Saturday, July 21, 2018

Dorotheus of Sidon ve Seçim Astrolojisi
Dorotheus of Sidon ve Seçim Astrolojisi

Değerli Hocam Barış İlhan sayesinde tanışma fırsatım olan Dorotheus of Sidon, MS. 1.yüzyılda İskenderiye’de yaşamış bir astrologdur. En önemli eseri 5 kitaptan oluşan Carmen Astrologicum’dur. Bu eser günümüze al-Tabari’nin MS 800 civarındaki Arapça tercümesi sayesinde ulaşmıştır.

Seçim Astrolojisi (Electional Astrology), bir işi başlatmadan önce en elverişli zamanı seçmek için kullanılan astroloji dalıdır. Seçim Astrolojisini işi, en istenen sonucu verecek zamanı bulmaktır. Bu yöntemle evlenme tarihi veya bir şirket kurma tarihi gibi önemli zamanlar en bereketli sonucu alacak şekilde belirlenebilir.

Dorotheus of Sidon, Carmen Astrologicum’un 5. Kitabını Seçim Astrolojisine ayırmıştır. Dorotheus Seçim Astrolojisini “Başlama konusu” olarak adlandırır. Dorotheus Seçim Astrolojisinde, başlama anındaki haritayı kullanarak başlanan her işin durumunu, kısıtlarını, başında, ortasında ve sonundaki halini, başına gelecek iyi ve kötü şeyleri açıklar.

5.Kitabın adı aslında “Sorgular”dır. Burada Soru Astrolojisi (Horary) ile Seçim Astrolojisi iç içe geçmiştir. Horary’yle ilgili kısımları göz ardı edersek, Dorotheus 5.kitabında Seçim Astrolojisiyle ilgili çok sayıda özel duruma değinmiştir. Bu alt-kısımlarda, Bina İnşaatı, Bina Yıkımı, Bina Kiralama, Mal Satışı, Mal Alışı, Köle Alışı, Hayvan Alışı, Köle Azat Etme, Bir Hükümdardan Hediye Alma, Bir Hükümdarın Eşref Saatini Kollama, Bir Kişiye Mektup Yazma, Bir Kişiye Bilim Öğretme, Evlilik, Doğum, Ortaklık, Borç Verme, Borç Ödeme, Yolculuğa Çıkma, Gemi Alımı, Gemi İnşaatı, Gemiyi İlk Kez Kullanma, Başlatma, Ruh Tedavisi, İlaç Alma, Vücuttan Bir Şeyi Kesip Çıkarma, Kanatma, Göz Enfeksiyonunu İyileştirme ve Vasiyet Yazma gibi konular için başlatma tarihi seçmenin inceliklerini anlatmıştır.

Seçim Astrolojisinin Genel Kuralları

Yükselenin Durumu

Dorotheus, bir işe başlarken öncelikle yükselene bakmak gerektiğini söyler. Burada yükselenin uzun ya da kısa yükselimli bir burç olmasına, öncü veya değişken olmasına ve yükselendeki gezegenlere bakmamız gerektiğini söyler.

Eğer yükselen uzun yükselimli bir burçsa (Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep ve Yay), başlatılan işte zorluk, yavaşlık, ızdırap, talihsizlik ve bela görülür. Malefikler Mars veya Satürn yükselendeyse veya yükselene açı yapıyorsa yavaşlık, bela ve acı yaşanır.

Eğer yükselen kısa yükselimi bir burçsa (Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa ve İkizler), ve benefikler Venüs veya Jüpiter yükselendeyse veya yükselene açı yapıyorsa, bu iş başarıyla sonuçlanır.

Eğer hem benefikler hem malefikler yükselendeyse veya yükselene açı yapıyorsa, o zaman başlatılan iş orta hallidir, karışık bir şekilde sonuçlanır, hem iyi hem kötü deneyimler yaşanır.

Eğer yükselen öncü bir burçsa, başlanan iş tamamlanmadan bırakılır. Bu işe sonra bir kez daha başlanır.

Eğer yükselen değişken bir burçsa, başlanan iş, başka bir işe daha başlanmadan bitirilemez. İkinci iş bitirildikten sonra ilk iş biter.

Gündüz vakti başlanan işlerde yükselen ve Ay’ın eril burçlarda (Koç, Terazi, Aslan, Kova, Yay ve İkizler) olması güçlüdür.

Gece başlanan işlerde yükselen ve Ay’ın dişil burçlarda (Boğa, Akrep, Başak, Balık, Oğlak ve Yengeç) olması güçlüdür. Bu özellikle yolculuğa çıkmak ve yolculuğun kolay, şanslı ve elverişli geçmesi için geçerlidir.

Ayın Durumu

Dorotheus, bir işe başlarken mutlaka Ay’ın ve Ay’ın yöneticisinin durumunun iyileştirilmesi gerektiğini söyler.

Tutulma, Ay için en kötü zamandır. Özellikle Ay, işi başlatan kişinin Doğum Haritasındaki Natal Ay’ın burcunda tutuluyorsa bu en kötüsüdür. Natal Ay’a üçgen açı yapan bir yerde tutuluyorsa bu da çok kötüdür.

Eğer Ay Güneş’in ışınları altındaysa, yani Güneş’in 15º yakınlığındaysa, bu kötüdür. Bu sadece gizlice yapılmak istenen hırsızlık veya ihanet gibi işler için iyidir.

Eğer Ay, Mars veya Satürn’ün dodecatemoria’sındaysa (Her burcu 12’ye bölen bir sistem), eğer Ay göksel ekvator’dan Güney’e doğru alçalıyorsa, eğer Ay Güneş’e karşıtsa, bu kötüdür; çünkü bu kavgalara yol açar, ve genç olan kazanır.

Eğer Ay malefik Mars veya Satürn’le birlikteyse, veya açı yapıyorsa, eğer Ay Güneş’ten geri çekiliyorsa, eğer Ay yavaşlıyorsa veya günlük hareketi 12 dereceden azsa, bu Ay Satürn’e benzer. Bu şekilde başlayan işlerde zorluk ve yavaşlık görülür.

Eğer Ay via combusta’daysa, yani 15º Terazi - 15º Akrep arasındaysa, eğer Ay bir burcun son derecelerindeyse, yani Mars veya Satürn’ün term’ündeyse, bu kötüdür.

Eğer Ay köşesel bir evden düşen bir eve düşüyorsa, bu ikili bir durumdur, başlatılan iş tek bir durumda kalamaz, dönüşümlerle ve kargaşayla karşılaşır.

Ay’ın böyle kötü halde olduğu bir zaman hiçbir iş başlatmamak gerekir. Bu kötü zamanda başlatılan işler bir sonuç alamazlar. Ay’ın durumu iyileştirilene kadar oyalanıp dururlar.

Venüs veya Jüpiter yükselene veya 10. eve konmalıdır. Venüs ve Jüpiter’in Güneş’e 15º yakınlıkta olmadıkları, Retro olmadıkları, köşe evden düşen eve düşmedikleri garantiye alınmalıdır. Yoksa başlatılan işin gücü olmaz. Malefikler Venüs ve Jüpiter’e 1 derece yakınlıktaysa, üçgen, kare veya sekstil açı yapıyorsa, ya da aynı burçtaysa, o zaman başlatılan bu işin hiçbir gücü yoktur. Bu gezegenler “karanlık” burçlardaysa, hiçbir güçleri olmaz.

Bir iş başlatılırken, Güneş, Ay, Güneş ve Ay’ın yöneticileri, Yükselen ve MC’ye bakılır.

Dorotheus (çoğu kaynağın aksine) bir işe başlarken Ay’ı yükselen, MC’ye veya diğer köşelere koymayı tavsiye ediyor.  Ay’ın durumu olayın başını gösterir, Ay’ın yöneticisinin durumu olayın sonunun durumunu gösterir:
-          Ay köşede, yöneticisi düşen evdeyse: Başı iyi, sonu kötü
-          Ay düşen evde, yöneticisi köşedeyse: Başı kötü, sonu iyi
-          Ay köşede, yöneticisi köşede: Hem başı hem sonu iyi
-          Ay düşen evde, yöneticisi düşen evde: Başı kötü, sonu daha da kötü

Halef evler ise, başlangıçta erteleme, rötar, sonuçta ise yavaşlık anlamına gelir.

Ay’ın uzaklaşan açıları önemlidir. Benefiklerden uzaklaşmak başlatılan tüm işler için iyidir.

Ay’ın yaklaşan açısında, Ay ve yaklaştığı gezegenin bulunduğu evin yöneticisinin ve Ay’ın köşelerde olması, başlatılan işi güçlü yapar.

Eğer Ay iki malefikle aynı burçtaysa ve ikisinin arasında kuşatıldıysa, aynı anda bir benefik Ay’a kare yapıyorsa, o sırada yaşanan talihsizlikten ve ızdıraptan kurtulunur.

Eğer Ay’ın üçlü yöneticileri benefiklerse, hiçbir malefik Ay’a karşıt açı yapmıyorsa, benefikler ve malefikler Ay’a kare yapıyorsa, o zaman kötü talihten kaçılır, ama daha ilkinden kurtulamadan ikinci bir talihsizliğe düşülür, sonra kurtulunur. Aynı şey Ay benefiklerle üçgen, malefiklerle kare yaptığında da yaşanır.

Bir işe başlarken hem Ay’a hem de Yükselene bakmak gerekir. Ay, yeryüzünün üzerindeyken ve gece güçlüdür. Yükselen, Ay yeryüzünün altında olduğunda ve gündüz güçlüdür.

Bunlar Dorotheus’un Seçim Astrolojisiyle ilgili verdiği genel prensiplerdir. Dorotheus, Carmen Astrologicum’un 5. Kitabında her bir spesifik başlatılan iş için (Bina İnşaatı, Evlilik, vs.) göz önünde bulundurulacak özel kurallar vermiştir. Bu yazının amacı Seçim Astrolojisi konseptine bir giriş yapmak ve bunun MS 1.yüzyıl kadar eski bir dönemde bu kadar ayrıntılı kurallara bağlandığını göstermektir.

Kaynakça

Carmen astrologicum. Astrology Classics, 2005.

No comments:

Post a Comment