye almaktır. Venüs retrosu, Venüs konuları için kötüdür. Evlilik ve güzellik seçimlerinde kaçınılmalıdır. Mars retrosunda genel olarak bir şey başlatmak iyi değildir.

Tüm bu örneklerin gösterdiği gibi, Seçim Astrolojisinde bir göstergeyi güçlendirmek için Klasik Astrolojide temel ve arızi asaletleri çok iyi bilmek gerekir. Çünkü gezegenlerin güç kazanması ya da kaybetmesi, tamamen bu faktörlere dayanmaktadır.

Değerli Hocam Barış İlhan’ın Astroloji Dersleri kitabında belirttiği gibi Temel Asaletler, yöneticilik, zararlı, yücelme, düşüklük, üçlü, term ve face’dir. Arızi asaletler ise sekt, refah, köşe/halef/düşen evde olma, yanık, Güneş’ın ışınları altında olma, Cazimi, oryantal, oksidental, Retro/direkt hareket, hız, benefikle uyumlu açı, malefikle sert açı, uğurlu ve uğursuz sabit yıldızlarla kavuşum ve ay düğümleriyle kavuşumdur. Bu kavramları çok iyi bilmeden, Seçim Astrolojisi yapılamaz.

Yükseleni Güçlendirme

Seçim Astrolojisinde seçilen konu ne olursa olsun en önemli göstergelerden biri yükselen ve yöneticisidir çünkü Yükselen seçimi yapan kişiyi gösterir. Vivian Robson, yükselen yöneticisinin dispozitörünün de önemli olduğunu söyler. Bu üç göstergeyi de olabildiğince güçlendirmek gerekir.

Yükselende malefik olmamalıdır. Yükselen burç konuyla ilgili seçilmelidir. Örneğin ziraat için toprak burçları, seyahat için su burçları, havacılık ve entelektüel konular için hava burçları seçilebilir. Yükselen yöneticisi temel ve arızi asaletler açısından güçlü ve zarar görmemiş olmalıdır. Ay yükselene yerleştirilmemelidir. Ay Düğümleri yükselene yerleştirilmemelidir.

Seçim Astrolojisinde yaklaşan açılar önemlidir çünkü bunlar geleceği gösterir. Uzaklaşan açılar geçmiştir, artık bitmiştir. Bu sebeple, yükselen yöneticisi benefiklere yaklaşan açı yapmalıdır ve malefiklere yaklaşan açı yapmamalıdır.

Yükselen yöneticisini, seçilen konuyla ilgili eve koymak tercih edilir, bu hem seçim haritasının seçilen konuya benzemesi için iyidir, hem de “seçimin tamamlanması” kısmında anlatılacak istenilen sonucun alınması için iyidir.


Yükselen Seçimi ve Hız

Yükselen seçiminde olayın ne kadar hızlı sonuçlanmasının hedeflendiği de önemli bir faktördür. Vivian Robson ve John Frawley, çok hızlı bir sonuç almak amaçlandığında öncü bir burç seçmek gerektiğini belirtir. Yavaş ve kalıcı bir sonuç için sabit bir burç seçilmelidir. Değişim istendiğine, ya da sonucun orta vadede gelmesi hedeflendiğinde veya zaman konusu önemli olmadığında değişken burçlar seçilebilir. Dorotheus ise, yükselenin niteliğini olayın hızından çok sürecin niteliği konusunda bilgi almak için seçer: Eğer yükselen öncü bir burçsa, başlanan iş tamamlanmadan bırakılır. Bu işe sonra bir kez daha başlanır. Eğer yükselen değişken bir burçsa, başlanan iş, başka bir işe daha başlanmadan bitirilemez. İkinci iş bitirildikten sonra ilk iş biter.


Ay’ı Güçlendirme

Tüm konulardaki seçim haritalarında Ay en önemli gezegendir. Bunun bir sebebi Ay’ın günde 13 derecelik yüksek hızıdır. Bir gün içinde çok sayıda yaklaşan veya uzaklaşan açı oluşturabilir. Bir diğer sebep ise, Ay’ın dünyaya en yakın cisim olmasıdır. Böylece Ay, Ay-altı alemle yani dört elementin çalıştığı yer ile en yakın temasta olan göstergedir. Bu sebeple insan vücudu ve olayların gelişmesi konusunda Ay’ın durumuna bakılır.

