Saturday, September 15, 2018

Güneş Mars Üçgeni – 28 Eylül 2018


Güneş Mars Üçgeni – 28 Eylül 2018

28 Eylül Cuma, benliğin ışığı Güneş ile mücadelenin gezegeni Mars arasında şanslı bir üçgen açı meydana gelecek. Bu açı istekler ile hareket arasında bir uyumu gösterir. Benliğin özünden gelen yaratıcılık için mücadeleye işaret eder. Aktif, girişimci, atılgan bir enerji hakimdir. Gezegenlerin bulunduğu hava burçları Terazi ve Kova, bu girişimin ve canlılığın yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu cesur enerji, diğer insanla bilinen modellerden farklı bir ortaklık kurmak için yanıp tutuşuyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendi isteklerini dayatmaktır. Önüne çıkan her türlü engele karşı aşırı öfkeli, vahşi, saldırgan tepkiler vermektir. Düşüncesizce ve sabırsızca girişilen hücum sırasında arkada bırakılan enkaz, verilen zarar fark edilmeyebilir. Bu transitin verimsiz kullanımı, salt ben-merkezli bir perspektiften dünyayı görmek, sadece egoist istekler için enerji sarf etmektir.

Bu açıya verilecek sağlıklı cevap, benliğin özünden gelen istekle temas kurmaktır. İçten gelen yaratıcılık ve motivasyon keşfedildiğinde, artık güvenle bu amaç için mücadele edilebilir. O zaman, Güneş-Mars ikilisinin bahşettiği cesareti ve atılganlığı bu özden gelen istekler için seferber etmek verimli olacaktır. Bu transit sırasında çok yüksek enerji, canlılık görülür, benlik için önemli şeyler uğrunda mücadele etme, ve girişim yapma şansı vardır. Bu açı güçlü bir başlatma enerjisine işaret eder. Güneş-Mars enerjisi, başlatılacak işlerde aktif, dinamik, kararlı, yürekli ve lider meziyetler getirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğin özünden gelen isteğiniz için cesurca mücadele etmelisiniz, başlangıçlar yapmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 4 derece hava burçlarında (İkizler, Terazi ve Kova) burçlarında gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı ve engellenmeyen bir enerji şeklinde etki alçaklar.

Fresko: “Fresco of a statue of Mars in the House of Venus, Pompeii”

Koç burcunda Dolunay – 25 Eylül 2018Koç burcunda Dolunay – 25 Eylül 2018

25 Eylül Salı, sabaha 05:52’de Koç burcunun 1 derecesinde, etkileri 14 gün boyunca hissedilecek bir Dolunay meydana gelecek. Dolunayın ana teması kendi olabilmektir. Bunun için yalnız kalmaya cesaret edilmelidir. Kendi isteklerini keşfetmek, kendini ortaya koymak için adım atılmalıdır. Kendi kimliğini net bir şekilde tanımlayıp, kendi olabilince bir ortaklığa girilebilir. Böylece bir ilişkini içindeyken hala “ben” olarak kalabilmek, kendi isteklerinin arkasında olmak ve bunları ifade etmek başarılır.

Terazi-Koç ekseninde yaşanan bu Dolunay, Oğlaktaki Satürn’le sıkı bir öncü T-kare kalıbında. Bu Dolunayda en büyük korkunun yalnız kalmak olduğunu gösteriyor. Tek başına kalmak, sevdiği biriyle hayatını paylaşamamak korkusu benliği ve duygusal temelleri domine etmektedir. Bu korkuyla, kişi yalnız kalmamak için ve diğer insanın sevgisine mazhar olabilmek için kendi isteklerini geri çekebilir. Onaylanmak ve uyum için düşüncelerini saklayabilir. “Beni sev” yaklaşımıyla kendi istek ve ihtiyaçlarını bastırabilir. Böyle davrandığında kişi hoşnutsuzluklarını ve memnuniyetsizliğini bastırarak, pasif agresif hareketlerde bulunabilir. Dolunayın meydan okuyucu etkisinde bu hak-hukuk saplantısına ve hesapçılık temelli tartışmalara yol açar.

Satürn’den zorlayıcı etki alan Koç Dolunayında kendi kimliğini, isteklerini ve mücadelesini tanımlayamayan kişi değerini diğerinin gözünde arayabilir. O zaman herkes tarafından beğenilmek için kendi doğru bildiği şeyden vazgeçer. Kendi özünden taviz verir. Çevresindeki dünyanın ve insanların sempatisine bağımlı yaşar. Dış dünyaya göre kendini ayarlamaya çalışır. Bu hiçbir zaman kendini değerli hissedememeye, ve hiçbir zaman istediği şeyi yapamamaya yol açar. Kimlik kaybı, kararsızlık ve mutsuzluk görülür. Örneğin, kendi beğendiği bir eşyayı karşıdaki beğenmiyor diye kendi de satın alamaz. Ya da karşıdaki “belki akşam program yapar, telefon açar” diye bütün gün program yapamaz. Kendini tamamen siler, varoluşunu diğerinin kararlarına ve beğenilerine göre ayarlar. Bu çöküş getirir.

Dolunayın dahil olduğu öncü burçlarda T-kare, kendi kimliğini oturtmak ve isteklerinin arkasından gitmekte sorun yaşayan kişinin, düşünmeden pek çok girişimde bulunabileceğini vurgular. “Önce ateş edip sonra nişan almak” anlamına gelen bu konumda, iyi planlanmamış aksiyonlara girişme tehlikesi söz konusu. Bu durumda istenmeyen sonuçlarla karşılaşmak, çatışmalara ve krizlere girmek görülebilir. Ayrıca aceleci bir hevesle başlatılan işler, sonuna kadar götürülmeyebilir. Özellikle toplumsal saygınlık, itibar, statü ve prestijle ilgili korkular (süper ego), kişinin en temel arzularını (id) ve benliğinden gelen motivasyonu (ego) engelleyebilir. Kendi değerini toplumdan ve diğerlerinden aldığı onaya indirgeyen birey, arzularından ve isteklerinden vazgeçebilir.

Koç Dolunayını verimli kullanmak için, “ben buyum” demek gerekir. Sağlıklı benlik bilinci geliştirilmelidir. Ne istediğini keşfetmek gerekir. Böylece, bu isteklerin peşinden cesaretle gidilir, mücadele verilir, savaşılır. Kendi içinden gelen dürtülere güvenmek ve spontane bir şekilde inisiyatif almak, bu Dolunayın sağlıklı kullanımıdır. Bu şekilde kişi kendini, kimliğini ve benliğini sağlam bir şekilde tanımladığında, eşit, destekleyici, paylaşımcı ve sevgiye dayalı bir ilişkiye girebilir. Böylece sağlıklı “benlik”, “sen” ile karşılaşıp düzgün bir ortaklığa, karşılıklı ilişkiye girer. “Ben” erimeden, “Biz”e evrilir. Kişi kendini tanıdığı için, kendi değerini diğerinin gözüne indirgemez. Kendi isteklerini ortaya koyabilir. Kendi programını yapabilir, karşısındakiyle müzakere edip, iki kişinin de içinde yer aldığı ortak programlar yapılabilir. Bu sayede sağlıklı bir işbirliği, ortaklık ve uzlaşı kurulur.

Dolunay, Doğum Haritasında 1 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanları harekete geçirici, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir şekilde etkileyecek. Bu gerilim, 1 derece Terazi ve Koç’un Doğum Haritasında düştüğü ev ikilisinde yaşanacaktır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Güneş Terazi Burcunda - 23 Eylül 2018 - 23 Ekim 2018DİĞER İNSANI FARK ETME ZAMANI
▪23 Eylül Pazar, Güneş Terazi burcuna giriyor. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “karşıdakinin istek ve ihtiyaçlarını fark etme” anlamına gelen Terazi sürecini deneyimleyecek.
▪Psikolojik amaç: Öteki insan bilinci geliştirmek. Uyumlu, dengeli bir ilişki kurmak. Kendini tanıyıp, kendine uygun bir denge yaratmak. Sağlıklı bir “Ben” bilinciyle “Biz” olmak.
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹Karşıdakini fark etme
🔹Diğer insanın istek ve ihtiyaçlarını fark etme
🔹İkili ilişkiler, ortaklık, evlilik bilinci
🔹Sosyallik, medeni insan ilişkileri geliştirme
🔹Diğer insan için özveride bulunma
🔹Adalet
🔹Arabuluculuk
🔹Diplomasi
🔹Uyum yaratmak
🔹Ahenk yaratma
🔹Sanat
🔹Estetik duyarlılık ve beceri
🔹Güzelleştirme yeteneği
🔹Zarafet yaratma
🔹İncelikli tarz
🔹Danışmanlık becerisi
🔹Zıt kutupları barıştırma
🔹Objektiflik
🔹Barışçıl hak mücadelesi
🔹Denge yaratma
🔹Paylaşma
🔶 Olumsuz yansıması:
🔸Karar vermekte zorluk
🔸Hak hukuk saplantısı
🔸Alma-vermede hesap tutma
🔸Trend, moda saplantısı
🔸Kimseyle olumsuz bir sürtüşmeye girmemeye özen
🔸İçten pazarlıklı
🔸Değerini diğerinin gözünde arama
🔸Diğer kişi tarafından onaylanma isteği
🔸Uyum bozulmasın diye kendinden vazgeçme
🔸 “Ne pahasına olursa olsun barış”
🔸Hoşa gitmek için isteklerini geri çekmek
🔸Uyum için düşüncelerini saklamak
🔸İstediği hiçbir şeyi yapamama
🔸Herkes tarafından beğenilmek için kendi doğrusunda kalamama
🔸Kendi özünden çok taviz verme
🔸Onay uğruna kendi istek ve ihtiyaçlarından vazgeçmek
🔸Karşısındaki kişiyi tek referans kabul etme
🔸Kararları tamamen karşıya bırakma
🔸Çevresindeki dünyanın ve insanların sempatisine bağımlı yaşama
🔸Dış dünyaya göre kendini ayarlamaya çalışma
🔸“Beni Sev!”
#GüneşTeraziBurcunda
#Astroloji

