Tuesday, October 9, 2018

Güneş Neptün Üçgeni – 6 Kasım 2018

Güneş Neptün Üçgeni – 6 Kasım 2018


Salı, benliğin ışığı Güneş ile hayallerin gezegeni Neptün arasında çok şanslı bir üçgen açı var. Bu açı benliğin özünden gelen istekle ve içsel yaratıcılıkla temas kurmayı gösterir. “Ben”i aşan idealler için kendini adamaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu su burçları Akrep ve Balık, bu içsel rehberliğin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu yüksek ilhamlı ve yaratıcı şansı yakalamak için, kendi derinliklerindeki karanlık materyalle yüzleşmeye cesaret etmek, ve kabulleniciliği geliştirmek gerekir.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı iyi niyet, duyarlılık ve insancıllık ile özdeşleştirmiştir.  Bu etki altında, mantık ötesi alanla ve ezoterik konularla ilgilenme, hayal gücü, sanatsal yetenek ve kolektif olarak diğerlerine adanmışlık gözlemlenir. James Braha, bu transiti bilincin genişlemesi, duyu ötesi enerjileri algılama ve evrendeki her şeyle bir ve uyumlu hissetme olarak açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı maddesel olanın ötesine geçme ve spiritüel olanı deneyimleme olarak betimlemiştir. Bu etki altında egosal istekleri aşma, diğerleri için merhamet ve şefkat geliştirme, yardım faaliyetlerine adanma görülür.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri maddi dünyanın gerçeklerinden kaçma isteğiyle hayallere, rüyalara, bağımlılıklara kaçmaktır. Bu açı altında benliğin sağlıklı sınırlarının tamamen erimesi; ve böylece etrafımızdakilerin tesiri altında kalma tehlikesi söz konusudur. Bu egonun silinmesine ve kimlik kaybına yol açar. Aldatılma, kandırılma riskine kapı açar.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, benliğin bilinçaltının temellerindeki duygularla yüzleşmesinde iç sesle temas kurmak ve kabulleniciliği geliştirmek olacaktır. Bu süreçte ilhamlardan ve esinlenmelerden faydalanmak olumludur. Egonun, merhamet ve hayırseverlik lehine kendinden vaz geçebilmesi, bu şansı yakalamayı sağlar. Ayrıca bu açının verimli kullanımı, kendini akışa bırakmayı, “büyük plana” ve Yaratıcıya güvenmeyi gerektirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğinizin özünden gelen ideallerinizle temas kurmalı; böylece kendinizi faydalı bir amaca adamalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 13 derece su  burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Whirling Dervishes", c.1895, Jean-Léon Gérôme

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions           Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan        Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment