Wednesday, July 11, 2018

Güneş Plüto Karşıtı – 12 Temmuz 2018Güneş Plüto Karşıtı – 12 Temmuz 2018

Yarın benliğin ışığı Güneş ile ölümün gezegeni Plüto arasında meydan okuyucu bir karşıt açı var. Bu açı güç savaşlarını gösterir. İkili ilişkiler kanalıyla ötekini zorlama, manipülasyon ve kontrolcülük tehlikesine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Yengeç-Oğlak ekseni, iktidar-acizlik savaşlarının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu güvenlik temalı karşıtlık, mahrem olanla kamusal olan, yuva (Vatan) ile dış dünya, duygusal ile profesyonel güvenlik ekseninde cereyan ediyor. Bu karşıtlığın kutupları, kendi bilinçaltının temellerindeki duygularla yüzleşememek, büyüyemek ile kendine uygun bir hedef koyamamak, otorite nosyonunu oturtamamaktır.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı ego ve id arasında bir çatışma temelli suçluluk duygusu, saplantı ve özyıkım ile özdeşleştirmiştir. James Braha, bu transitte kişinin aşırı istekli, bencil, ısrarcı ve inatçı olduğunu belirtmiştir. İnsanları ve koşulları zorlama, manipüle etme ve güç savaşları gözlemlenir. Tutkuyu, arzuyu ve yanlış güç kullanımını barındıran krizlerle karşılaşılır. Robert Hand, bu açı altında diğer insanlara hükmetme ve onları rızaları dışında bir şeyler yapmaya zorlama riskini belirtmiştir. Tüm yazarlar, bu transit altında otorite pozisyonundaki kişilerle ve babayla sorunlara dikkat çekmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri Solar ve Plütonik enerjinin zıtlaşması sonucu acımasız, gaddarca eğilimlere teslim olmaktır. Otoriterce ve diktatörce hareketler tetiklenebilir. Plüton’un gölgesi öldürülen/öldüren rollerine girmektir. Sırf karşı taraf kazanmasın diye “kendini yok etmek” gözlemlenebilir. Bu transit altında her şeyi kontrol altına alma takıntısı devasa boyutlara ulaşır. Güç savaşlarına girmek, “ifrat ve tefrit” yaklaşımı benimsemek bu açının olumsuz kullanımıdır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap tüm benliği, dönüşüm için seferber etmek olacaktır. Plüto-Güneş karşıtı, kişiyi karanlık taraflarıyla yüzleşmek zorunda bırakan çok sarsıcı ve silkeleyici dalaşmaları gündeme getirir. Bu ikili zıtlaşmalar ve münakaşalar, aynalama fonksiyonu sayesinde dönüşüm için gerekli farkındalığı sağlar. Bu transit çok şiddetli doğası gereği kişinin mutlak katılımını ve derin katmanlarına gönüllü sondaj yapmasını talep eder. Partnerle veya otorite pozisyonundaki kişilerle yoğun kavgalar, yolunda gitmeyen şeyleri kişiye işaret eder. Bu açıyı verimli kullanmak için, kişinin bu işaretler öncülüğünde hayatındaki bozuk ya da miadını doldurmuş unsurları arındırması gerekir. Bu unsurların teşhisi için psikanalitik yöntemlerle kendi derinliklerine inmek, ve orada bu unsurları ya tamamen “öldürmek”, ya da gerekli hesaplaşma süreçlerinden geçirip ruha tekrar entegre etmek gereklidir. Plüto-Güneş ikilisi muazzam bir başarma gücü, tutku, hırs ve irade bahşeder. Plüto dönüşüm gücünü ödünç verirken, kişiselliği aşan, ben-ötesi, toplumsal, kültürel veya evresensel bir misyonla temas kurmayı, fani maddi hayatı aşan bir anlamın keşfini talep eder. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız diğer insanları manipüle etmekten vaz geçmeli, derinliklerinizdeki materyelle yüzleşip özünüzü dönüştürmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 20 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tablo: "Ixion précipité dans les Enfers", 1876, Jules-Élie Delaunay

No comments:

Post a Comment