Tablo: "The Reunion of Cupid and Psyche", 1789-1792, Jean-Pierre Saint-Ours

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Friday, September 14, 2018

Merkür Plüto Karesi – 3 Ekim 2018Merkür Plüto Karesi – 3 Ekim 2018

3 Ekim Çarşamba, zihnin gezegeni Merkür ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı takıntıların ve saplantıların zihni ele geçirdiğini gösterir. Gizli, saklı konuları araştırmak, ortaya çıkarmak için muazzam bir tutkuya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu öncü Terazi ve Oğlak burçları, bu saplantılı düşüncelerin ve iletişimde güç savaşlarının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu çatışma, öteki insanı merkeze koyan, aşırı uyumlu, ödün veren, hak-hukuk saplantısında fikirler ile sistemleri, düzenleri dönüştürme tutkusu arasında cereyan ediyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı sabit fikir, inat, takıntılı düşünceler, saplantılı bir fikri asla kafadan atamama ve diğerler insanları dogmatik bir şekilde ikna etme çabasıyla özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi öldüren sözcükler, zehirli kalem ve iletişim yoluyla sabotaj olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri takıntılı bir şekilde görüşü tek bir noktaya odaklayıp, başka hiçbir şeyi görmemektir. Bu durumda zihin ölüm korkusu ve varoluşsal sorular gibi saplantılarla, yüzleşilmemiş tabularla, ve bilinçdışı materyallerle istila edilir. Kare açı bu transitin kişiyi çok zorlayıcı sürtüşmelerle ve içsel çelişkilerle karşı karşıya getireceğini ima etse de, aslında bu dönem bu konularla hesaplaşmak için uygun fırsattır. Bu sebeple kişi kendi derinliklerine inmekte çaba harcamalı, ancak kendine karşı aşırı acımasız ve yıkıcı olmamalıdır. Plüton’un hilesi yaşamın anlamsızlığını ve her şeyin boşluğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyup, kişiyi nihilizme itmesidir. Halbuki kişi fiziki varoluşunun sonluluğu karşısında kendi kişiselliğini aşacak sosyal, kültürel bir misyon tespit edebilirse, işte o zaman bu karşı konulmaz gerçekliğe bir cevap bulmuş olur. O zaman kendi mevcudiyetini zaman ve mekan ötesi bir anlamlılığa taşıyacak aktivitelerde fedakarca çalışabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap kişiselliği aşacak bu sosyal ve kültürel amaçlar için tüm iletişimsel ve zihinsel becerilerini seferber etmektir. Bu transit en derinlerde yatanı algılama yeteneği bahşeder. Psikoanalitik çalışmalar için ideal zamandır. Bu etki altında bizi engelleyen şeyin aslında dünyayı algılama şeklimiz olduğunu fark etmemiz gerekir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız dünyayı algılama şeklinizi dönüştürmelisiniz ve “ben-ötesi”ni algılamak, öğrenmek için çaba sarf etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 18 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Dante et Vergil dans le neuvième cercle de l'enfer", 1861, Gustave Doré

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Thursday, September 13, 2018

Güneş Satürn Karesi – 26 Eylül 2018Güneş Satürn Karesi – 26 Eylül 2018

26 Eylül Çarşamba, benliğin ışığı Güneş ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı benliğin özünde yetersizlik hissini ve korkuyu gösterir. Kimliği yapılandırmakta sorunlara işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu öncü Terazi ve Oğlak burçları, bu kimlik sorununun yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu sorun, diğer insanın istek ve ihtiyaçlarını fark etme isteği ile sorumluluk alma / hedef koyma korkusu arasında cereyan ediyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı otoriteyle sorun, özgüvende azalma, suçluluk duygusu, tanınma/itibar/saygınlık isteği ve katılık ile özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi kendini inkar etme, korkuların bilince gelmesi ve kendini baskılama olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri otorite figürleri (baba, patron, vb.) karşısında aşağılık kompleksine yenik düşmektir. Satürn’ün hilesi “yapamazsın, beceremezsin” şeklinde korkutmalara kanıp, isteklerinden vaz geçmektir. Bu transit altında yaratıcı enerjileri bastırma tehlikesi söz konusudur. Karamsar, depresif ruh halinde kendin olmaktan korkmak, kimliğini sağlam bir şekilde yapılandıramamak çöküşü getirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliği aşan fedakar istekler ile inancın, yaşam felsefisinin getirdiği yükümlülükleri dengelemektir. Kare açı bir kriz getirdiği gibi, bu konuda harekete geçmeyi de mecburi kılacaktır. Bu sebeple, her türlü korkutmaya, yıldırmaya ve engele rağmen kimliğin özünden gelen istekler için çaba sarf etmek gerekir. Bu yaratıcı istekleri disiplinle ve çalışkanlıkla fiziki dünyada somutlaştırmak gerekir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız karamsarlığa kapılmadan, benliğinizi sağlamlaştırmalı, bilinçli isteklerinizi sorumlu, gerçekçi bir şekilde inşa etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 2 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Saturn Devouring His Son", 1819-1823, Francisco Goya

