Thursday, August 23, 2018

Güneş Başak Burcunda - 23 Ağustos 2018 - 23 Eylül 2018


Tablo: "Summer", 1890, Leopold Graf von Kalckreuth

DÜZELTME ZAMANI
▪ Bugün Güneş Başak burcuna girdi. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “kusursuzlaştırmak” anlamına gelen Başak sürecini deneyimleyecek.
▪Psikolojik amaç: Düzeltmek, kusursuzlaşmak, analiz etmek, hizmet etmek, uygulamak
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹Yararlı ile yararsızı ayırt etmek
🔹 Ayrıntılara dikkat etmek
🔹 Analiz etmek
🔹 Hizmet etmek
🔹 Üretkenlik
🔹 Çalışkanlık
🔹 Görev duygusu
🔹 Yararlı olmak
🔹 Düzeltmek
🔹 Kendini geliştirmek
🔹 Kusursuzlaştırmak
🔹 Ustalaşmak
🔹 Hesaplama becerisi
🔹 Ayrıntıları planlama becerisi
🔹 Verimliliği sağlamak
🔹 En elverişli hale getirmek
🔹 Maksimum fayda minimum zarar optimizasyonu
🔹 Tevazu
🔹 Ciddiyet, Mesafe, Sadakat, Yardımseverlik
🔹 Saflık ve Sadelik
🔹 Sağlık bilinci
🔹 Ölçülebilir ve kanıtlanabilir sonuçlar aramak
🔹 “Usta-çırak ilişkisi”
🔶 Olumsuz yansıması:
🔸Hayata kendi programını dayatmak
🔸Her şeyde kusur bulmak
🔸Kendine karşı acımasızlık
🔸Asla hazır hissetmemek
🔸Müşkülpesent
🔸Mükemmeliyetçilik
🔸Aşırı eleştiri
🔸Soğukluk
🔸Pire için yorgan yakmak
🔸Her şeye “yarar” gözüyle bakmak
🔸Pratik çıkarların sevmeyi engellemesi
🔸Rasyonelliğe körü körüne bağlı
🔸Görülemeyen, bilimle açıklanamayan şeyleri reddetmek
🔸Endişe
🔸Kaygı
🔸Bilgiçlik taslamak
🔸Aşırı temizlik, titizlik ve düzen takıntısı
🔸 “Küskün öğretmen”
#GüneşBaşakBurcunda
#Astroloji


No comments:

Post a Comment