Öncelikle Ay güçlü olduğu burca yerleştirilmelidir. Yöneticisi olduğu Yengeç ya da yüceldiği Boğa iyi tercihlerdir. Ay ayrıca Yay ve Balıkta boşluğa düşmediği için bu burçlar da seçilebilir. Lehman’ın altını çizdiği üzere, Ay toprak ve su elementlerinde iştirakçi üçlü yöneticisi olduğu için, bu burçlarda da yer alabilir. Ama zararda olduğu Oğlak ve düştüğü Akrep burçlarını seçmemekte fayda vardır.

Ay iyi yaklaşan açılar yapmalıdır. Ay’ın yapacağı yaklaşan açılar, seçilen olayın geleceğinin nasıl olacağını verir. Bu sebeple Ay özellikle seçim konusu gezegenle yaklaşan bir sekstil veya üçgen açı yaparsa, olayın olumlu ve uğurlu sonuçlanacağı garantiye alınmış olur. Ay malefiklere yaklaşan açı yapıp zarar görmemelidir. Ay’ın malefiklerden uzaklaşan açı, benefiklere yaklaşan açı yapması tercih edilir. Ay, seçim konusu gezegenle kötü açı yapmamalıdır. Bunlar olayın geleceğinde zorlayıcı ve engelleyici gelişmelere, başarısızlıklara işaret eder.

Robson, Ay’ın açılarında Doğum Haritasına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizer. Ay’ın Doğum Haritasında iyi olan ve destekleyici gezegenle yumuşak yaklaşan açı yapması iyi, Doğum Haritasında kötü durumda ve bozucu gezegenle sert açı yapması kötüdür. Bundan dolayı, seçim astrolojisi çalışması yapmadan önce kişinin Doğum Haritası çok iyi çalışılmış olmalı, haritadaki her unsur çok iyi bilinmelidir.

Robson, Ay’ın malefiklerle ilişkisi hakkında önemli ayrıntılar verir: Ay’ın malefiklerle hiç açı yapmaması, iyi açı yapmasından daha iyidir, şayet malefik, seçim konusunu temsil etmiyorsa. Ay, Retro gezegene yaklaşan kavuşum veya açı yapmamalıdır. Bu hızlıca başarısızlığa, belaya ve zorluğa yol açar.

“Tamamlanma” konusunda değineceğimiz gibi, Ay seçim konusu gezegenle iyi yaklaşan açı yapmalıdır. Yapamıyorsa Ptolemy’nin dediği gibi o gezegenlerin karakterindeki sabit yıldızla bağlantılandırılmalıdır. Robson, Ayı, seçim konusu eve koymak gerektiğini söyler. Bunlar hem seçim haritasının seçilen olaya benzemesini sağlayarak haritanın başarısını artırır, hem de seçimin tamamlanmasını sağlayarak seçilen olayda güzel netice almaya yarar.

Vivan Robson “Eski Astrologlara” referans vererek, Lee Lehman da Bonatti’ye referans vererek Ay ile ilgili on kuraldan bahseder: Ay, Güneş’e 12 derece yakınlıkta yanık olmamalıdır. Yanmaya yaklaşan açı daha kötüdür. Kavuşumdan 5 derece uzaklaşınca kurtulmaya başlar. Ay, Akrepte düşük, özellikle 3 derece akrepte çok kötü durumdadır. Güneş’e 12 derece karşıt kötüdür. Özellikle yaklaşan açıda daha kötüdür. Ay’ın 8 fazının her birinin ilk 12 saati “yanık saattir” ve kötüdür, devamındaki 72 saat iyidir. Ay’ın Malefiklerle kavuşum, kare ve karşıt açı yapması kötüdür. Malefiklerle karşılıklı kabul durumunda sert açı sorun yaratmaz. Ay Düğümlerine 12 derece yakınlıkta olmak kötüdür. Ay’ın bir burcun Malefiklerin term’ünü içeren son derecelerinde olması kötüdür. Ay’ın refahı olan 3. ev hariç son (düşen) evde, 8.evde, veya via combusta’da (15 Terazi – 15 Akrep arası bölge) olması kötüdür. Oğlakta zararda, veya Yengece zarar veren Koçta ve Terazide olması kötüdür. Ay’ın günlük hareketinde 13 derece 11 dakikadan yavaş olması kötüdür. Ay’ın boşlukta olması, yani bir sonraki burca girmeden açısız kalması kötüdür. Bu olayın bir sonuca varmayacağını gösterir. Ay’ın “vahşi” (Aslanda veya Yayın son kısmında) bölgede olması kötüdür. Ay’ın İkizlerde olması, Sinodik döngüsünün sonlarında olması, kuşatma altında olması ve kötü derecelerde olması da olumsuzdur.

Steven Forrest, Ay’ın bir burçtan çıkmadan önce yapacağı son açının çok önemli olduğunu vurgular. Bu son açı, olayın sonucunu söyler. Örneğin Ay’ın bir burçtaki son açısı Satürn’e kareyse olayın neticesi kötü, Venüs’e üçgense olayın sonucu iyidir.

Dorotheus, Ay’ın durumunun olayın başını, yöneticisinin durumunun ise olayın sonucunu anlattığını söyler. Buna göre:
-          Ay köşede, yöneticisi düşen evdeyse: Başı iyi, sonu kötü
-          Ay düşen evde, yöneticisi köşedeyse: Başı kötü, sonu iyi
-          Ay köşede, yöneticisi köşede: Hem başı hem sonu iyi
-          Ay düşen evde, yöneticisi düşen evde: Başı kötü, sonu daha da kötü

Ay büyürken başlayan işlerin daha hızlı ve başarılı olduğu söylense de, ay fazı Ay’ı güçlendirirken öncelikli faktör değildir. Bu seçilen konuyla beraber düşünülmelidir. Somut büyüme, gelişme ve ilerleme gerektiren konularda önceliğe alınabilir.

Ay’la beraber Şans Noktasına da bakılmalıdır. Şans noktası ve yöneticisi güçlendirilmelidir, iyi bir yere konmalıdır. Malefiklerden zarar görmesi engellenmelidir, benefiklerle iyi açı almalıdır. Ay şans noktasından uzaklaşan açı yapmamalıdır. Ay şans noktasına göre 2., 6., 8., 12. Evlerde olmamalıdır. Şans noktası yükselen yöneticisiyle iyi açıya konmalıdır.

Seçim Konusu Evi Güçlendirme

Bir seçim haritasının en önemli unsuru, tanımı gereği onun uğruna seçim yapılan olaydır. Bu sebeple haritada en çok özen gösterilmesi gereken ev, seçilen konuya mensup evdir. Bu ev ve yöneticisi güçlendirilmelidir. Aynı şekilde seçilen konuya mensup gezegenlere özel itina gösterilmelidir.

Yani ilk belirlemek gereken şey: Bu seçim ne hakkında? Bu konuyla ilgili gezegenler, evler ve burçlar neler?

Örneğin, Robson’a göre iş için Güneş, para için Jüpiter, aşk için Venüs temel göstergedir. Forrest’a göre, önemli projelerde güçlü, iyi desteklenmiş bir Satürn, riskli, spekülatif işlerde Jüpiter, eğitim, edebiyat konusunda Merkür, macerada Jüpiter ve Mars, ev içi aile konularında Ay ve yaratıcı konularda Venüs dikkat etmek gereken faktördür. Brennan, yurt dışına seyahat için 9.eve, evlilik için 7.eve bakmak gerektiğini söyler. Frawley, iş ortaklığında 7.eve bakmak gerektiği bilgisini 1.evin 7.evden üstün olması notuyla verir. İş açarken 10. ve 2. Evlere, ev inşa ederken veya maden kazarken 4. Eve yoğunlaşılmalıdır. Bu örneklerin gösterdiği gibi, bir seçim haritası oluştururken Astrolojik Sembolizme çok iyi hakim olmak gerekir. Hangi konuda hangi evlerin ve gezegenlerin doğal yönetici olduğunu çok iyi bilmek gerekir.

Seçim Haritası, seçilen olay gibi görünmelidir.

Seçilen olayla ilgili ev ve evin yöneticisi güçlü olmalıdır. Hiçbir şey yapılamıyorsa, Gezegen saatleri ve Gezegen günleri olayı yansıtacak şekilde seçilebilir. Olayı yansıtan bu gezegenin, seçim haritasında güçlü olduğuna dikkat edilmelidir.

Seçim hangi konudaysa, o konuyu anlatan ev ve yöneticisi önemlidir. O konuyla doğal olarak bağlantısı olan gezegen ve burç önemlidir. Bu prensipler ışığında konuyla ilgili burçları güçlendirmek, köşesel evlere koymak, malefiklerin oraya yerleşmesini veya sert açı yapmalarını engellemek gerekir. Seçim konusunu anlatan evin yöneticisinin temel ve arızi asaleti olmalıdır, iyi yaklaşan açılar yapmalıdır. Robson, Doğum Haritasında Mars veya Satürn, seçim konusunu yönetiyorsa veya o konuyu destekliyorsa, o zaman malefik sayılmadığını belirtir. Jüpiter veya Venüs Doğum Haritasında seçilen konuya zarar veriyorsa, o zaman benefik sayılmaz.

Steven Forrest, seçim konusuna uygun gezegeni seçmeyi tavsiye eder. Onun en iyi açılarla desteklendiği gün bulunmalıdır. O gezegen en merkezi konuma yerleştirilir. Köşesel eve konur. Yaklaşan açılar olması sağlanır. Böylece Seçim Haritası, seçilen konuya benzemiş ve başarılı bir geleceği getirecek bir harita seçilmiş olur. Seçilen konudaki evin içinde iyi gezegenler olması bu eve başarı ve bereket getirir. Ama bazen iyi açılar almış bir Satürn, kötü açılar almış bir Jüpiter’den daha iyidir. Burada gezegenlerin güçleri göz önünde bulundurulmalıdır.

“Tamamlanma” konusunda söyleneceği gibi, seçimi yapan kişinin göstergesi ile seçilen konunun göstergesi yaklaşan iyicil açı ile bağlanmalıdır. Forrest evrimsel astroloji perspektifiyle, açı ne kadar yumuşak olursa olayın o kadar kolay olacağını; ama sertse de gelişimsel fırsat ve tekâmül vesilesi olacağının altını çizer. Sert açılarda bazı özellikler geliştirilmelidir. En kötü durum kişi ile olayın göstergeleri arasında hiç açı olmamasıdır, bu durumda kişi seçtiği olaya ulaşamaz.

Seçimi Tamamlama

Seçim Astrolojisinde amaç olumlu sonuç almaktır. Başlatılan bir işin, istenilen sonuca erişmesi ve başarılı bir netice alması istenir. Bunun için, Robson dördüncü evi, yöneticisini ve yöneticisinin dispozitörünü güçlendirmeyi tavsiye eder. Çünkü dördüncü ev başlatılan işin sonucudur. Olayın neticesini gösterir. Bu ev ve göstergeler ne kadar güçlü olursa, olayın sonucu da o kadar müspet olur.

Başlatılan işten pozitif netice almanın bir diğer yöntemi de “tamamlanan açılara” sahip olmaktır. Kesin hale gelen yaklaşan açılar, gelecekte nihayete erme anlamı içerir. Bu tamamlanma birinci evin (yani kişinin) ve seçilen konunun göstergesi arasında olmalıdır.

Yükselen yani 1.ev kişi ya da olayın kendisidir. Bu sebeple 1.evi güçlendirmek gerekir. Birinci ev yöneticisi ile seçimin konusu olayı temsil eden gezegen arasında bağlantı kurulmalıdır. Böylece kişi, seçtiği konuya ulaşır. Bu gelecekte başarı ve nihayete erme, sonuç alma anlamı taşır.

Tamamlama açısı birkaç şekilde olabilir. Birinci evin yöneticisi ve seçilen konuya mensup evin yöneticisi arasında yaklaşıp exact olan bir açı varsa, bu tamamlanmadır. Bu sayede kişi, başlattığı işte bir sonuca erişir. Eğer yaklaşıp exact olan bir açı yoksa, birinci ev yöneticisi ve seçilen konuya ait evin yöneticisinin birbirini karşılıklı ağırlaması da tamamlanmayı sağlar. Bu durumda yine kişi bir sonuca erişir.

Lehman tamamlanma için iki yöntem daha açıklar: Birinci ev yöneticisi ile seçim konusunu yöneten gezegen beraberce daha yavaş bir gezegene yaklaşıp exact oluyorsa, bu da tamamlanmadır. Kişi ve istediği sonuç beraberce başka bir yerde buluşur. Bir başka tamamlanma şekli ise, çok hızlı bir gezegenin, ki genelde bu Ay’dır, birinci ev yöneticisine yaptığı açıdan uzaklaşıp seçim konusunu gösteren gezegene yaklaşan açı yapıp exact olmasıdır. Burada da üçüncü bir kişi olaya dahil olup, kişiyi istediği amaca, başarıya ve neticeye götürür. Bahsedilen tamamlanma açılarının yumuşak açılar üçgen veya sekstil olması tercih edilir.

