Monday, December 10, 2018

Efe Erten'in 2019 Yılı Astroloji Analizi Serisi 1: Satürn Oğlak Burcunun 11 ila 20 Derecesinde

Image Credit: NASA/JPL/Space Science Institute


Efe Erten'in 2019 Yılı Astroloji Analizi Serisi 1: Satürn Oğlak Burcunun 11 ila 20 Derecesinde Efe Erten
2019 yılını astrolojik olarak incelemeye yavaş gezegenlerin burç değişimlerinden başlıyoruz. Burada dikkatimizi çeken, 2019 yılı boyunca tüm yavaş gezegenlerin, 2018 yılında bulundukları burçlarda hareket ediyor olmalarıdır. Bu bir nevi 2019’da “uzatılmış bir 2018” yaşayacağımız anlamına geliyor. 2018’de zaten başlamış süreçler, 2019’da evrilmeye, şekillenmeye ve vücut bulmaya başlayacak.
Asıl önemli değişikliklerin Jüpiter ve Satürn’ün birlikte Kova burcuna geçip kavuşacakları 2020 yılında yaşanacağı bilinmektedir. Bu kavuşumla en son MS 1186 – 1425 yılları arasında yaşanan ve 240 yıl süren Hava Çağına, 600 yıl sonra tekrar gireceğiz. Bu Hava Çağı 2020 – 2219yılları arasında 200 yıl sürecek. 2020 ayrıca 12 yılda bir yaşanan Jüpiter-Plüto ve 33/35 yılda bir yaşanan Satürn-Plüto kavuşumlarına şahitlik edecek. Bunlar dünya sisteminin 2020’de köklü bir şekilde değişeceğine işaret eden sembollerdir.
2020’ye gelmeden önce, 2019’un şartların olgunlaşma senesi olacağını görüyoruz. 2019 analizimize yavaş gezegenlerden Satürn ile başlayacak olursak, Satürn 2017’nin Aralık ayında başladığı Oğlak burcu yolculuğuna 2019’da da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk 11 derecede ilerleyen Satürn, bu sene 11 ila 20 derece Oğlak arasını dolaşacak.

Satürn 2019’da Oğlak burcunun 11-20 derecelerini dolaşıyor
Satürn’ün Oğlak burcundaki yolculuğuna verilecek sağlıklı cevap 2017 Aralık ayından itibaren ve 2018 boyunca belirlenen hedefe azimle, yılmadan, sabırla adım adım ilerlemektir. Henüz hedef konulmamış olması durumunda, 2019 boyunca hala bir hedef oluşturmak ve bunun için gayretle çalışmak gerekir. 
2019 yılında da Satürn, Oğlak enerjisini bloke etmekte. Bu sorumluluk alma, disiplinle çalışma, yılmadan hedefe doğru ilerleme enerjisinin engellendiğini gösterir. Bu konuda sorunlar, engeller ve kısıtlanma yaşanır. Aslında bu engellerin sebebi, Satürn’ün kişiyi ciddiyetle bu konudaki eksiklerini fark etmeye, gerçekle yüzleşmeye ve sağlam bir şekilde bu özellikleri kendinde yapılandırmaya çağırmasıdır. Yani yeteri kadar disiplinli olmadığını, sorumluluk almadığını, azimle hedefine gitmediğini veya belki bir hedefi bile olmadığını Satürn kişiye 2019’da çeşitli kayıplar, problemler, kısıtlamalar, sınırlar ve zorluklar ile öğretecektir. Neticede doğru cevap verildiğinde, kişi 2020 yılının sonunda bu özellikleri sağlam bir şekilde kendinde katmış halde çıkmalıdır. Bunları yok sayması ve klasik tabirle “Satürn beni çok zorluyor” demesi hainde hiç gelişme göstermeden başına gelen felaketler konusunda hayıflanacaktır. Satürn’dan nasıl istifade edeceği konusunda seçim tamamen kişidedir. 
2019 yılı boyunca Satürn Oğlakta “başaramama korkusu” korkusu verir. Kişi kendi kendine “ben zaten yapamam, beceremem, kazanamam” der. Genel bir karamsarlık etkisi altında başaramama korkusu, baştan kendinden şüphe duyup çaba harcamama, ve sürekli etrafı kontrol ihtiyacı görülebilir. Sorumluluktak korkma ve suçlu hissetme görülür. Ayrıca bu etki altında kişi koyduğu hedefe mahkum olma korkusu yaşayabilir. Yine de Oğlak Satürn’ü enerjisi altında çok fazla hedef koyabilir. Aşırı sorumluluk üstlenebilir. Oğlak enerjisini bloke eden Satürn, çaba göstermeden otorite konumuna ulaşma isteği uyandırabilir. Kişi hak etmediği mevkiler için itibar savaşı verebilir. 2019’da Satürn Oğlaktayken, kariyer, itibar, statü, mevki saplantısı, hırs, kendini köle etme, kendine ve başkalarına katılık ve her şeyi kontrol etme isteği gibi konuları artırır.
Oğlaktaki Satürn’ü verimli kullanmak için özdisiplin geliştirmelidir. Kararlı olunmalıdır. Olgunlaşılmalıdır. Kendi özüne uygun otorite olmak öğrenilmelidir. Gerçekçi, sağduyulu ve net olmak gerekir. Öncelikle kişi kendine uygun hedefi bulmalı, buna gerçekçi yaklaşmalı, hedefinin sorumluluğunu almalı ve çalışkanca, kararlı bir şekilde hedefine emin adımlarla yürümelidir. Oğlaktaki Satürn’e verilecek olumlu yanıt yüksek disiplin, emek, çaba geliştirmek ve sorumluluğunu yerine getirmektir. 

Dünyasal Açıdan 2019’da Satürn Oğlak Yolculuğu
Satürn’ün Oğlaktaki yolculuğu politikacılar, devlet yetkilileri ve yöneticiler için zorlayıcı bir enerjidir. 2017 Aralık’ta başlamış olan bu sürecin, 2018’de tohumları atılmıştı. 2019’de bu süreç evrilecek, şekillenecek, sabitlenecek ve görünür olacak. 2020’de ise bu süreç nihai sonucunu verecek ve dünya politik düzenini köklü bir şekilde dönüştürecektir. 
2018 yılında politikacılar, devletler ve sınırlar için yeniden yapılandırıcı sürecin tohumları atıldığında Ay Düğümleri Aslan-Kova eksenindeydi ve değerli Hocam Barış İlhan’ın analizinde belirttiği gibi otoriter, totaliter ve diktatoryal rejimleri yerleştirdi. Liderler mutlak güce kavuştu. Aynı yıl Uranüs’ün Boğa burcuna girişi bu baskıcı sistemleri “sabitledi.” Şimdi Ay Düğümleri de Yengeç-Oğlak eksenine girerek Satürn’ün yeniden yapılandırıcı sürecini tetikliyor. Düğümler Satürn ve Plüto’yla aynı anda Oğlak burcunu işgal ederek dünya tarihine dönüştürücü, kadersel ve karmik etkisini veriyor. Bu semboller beraber okunduğunda 2019 boyunca ve 2020 Mayıs’a kadar baskıcı rejimlerin, polis şiddetinin, polis devletinin, aşırı sağın, aşırı milliyetçiliğin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve kapalı ekonomi siyasetinin dünya çapında yükselişe geçeceğini görmekteyiz. Oğlakta güçlü konumdaki Satürn sertliği ve acımasızlığı artırır. Satürn Oğlakta ilerlerken geçmişe ve geleneğe saygı artar. Tutuculuk artar. Kurulu yapılar muhafazakâr ve temkinli bir tutumla korunmaya çalışılır. Bu süreç abartıldığında istibdat rejimi kurulur, kolluk kuvvetlerinin şiddetiyle muhalefet ezilir, yenilik ve özgürlük adına atılan her adım cebirle bastırılır. Milliyetçilik (Yengeç), baskıcı ve otoriter bir iktidarı (Oğlak) elde tutmak için suiistimal edilir. Bu gidişat 2. Dünya Savaşına götüren süreçle benzerlikler taşımaktadır. Bu istisnai Oğlak vurgusu ve Yengeç imtihanının yaşandığı 2019 yılında, vatan sevgisi ve güvenlik mefhumlarını sağlıklı geliştirememiş ülkeler, rejimler ve liderler için çöküş yaşanacaktır. Bu süreçte devletlerin yıkıldığını, rejimlerin sona erdiğini, sınırların değiştiğini görebiliriz. Dünya liderlerine suikastlar düzenlenebilir. Halk direnişleri ve isyanlar ülkeler ve yönetimlerinin varlığını tehlikeye düşürebilir. Dünya çapında askeri darbeler hükümetleri görevden düşürebilir. Dünya çapında savaşlar ülkelerin bölünmesine ve sınırların tekrar çizilmesine yol açabilir. Tüm bu konularda 2019’da gerekli şartların olgunlaşacağını, bazen tek tük yerde nihai sonuçların da alınacağını ama asıl mutlak öldürücü vuruşun 2020’de atılacağını görmekteyiz. 

Satürn Oğlaktayken Yaşanan Gelişmeler
Daha önce Kasım 1988 - Şubat 1991 arasında Satürn Oğlaktayken yukarıda anlatılan süreçle benzer olaylar yaşanmıştı:
-       Filistin Devleti bağımsızlığını ilan etti. (15 Kasım 1988)
-       Çin’de Tiananmen Meydanında 100 bin vatandaş demokrasi için protestoya katılmış ve kanlı bir katliamla bin kişiye yakın protestocu öldürülmüştü (3-4 Haziran 1989)
-       Doğu Avrupa’da, Polonya’da 40 yıldır ilk defa yarı özgür bir seçim gerçekleştirildi (4 Haziran 1989)
-       Berlin Duvarı yıkılmaya başlandı (10 Kasım 1989)
-       Sovyetler Başkanı Gorbaçov ve ABD Başkanı Bush Soğuk Savaşın bittiğini açıkladı (3 Aralık 1989)
-       23 yıllık Romanya diktatörü Nikolay Çavuşesku devrildi ve kurşuna dizildi (22 Aralık 1989)
-       Nelson Mandela, Güney Afrika’da 27 yılın ardından hapisten çıktı. (11 Şubat 1990)
-       Vinçler Berlin Duvarını yıkmaya başladı. (29 Nisan 1990)
-       ABD, “Çöl Kalkanı Operasyonu” adı altında Irak’a karşı Körfez Savaşını başlattı (2 Ağustos 1990)
-       Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak’a askeri müdahaleye izin verdi (25 Ağustos 1990)
-       Doğu ve Batı Almanya birleşme kararını onayladı (20 Eylül 1990)
-       Doğu ve Batı Almanya birleşti (3 Ekim 1990)

Siz Satürn’ün 2019 yılında Oğlak burcunun 11-20 derecesindeki yolculuğundan nasıl etkileneceksiniz?
Satürn 2019 yılında Oğlak burcunun 11 ila 20 dereceleri arasında dolaşacak. Oğlak burcunun 11-20 derecesi arasında gezegenleri bulunanlar ciddi bir gerçekçilik imtihanından geçecek. Bu gezegen ve evin anlattığı konuda “gerçeği görmek, sorumluluk almak ve çalışkanlıkla yapılandırmak” sürecinden geçecekler.
Bu etkiyi Güneş üzerinden şiddetli bir şekilde alacak kişiler 2 Ocak ve 11 Ocak arasında doğan kişilerdir.
Doğum Haritasında 11 ila 20 derece arası öncü burçlarda (Yengeç, Koç ve Terazi) gezegenleri olanlar da Satürn’ün yukarıda anlatılan süreçlerinden sert, dinamik ve harekete geçirici bir şekilde etkilenecekler.
Ayrıca Şubat 1989 – Temmuz 1989, Kasım 1989 – Şubat 1990 ve Ağustos 1990 – Kasım 1990 tarihleri arasında doğmuş kişiler 2019 yılı içinde Satürn Döngülerini yaşayacaklar. 2019, bu kişilerin hayatlarındaki en önemli andır! Ayrıca en zorlayıcı andır! Bu kişiler için 30 yıllık çocukluk ya da ilk gençlik dönemi kapanacak. Artık hayatlarının sorumluluklarını almaları, yetişkin olmaları ve bir hedef koyup bu hedef için “asıl hayatları” diyebileceğimiz önümüzdeki 30 yılı başlatmak üzere hayat yollarını yapılandırmaları gerekmektedir. Bu önemli görev ancak çeşitli kısıtlanma, engellenme, köşeye sıkışma, karamsarlık, zorlanma ve daralma gibi Satürnyen imtihanlar sürecinden geçerek başarılabilir. 
Efe Erten, 10 Aralık 2018 İstanbul

1 comment: