Wednesday, November 28, 2018

Venüs Uranüs Karşıtı – 1 Aralık 2018

Venüs Uranüs Karşıtı – 1 Aralık 2018

1 Aralık Cumartesi, sevginin gezegeni Venüs ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşecek. Bu açı sevgi paylaşımı ve özgürleşme isteği arasında bir sürtüşmeyi gösterir. Bireysel özgürlük alanı ile çift olma arzusunun çatıştığına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Koç-Terazi ekseni, bu özgürlük-beraberlik çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Temel çelişki, “bir ilişkiye girersem ben, ben olamam” korkusuyla, öteki insana bağlanma/ait olma arzusu arasında yaşanıyor.

Robert Hand, bu açıyı aşk hayatında ve ilişkilerde değişim şeklinde tanımlar. Bu dönemde ilişkilerde temel sorunu bağlanma/özgürlük çatışması oluşturur, ve daha sahiplenici/sınırlandırıcı tavırlar kopuşlara neden olacaktır. Heyecan arayışıyla sıradışı, kural dışı aşklara yelken açılabilir. Aynı anda hem yakınlık, hem de bağımsızlık arzusu içsel gerginlik yaratır. Bu transit altında, ödün verme üzerine kurulu ilişkilerin “gerçeğin” yaşandığı bir aşamaya evrilmesi gerekir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı ilişkide taahhüde girememe, ayağı eşikten dışarıda bırakıp gitmeye hazır halde durma, ani başlayıp biten ilişkilere girme, sıradışı ilişkilere ilgi artışı, havailik, sadakatsizlik ve ilişkide inatçı, huysuz, dalgalanan tavırlarla özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri ilişkide aşırı bağımsızlık isteğini abartmaktır; ve böyle bir yanlış cevap ani bitişleri, sürpriz ayrılıkları ve boşanma tehlikesini doğurabilir. İlişki kurma şeklinde farklı olma isteği marjinal yönlere kayabilir: Garip, alışılmamış partnerler hayata çekilebilir. Uranüs’ün gölgesi, ilişkilerde sıradanlığa bir başkaldırı olarak aldatmayı gündeme getirebilir. Ayrıca her türlü ortaklıkta sırf farklı olmak isteğiyle inatçı, tuhaf çıkışlar dengeyi bozabilir, takım çalışmasını imkansız hale getirebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap ilişki kurma şekliyle, bağımsızlık isteği arasında sağlıklı bir denge kurmaktır. Karşıt açı iki kişi arasında bir zıtlaşmayı getirdiği gibi, bu konuda harekete geçmeyi de mecburi kılacaktır. Bu sebeple, çiftler birbirlerinin özel alanına saygıyı geliştirdikleri takdirde, bu açı ilişkinin eşitlikçi, insancıl ve daha özgür bir aşamaya evrilmesini sağlar. Ayrıca bu açının verimli kullanımı, her türlü ortaklıkta geleneksel toplumsal kalıpların dışında düşünebilmeyi ve olası sorunlara alışılmamış yenilikçi çözümler geliştirmeyi gerektirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız sürprizleri sevmeli ve yeniliğe açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 29 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Merkür Jüpiter Kavuşumu – 28 Kasım 2018

Merkür Jüpiter Kavuşumu – 28 Kasım 2018

Bugün algılamanın gezegeni Merkür ile genişlemenin gezegeni Jüpiter kavuşuyor. Akıl ve inanç prensipleri kaynaşır. Bu açı düşüncelerle büyümeyi gösterir. Uzak yerlere seyahat ederek ufkunu genişletmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Yay burcu, bu derin anlam merakının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu bilgi açlığı, uzak ufuklara açılmak, yolculuğa çıkmak, yeni kültürlerle ve inançlarla karşılaşmak ve hayatın içinde tecrübe ederek öğrenmek süreçlerine yöneltilmiş durumda.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı anlam arayışı, geniş düşünme, iyi fikir, uzaklara açılma ve olumlu düşünmeyle özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi pireyi deve yapma, geleceği düşünme, en iyisini ümit etme ve felsefi düşünme olarak açıklamıştır. 

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri çok bilmişlik yapmak, bilgin pozlarına girmektir. Bu transitin gölgesi entelektüel kibirdir. Zihinsel olarak tembelliğe ve kendini beğenmişliğe yol açabilir. Bu durumda bilgi toplamak yerine “en doğrusunu ben bilirim” deyip kendi kanılarıyla yetinme riski söz konusudur. Kendi düşüncesinden çok hoşnut olma, kendi fikirlerine yönelik hiçbir eleştiriyi kabul etmeme bu açının verimsiz kullanımıdır. Bu durumda içi boş düşüncelerini bol keseden atma, durmadan konuşma, abartılı fikirlerle laf ebeliği yapma tehlikesi vardır. Bu çok bilmiş tavrı takınma, Merkür/Jüpiter kavuşumunun başlatacağı yeni, geniş bakış açılarını kaçırmaya yol açar. 

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap geniş bir zihinsel bakış açısı geliştirmektir. Merkür-Jüpiter ikilisi ilgi alanlarını genişletir. Bu etki felsefe merakı uyandırır, kişiyi esas doğruyu, daha yüksek anlamı aramaya yönlendirir. Kısa veya uzun yolculuklarla çok seyahat etmek, farklı kültürleri ve inançları deneyimlemek bu transitin verimli kullanımıdır. Merkür-Jüpiter kavuşumuna verilecek olumlu tepki, şimdi, “bugün burada”, iyimser bir zihniyet başlatmaktır. Bu ikili eğlenceli ve zeki bir mizah anlayışı sunar. Bu transit altında iyi ve yüksek bir eğitime merak artar. Bilgi toplama, işleme, iletişim becerilerini, kelimler ve sözler üzerinde mahareti, edebi  yeteneği kullanma, fikirleri/sözleri yayma bu açıya efektif bir yanıttır. Bu etki altında daha önce fark edilmemiş hayat arenalarında yeni potansiyeller keşfedilebilir, gelecek için geniş bir vizyon başlatılabilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bakış açınızı genişletmelisiniz, farklı perspektifleri sentezleyip, daha hoşgörülü ve bilgece bir “doğru yaşam” felsefesi oluşturmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 4 derece Yay burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 4 derece değişlen burçlarda (Balık, Başak ve İkizler) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 4 derece eril burçlarda (Koç, Terazi, Aslan ve Kova) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Mars Satürn Sekstili – 28 Kasım 2018

Mars Satürn Sekstili – 28 Kasım 2018

Bugün savaşın gezegeni Mars ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında fırsatlara gebe bir sekstil (altmışlık) açı gerçekleşiyor. Bu açı yapılandırmaya uygun hareketleri gösterir. Sağlam yapılar inşa etmek için mücadele etmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil Balık ve Oğlak burçları, bu yapılandırıcı enerjinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Savaşçı enerji, egoyu silip diğerlerine yardımı yapılandırmaya yöneltilir. 

Robert Hand, bu açıyı kontrollü aktivite şeklinde betimlemiştir. Ağır ağır kalıcı bir projeyi şekillendirmek, somutlaştırmak, inşa etmek için uygundur. Çok uzun saatler sabırlı, disiplinli bir şekilde çalışılabilir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı başladığı işi ısrarla ve kararlılıkla sonuna kadar götürmekle özdeşleştirmiştir. Engeller aşılır. Sabırla görev yerine getirilir. Gerektiğinde durulur, gerektiğinde gaza basılır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri çok katı, kısıtlayıcı hareketlerde bulunmak, aşırı baskıcılık, sınırlandırma ve kuralcılıktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap tam anlamıyla bir “maraton koşucusu” olmaktır. Mars’ın cesur, istekleri için mücadele etmeye hazır, atılgan ve enerjik yapısı ile Satürn’ün gerçekçi, disiplinli, sorumlu, hedef odaklı, azimli doğası özenle harmanlanmalıdır.  Bu açının verimli kullanımı, gerçekçilik sınavından geçirilmiş, etüt çalışmaları yapılmış yeni projeleri emin adımlarla başlatmak; ve uzun zamana yayılmış metodlu, planlı programlı, sistematik bir gayretle sağlam yapılar inşa etmektir. Bu transit konsantre enerji, fiziki dayanıklılık ve engelleri aşma gücü verir. Enerji dikkatle kullanılır. Bu açıya verilen olumlu yanıt yapıcı faaliyetlere odaklanmak, çaba harcayarak büyük başarılara ulaşmaktır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kendininizi ortaya koymaktan korkmamalı, başlatacağınız projelere güvenerek, sabırla ve çalışkanlıkla hedefinize doğru ilerlemelisiniz. 

