Sunday, September 9, 2018

Başak burcunda Yeni Ay – 9 Eylül 2018Başak burcunda Yeni Ay – 9 Eylül 2018
Bu akşam saat 21:01’de Başak burcunun 17 derecesinde, etkileri 1 ay boyunca hissedilecek bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ayın ana teması hataları fark edip düzeltmektir.
Başak Yeni Ayının ifade ettiği psikolojik süreç, verimli olmaktır. Başak Yeni Ayı, hasat zamanını gösterir. Bu Yeni Ayda yararlı olunacak, hizmet edilecek başlangıçlar yapmak gerekir. Gerçek dünyada, somut, materyal ve fiziki başlangıçlar yapılır. Başlatılan bu işlerde pratik, uygulamacı ve fonksiyonel bir yaklaşım geliştirilir. Burada temel motivasyon yardımcı olmak ve iyileştirmektir. Bazen işkolikliğe varan bir çalışkanlıkla, en angarya işler bıkmadan yerine getirilir, en sıkıcı detaylar üzerinde itina ile çalışılır. Titiz ve özenli bir çalışma neticesinde somut ürün elde edilir; yararlı olunur.
Başak Yeni Ayında başlatılan işlerde sabırlı olmak, uzman bir ustanın yanında çıraklık etmek gerekir. Bu süreçte ustanın tezgahında, aynı işi defalarca tekrar ederek zanaat öğrenilir. Somut dünyada çırağın elleri, parmakları bir işi en verimli, en işlevsel şekilde yerine getirmeyi ustayı taklit ederek öğrenir. Belki günlerce, aylarca aynı faaliyeti tekrar edip “hiç yeni bir şey öğrenmiyorum” diye hayıflanan çırak, aslında o işin ayrıntılarında saklı inceliği, üslubu, tarzı, tekniği ve yolu öğrenmektedir. Bu ancak tezgahta, elleri kirleterek, uygulayarak ustadan kazanılacak bir beceridir. Bu ustalaşma süreci Başak Yeni Ayında öğrenilmelidir.
Başak Yeni Ayında analiz gücü yükselir. Ayrıntılara dikkat edilir. Kusurlar, aksayan yönler hemen fark edilir. Başak süreci, ayrıştırmaktır. Hatalı ile hatasızı, yararlı ile zararlıyı, sağlıklı ile sağlıksızı, iyi ile kötüyü ayırmaktır. Başak Yeni Ayında, gereksiz olan elenir. Bu süreçte, eleştiri artar. Amaç kusurları düzeltmektir. Mükemmelleştirmektir. Bir proje titizlikle en verimli hale getirilir. Hatalar tespit edilir ve bunlara iyileşme reçeteleri sunulur. Projenin unsurları itinayla kategorize edilir, sınıflandırılır, tek tek tasnif edilir. Sorumluluklar en efektif, en optimum şekilde delege edilir. Liste yapılır, plan program yapılır, günlük hayatın rutini düzene sokulur.
Başak Yeni Ayının tehlikesi aşırı eleştirel yaklaşımdır. “Pire için yorgan yakma” tehlikesi söz konusudur. Tek bir hata için bütün projeyi iptal etmek Başak sürecinin sağlıksız kullanımıdır. Bir kişinin veya olayın sadece kusurlarının altını çizmek, erdemlerini göz ardı etmek, yıpratıcı olabilir. Herkese ve her şeye gerçekleştirmesi zor mükemmelleşme reçeteleri sunmak, ancak onların hatalarını düzeltmeleri için gerekli zamanı tanımamak sorun yaratır. Diğerlerinin kendilerini düzeltmelerinin çok uzun zaman alabileceğini, veya düzeltme konusunda beceri ve motivasyonlarının sınırlı olabileceğini kabul edip bu kişilere karşı hoşgörülü olmak gerekir. Başak Yeni Ayının bir gölgesi de aşırı detaylara yoğunlaşmaktan dolayı bütünü kaçırmaktır. Aşırı analiz etmek, deşmek, didiklemek sonucunda tutunacak hiçbir şey kalmayabilir.
