Wednesday, August 29, 2018

Merkür Uranüs Üçgeni – 7 Eylül 2018
Merkür Uranüs Üçgeni – 7 Eylül 2018

7 Eylül Cuma, zihnin gezegeni Merkür ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu açı özgür düşünceleri gösterir. Düşüncelerin bireyleşmeyi desteklediğine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu toprak burçları Başak ve Boğa, bu özgür düşüncenin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu bağımsız perspektif, sağlamlaştırma ve düzeltme amacındadır.

Robert Hand, bu açıyı genel bir heyecan ve ilgi artışıyla, ilginç yeni karşılaşmalarla özdeşleştirmiştir. Zeka keskinleşir, düşünsel faaliyet artar. Farklı olana ve heyecana karşı merak yükselir. Yeni fikirler, yeni insanlar ve yeni bakış açılarıyla karşılaşılır. Teknolojik, bilimsel beceriler geliştirmek için çok verimlidir. Alışılmışın dışında yaratıcı çözümler geliştirmeyi sağlar. Buluş yapmak veya bir yeniliği takdim etmek için uygun zamandır. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı hızlı bir entelektüel kavrama, aynı anda çok şey düşünme, bağımsız/tuhaf bakış açısı geliştirme, ilerici düşünme, hızlı okuma, çabuk öğrenme ve hızlı konuşmayla özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu şansı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu sinir sisteminin iflas etmesidir. Beyindeki her nöronun en üst kapasitede çalıştığı bu transit altında sinirsel gerginliğe ve huzursuzluğa kapılma tehlikesi söz konusudur. Uranüs’ün yıldırım hızında getirdiği bilgileri Merkür’ün aynı serilikte işleyememesi halinde, düşünmeden verilmiş, ani ve dürtüsel kararlar sorun yaratabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bakış açısını değiştirmektir. Bu etki altında muazzam bir hızda yeni bilgiler zihne akar. Uranüs, olayları daha önce hiç düşünülmeyen perspektiflerden görme becerisi bahşeder. Bu sayede, bu etkinin çok olumlu bir kullanımı buluş yapmaktır. Günlük hayatta ve profesyonel meselelerde de, var olan problemlere sıra dışı, orjinal çözümler getirilir. Tüm bunlar için yeniliklere açık olmak gerekmektedir. Merkür’ün ifade ettiği, dünyayı algılamak için inşa edilen “zihinsel model”in daha üst bir versiyon (Uranüs) tarafından güncellenmesine izin vermek gerekir. Kimi zaman bu var olan fikirlerin ve inançların tamamen yıkılması (Uranüs) şeklinde cereyan ederken, kimi zaman küçük modifikasyonlarla görülemeyenlerin artık görünür kılınmasıdır. Neticede, bu açının sağlıklı kullanımı dünyaya yepyeni gözlüklerle bakma; böylece orjinal, yenilikçi, parlak fikirler üretme ve buluş yapmadır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız farklı algılama biçimlerine açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 2 derece toprak burçlarında (Başak, Boğa ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “Hermes”, 1886, William Blake Richmond

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Sunday, August 26, 2018

Mars Retrosu bitiyor. BAŞLA!Bugün saat 17:04’te Mars Retrosu bitiyor.
Her türlü işe başlamak için doğru zaman.

BAŞLA!
#MarsRetrosu
#Astroloji

Balık Burcunda Dolunay – 26 Ağustos 2018
Balık Burcunda Dolunay – 26 Ağustos 2018

Bugün saat 14:56’da Balık burcunun 3 derecesinde bir Dolunay meydana geldi. Bu dolunayın ana teması birliği hissetmektir.

Balık dolunayında evrenle bütünleşme bilinci gelişir. Tasavvuftaki vahdet-i vücut mefhumu idrak edilir. Tüm yaratılanlarla birlik ve bütünlük hissedilir. Bütün varoluşa karşı çok büyük sevgi, şefkat ve merhamet duyulur. Bu egonun yitimi anlamına gelebilir. Öz çıkarlarını düşünmeden diğerleri için kendini feda etmek deneyimlenir. Tüm varoluşunu diğerlerine yardım etmek için seferber etmek görülür. Sağlıklı kullanıldığında, tüm varoluşu iyileştiren, şifâlandıran ve kurtaran bu prensip, sağlıksız tezahüründe kendini tamamen silmeye, kaybetmeye ve diğerleri için kurban olmaya götürebilir.

Balık dolunayında vahdet-i vücudun nihai amacı insan-ı kâmil olmak ve Fenâfillâh’a erişmektir. Bu tüm varoluşla bir olunduğunu idrak etmekle mümkündür. Bunun için insan nefsinden arınmalıdır. Egodan sıyrılmalıdır. Bu bir damla iken, okyanusa karışıp yok olmaktır. Bir nevi ölmeden önce ölmektir. Allah’a geri dönmektir. Bir tasavvuf hikayesinde anlatıldığı gibi, insanoğlu ney gibidir. Ney bilindiği gibi insanın ruhuna dokunan, ağlamaya benzer, etkileyici bir ses çıkarır. Ney neden ağlar? Ney bir ağaçtan oyularak imal edilmiştir, Ney bu parçası olduğu, yaratıldığı özden ayrıldığı için ağlar. Ney o özden kopmuştur. İçinden ilahi nefes üflendiği vakit, tekrar o öze dönmek için çok güçlü bir istek duyarak ağlar. Ney ne kadar saflaşırsa, kusurlarından arınırsa içinden geçen ilahi nefesi o kadar güzel bir tonda dışarı aktarır. Neyin bütün ömrü, koparıldığı özüne dönmek için ağlamakla, ızdırap çekmekle geçer. İnsan oğlu da yaratıcısına, Allah’a dönmek için bu görüntüler dünyasında ağlar, ızdırap çeker. Ve Allah’a dönmek için çok güçlü bir istek duyar. Ne kadar nefsinden arınırsa, ne kadar saflaşırsa, yaratıldığı özüne dönme yolculuğunda o kadar yol almış demektir. İnsanoğlunun tüm ömrü, bir göz açıp kapamak kadar kısa, içine üflenen İlahi nefes sayesinde canlanıp, ete, kemiğe bürünüp doğduğu, ve ızdırap çekerek, ağlayarak koparıldığı İlahi öze dönmek için mücadele verdiği bir sergüzeşttir.

İnsanoğlu özüne dönmek için bırakmalıdır. Balık Dolunayının ana teması bırakmaktır. Teslim olmaktır. Kabul etmektir. Kabulleniciliği geliştirmektir.

Balık Dolunayında birliği hissetmek için ego bırakılmalıdır. Kibir bırakılmalıdır. “Kendinden caymak lazım”dır. “Ben”, “benim”, “bana” zamirleriyle algılanamayacak yüksek algılama boyutlarına çıkmak gerekir.

Bu dünya “maya” alemidir. Yanılsamadır. Platon’un dediği gibi, bu dünyadaki her şey gerçek alemdeki “idea”ların sadece mağara duvarına yansıyan gölgelerinden ibarettir. Kişisel çıkar, fayda, para, şöhret ve benzeri tüm bencil istekler bu dünyanın aldatmacalarıdır. Bunlar ancak kısa süreli bir tatminden sonra acı getirir. Mutluluğunu ve varoluşunu bunlara bağlayanlar er ya da geç hayal kırıklığıyla baş başa kalacaktır. Hakikat bunların ötesindedir. “Ego”nun, “Ben”in, ve materyal çıkarların ötesindedir. Balık Dolunayının hatırlattığı gibi, mutluluk ve anlamın karşılığı, ruhtur, ibadettir, sevgidir, varoluşun bütünüdür, Allah’tır.

Balık Dolunayı artık mantığın, aklın, rasyonelliğin, analizin ve sözcüklerin bittiği yerdir. Bu somut gerçeğin sınırlarını aşma zamanıdır. Balık Dolunayı, matematik, lojik, ispat, bilimsel açıklama gibi rasyonel aklın metodları ile algılanamayan, sezmeye dayalı, içe doğmayla ilgili, gözle görülemeyen ve elle tutulamayan enerjilerin alanıdır. Bu Kolektif Bilinçdışı ve Arketiplerin alanıdır. İnsan daha yüksek boyuttaki bu algılama seviyelerine Balık Dolunayında erişebilir. Bunun için sessizlik, sükûnet, huzur, meditasyon, rüya, istiâre, mantralar, zikir, Esmâlar, dualar, ibadet, bilinç ve farkındalık çalışmaları önemli kanallardır.

Böylece artık analiz edilmez, içten duyulur.
Artık parçalara ayırmak yoktur, artık bütün deneyimlenir.
Artık sözcükler yoktur, artık idrak etmek vardır.
Düşünmek değil, hissetmek söz konusudur.

Balık Dolunayında kaosu ve belirsizliği kabul etmek gerekir. Bu belirsizlik içinde, tanrısal işaretler kişinin önüne çıkar. Bu işaretlerle ancak katı pozitivist ve materyalist yaklaşım terkedilip, hissetme, sezme ve duyumsama kanalı açıldığında temas kurulabilir. Gün içinde kişinin karşısına çıkan sembolleri takip etmek, bunları bilinçli bir şekilde fark etmek çok önemlidir. Bu ancak şimdiki zamanda kalmak ile mümkündür. Şimdiki zamanda kalmak için, beynin içinde bitmek bilmeyen uğultuyu, endişeyi, kaygıyı, fantezileri, hayalleri, özlemleri, ezberlenmiş şablonları, kalıpları, nostaljiyi ve bu ışıltılı hayallere erişememekten doğan ızdırabı bırakmak gerekir. Bu hayaller temelinde kişinin egosuna teslim olmasından, yani “ben”, “benim” hırsından kaynaklanır. Halbuki Balık Dolunayında “Ben” aşılıp, tüm varoluşla birlik tadılmalıdır. Bunun için “Ego”nun hayallere dayanan ve ezberlenmiş beklentilerini feda etmek gerekir. Bu koşullanılmış ve kişiyi şimdiki zamandan koparıp geçmişin hortlaklarına ve geleceğin endişelerine mahkûm eden ışıltılı idealizasyonlardan ve özlemlerden vazgeçmek gerekir. Şimdiki zamanda, burnunun ucundaki kişileri ve ihtimalleri gerçek anlamda fark etmek, ve deneyimlemek gerekir. O zaman endişeli aklın bükülmüş “maya” aleminde değil, berrak bir gözün şimdiki zamanında mevcut (present) olunur. Böylece endişeli aklın göremediği semboller, işaretler fark edilir, kişiye Allah tarafından yol gösterilir. Kişi içinden gelen gerçek sesi ve dışarıda Allah’ın gösterdiği gerçek işaretleri izler. Zaten gören gözler, bu ikisinin aynı noktadan gelen aynı şey olduğunu fark edecektir.

Yukarıda ne varsa, aşağıda da o vardır.
İçerde ne varsa, dışarda da o vardır.
Makrokozmos mikrokozmostur;
Mikrokozmos makrokozmostur.

Bu yolculuğu baltalayabilecek tehlike kaçıştır. Yukarıda anlatılan hayallere, fantezilere, özlemlere ve ızdıraba kaçılabileceği gibi, daha somut bağımlılıklara, uyuşturucuya, alkole, sigaraya, televizyona, sosyal medyaya veya geçici ilişkiler formundaki müptelalıklara kaçılabilir. Balık Dolunayında yaratıcıyla bir olmak istenir. Yaratcıya ait daha yüksek algı boyutlarında gezinmek istenir. Bunu nefisini arındırarak, “ego”yu aşarak, huzur ile, meditasyon ile, ibadet ile yapamayanlar, bu güçlü isteği daha dejenere başka yöntemlerle tatmin etmek isteyebilir. Burada tehlike, bu yüksek boyutlara erişme isteğini halüsinatiflerle, narkotik maddelerle, veya aşırı alkol tüketimiyle yakalayamaya çalışmaktır. Bu hem fiziki hem manevi bir tahrîbata yol açar. Balık Dolunayında, dışsal maddeyle değil, içsel çaba, arınma, nefis köreltme, huzur, sessizlik, sükûnet, inanç, güven ve teslim olma pratikleriyle yüksek algılama boyutlarına erişilmelidir. Kolektif Bilinçdışının Arketipleriyle temas kurulur. İçe doğan bir ses, görülen bir rüya, yolda karşınıza çıkan bir kuş tüyü, veya önünde durduğunuz bir apartman numarası kanalıyla işaretler size görünür kılınır. Böylece çok önemli içgörülere, farkındalığa ve bilince erişilebilir. Allah tarafından kişiye yol gösterilir.


Tekrar edersek:
- Balık Dolunayı birliği hissetmektir.
- Balık Dolunayı egoyu aşmaktır
- Balık Dolunayı daha yüksek farkındalık boyutlarına erişmektir
- Balık Dolunayı yanılsama aleminden “uyanmaktır”
- Balık Dolunayı tüm varoluşu sevmektir
- Balık Dolunayı farkında olarak ŞİMDİKİ ZAMANDA kalmaktır
- Balık Dolunayı Aşktır;
Aşk Yok Olmaktır.


Bu Dolunayda Jan Spiller’ın Balık burcu için tavsiye ettiği iyileştirici onaylamaları tekrarlamakta fayda var:
- "Her şey iyi ve her şey olması gerektiği gibi gelişiyor."
- "Allah'ın ruhsal yönetimi asla uygunsuz olamaz."
- "Sorunlarımı Allah 'a havale ettiğimde, kazanırım."
- "Yaşamımı sürdürmem düzensizlik tarafından tehdit edilmiyor."
- "Bu benim işim değil - bu Allah 'ın işidir. "


Balık Dolunayından, Doğum Haritasında 3 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezenleri ve hassas noktaları olanlar yazıdaki güçlü birliği hissetme temasını dinamik ve harekete geçirici bir şekilde alacaklar.


Kaynakça

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Spiller, Jan. Astrology for the Soul. Bantam, 2009.

Thursday, August 23, 2018

Güneş Başak Burcunda - 23 Ağustos 2018 - 23 Eylül 2018


Tablo: "Summer", 1890, Leopold Graf von Kalckreuth

DÜZELTME ZAMANI
▪ Bugün Güneş Başak burcuna girdi. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “kusursuzlaştırmak” anlamına gelen Başak sürecini deneyimleyecek.
▪Psikolojik amaç: Düzeltmek, kusursuzlaşmak, analiz etmek, hizmet etmek, uygulamak
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹Yararlı ile yararsızı ayırt etmek
🔹 Ayrıntılara dikkat etmek
🔹 Analiz etmek
🔹 Hizmet etmek
🔹 Üretkenlik
🔹 Çalışkanlık
🔹 Görev duygusu
🔹 Yararlı olmak
🔹 Düzeltmek
🔹 Kendini geliştirmek
🔹 Kusursuzlaştırmak
🔹 Ustalaşmak
🔹 Hesaplama becerisi
🔹 Ayrıntıları planlama becerisi
🔹 Verimliliği sağlamak
🔹 En elverişli hale getirmek
🔹 Maksimum fayda minimum zarar optimizasyonu
🔹 Tevazu
🔹 Ciddiyet, Mesafe, Sadakat, Yardımseverlik
🔹 Saflık ve Sadelik
🔹 Sağlık bilinci
🔹 Ölçülebilir ve kanıtlanabilir sonuçlar aramak
🔹 “Usta-çırak ilişkisi”
🔶 Olumsuz yansıması:
🔸Hayata kendi programını dayatmak
🔸Her şeyde kusur bulmak
🔸Kendine karşı acımasızlık
🔸Asla hazır hissetmemek
🔸Müşkülpesent
🔸Mükemmeliyetçilik
🔸Aşırı eleştiri
🔸Soğukluk
🔸Pire için yorgan yakmak
🔸Her şeye “yarar” gözüyle bakmak
🔸Pratik çıkarların sevmeyi engellemesi
🔸Rasyonelliğe körü körüne bağlı
🔸Görülemeyen, bilimle açıklanamayan şeyleri reddetmek
🔸Endişe
🔸Kaygı
🔸Bilgiçlik taslamak
🔸Aşırı temizlik, titizlik ve düzen takıntısı
🔸 “Küskün öğretmen”
#GüneşBaşakBurcunda
#Astroloji


Wednesday, August 15, 2018

Merkür Venüs Sekstili - 18 Ağustos 2018


Merkür Venüs Sekstili - 18 Ağustos 2018

18 Ağustos Cumartesi, iletişimin gezegeni Merkür ile sevginin gezegeni Venüs arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı (sekstil) gerçekleşecek. Bu açı iletişimde sevgi paylaşımının ön plana çıkacağını gösterir. Sosyal, entelektüel aktivitelerin arttığı, arkadaşça paylaşımların yaşandığı ve sevginin dile getirildiği rahat, huzurlu bir enerjiye işaret eder. Duygular, düşüncelerle bağlantı kurar. Bu açı altında maddi kaynaklar konusunda kurulan bağlantılar olumlu sonuç verecektir. Sözel ve yazılı ifadede estetik, incelik ve zerafet ön plandadır. Gezegenlerin bulunduğu eril Aslan ve Terazi burçları, bu sevgi iletişimi fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu fırsatı yakalamak için diğer insanı fark edip içten gelen sevgiyi ifade etmek gerekir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu gevşetici etken altında aşırı tembelliğe kaymaktır. Venüs ve Merkür’ün tehlikeli kombinasyonu hoş ama boş laflar kurmak, yüzeyselliğe çekilmektir. Bu etki altında aşkta kurnazlık gözlemlenebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap aktif bir şekilde dinlenmektir; yani bu rahatlatıcı enerji altında hobilerinize yoğunlaşmak, entelektüel ve kültürel açıdan zenginleştirici faaliyetlere katılmaktır. Sekstil açı, bir fırsat sunduğu gibi bunun için farkındalığı ve emek vererek fırsatı değerlendirmeyi gerektirir. Bu sebeple bu açının sosyalleşme ve dinlenme olanağını heba etmeyin, değerlendirin. Arkadaşça paylaşımların, mizahın tadını çıkarın ve küçük dünyanızda güzellikleri fark etmeye gayret gösterin.Ayrıca bu açının verimli kullanımlarından biri, doğaya kısa seyahatler yapmak; piknik, ormanda yürüyüş ya da trekking gibi tabiatın güzelliklerinin takdir edileceği, rahatlatıcı eylemlerdir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız sevginizi bugün dile getirmeli, sevdiğiniz kişiye açılmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 11 derece eril burçlarda (Aslan, Terazi, Yay ve İkizler ) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 11 derece Kova ve Koç burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.


Tablo: “Venus with Mercury and Cupid”, 1525, Antonio da Correggio

Thursday, August 9, 2018

Makaleler


Makaleler

1) 4 Temel Asteroid: Ceres, Vesta, Pallas ve Juno (08.05.2019)
2) Ay Düğümleri Yengeç - Oğlak Eksenine Giriyor (31.10.2018)
3) Pop Müzik Hitleri ve Astroloji (05.08.2018)
4) Dekanlar (03.08.2018)
5) Seçim Astrolojisinde Genel Prensipler (27.07.2018)
6) Dorotheus of Sidon ve Seçim Astrolojisi (21.07.2018)
7) Sabian Sembolleri ve Astroloji  (16.07.2018)
8) 12.evde Güneş ve “Kahramanın Doğuş Miti” (02.09.2017)
9) Saros Serileri (23.07.2017)

10) Arketipler ve Ekinoksların Presesyonu (05.07.2017)