Bu açıdan doğum haritasında 7 derece dişil burçlarda (Oğlak, Balık, Boğa ve Akrep) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar, çok şanslı bir etki alacaklar. 7 derece Yengeç ve Başak burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tuesday, November 27, 2018

Aralık 2018 4 Anahtar Kelime


Aralık 2018 4 Anahtar Kelime

Bu ay meydana gelen sert açılar:
.
▪️1 Aralık Cumartesi: Venüs Uranüs Karşıtı (29° Öncü: Terazi-Koç)
🔸Bağlanma Özgürlük Çatışması, Ani İlişki Bitişi, Olağandışı İlişki, Tuhaf Zevkler
.
▪️3 Aralık Pazartesi: Güneş Mars Karesi (10° Değişken: Yay-Balık)
🔸Kavga, Öfke, Ego Savaşı, Sabırsızlık
.
▪️6 Aralık Perşembe: Güneş Neptün Karesi (13° Değişken: Yay-Balık)
🔸Kafa Karışıklığı, Kurban Olma, Tesir Altında Kalma, Kimliğini Kaybetme
.
▪️7 Aralık Cuma: Mars Neptün Kavuşumu (13° Değişken: Balık)
🔸Zayıflık, Kaçış, Bağımlılık, Cinsel Kimlik Konusunda Kafa Karışıklığı
.
▪️21 Aralık Cuma: Merkür Jüpiter Kavuşumu (9° Değişken: Yay)
🔸İyi Eğitim, İyi İletişim, Seyahat, Çok Bilmişlik
.
▪️25 Aralık Salı: Merkür Neptün Karesi (13° Değişken: Yay-Balık)
🔸Kafa Karışıklığı, Hayalcilik, Aldanma, Özlemli Düşünceler
.
#4AnahtarKelime
#Astroloji


Sunday, November 25, 2018

Güneş Jüpiter Kavuşumu – 26 Kasım 2018Güneş Jüpiter Kavuşumu – 26 Kasım 2018

Güneş Jüpiter Kavuşumu yılda bir kez gerçekleşen ve klişe tabirle “yılın en şanslı günü” olarak adlandırılan çok önemli bir açıdır. Bu sene Güneş Jüpiter Kavuşumu 26 Kasım Pazartesi sabahı saat 09:33’te, Yay burcunun 3 derece 56 dakikasında gerçekleşecek. Bu şanslı açıyı, Uranyen Astrolojide kullanılan “Transneptünyen Objeler”, “Asteroidler”, “Orta Noktalar” ve “90° Kadran” metoduyla inceledim.

Güneş = Jüpiter: Sağlık, Neşe, Onaylanma. Genişleme isteği. Yaratıcı güç. Çok büyük başarılara imza atma. Hayat yolunda ilerleme, yükselme. Beceri ve şevk ile onaylanma. Saygınlık kazanma (-) Kibir, Gösteriş
Dünyasal: Zengin insanlar, önde gelenler, asiller

Güneş = Jüpiter= Plüto: Mutluluk ve hazine arayışı. Büyük şans, servet ve mutluluk beklentisi. Emekle en büyü başarıyı elde etme. (-) Meşru olmayan yollar. Kompülsiyon ve yıkıcılık.

Uranüs/Hades = Jüpiter = Güneş: Gizli tehlikenin pusuda beklediği günler. Beklenmedik ölüm. Cinayet günü. Tehlikeli olaylarda şanslı olmak. Tehlikeyi savuşturmak. Cinayet veya kaza ile ani ölüm.

Admetos/Merkür = Jüpiter = Güneş: Durmuş vücut. Hareketin bitmesi. Araç sürmek. Düşünceleri odaklamak (konsantrasyon) sayesinde başarı.

Düğümler/Pallas = Jüpiter = Güneş: Milli muhafızlar, iş dünyası bağlantıları, sadık parti destekçileri, kampanyada aktif çalışma, ortak bir dava için birleşme, kooperatif girişimlerin büyümesi, at eğitme.

Kronos/Venüs = Jüpiter = Güneş: Hayırsever devlet girişimleri, “Devletin Yardım Eli”, Devlet büyüklerinden ve yüksektekilerden yardım görme, vakıf, hayırsever bir kişiden hediye.

Satürn/Uranüs = Jüpiter = Güneş: Aniden ayrılma. Ani fiziki kopuş. Aniden mutluluktan ve paradan ayrılma.

Vesta/Pallas = Jüpiter = Güneş: Manastır yemini etmek. Kendini bir şeye/işe adamak. At yetiştirmek. Hayırseverin ölümü.

Plüto/Zeus = Jüpiter = Güneş: Günlük zorunluluklar. Fiziki efor artışı talebi. Görevleri severek kabul etmek. Görevi yerine getirmekten duyulan tatmin.

Bu işaretleri beraber okuduğumuzda, çok yüksek bir motivasyon, istek, şevk ve coşkuyla bir işi yerine getirerek başarılı olma, genişleme ve yükselme enerjisini görmekteyiz. Bu yükselme, onaylanma ve başarılı olma hırsının obsesyona ve kompülsiyona; dolayısıyla yıkıcılığa evrilme tehlikesi söz konusu. Negatif, kompleksli ve yoğun bir hırs kontrol edilebildiğinde, çok iyi konsantre olmuş bir akıl, başarıya erişmek için sefer edilebilir. Bu coşku, motivasyon ve konsantrasyon, aynı dava için çalışan partiler, gruplar ve organizasyonlarla beraber bir amaç için kendini adamayı ve büyük özveriyle çalışmayı içeriyor. Bu “kutsal” hedef için çok zor fiziki şartlar altında çalışma, kendi sınırlarını zorlama ve emek vererek görevi en iyi şekilde yerine getirme sonucu çok büyük başarı, tanınma, onaylanma ve yükselme kazanılır. Böylece yüksek mevkideki kişilerden “ödül alma” ve yardım görme sağlanır. Özetle bu “Gezegensel Resim”, kişinin “büyük şansını” kendi isteği, adanmışlığı, konsantrasyonu ve emeğiyle yaratacağı çok uğurlu bir genişleme, başarı kazanma ve yükselme zamanını göstermektedir.

Yazıdaki etkiler sadece 3 derece 56 dakika Değişken burçların (İkizler, Başak, Yay ve Balık) ve 18 derece 56 dakika Öncü burçların (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) +/- 1 derece yakınında kişisel noktaları ([Ben: MC, Güneş, Ay]; [Sen: Asc, Ay Düğümleri]) olanlar için geçerlidir.


Kaynakça

Donath, Emma Belle. Asteroids in midpoints. American Federation of Astr, 1982

Ebertin, Reinhold. The combination of stellar influences. American Federation of Astr, 1994.

Munkasey, Michael. Midpoints: Unleashing the Power of the Planets. ACS Pub., 1991.

Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974

Saturday, November 24, 2018

Güneş Merkür Kavuşumu – 27 Kasım 2018


Güneş Merkür Kavuşumu – 27 Kasım 2018

27 Kasım Salı, benliğin ışığı Güneş ile algılamanın gezegeni Merkür kavuşuyor. Kısa bir süreliğine Güneş’in tahtına yerleşen Merkür, kendini akıldan ibaret zannetmeye işaret eder. Ego ve akıl kaynaştığından, kişi sadece kendi isteklerini düşünür, tarafsız algılayamaz. Merkür’ün, Güneş’in olumlu yaratıcı enerjisiyle donatıldığı durumda ise, akıllı, esprili, bilgili, meraklı bir etki söz konusudur. Gezegenlerin bulunduğu Yay burcu, isteklerin ve düşüncelerin anlam arayışında farklı kültürlere, inançlara ve kanılara temas etmek için seferber edildiğini gösterir.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı “Akıllı Kral ve Habercisi” arketipiyle betimlemiştir. Güneş/Merkür ikilisini, temel ve önemli şeyleri algılama/anlama,  özeleştiri ve kendini iyi anlama ile özdeşleştirmiştir. Eleştirel nesnelliği yitirme ve sübjektif düşünce söz konusudur. Akıl (Merkür), Ego’nun  (Güneş’in) hizmetine girmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi kendini bilme, bağımsız düşünme, güçlü kanılara sahip olma ve bilgiyi önemseme olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri dünyaya tamamen benmerkezli bir perspektiften bakmaktır. Sadece egoist isteklerin doğrultusunda bir algıya sahip olunabilir. Bu kişiyi son derece bencil, diğerlerine duyarsız, kendi isteklerini tatmine dayalı bir pozisyona hapseder. Ayrıca bu sübjektif algı, kişinin kendi başına gelemeyecek, ya da özdeşlik kuramadığı şeyleri anlayamamasına sebep olur. Bu transitin bir diğer tehlikesi tüm varoluşu akıl/mantık sanmaktır. Bu kelimelerle, rasyonel akılla açıklanamayan aleme kişinin algısını kapatır. Bu açı altında bilgi bir güç, otorite ve gurur kaynağı olarak görülebilir. Kişisel düşünceler aşırı önemsenebilir, kişi kendini rasyonel aklıyla özdeşleştirebilir: “Ne düşünüyorsam oyum” diyebilir. Bu etkinin bir diğer olumsuz kullanımı “Patron ve Düzenbaz Avukatı” arketipine uygun, mantık zircirleri kurarak gerçeği kendi çıkarları için bükme, kabul edilemez şeyleri bile sanki çok normal şeylermiş gibi akla/mantığa uygun hale getirme becerisidir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bilinç ve mantığı sağlıklı bir şekilde harmanlamaktır. Bu transit altında algı keskinleşir, temel ve önemli meseleler anlaşılabilir. Zihinsel fonksiyon (Merkür) bunları işleme, eleştirme, düzenleme için tam potansiyelinde seferber edilir. Kişi kendini (Güneş) eleştirebilir (Merkür). Bu transit kendi hakkında daha derin bir gözlem, inceleme yapmak için uygundur. Kendini düşünmek, “ben gerçekten ne düşünüyorum?” diye sormak kişiyi kendini bilmeye götürür. Kendini bildikten sonra, bu açı kişiye kendini anlatma enerjisi verir. Bu sebeple, bu transitin verimli kullanımı güçlü iletişim özelliklerini kullanmak, konuşkanlığı, esprili üslubu devreye sokmaktır. Konuşma, dışavurum, sorgulama, soru sorma bu açının verdiği becerilerdir. Sadece kendi hakkında konuşmak iste gölgesidir. Kendi fikrini oluşturmak, güvenle ifade etmek bu açının olumlu kullanımıdır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kendinizi bilmeli, hayatı rasyonel akla indirgemeden üstün mantık yeteneklerinizi kullanmalısınız.


Bu açıdan doğum haritasında 5 derece Yay burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 5 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Balık) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 5 derece eril burçlarda (Koç, Terazi, Aslan ve Kova) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar.