Sonuç

Bu derlemede Seçim Astrolojisinin ne olduğunu ve bir seçim yaparken hangi genel prensipleri göz önünde bulundurmak gerektiğini alandaki uzman isimlerin kitaplarına ve makalelerine referans vererek açıkladık. Bu Seçim Astrolojisi konseptine bir girişti. İlgili okuyucu ismi geçen eserleri kendi okuyup çalışmalı, her özel konu için hangi özel seçim prensiplerinin göz önünde bulundurulacağını öğrenmelidir. Devamında, çok sayıda farklı konu için seçim haritaları çıkararak tecrübe ve pratik beceri kazanmalıdır.

Fresk: "Allegorien der guten und der schlechten Regierung", 1338-1340, Ambrogio Lorenzetti

Kaynakça
Brennan, Chris. 10 tips for electional astrology. The horoscopic astrology blog,             http://horoscopicastrologyblog.com/2008/12/04/10-tips-for-electional-astrology retrieved             in 26.07.2018
Dorotheus of Sidon. Carmen astrologicum. Astrology Classics, 2005.
Forrest, Steven. Electional astrology the fine art of seizing the moment. Mountain Astrologer,      April/May 2001.
Frawley, John. Electional astrology. Skyscript.co.uk, http://www.skyscript.co.uk/electional.html retrieved in 26.07.2018
İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004
Lehman, J. Lee. The magic of electional astrology. Schiffer Publishing, 2015.
Robson, Vivian. Electional Astrology. Astrology Center of America, 2005.

Wednesday, July 25, 2018

Güneş Mars Karşıtı – 27 Temmuz 2018Güneş Mars Karşıtı – 27 Temmuz 2018

27 Temmuz Cuma, benliğin ışığı Güneş ile mücadelenin gezegeni Mars arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu açı kavgacılığa işaret eder. Öfke, saldırganlık, ısrarcılık ve inatçılık görülür. Gezegenlerin bulunduğu Aslan-Kova ekseni , bu kavganın yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Saldırganlığın sebebi görülme isteği, dikkat çekme arzusu, farklılığını yansıtmak ve sıra dışı olmaktır. İçinden gelen özü yansıtmak, kendi olma riskini almak ile özgün, bireysel özelliklerini sahnelemek arasındaki gerilim pasif agresyona, şiddete, ağız kavgası yapmaya, çekişmeye, dövüşe ve münâkaşaya eden yol açar.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri ego savaşlarına girmektir. Egoyu temsil eden Güneş’in yönetici olduğu bu konumda, Solar-Marsiyen enerji kendi isteklerini dayatabilir. Önüne çıkan her türlü engele karşı aşırı öfkeli, vahşi, saldırgan tepkiler verebilir. Düşüncesizce ve sabırsızca giriştiği hücumu sırasında arkasında bıraktığı enkazı, verdiği zararı fark etmeyebilir. Bu transitin verimsiz kullanımı, salt ben-merkezli bir perspektiften dünyayı görmek, sadece egoist istekler için enerji sarf etmektir. Aslan-Kova ekseninde yaşanan karşıtın gölgesi, alkış bağımlılığı, onay ve beğenilme arzusuyla tuhaf, garip, uyumsuz, intibaksız hareketler yapmak, böylece içindeki cevheri parlatamamaktır. Burada yapılması gereken, hayran toplama ve pohpohlanma arzusunu bırakıp, piyasının istediğini değil, benliğin özünden gelen orijinal isteği ve yaratıcılığı sahnelemektir.

Bu açıya verilecek sağlıklı cevap, benliğin özünden gelen istekle temas kurmaktır. İçten gelen yaratıcılık ve motivasyon keşfedildiğinde, artık güvenle bu amaç için mücadele edilebilir. O zaman, bencilliğe, sabırsızlığa, düşüncesizliğe ve öfkeye kapılmadan, Güneş-Mars ikilisinin bahşettiği cesareti ve atılganlığı bu özden gelen istekler için seferber etmek verimli olacaktır. Bu transit sırasında çok yüksek enerji, canlılık görülür, benlik için önemli şeyler uğrunda mücadele etme, ve girişim yapma fırsatı vardır. Bu açı güçlü bir sonuç alma enerjisine işaret eder. Karşıt Güneş-Mars enerjisi sağlıklı harmanlanabildiğinde, sonuç alınacak işlerde aktif, dinamik, kararlı, yürekli ve lider meziyetler getirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğin özünden gelen isteğiniz için cesurca mücadele etmelisiniz, sonuç almalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 4 derece sabit burçlarda (Boğa, Akrep, Kova ve Aslan) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Referee watches greek wrestlers in ancient olympic games", 20th c., Tom Lovell