Güneş Merkür Kavuşumu – 9 Ağustos 2018


Güneş Merkür Kavuşumu – 9 Ağustos 2018

Bugün benliğin ışığı Güneş ile algılamanın gezegeni Merkür kavuşuyor. Kısa bir süreliğine Güneş’in tahtına yerleşen Merkür, kendini akıldan ibaret zannetmeye işaret eder. Ego ve akıl kaynaştığından, kişi sadece kendi isteklerini düşünür, tarafsız algılayamaz. Merkür’ün, Güneş’in olumlu yaratıcı enerjisiyle donatıldığı durumda ise, akıllı, esprili, bilgili, meraklı bir etki söz konusudur. Gezegenlerin bulunduğu Aslan burcu, isteklerin ve düşüncelerin içindeki yaratıcılığı sahnelemek, kendini samimiyetle ortaya koymak ve hayata neşeyle katılmak için seferber edildiğini gösterir.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı “Akıllı Kral ve Habercisi” arketipiyle betimlemiştir. Güneş/Merkür ikilisini, temel ve önemli şeyleri algılama/anlama,  özeleştiri ve kendini iyi anlama ile özdeşleştirmiştir. Eleştirel nesnelliği yitirme ve sübjektif düşünce söz konusudur. Akıl (Merkür), Ego’nun  (Güneş’in) hizmetine girmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi kendini bilme, bağımsız düşünme, güçlü kanılara sahip olma ve bilgiyi önemseme olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri dünyaya tamamen benmerkezli bir perspektiften bakmaktır. Sadece egoist isteklerin doğrultusunda bir algıya sahip olunabilir. Bu kişiyi son derece bencil, diğerlerine duyarsız, kendi isteklerini tatmine dayalı bir pozisyona hapseder. Ayrıca bu sübjektif algı, kişinin kendi başına gelemeyecek, ya da özdeşlik kuramadığı şeyleri anlayamamasına sebep olur. Bu transitin bir diğer tehlikesi tüm varoluşu akıl/mantık sanmaktır. Bu kelimelerle, rasyonel akılla açıklanamayan aleme kişinin algısını kapatır. Bu açı altında bilgi bir güç, otorite ve gurur kaynağı olarak görülebilir. Kişisel düşünceler aşırı önemsenebilir, kişi kendini rasyonel aklıyla özdeşleştirebilir: “Ne düşünüyorsam oyum” diyebilir. Bu etkinin bir diğer olumsuz kullanımı “Patron ve Düzenbaz Avukatı” arketipine uygun, mantık zircirleri kurarak gerçeği kendi çıkarları için bükme, kabul edilemez şeyleri bile sanki çok normal şeylermiş gibi akla/mantığa uygun hale getirme becerisidir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bilinç ve mantığı sağlıklı bir şekilde harmanlamaktır. Bu transit altında algı keskinleşir, temel ve önemli meseleler anlaşılabilir. Zihinsel fonksiyon (Merkür) bunları işleme, eleştirme, düzenleme için tam potansiyelinde seferber edilir. Kişi kendini (Güneş) eleştirebilir (Merkür). Bu transit kendi hakkında daha derin bir gözlem, inceleme yapmak için uygundur. Kendini düşünmek, “ben gerçekten ne düşünüyorum?” diye sormak kişiyi kendini bilmeye götürür. Kendini bildikten sonra, bu açı kişiye kendini anlatma enerjisi verir. Bu sebeple, bu transitin verimli kullanımı güçlü iletişim özelliklerini kullanmak, konuşkanlığı, esprili üslubu devreye sokmaktır. Konuşma, dışavurum, sorgulama, soru sorma bu açının verdiği becerilerdir. Sadece kendi hakkında konuşmak iste gölgesidir. Kendi fikrini oluşturmak, güvenle ifade etmek bu açının olumlu kullanımıdır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kendinizi bilmeli, hayatı rasyonel akla indirgemeden üstün mantık yeteneklerinizi kullanmalısınız.


Bu açıdan doğum haritasında 16 derece Aslan burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 15 derece sabit burçlarda (Boğa, Akrep ve Kova) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 15 derece eril burçlarda (İkizler, Yay, Terazi ve Koç) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar.


Tablo: "Spleen et Idéal", 1907, Carlos Schwabe

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008
Wednesday, August 8, 2018

Venüs Mars Üçgeni - 8 Ağustos 2018Venüs Mars Üçgeni - 8 Ağustos 2018

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile savaşın gezegeni Mars arasında çok şanslı  bir üçgen açı gerçekleşecek. Bu açı aşk şansını gösterir. Sevdiği için mücadele etmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu hava burçları Terazi ve Kova, bu aşk şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şansı yakalamak için bilinen modellerden farklı düşünmek ve öteki insanın farklı bir birey olduğunu, kendine has istek ve ihtiyaçları olduğunu idrak etmek gerekir. Sosyallik, flört, romantizm, nezaket, zerafet, kibarlık, orijinallik, sıradışılık, farklılık, serbestlik ve özgürlük bu süreçte şans yaratan özelliklerdir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu gevşetici etken altında kendi konforuyla ve keyfiyle gereğinden fazla meşgul olmaktır. Eğlence düşkünlüğü ve hedonizm bu transitin gölgesidir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sevdiğini cesurca söylemektir. Mars ve Venüs’ün uyumlu birleşimi, sevgi paylaşımında kendini ortaya koyma fırsatı sunar. Bu etki altında kişi sevdiği kişi ve şeyler için harekete geçebilir, mücadele edebilir. Bu transit, yüksek tutkuyu ve cinsel cazibeyi temsil eder; yeni ilişki başlangıçları için romantik fırsatlar bahşeder. Venüs Mars üçgeni, yeni bir aşk şansıdır. Kişi bu enerji altında arzuladığı şeyleri kendine çekebilir. Aşk için adım atmak, harekete geçmek ve enerji harcamak gerekir. Venüs, Mars’ın ifade ettiği rekabet ve savaş gibi konuların bile belli bir ahenk, diplomasi ve zerafet içinde icra edilmesini sağlar. Sanat ve güzellikle ilgili başlangıçlar yapmak bu açının verimli kullanımıdır. Ayrıca, finansal girişimler için fırsatlar sunan maddi açıdan çok iyicil bir açıdır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız aşk için cesurca adım atmalı, fırsatı değerlendirip yeni başlangıçlar yapmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 1 derece hava burçlarda (İkizler, Terazi, Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 


Tablo: "A Romantic Proposal", 1858-1938, Vittorio Reggianini

Tuesday, August 7, 2018

Venüs Terazi Burcunda - 7 Ağustos 2018 - 9 Eylül 2018BİZ OLMA ZAMANI
▪Bugün Venüs Terazi burcuna girdi. 9 Eylül'e kadar tüm burçlar, sevgi paylaşımı, ilişki kurma, iştah ve değer verme fonksiyonunda "öteki insanın farkına varmak, işbirliği gerektiren ilişkilere girmek, ve 'biz' bilinci geliştirmek" anlamına gelen Terazi sürecini deneyimleyecek.
▪Sevgi Paylaşma Şekli: Eşitlikçi, kibar, uyumlu, ölçülü, adil, dengeli, romantik, flörtöz
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹Öteki insanın istek ve ihtiyaçlarının farkına varmak
🔹 Sağlıklı ortaklık kurmak
🔹Eşitlikçi sevgi
🔹Flört
🔹Uyumlu sevgi
🔹Paylaşma
🔹Kibar ifade
🔹Cana yakın
🔹Zerafet
🔹Cazibe
🔹Sosyal
🔹Hoş
🔹Dış görünüşe özen
🔹Sanat sevgisi
🔹Adalet sevgisi
🔹İlişkilerde arabuluculuk
🔹Zıtları uzlaştırma
🔹Barış
🔹Harmoni
🔹Yüksek güzellik algısı
🔹Estetik becerisi
🔹Moda, stil zevki
🔹Mutlu bir evlilik
🔶 Olumsuz yansıması:
🔸Sevgide kararsızlık
🔸Çatışmadan kaçma
🔸Hoşnutsuzlukları söyleyememe
🔸Bu sebeple yakınlıkta ve samimiyette azalma
🔸Sevgide yüzeysellik ve uzaklık
🔸Sürekli verme
🔸Kendini Silme
🔸Değerini diğerlerinin gözünde arama
🔸Sosyal onay ihtiyacı
🔸Alma Verme dengesizliği
🔸Beklentili verme
🔸Hak hukuk saplantısı
🔸"Duygusal değil Romantik"
🔸Sosyal trendlere bağımlılık
🔸Moda Kurbanı
#VenüsTeraziBurcunda
#Astroloji
Resim: Mary Moore, 1890