Video: vicecitysquad

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Güneş Jüpiter Kavuşumu – 26 Kasım 2018


Güneş Jüpiter Kavuşumu – 26 Kasım 2018

26 Kasım Pazartesi, bilincin ışığı Güneş ile inancın gezegeni Jüpiter kavuşuyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca etkili olacak bu açı özgüvenle büyümeyi gösterir. İsteklerini iyimserlikle gerçekleştirmeye, geleceğe genişlemeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Yay burcu bu anlam arayışının maceraya atılma, uzak ufuklara açılma, deneyimleyerek öğrenme ve büyük resimdeki irfanı idrak etme süreçlerine yöneldiğini gösterir.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı kendine güven, iyimserlik, şans, başarı ve yaşamın anlamıyla özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi keşfetme, araştırma, öngörü, fırsatları değerlendirme, büyük hedefler ve kendini genişletme olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini büyük görmektir. Güneş-Jüpiter kavuşumunun gölgesi kendini beğenmişliğe kapılmak, megaloman, mağrur, kibirli hislere kendini teslim etmektir. Jüpiter, aşırı iyimserlik bahşederek “yenilmezlik” inancını büyütür. Bu megalomaniye ve aşırı özgüvene yol açar. Zorlayıcı şartlar ve krizler küçümsenir; normalde üstesinden gelinebilecek sorunlar bile alt edilemez. Bu transitin tehlikesi, altından kalkılabileceğinden fazla genişlemeye ve yayılmaya sevketmesidir.  Bu mantıksızca saçılmaya ve enerjiyi dağıtmaya yol açar. Jüpiter’in gerilimli açısının bir tehlikesi de, bugünün sorunlarını yarına havale etmektir. Bu tembelliğe, ve sorunların daha da büyümesine sebep olur. Bahsedilen sağlıksız genişleme enerjisi, Jüpiter’in lüks kanalıyla kendini tatmininde savurganlık, israf, abartılı harcamalar ve maddi kaynakları çarçur etme şeklinde görülür. Bu transitin verimsiz kullanımı, kendi doğrusunun mutlak doğru olduğuna inanmak sonucu etrafa vaaz vermek ve yargılayıcılıktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, gerçekçi bir iyimserlik nosyonu geliştirmektir. Kendi sınırlarını bilmek, Jüpiter’in zorlayıcı transitinde büyüme fırsatı sunar. Burada anahtar nokta, realist bir şekilde nelere gücünün yettiğini, nelere yetmediğini idrak etmektir. Kavuşum, Jüpiter ve Güneş prensiplerinin kaynaştığı anlamına gelir. Bu kaynaşma,  isteğini başarıya dönüştürmek, özünü anlamak, şeref ile şöhret kazanmak, anlamı geliştirerek kendini geliştirmek ve yüce ahlaki değerlerle yüce gönüllülüğü/cömertliği sağlamak şeklinde kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, kibri, ukalalığı ve egoyu büyütmemeye özen göstermektir. Şayet kendi sınırları, potansiyelleri, becerileri gerçekçi bir şekilde tespit edilir, ve sağlıklı oranda bir özgüven ve inanç sağlanırsa, bu transitin odaklanma enerjisi çok verimli genişleme fırsatlarına, hem maddi hem de manevi boyutta uzak ufuklara açılma olanaklarına gebedir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız,  “kendini bilme” düsturuyla, kontrollü büyümelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 3 derece Yay burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 3 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak ve Balık) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 3 derece eril burçlarda (Terazi, Koç, Aslan ve Kova) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Gif: Giphy, Barbie_Elektrix

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Wednesday, November 21, 2018

İkizler burcunda Dolunay – 23 Kasım 2018
İkizler burcunda Dolunay – 23 Kasım 2018
23 Kasım Cuma, sabah 08:39’da İkizler burcunun 0 derecesinde, etkileri 14 gün boyunca hissedilecek bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunayı İkizler sürecinin anlamlarından biri olan “formüle etmek” temasından etkilenip anahtar kelimeler şeklinde yazacağım:

Dolunayın Teması: DÜŞÜNCE ZENGİNLİĞİ

Dolunayın Süreci: Anlam arayışı, geniş düşünme, iyi fikir, uzaklara açılmak, olumlu düşünmek

Dolunayın Zıtlıkları:
Kuşku – İnanç
Bilim – Din
Öğretmek – Vaaz Vermek
Konuşmak – Anlam

Dolunayın tehlikesi: Zaten doğruyu bildiğini düşünmekten dolayı hiçbir şey öğrenememek ve herkesi yargılamak

Dolunayın olumsuz kullanımı:
Gevezelik
Dedikodu
Alaycılık
Fazla Merak
Her Şeyi Akla Mantığa Uydurma Çabası
Her Şeyden Şüphe Duyma
Beynin İçinde Hep Bir Uğultu
Çok Bilmişlik
Söz ve Akıl Kavgalarında Haklı Çıkmaya Çalışmak
Sinir
Huzursuzluk

Dolunayın verimli kullanımı:
Sağlıklı Merak
Öğrenmeyi Öğrenmek
Dinlemek
Soru Sormak
Canlı İletişim
Anlaşılır Bilgi Aktarımı
Mizah
Bilgi Toplamak

Dolunaydan Etkilenenler:
0 derece Yay
0 derece İkizler
0 derece Başak
0 derece Balık

Kaynakça
Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004Güneş Yay Burcunda - 22 Kasım 2018 - 22 Aralık 2018DENEYİMLEYEREK ÖĞRENME ZAMANI
Yarın Güneş Yay burcuna giriyor. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “uzak ufuklara açılma ve tecrübe ederek öğrenme” anlamına gelen Yay sürecini deneyimleyecek.
Psikolojik amaç: Maceraya atılma, deneyim, kendine uygun yaşam felsefesi geliştirme
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹İyimserlik
🔹Özgüven
🔹Heves
🔹Macera
🔹Genişleme
🔹Başka dünyalara açılma
🔹Uzak yerlere gitme
🔹Yaşam deneyimiyle öğrenme
🔹Kendine özgü hayat felsefesi oluşturma
🔹Farklı kültürlere temas etme
🔹Farklı inançları ve prensipleri görme
🔹Anlam arayışı
🔹İdealler
🔹Hoşgörü
🔹Bilgelik
🔹Kendi doğrusunu geliştirme
🔹Kendine ait etik /ahlak geliştirme
🔹Kendi prensiplerini, kanılarını, yargılarını oluşturma
🔹Kendine ait inanç geliştirme
🔹Yaşayarak öğrenme
🔹Yolculuğa çıkma
🔹Yolda öğrenme
🔹Yüksek hak ve adalet duygusu
🔹Yüksek bilgiyi arama
🔹Büyük resmi görme
🔹 “Filozof”
🔹 “Gezgin”
🔹 “Öğrenci”
🔶 Olumsuz yansıması:
🔸Önyargı
🔸Yargılama
🔸Patavatsızlık
🔸Kabalık
🔸Doğruyu bildiğini düşünme
🔸Ukalalık
🔸Bildiğini zannedip deneyimlememe
🔸Dogmatiklik
🔸Fanatizm
🔸Ahlak kumkumalığı
🔸 “Verdiği vaaze uymayan vaiz”
🔸Fil dişi kuleden ahkam kesme
🔸Kibir
🔸Kendini üstün görme
🔸Sınıf bilinci, böbürlenme
🔸Şişme
🔸İyimserlik sebepli tembellik
🔸 “Sahte Sofu”
🔸 “Yobaz”
Gif: Giphy, Vapor-Life/Tumblr
#GüneşYayBurcunda
#Astroloji