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008


Merkür Satürn Karesi – 23 Eylül 2018
Merkür Satürn Karesi – 23 Eylül 2018

23 Eylül Pazar, iletişimin gezegeni Merkür ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı zihinsel ve iletişimsel fonksiyonlarda bir yavaşlamaya işaret eder. Düşüncelerde karamsarlığın, korkunun ve dar görüşlülüğün hakim olduğunu gösterir. Gezegenlerin bulunduğu öncü Terazi ve Oğlak, bu zorlayıcı düşüncelerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu zihinsel engellenme, diğer kişiyi ön plana koyup kendini silen akıl ile toplumsal olarak ezberlenmiş itibar, statü ve prestij modelleri altında ezilen sorumluluklar arasında cereyan ediyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı kendi aklından şüphe duyma, yavaş kavrama, tutuk, sıkıcı iletişim, öğrenme güçlüğü ve karamsar, depresif, kapalı düşünceler ile özdeşleştirmiştir.  Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi dille ilgili engeller, olumsuz düşünme ve zor öğrenme olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri karamsarlığa teslim olmaktır. Kişi kendi öğrenme ve algılama yeteneklerinden şüphe duyar. Kendini ifade etmekten ve iletişim kurmaktan çekinebilir. Satürn’ün gölgesi, yetersizlik hissiyle kişiyi depresyona sürükler. Gelecek kaygısı ve endişe zihni ele geçirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap disiplinli, metodik, sistematik, planlı ve programlı bir gayretle düşünceleri yapılandırmaktır. Satürn, Merkür’ün temsil ettiği öğrenme kapasitesinde muazzam bir odaklanma yeteneği bahşeder. Bu açının verimli kullanımı, bu konsantrasyon becerisini düşünme, algılama ve eğitim konularında seferber etmektir. Merkür-Satürn ikilisi, algıda gerçekçiliği egemen kılar. Mantık ve realizm imtihanından geçemeyen fikirler elenir. Daha önce denenmiş, geleneksel kalıplarla düşünmeyi sever. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “beceremem” demeden düşüncelerinizi disiplinle ve azimle, çok çalışarak somutlaştırmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 2 derece öncü burçlarda (Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “Mercury Lulling Argus to Sleep”, 1770-75, Ubaldo Gandolfi


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Tuesday, September 11, 2018

Güneş Merkür Kavuşumu – 21 Eylül 2018


Güneş Merkür Kavuşumu – 21 Eylül 2018

21 Eylül Cuma, benliğin ışığı Güneş ile algılamanın gezegeni Merkür kavuşuyor. Kısa bir süreliğine Güneş’in tahtına yerleşen Merkür, kendini akıldan ibaret zannetmeye işaret eder. Ego ve akıl kaynaştığından, kişi sadece kendi isteklerini düşünür, tarafsız algılayamaz. Merkür’ün, Güneş’in olumlu yaratıcı enerjisiyle donatıldığı durumda ise, akıllı, esprili, bilgili, meraklı bir etki söz konusudur. Gezegenlerin bulunduğu Başak burcu, isteklerin ve düşüncelerin düzeltmek, kusursuzlaşmak ve faydalı olmak için seferber edildiğini gösterir.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı “Akıllı Kral ve Habercisi” arketipiyle betimlemiştir. Güneş/Merkür ikilisini, temel ve önemli şeyleri algılama/anlama,  özeleştiri ve kendini iyi anlama ile özdeşleştirmiştir. Eleştirel nesnelliği yitirme ve sübjektif düşünce söz konusudur. Akıl (Merkür), Ego’nun  (Güneş’in) hizmetine girmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi kendini bilme, bağımsız düşünme, güçlü kanılara sahip olma ve bilgiyi önemseme olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri dünyaya tamamen benmerkezli bir perspektiften bakmaktır. Sadece egoist isteklerin doğrultusunda bir algıya sahip olunabilir. Bu kişiyi son derece bencil, diğerlerine duyarsız, kendi isteklerini tatmine dayalı bir pozisyona hapseder. Ayrıca bu sübjektif algı, kişinin kendi başına gelemeyecek, ya da özdeşlik kuramadığı şeyleri anlayamamasına sebep olur. Bu transitin bir diğer tehlikesi tüm varoluşu akıl/mantık sanmaktır. Bu kelimelerle, rasyonel akılla açıklanamayan aleme kişinin algısını kapatır. Bu açı altında bilgi bir güç, otorite ve gurur kaynağı olarak görülebilir. Kişisel düşünceler aşırı önemsenebilir, kişi kendini rasyonel aklıyla özdeşleştirebilir: “Ne düşünüyorsam oyum” diyebilir. Bu etkinin bir diğer olumsuz kullanımı “Patron ve Düzenbaz Avukatı” arketipine uygun, mantık zircirleri kurarak gerçeği kendi çıkarları için bükme, kabul edilemez şeyleri bile sanki çok normal şeylermiş gibi akla/mantığa uygun hale getirme becerisidir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bilinç ve mantığı sağlıklı bir şekilde harmanlamaktır. Bu transit altında algı keskinleşir, temel ve önemli meseleler anlaşılabilir. Zihinsel fonksiyon (Merkür) bunları işleme, eleştirme, düzenleme için tam potansiyelinde seferber edilir. Kişi kendini (Güneş) eleştirebilir (Merkür). Bu transit kendi hakkında daha derin bir gözlem, inceleme yapmak için uygundur. Kendini düşünmek, “ben gerçekten ne düşünüyorum?” diye sormak kişiyi kendini bilmeye götürür. Kendini bildikten sonra, bu açı kişiye kendini anlatma enerjisi verir. Bu sebeple, bu transitin verimli kullanımı güçlü iletişim özelliklerini kullanmak, konuşkanlığı, esprili üslubu devreye sokmaktır. Konuşma, dışavurum, sorgulama, soru sorma bu açının verdiği becerilerdir. Sadece kendi hakkında konuşmak iste gölgesidir. Kendi fikrini oluşturmak, güvenle ifade etmek bu açının olumlu kullanımıdır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kendinizi bilmeli, hayatı rasyonel akla indirgemeden üstün mantık yeteneklerinizi kullanmalısınız.


Bu açıdan doğum haritasında 28 derece Başak burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 28 derece değişken burçlarda (İkizler, Yay ve Balık) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 28 derece dişil burçlarda (Yengeç, Oğlak, Boğa ve Akrep) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar.


Tablo: "Oepidus and Antigone", 1842, Charles Jalabert

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Mars Uranüs Karesi – 19 Eylül 2018


Tablo: "The Wrestlers", 1841, John Everett Millais

Mars Uranüs Karesi – 19 Eylül 2018


19 Eylül Çarşamba, mücadelenin gezegeni Mars ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Bu açı isyankar, düzen bozucu hareketler işaret eder. Başlatılan işlerin özgürlükle çeliştiğini gösterir. Gezegenlerin bulunduğu öncü Kova ve Boğa burçları, bu bağımsızlık krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Değişime direnmek ile düzenleri yıkan patlayıcı bir isyan çatışıyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı her şeye muhalefete ve başkaldırıya yönlendirilmiş abartılı bir bireysellikle özdeşleştirmiştir. Sırf farklı olmak için provokatif hareketler gözlemlenebilir. Uranüs-Mars ikilisi sabırsızlık, hoşgörüsüzlük, katılık, sabit fikirlilik ve sinir getirir. Bir Tiran gibi vahşi ve fanatik hareketlere işaret eder. James Braha, bu transiti egosu ve arzuları tarafından yönlendirilen kişinin sonunu düşünmeyen sabırsız eylemleri neticesinde gerilimler, aksilikler, tartışmalar ve kazalar ile karşılaşması şeklinde açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı dürtüsel hareketler ve aceleci kararlar sonucu ani, beklenmedik ve istenmeyen sonuçlarla yüzyüze kalmak olarak betimlemiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, hareketlerinin engellendiği hissiyle kontrolsüz bir öfkeye kapılmak, ve sonunu düşünmeden çatışmaya girmektir. Özgürlüğün, bağımsızlığın bastırıldığı koşullarda; bireyselliği yansıtmanın engellendiği durumlarda aceleci, sabırsız ve dürtüsel savaşlar başlatmaktır. Bu transit bir ego krizine işaret eder, ve kişi kendini ortaya koyabilmek, isteklerini tanımlamak ve peşinden gitmek için yıkıcı ve abartılı bir şekilde başkaldırabilir. Bu kişisel patlamalara, hiddete, sinire, isyana, anarşiye ve düzen bozuculuğa yol açar. Bu dikbaşlı yaklaşım belaları çeker. Pişman olunacak sonuçlar gündeme gelebilir, kazalar yaşanabilir. Ayrıca, bu açı altında kim olduğuyla temas kuramamış ve gerçek orijinalliğini yansıtamamış kişiler, sırf farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunabilir, ani öfke patlamaları ve beklenmedik kavgalar patlak verebilir.


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sakin bir şekilde kim olduğunu, ne istediğini ve bu istekler için nasıl mücadele vereceğine karar vermektir. Kendi orijinalliğine güvenmek, ve farklılığını cesurca, yıkıcı olmadan yansıtmak gerekir. Burada aceleci, dürtüsel, düşüncesiz, sabırsız hareketlere karşı temkinli olmak gerekir. Bu transitin verimli kullanımı, daha sakin, hareketlerinin sonuçlarını da düşünerek geleneksel yöntemlerin dışında, yenilikçi modellerle mücadele etmektir. İstenilen şey için bağımsız, duygusuz bir şekilde gerektiğinde aykırı olma pahasına savaşmaktır.  Bu açı etkisinde, bireyliğini tesis etmek için atılganca kendini ortaya koymak gerekir. Akl-ı selim içinde farklılığını cesurca yansıtmak, sağlıklı bir özgürleşmeyi getirir. Oluşan bu açının getirdiği bağımsızlaştırıcı enerjiyi cesurca inisiyatif almak ve yeni projeleri hayat geçirmek için kullanmak şanslı ve rahatlatıcı olacaktır. Bu fırsattan psikolojik gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız, aceleciliğe, düşüncesizliğe ve vahşiliğe kapılmadan hayatınızda bir türlü değiştiremediğiniz köhneleşmiş yapıları revize etmeye cesaret edip, aktif, öncü, hevesli bir enerjiyle yeni, özgür modeller inşa edin.

Bu açıdan doğum haritasında 1 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects AstrologiquesÉditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Merkür Plüto Üçgeni – 16 Eylül 2018Merkür Plüto Üçgeni – 16 Eylül 2018

16 Eylül Pazar, zihnin gezegeni Merkür ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu açı zihinsel dönüşümü gösterir. Her şeyin içine nüfuz ederek derin katmanları kavramaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu toprak burçları Başak ve Oğlak, bu fikirsel dönüşümün yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu düşünce dönüşümü, detaylı, özenli, analitik bir araştırmanın sorumluluğunu almayı, sabırla gayretle sondaj yapmayı gerektirir.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı araştırmacılıkta artış, gizli saklı olanı ortaya çıkarma isteği ve fikirlerini kabul ettirme arzusu/gücü ile özdeşleştirmiştir.  Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi bilgi gücü, dilin gücü, gizli bilgi, araştırmacılık ve iletişim yoluyla manipülasyon olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır.  Ayrıca, bu açı altında takıntılı bir şekilde görüşü tek bir noktaya odaklayıp, başka hiçbir şeyi görmeme tehlikesi bulunur. Bu dar görüşlülüğe ve sabit fikirliliğe yol açar. Kin, intikam gibi karanlık, saplantılı, takıntılı düşünceler zihni ele geçirebilir. Düşünce yeteneği diğerlerini kontrol ve manipüle etme için suistimal edilebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap düşünceleri, mantığı, aklı dönüşüm için seferber etmektir. Eski, miadını doldurmuş bakış açısı geride bırakılmalı, hayata yeni bir perspektiften bakılmalıdır. Bu transit sözel iletişimde çok güçlü bir ikna ve etkileme becerisi sunar. Ayrıca kişiye yüzeyin altındakini sezme, kişilerin ve şeylerin içini okuma kabiliyeti bahşeder. Bu etki altında gizli saklı konuları, tabu meseleleri arştırmak için güçlü bir arzu hissedilir. Gözlem ve araştırma bu açının verimli kullanımıdır. Ayrıca Merkür-Plüto ikilisi iletişimsel ve zihinsel becerilerin, kişiselliği aşacak sosyal ve kültürel bir misyon için seferber edilmesini ister. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız dünyayı algılama şeklinizi dönüştürmelisiniz ve “ben-ötesi”ni algılamak, öğrenmek için çaba sarf etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 18 derece toprak burçlarında (Boğa, Başak ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar şanslı, engellenmeyen bir enerji akışı şeklinde etkilenecekler.


Tablo: “The Souls of Acheron”, 1898, Adolf Hirémy-Hirschl

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Mars Kova burcunda - 11 Eylül 2018 - 16 Kasım 2018BİREYLİĞİNİ ORTAYA KOYMA ZAMANI
▪Bugün Mars Kova burcuna girdi. 16 Kasım’a kadar tüm burçlar, kendini ortaya koyma, isteklerini ifade etme, enerjik, dürtüsel aktivite, inisiyatif alma ve girişimde bulunma fonksiyonunda “Birey olmak ve kendine özgü nitelikleri ifade etmek” anlamına gelen kova sürecini deneyimleyecek.
▪Mücadele Etme Şekli: Bilinen modellerden farklı, kendine özgü, orijinalliğini yansıtan, eski köhneleşmiş kalıpları yıkan, toplumu ileri götüren, özgürleştiren ve yenilikçi
🔶 Olumsuz yansıması:

🔸 İnatçı, bağımsız ve geleneklere aykırı hareket
🔸 Sırf inat veya tuhaflık için savaş
🔸
Amaçsız başkaldırı
🔸
Bildiğini okuma
🔸
Sadece teoride kalma
🔸
Sağı solu belli olmayan
🔸 Buz gibi soğuk ifade
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹 Bireyliğini oluşturma savaşı
🔹 Sıra dışı, eksantrik yöntemler
🔹 Orijinal, benzersiz hareket
🔹
Genel geçer fikirlerden bağımsız
🔹
Keşfetme dürtüsü
🔹 Teorik hareket becerisi
🔹 Bireyci, zeki, serinkanlı ifade
#MarsKovaBurcunda
#Astroloji


Tablo: "Prometheus Creating Man in Clay", c.1845, Constantin Hansen.

Sunday, September 9, 2018

Başak burcunda Yeni Ay – 9 Eylül 2018Başak burcunda Yeni Ay – 9 Eylül 2018
Bu akşam saat 21:01’de Başak burcunun 17 derecesinde, etkileri 1 ay boyunca hissedilecek bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ayın ana teması hataları fark edip düzeltmektir.
Başak Yeni Ayının ifade ettiği psikolojik süreç, verimli olmaktır. Başak Yeni Ayı, hasat zamanını gösterir. Bu Yeni Ayda yararlı olunacak, hizmet edilecek başlangıçlar yapmak gerekir. Gerçek dünyada, somut, materyal ve fiziki başlangıçlar yapılır. Başlatılan bu işlerde pratik, uygulamacı ve fonksiyonel bir yaklaşım geliştirilir. Burada temel motivasyon yardımcı olmak ve iyileştirmektir. Bazen işkolikliğe varan bir çalışkanlıkla, en angarya işler bıkmadan yerine getirilir, en sıkıcı detaylar üzerinde itina ile çalışılır. Titiz ve özenli bir çalışma neticesinde somut ürün elde edilir; yararlı olunur.
Başak Yeni Ayında başlatılan işlerde sabırlı olmak, uzman bir ustanın yanında çıraklık etmek gerekir. Bu süreçte ustanın tezgahında, aynı işi defalarca tekrar ederek zanaat öğrenilir. Somut dünyada çırağın elleri, parmakları bir işi en verimli, en işlevsel şekilde yerine getirmeyi ustayı taklit ederek öğrenir. Belki günlerce, aylarca aynı faaliyeti tekrar edip “hiç yeni bir şey öğrenmiyorum” diye hayıflanan çırak, aslında o işin ayrıntılarında saklı inceliği, üslubu, tarzı, tekniği ve yolu öğrenmektedir. Bu ancak tezgahta, elleri kirleterek, uygulayarak ustadan kazanılacak bir beceridir. Bu ustalaşma süreci Başak Yeni Ayında öğrenilmelidir.
Başak Yeni Ayında analiz gücü yükselir. Ayrıntılara dikkat edilir. Kusurlar, aksayan yönler hemen fark edilir. Başak süreci, ayrıştırmaktır. Hatalı ile hatasızı, yararlı ile zararlıyı, sağlıklı ile sağlıksızı, iyi ile kötüyü ayırmaktır. Başak Yeni Ayında, gereksiz olan elenir. Bu süreçte, eleştiri artar. Amaç kusurları düzeltmektir. Mükemmelleştirmektir. Bir proje titizlikle en verimli hale getirilir. Hatalar tespit edilir ve bunlara iyileşme reçeteleri sunulur. Projenin unsurları itinayla kategorize edilir, sınıflandırılır, tek tek tasnif edilir. Sorumluluklar en efektif, en optimum şekilde delege edilir. Liste yapılır, plan program yapılır, günlük hayatın rutini düzene sokulur.
Başak Yeni Ayının tehlikesi aşırı eleştirel yaklaşımdır. “Pire için yorgan yakma” tehlikesi söz konusudur. Tek bir hata için bütün projeyi iptal etmek Başak sürecinin sağlıksız kullanımıdır. Bir kişinin veya olayın sadece kusurlarının altını çizmek, erdemlerini göz ardı etmek, yıpratıcı olabilir. Herkese ve her şeye gerçekleştirmesi zor mükemmelleşme reçeteleri sunmak, ancak onların hatalarını düzeltmeleri için gerekli zamanı tanımamak sorun yaratır. Diğerlerinin kendilerini düzeltmelerinin çok uzun zaman alabileceğini, veya düzeltme konusunda beceri ve motivasyonlarının sınırlı olabileceğini kabul edip bu kişilere karşı hoşgörülü olmak gerekir. Başak Yeni Ayının bir gölgesi de aşırı detaylara yoğunlaşmaktan dolayı bütünü kaçırmaktır. Aşırı analiz etmek, deşmek, didiklemek sonucunda tutunacak hiçbir şey kalmayabilir.
Başak Yeni Ayının Plüton’la üçgeni, Jüpiter’le sekstili ve Neptün’le karşıtı dikkat çekicidir. Bu açılar, artan endişe, kaygı ve vesveseye dayanamayıp günlük hayatın dertlerinden kaçmaya yönelmeyi vurgular. Aşırı detaylar arasında boğulmak sonucu kafa karışıklığı ve kaybolmuşluk hissi yaşanır. Çözülüp dağılma gözlemlenir. Ayrıca çok yükseğe çekilmiş mükemmellik standartları ve kusursuzluk hayalleri yüzünden, asla gerçekleştirilemeyecek fanteziler, özlemler içinde ızdırap çekilir. Yapay ışıltılara ve illüzyonlara aldanıp hayal kırıklığı yaşanır. Aldanmaya ve kandırılmaya açık hale gelinir. Egonun sağlıklı sınırları erir, aşırı hassasiyet oluşur, tesir altında kalınır. Kimliğini kaybetme ve kimlik bunalımı tehlikesi söz konusudur. Faydalı olma, yardım etme, işe yarama özlemleri içinde, kurban kurtarıcı rollerine girilebilir. Bu fantezileri, özlemleri ve hayalleri feda edip, gerçekten iç sesle temas kurulduğunda, şimdiki zamanda burnun ucundaki kişi ve şeyler görüldüğünde, o zaman Başak Yeni Ayında duygusal zenginlik, hoşgörü, anlayış, kendine inanç ve güven geliştirilerek sağlıklı büyünür. Tespit edilen kusurlarda yaratıcı güçle ana değişiklikler yapılır. Titiz bir dönüşüm reçetesi oluşturulur. Analitik beceriyle asıl gerçeğe ulaşılır. Gizli olan, örtülü olan hakikati ortaya çıkarmak için gayretle çalışılır. Duygusal derinliklerdeki materyal önce analiz edilir sonra arındırılır.
Yeni Ay yöneticisi Merkür yönettiği ve yüceldiği Başak burcunda çok güçlü; Uranüs ve Satürn ile büyük toprak üçgeni kalıbının bir parçası. Bu şanslı konum, Yeni Ayın ana teması olan düzeltme ve kusursuzlaşma sürecinde yeni bakış açılarına açık olmayı gerektiriyor. Böylece sıra dışı, özgün ve yenilikçi çözümler geliştirebilir. Bu süreçte, düşünceleri disiplinle yapılandırmak, yeni yöntemleri fiziki dünyada gerçekçi, ölçülü ve makul bir şekilde somutlaştırmak gerekir. Bu Yeni Ayın sağlıklı kullanımı, akla gelen düşünceleri gerçek dünya bereketli, üretken ve verimli bir şekilde ete kemiğe büründürmektir.
Bu Yeni Ay, sizin Doğum Haritanızda hangi eve düşüyorsa o evle ilgili çok güçlü bir hata tespit etme, düzeltme ve verimli olma enerjisi alacaksınız.
Başak Yeni Ayından Burçlar Nasıl Etkilenecek?
(Uyarı: Burada değinilen burçlar Doğum Haritasında o burçta bulunan gezegenlerdir. Doğum Haritanızda hangi burçta hangi gezegeniniz bulunduğunu öğrenmek için Youtube kanalımdaki “Doğum Haritası Nasıl Çıkarılır?” videomu izlemelisiniz)
Doğum haritalarında 17 derece Başak burcunda gezegenleri olanlar, Yeni Ay’ın hataları fark edip düzelterek başlangıç yapma etkisini en güçlü alacak kişilerdir. Bu derecenin düştüğü ev hangi yaşam alanında hataları fark etmek ve düzeltmek gerektiğini gösterir. Buradaki gezegenin temsil ettiği fonksiyon ve yönettiği evler kusursuzlaşma başlangıcının nasıl bir süreçte yaşandığını anlatır.
Yeni Ay’dan, doğum haritasında 17 derece değişken burçlarda (İkizler, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sürtüşmeli, meydan okuyucu, krizli; bununla beraber çok güçlü ve harekete geçirici bir etki alacaklar.
Doğum haritalarında 17 derece Toprak burçları (Boğa ve Oğlak) vurgulananlar daha kolay, rahat, şanslı ve yaratıcı bir etki alacak.
Doğum haritalarında 17 derece Su burçları (Yengeç ve Akrep) dolu olanlar da fark ettikleri takdirde değerlendirebilecekleri düzeltme fırsatlarıyla karşılaşacaklar.
Doğum haritalarında 17 derece Koç, Terazi, Aslan ve Kova bu Yeni Ayı görmediği için (inconjunct), daha gizli bir düzeyde bir rahatsızlık ve bunun fark edildiği takdirde bir yeniden düzenleme yapma enerjisi almaktadır.

Kaynakça
İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Venüs Akrep Burcunda - 9 Eylül 2018 - 31 Ekim 2018AŞKTA TUTKU VE YOĞUN DUYGULAR
▪Bugün Venüs Akrep burcuna girdi. 31 Ekim’e kadar tüm burçlar, sevgi paylaşımı, ilişki kurma, iştah ve değer verme fonksiyonunda “güçlü olmak, kontrol etmek dönüşüm, bilinçdışı derinlikleriyle yüzleşme ve bütünleştirme” anlamına gelen Akrep sürecini deneyimleyecek.
▪Sevgi Paylaşma Şekli: Yoğun, tutkulu, sahiplenici
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹Derin ilişki
🔹Karşıdakinin en derindeki çekirdeğine sızma
🔹Diğer insanın derinliklerine nüfuz etme
🔹Şiddetli duygusal güçle eşin içine girme
🔹Partnerle hemhâl olma
🔹Bütünleşme, tek vücut olma
🔹Yoğun, şiddetli sevgi
🔹Tutkulu aşk
🔹Partnerin dönüşümüne eşlik etme
🔹Karşılıklı derinliklerini arındıran ve iyileştiren paylaşım
🔹Gizli, kapaklı, örtülü olanı sevme
🔹
Kötü, pis deneni sevme, geri dönüştürme
🔹Dönüşüm sevgisi
🔹Dönüştürücü ilişkiler
🔹Gizemli bir tutku
🔹Büyüleyici güç
🔹Aşk büyüsü
🔹Gizemli mıknatıs gücü
🔹Karşı konulmaz cazibe
🔹Cinsel çekicilik
🔹Tensel tabulardan kurtulma
🔹Çarpık ve gizemli güzelliklerin verdiği heyecan
🔶 Olumsuz yansıması:
🔸Saplantılı yakınlık
🔸Aşırı ve tüketen duygular
🔸Kompulsif arzular
🔸Gizlilik ve güvenememenin yakınlığı engellemesi
🔸Ya hep ya hiç
🔸Güç Oyunları
🔸Kıskançlık, haset, intikam
🔸İnsanları kontrol etmek
🔸Manipülasyon
🔸Ayrılık korkusu
🔸Baştan Çıkarma
🔸
Cinselliği kullanma
🔸Duygusal ve cinsel bağımlılık yaratma
🔸Zalimlik ve sadizm
🔸“İnsan kılığında günah”
🔸“Zehirli yılan”
#VenüsAkrepBurcunda
#Astroloji

Tablo: "At the door", 2014, Fabian Perez

Kaynakça

Arroyo, Stephen. "Chart interpretation handbook." Reno, NV: CRCS, 1989

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004