Güneş Uranüs Karesi – 25 Temmuz 2018
Güneş Uranüs Karesi – 25 Temmuz 2018

Bugün benliğin ışığı Güneş ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Bu açı isyanın, sinirin ve başkaldırının yüksek olduğunu gösterir. İstekler, bilinçli amaçlar ile özürleşme, bağımsızlaşma arasında bir sürtüşmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu sabit Aslan ve Boğa burçları, bu bilinç-bağımsızlık çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu çatışma, kendini değerli hissetmek ve görülme isteği arasında cereyan ediyor. Bu karenin çözümü, yatırım yapmış olduğu yetenekleri kullanarak içinden gelen cevheri sahneleme riski almaktır.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı dışlanmayla, kendini bir topluma ait hissetmeyeceği durumlarla karşı karşıya kalmakla özdeşleştirmiştir. Bu ya aşırı ütopik, mantıksız fikirlere bağlılık ve topumsal kurallara karşı başkaldırı şeklinde; ya da içinde bulunduğu cemiyete adapte olamadığı için aşırı katılık, sabit fikirlilik, hoşgörüsüzlük, huysuzluk ve sinir şeklinde tezahür eder. James Braha, bu transiti kişinin kontrolü dışında ani, beklenmedik değişimler şeklinde tanımlamıştır. Gelenekten ve kurallardan bunalma durumu ve ani bağımsızlık hissiyle beklenmedik bitişler, büyük değişimler görülebilir. Robert Hand, bu açıyı ani, beklenmedik olaylar neticesinde, halihazırdaki yaşam planının imtihana tutulması olarak betimlemiştir. Sürdürülen hayatın gerçekten bireysel yaratıcılıkla ve özden gelen istekle örtüşüp örtüşmediği sınava sokulur.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri aşırı isyankarlık, ve kontrolsüz başkaldırı olacaktır. Sonunu düşünmeyen anarşi ve kaos isteği kişiye zarar verebilir. Bu açı altında sırf farklı olmak için eksantrik, garip, tuhaf hareketlere meyledilebilir. Kişi ego seviyesinde inatçılığı ve siniri deneyimler. Bu etki altında kişi kazalara açıktır. Benlik ve özgürlük konusu sağlıklı bir şekilde barıştırılmadığı sürece, olumsuz anlamda şoklar, sürprizler yaşanabilir; aniden, hiç beklenmedik olaylar cereyan edebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliği olumlu değişime ve olumlu reforma kanalize etmektir. Kare açı harekete geçmeyi mecburi kıldığından dolayı, kişi eski köhneleşmiş yapıları yıkıp yerine yeniyi koymak mecburiyetindedir. Yaşam enerjisini özgürlüğü ve bireyleşmesi için kullanmalıdır. Ayrıca bu açının verimli kullanımı, kendi farklılığını ifade etmekten korkmamaktır.  Bu transit altında kişi zor durumlar karşısında toplumu ileri götürebilecek aktivizm hareketlerine katılabilir. Herkesin özgürlüğü için hak arayışı gibi faaliyetlerde boy gösterebilir. Açık fikirlilik, ilericilik, ve hümanizm artar. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, bireysel özgürlüğünüzle benliğinizi barıştırmalı; böylece korkusuz ve bağımsız bir varoluş sürdürmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 2 derece sabit burçlarda (Boğa, Akrep, Kova ve Aslan) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "The Destruction Of The Turkish Fleet At The Bay Of Chesma", 1772, Jacob Philippe Hackert

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tuesday, July 24, 2018

Merkür Geri Gidiyor – 26 Temuz 2018


Merkür Geri Gidiyor – 26 Temuz 2018

26 Temmuz Perşembe, iletişimin gezegeni Merkür, 19 Ağustos 2018’e kadar sürecek geri hareketine başlıyor.

Astrolojinin en popüler konusu Merkür retrolarıdır. Merkür geri giderken, iletişim ve ulaşım konularında aksaklıklar yaşanacağı söylenir. Okuyucu, kontrat imzalamamak, yeni bir projeye başlamamak, elektronik eşya satın almamak konusunda uyarılır.

Bunların hepsi doğru, ama bir eksiklik var. Merkür retrosuyla ilgili pek bilinmeyen, bunun size kişisel etkisinin nasıl olduğudur. Peki siz özel olarak bu retrodan nasıl etkileniyorsunuz? Bunun için doğum haritanızda şu göstergelere dikkat etmelisiniz: Natal Merkür’ün bulunduğu burç ve ev; Aslan’ın 11-23 arası derecelerinin doğum haritanızda düştüğü ev ile burada bulunan gezegenler; Merkür’ün yönettiği İkizler ve Başak burçlarını içeren ev başlangıç çizgileri. Bu alanlarda yaşanabilecek kişisel iletişim problemlerine, düşüncelerle ve öğrenmeyle ilgili sıkıntılara özellikle dikkat etmelisiniz.

Merkür geri giderken iletişim konularında aksaklıklar yaşanması, yollanan mail’lerin gitmemesi, imzalanan anlaşmalarda sorun çıkması, ulaşımda problemler, elektronik eşyaların bozulması, yanlış anlaşılmalar ve gecikmeler sıkça görülen şeylerdir. Aslında bu sorunların yaşanmasının bir sebebi, Merkür’ün geri giderken bu aksaklıklar sayesinde Merküryen konuların dış dünyada, fiziki olarak cereyan etmesini engellemeye çalışmasıdır. Merkür bu geri hareketinde içe yönelmeyi, iletişimin ve zihinsel faaliyetlerin kişinin içinde yaşanmasını istiyor. Bu sebeple Merkür geri giderken meditasyon yapmak, içe dönmek, eskiden yapılmış şeyleri gözden geçirmek, değerlendirmek doğru bir hareket olacaktır. Yeni bir projeye fiziki dünyada başlamaya çalışmak Merkür’ün engellemesiyle karşılaşacağı için, eskiden başlanmış işleri tamamlamak ve retro sonrası başlayacağımız projeler için hazırlık yapmak, kaynaklarımızı düzenlemek bu retronun verimli kullanımı olacaktır. Ayrıca eskiden tanıdığımız bir insanla ya da bir olayla kapanmamış hesapları yeniden açmak, bu sefer helalleşmek ve noktalamak geri giden Merkür’e verilecek doğru cevaptır.
  
Barış İlhan’ın aracılığıyla Greg Bogart’ın Merkür retrosuyla ilgili “The Cycle of Mercury” makalesine referans vermek, bu sürecin analizinde aydınlatıcı olacaktır: Bogart, Merkür’ün geri hareketini şöyle kategorize ediyor. Retro başlamaya yakın, üzerinde düşünülmesi gereken bir sorun kişinin zihnini meşgul etmeye başlar. Merkür geri hareket yaptığı süreç boyunca, kişi endişeli bir halde bu sorunu çözmek için kafa yormaya, bilgi toplamaya çalışır. Burada Bogart’ın dikkat çektiği önemli husus, Merkür’ün Güneş’le kavuşumu sırasında bu soruna yeni bir çözüm bulma şansı oluşur, bilince bir ışık gelir. Bu yeni fikir üzerinde Merkür geri hareketi boyunca çalışmak, hazırlanmak ve Merkür’ün ileri harekete geçmesiyle beraber bu fikri hayata geçirmek gerekir.

Biz bu fırsatı 9 Ağustos’ta Merkür’ün Güneş’le kavuşumuyla deneyimleyeceğiz. O gün, şu an zihnimizi meşgul eden, bir türlü cevabını bulamadığımız probleme yenilikçi bir çözüm üretmek için doğru zaman. Merkür retrosu bitene kadar, farklı kaynaklardan bilgi toplamalı, olayları değerlendirmeli, gözden geçirmeliyiz. 9 Ağuatos’ta parlayabilecek yenilikçi fikri ıskalamamalı; ve bu aydınlanmanın ışığında mantıklı, etraflıca düşünülmüş, organize bir plan yapmalıyız. 19 Ağustos itibariyle de bunu hayata geçirmeliyiz.

Tablo: "Oedipus and the Sphinx", 1864, Gustave Moreau

Monday, July 23, 2018

6 Gezegen Sabit Burçlarda ve Sepharial'ın 1915 tarihli "Eclipses in Theory and Practice" kitabıBugün Güneş'in de Aslan burcuna girmesiyle, gökyüzünde 6 gezegen sabit burçlarda yerleşmiş oldu. Şimdi Sepharial'ın 1915 tarihli "Eclipses in Theory and Practice" kitabındaki açıklamasını hatırlamakta fayda var:

"Şimdi bu dört sabit burca odaklandığımızda, Güneş, Ay ve gezegenlerin çoğu bu burçlarda toplandığında veya tutulmalar bu burçlarda olduğunda ve gezegenler bu tutulma noktasına transit yaptıklarında Dünya'nın bu fenomenlere şahit olan bölgelerinde çok şiddetli depremler olur."

Bu ifade 2 tutlmayla gerçekleşiyor:
27 Temmuz 2018 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması,
11 Ağustos 2018 18 derece Aslan burcunda Güneş Tutulması

Bu tutulmalar gezegenlerce 3 kez tetikleniyor:
25 Temmuz 2018, Mars'ın 4 derece Kovaya gelişi,
6 Ağustos 2018, Merkür'ün 18 derece Aslana gelişi,
30 Ağustos 2018, Merkür'ün tekrar 18 derece Aslana gelişi,

Ay Tutulması, Ay tarafından 4 kez tetikleniyor:
4 Ağustos 2018, Ay'ın karesi
10 Ağustos 2018, Ay'ın karşıtı
16 Ağustos 2018, Ay'ın karesi
24 Ağustos 2018, Ay'ın kavuşumu

Güneş Tutulması, Ay tarafından 4 kez tetikleniyor:
17 Ağustos 2018, Ay'ın karesi
25 Ağustos 2018, Ay'ın karşıtı
1 Eylül 2018, Ay'ın karesi
7 Eylül 2018, Ay'ın kavuşumu

Kaynakça

Sepharial, Güneş ve Ay Tutulmaları: Dünya'ya Etkileri, İlhan Yayınevi, 2000Güneş Aslan Burcunda: 23 Temmuz 2018 - 23 Ağustos 2018


KENDİ OLMA RİSKİNİ ALMA ZAMANI
▪ Bugün Güneş Aslan burcuna girdi. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “içindeki cevheri sahnelemek” anlamına gelen Aslan sürecini deneyimleyecek.
▪Psikolojik amaç: Risk almak, kendini sahnelemek, parlamak, oyun oynamak
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹 Ben bilinci geliştirmek
🔹 İçindeki yaratıcılığı dış dünyada ifade etmek
🔹 Kendini ortaya koyma riskini almak
🔹 Kendini olduğu gibi sahnelemek
🔹 Doğallıkla parlamak
🔹 İçtenlik
🔹 Sıcaklık
🔹 Canlılık
🔹 Gösteriş, ihtişam, büyüklük
🔹 Yaşama neşesi
🔹 Oyun oynamak
🔹 Hayat coşkusu
🔹 İnsanları organize etmek
🔹 İnsanlara başkanlık etmek
🔹 Diğerlerini yüreklendirmek
🔹 Cömertlik
🔹 Yaratıcılık
🔹 Eğlence dünyası, sahne, tiyatro, sanat yeteneği
🔹 Sadakat
🔹 “Kral”
🔶 Olumsuz yansıması:
🔸Kendi olma riski alamama
🔸Beğenilmeme, onaylanmama korkusu
🔸Alkışlanmama ihtimalinden dolayı kimliğini gizleme
🔸Piyasanın taleplerine göre hareket etme
🔸Dikkat çekme arzusu
🔸Çevresini hayranlarıyla doldurma isteği
🔸Eleştiriye aşırı hassasiyet
🔸Pohpohlanmaya tav olan
🔸Dikkat merkezi olmadığında uzaklaşma
🔸Aşırı kişisellik, sübjektiflik ve egoizm
🔸Dünyada en önemli kişinin kendisi olduğunu düşünme
🔸Kendi kendisiyle gözünün kamaşması ve Narsisizm
🔸Kibir, Gurur
🔸Sınıf bilinci
🔸Buyurganlık
🔸Her şeyi büyütüp dram haline getirme, abartma
🔸Çocuksu
🔸 “Soytarı”
#GüneşAslanBurcunda
#Astroloji

Tablo: "The king and the jester", 2014, Andrey Shishkin