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Saturday, November 17, 2018

Mars Jüpiter Karesi - 20 Kasım 2018

Mars Jüpiter Karesi - 20 Kasım 2018

20 Kasım Salı, hareketin gezegeni Mars ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında gergin bir kare açı var. Bu açı sağlıksız büyümeye işaret eder. Aşırı özgüven ve fethetme arzusunun kazalara yol açması anlamına gelir. Gezegenlerin bulunduğu değişken Yay ve Balık burçları,  bu olumsuz büyümenin  yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Fantezili ve özlemli hareketler ile daha dogmatik bir ahlak anlayışı çelişiyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepki Jüpiter’in verdiği özgüveni ve iyimserliği Mars’ın düşüncesiz, aceleci ve dürtüsel atılganlığıyla birleştirip abartmaktır. Bu ikilinin verdiği aşırı enerji hissi, kendini çok yorma ve sürmenaj tehlikesi barındırır. Bu etki altında cepheleri anlamsızca genişletme, bir krizden diğerine atlama isteği görülebilir. Savaşta aşırı özgüven, karşıdakini hafife almaya ve kaybetmeye yol açar. Gereksiz risk almak kaza tehlikesi yaratır. Bu transitin en büyük tehlikesi güveni kibre, ukalalığa ve kabalığa dönüştürmektir. Çevredeki her şeye tahakküm ederek ego tatmini amaçlanabilir. Bu dayatmacılık ve nobranlık, sosyal ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Jüpiter-Mars karesinin bir diğer verimsiz kullanımı, aşırı iyimserlikle projelere acelecili, sabırsız, düşünmeden ve planlamadan girişmektir. Bu optimist girişkenlik hata yaptırır, bedel ödetir. Ayrıca aşırı yayılmaya ve sağlıksız genişlemeye yol açabilir. Kaynakların kaldıramayacağı bir genişleme yarardan çok çöküş getirir. Aslında bu transit çok şanslı bir döneme işaret eder; ama eğer beceriyle yönetilirse. Düşünmeden atılan adımların ve dürtüsel hareketlerin bu şansı heba etme riski bulunur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, Jüpiter-Mars ikilisinin bahşettiği  çok yüksek özgüveni ve hevesi abartmadan, kontrollü kullanmaktır. Bu transit çok enerjik ve faal bir döneme işaret eder. Tecrübe etme, deneyimleme arzusu verir. Bu etki altında gelecek için harekete geçme enerjisi bulunur. Geleceği şekillendirecek yeni projeleri, potansiyelleri başlatma gücü bahşeder. Ancak büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Bu sebeple, Jüpiter-Mars karesi de bir bireysel büyüme, gelişme imtihanıdır.  Bu muazzam enerjiyi olumlu kullanmak için abartıyı kontrol etmek, ölçülü olmak gerekir. Planlama çok önemlidir. Bu açı İlk adımı atma cesareti bahşeder. Eğer sabır ve sistematik bir düzen geliştirilebilirse, bu transitin sunduğu daha önce kendini yetersiz hissedilen, çekimser kalınan, korkulan konularda adım atma, inisiyatif alma becerisi faydalı amaçlar için kullanılabilir. Bu açıdan psikolojik gelişiminiz için istifade etmek itiyorsanız, bu kuvvetli özgüven, iyimserlik ve coşkuyu kontrollü genişleme projeleri için seferber etmelisiniz.


Bu açıdan doğum haritasında 2 derece değişken burçlarda (Yay, Balık, İkizler ve Başak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar başlangıçta zorlayıcı ve gergin bir kriz şeklinde; ama doğru yönetildiğinde ise yüksek potansiyel barındıran dinamik ve enerjik bir fırsat olarak etkilenecekler.

Friday, November 16, 2018

MERKÜR RETROSU BAŞLADI!


MERKÜR RETROSU BAŞLADI!
Bugün Merkür geri gitmek üzere durdu. 7 Aralık’a kadar geri gidecek.
Retroda şunlar yaşanır:
▪️İletişim aksaklıkları
▪️Ulaşım sorunları
▪️Kontrat problemleri
▪️Elektronik eşya bozulmaları
▪️Düşünce sorunları
▪️Öğrenme sıkıntıları
▪️Yanlış anlaşılmalar
▪️Gecikmeler 
▪️Eskiden gelen kapanmamış konular
Merkür Retrosunun ayrıntılı analizini bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz: http://ilminucum.blogspot.com/2018/11/merkur-retrosu-17-kasm-2018.html?m=1
Gif: Giphy, ( killer-angel123, tumblr )
#Astroloji

#MerkürRetrosu