Başak Yeni Ayının Plüton’la üçgeni, Jüpiter’le sekstili ve Neptün’le karşıtı dikkat çekicidir. Bu açılar, artan endişe, kaygı ve vesveseye dayanamayıp günlük hayatın dertlerinden kaçmaya yönelmeyi vurgular. Aşırı detaylar arasında boğulmak sonucu kafa karışıklığı ve kaybolmuşluk hissi yaşanır. Çözülüp dağılma gözlemlenir. Ayrıca çok yükseğe çekilmiş mükemmellik standartları ve kusursuzluk hayalleri yüzünden, asla gerçekleştirilemeyecek fanteziler, özlemler içinde ızdırap çekilir. Yapay ışıltılara ve illüzyonlara aldanıp hayal kırıklığı yaşanır. Aldanmaya ve kandırılmaya açık hale gelinir. Egonun sağlıklı sınırları erir, aşırı hassasiyet oluşur, tesir altında kalınır. Kimliğini kaybetme ve kimlik bunalımı tehlikesi söz konusudur. Faydalı olma, yardım etme, işe yarama özlemleri içinde, kurban kurtarıcı rollerine girilebilir. Bu fantezileri, özlemleri ve hayalleri feda edip, gerçekten iç sesle temas kurulduğunda, şimdiki zamanda burnun ucundaki kişi ve şeyler görüldüğünde, o zaman Başak Yeni Ayında duygusal zenginlik, hoşgörü, anlayış, kendine inanç ve güven geliştirilerek sağlıklı büyünür. Tespit edilen kusurlarda yaratıcı güçle ana değişiklikler yapılır. Titiz bir dönüşüm reçetesi oluşturulur. Analitik beceriyle asıl gerçeğe ulaşılır. Gizli olan, örtülü olan hakikati ortaya çıkarmak için gayretle çalışılır. Duygusal derinliklerdeki materyal önce analiz edilir sonra arındırılır.
Yeni Ay yöneticisi Merkür yönettiği ve yüceldiği Başak burcunda çok güçlü; Uranüs ve Satürn ile büyük toprak üçgeni kalıbının bir parçası. Bu şanslı konum, Yeni Ayın ana teması olan düzeltme ve kusursuzlaşma sürecinde yeni bakış açılarına açık olmayı gerektiriyor. Böylece sıra dışı, özgün ve yenilikçi çözümler geliştirebilir. Bu süreçte, düşünceleri disiplinle yapılandırmak, yeni yöntemleri fiziki dünyada gerçekçi, ölçülü ve makul bir şekilde somutlaştırmak gerekir. Bu Yeni Ayın sağlıklı kullanımı, akla gelen düşünceleri gerçek dünya bereketli, üretken ve verimli bir şekilde ete kemiğe büründürmektir.
Bu Yeni Ay, sizin Doğum Haritanızda hangi eve düşüyorsa o evle ilgili çok güçlü bir hata tespit etme, düzeltme ve verimli olma enerjisi alacaksınız.
Başak Yeni Ayından Burçlar Nasıl Etkilenecek?
(Uyarı: Burada değinilen burçlar Doğum Haritasında o burçta bulunan gezegenlerdir. Doğum Haritanızda hangi burçta hangi gezegeniniz bulunduğunu öğrenmek için Youtube kanalımdaki “Doğum Haritası Nasıl Çıkarılır?” videomu izlemelisiniz)
Doğum haritalarında 17 derece Başak burcunda gezegenleri olanlar, Yeni Ay’ın hataları fark edip düzelterek başlangıç yapma etkisini en güçlü alacak kişilerdir. Bu derecenin düştüğü ev hangi yaşam alanında hataları fark etmek ve düzeltmek gerektiğini gösterir. Buradaki gezegenin temsil ettiği fonksiyon ve yönettiği evler kusursuzlaşma başlangıcının nasıl bir süreçte yaşandığını anlatır.
Yeni Ay’dan, doğum haritasında 17 derece değişken burçlarda (İkizler, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sürtüşmeli, meydan okuyucu, krizli; bununla beraber çok güçlü ve harekete geçirici bir etki alacaklar.
Doğum haritalarında 17 derece Toprak burçları (Boğa ve Oğlak) vurgulananlar daha kolay, rahat, şanslı ve yaratıcı bir etki alacak.
Doğum haritalarında 17 derece Su burçları (Yengeç ve Akrep) dolu olanlar da fark ettikleri takdirde değerlendirebilecekleri düzeltme fırsatlarıyla karşılaşacaklar.
Doğum haritalarında 17 derece Koç, Terazi, Aslan ve Kova bu Yeni Ayı görmediği için (inconjunct), daha gizli bir düzeyde bir rahatsızlık ve bunun fark edildiği takdirde bir yeniden düzenleme yapma enerjisi almaktadır.

Kaynakça
İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment