Sunday, December 23, 2018

Yengeç Burcunda Dolunay – 22 Aralık 2018

Yengeç Burcunda Dolunay – 22 Aralık 2018

22 Aralık Cumartesi 20:48’de Yengeç burcunun 0 derece 49 dakikasında bir Dolunay meydana geldi. Bu Dolunay, 6 Kasım 2018’de Ay Düğümlerinin Yengeç – Oğlak eksenine girmesinden sonra yaşanan bu eksendeki ilk Dolunay. Bu sebeple bu Dolunay önümüzdeki 19 ay boyunca bırakmamız gereken gölgeleri ve geliştirmemiz gereken özellikleri gündeme getiriyor.

Bu 14 gün boyunca Dolunayın etkisinde şu gölgeleri bırakmalıyız:
▪️Toplumsal saygınlık, prestij, statü ve itibar modelleri.
▪️Geleneksel bir hedef için duyguları bastırmak
▪️Soğuk ve katı bir disiplinle hedefe doğru basamakları çıkma eğilimi
▪️Duygulardan korku
▪️Duygusal paylaşımdan kaçış
▪️Kendi duygusal temellerine bakmaktan çekinme
▪️İnsan duygularına dair her şeyi küçümseme ve dışlama
▪️Mahrem hayat tenzil ve tahkir etme
▪️Bu duygusal eksiklik kamusal bir hayatla ve kariyer hedefleriyle ikame etme
▪️Dışsal başarı ile  “tehlikeli bir yer olduğuna inanılan” dünyayı kontrol etmeye çalışma
▪️Mahrem ilişkilere girmekten, bir insana güvenmekten ve ait olmaktan kaçma

Bu 14 gün boyunca Dolunayın etkisinde şu sağlıklı özellikleri geliştirmeliyiz:
▪️İlk olarak Duygusal temellerini sahiplenmek
▪️“Köklerine” bakmak
▪️Kendi kırılganlıklarına bakmak
▪️Aileden getirdiği ilk çocukluk yıllarındaki şartlanmaların üzerine gitmek
▪️Bugünkü davranışlarını etkileyen anlamlandırılmamış, unutulmuş ve üstü örtülmüş yaralara tekrar bakma cesareti geliştirmek
▪️İlk olarak kendine annelik etmek
▪️Kendi içindeki çocuğun ebeveyni olmak
▪️Kendi duygularının (Yengeç) sorumluluğunu (Oğlak) almak
▪️Kendi duygusallığına (Yengeç) olgun (Oğlak) yaklaşmak
▪️Yetişkin olmak. Diğer insana güvenmeye, ait olmaya ve mahremini açmaya cesaret etmek.
▪️Mahrem paylaşımlarını (Yengeç) gayretle yapılandırmak (Oğlak).

Bu Dolunayı ayrıca, Uranyen Astrolojide kullanılan “Transneptünyen Objeler”, “Asteroidler”, “Orta Noktalar” ve “90° Kadran” metoduyla inceleyelim.

Dolunay, Güneş ile Ay’ın zıt burçlarda aynı derece ve dakikaya geldiği özel bir andır. Dolunay tamamlanmayı gösterir. 14 gün önce tohumu atılan şeyin ürününün alınması anlamına gelir. Dolunayın meydana geldiği burç derecesi ve dakikası, önemli bir enerji ekseni oluşturur. Bu derece ve dakikayı ortasına alan gezegen çiftleri, Dolunayın sonuç aldıran enerjisiyle tetiklenir. Bu 14 günlük süreç de, gezegen çiftlerinin ifade ettikleri anlamlarla şekillenir. Bu 14 gün yaşanacak olayları tespit etmek için, bu Dolunay ekseninde meydana gelen orta noktaları inceleyelim:

🔴* Koç Noktası = Güneş = Ay = Cupido: Birçok olayın aynı günde olması. Ulus. Anonim Şirket.
.
🔻Admetos / Vulcanus = Güneş = Ay = Koç Noktası: Sertleştirilme. Sıkıştırılma. Muazzam engellenme. Sadece azmin ve sabrın sonuç verebildiği günler. Sağlam karakter gerektiren durumlar. Kaderin sillesini yemek. Bir ulus kaderin tokadını yiyor; dayanıklı kişilik ve direnç göstermeli.
🔻Merkür / Plüto = Güneş = Ay = Koç Noktası: Genel düşünce yapısının değişmesi, gelişmesi ve uyum sağlaması. Genelin fikrinin değişmesi. Kamuoyunun değişmesi.
🔻Güneş / Cupido = Koç Noktası: Şanslı Gün!
🔻Ay / Cupido = Koç Noktası: Düğün. Sosyal toplaşma.
🔻Vesta / Juno = Güneş = Ay = Koç Noktası: Siyasi ya da ticari amaçla evlenmek. Aile geleneklerini sıkı muhafaza etmek. Kadın hastalıkları.
🔻Jüpiter / Plüto = Güneş = Ay = Koç Noktası: Herkesi etkileyen şanslı gelişmeler. İyicil değişim. Halk için olumlu dönüşüm. Şanslı gün!
🔻Neptün / Pallas = Güneş = Ay: Görünen otoritenin arkasındaki güç. Barışçıl bir görüntünün arkasında gizli acımasız eğilimler. Kişisel hata. Yanılsamanın ortadan kalkması.
🔻Mars/ Hades = Güneş = Ay: Yorgunluk. Günlük pis işler. Çok pis, istenmeden yapılan veya kötü amaca hizmet eden iş. Kötü bir suç işlemek.
🔻Zeus / Merkür = Güneş = Ay: Emir verme. Yönetme. Tehdit etme. Yaratıcı fikirlerle reklam yapma.

İlk olarak, Dolunayın, Koç Noktasını içeren bir orta noktada olması, bu Dolunayı dünyasal açıdan önemli kılıyor. Bu Yeni Ayın etkisini ülkeler, liderler ve dünya siyaseti arenasına taşıyor. Herkesi etkileyen büyük değişimler anlamına gelen ve sonlanma enerjisi barındıran bu Dolunayın etki havzasındayken tüm Dünyayı şaşırtan ABD’nin Suriye’den çekilmesi haberini aldık. Trump herkesi şaşırta bir şekilde “emir verdi” (Zeus/Merkür) peşinden Dünyayı (Koç Noktası) ve Dünya Kamuoyunu (Merkür / Plüto) değiştiren bir çok olay oldu. Birkaç farklı orta nokta bu Dolunayın dünya için “şanslı” bir gün olduğuna işaret ediyor! Umarız bu Suriye’deki savaşı ve terör örgütlerini bitirir. Ancak bu Dolunayın içindeki “çok pis, istenmeden yapılan veya kötü amaca hizmet eden iş” (Mars/Hades) anlamı bu kararın aslında istenmeden verilmiş olduğunu ya da daha pis amaçlar için göstermelik bir yaratıcı reklam (Merkür/Zeus) olabileceğini vurguluyor. Trump’ın “barışçıl bir görüntüde” verdiği bu karar aslında “arka planda gizli bir acımızlığı” (Neptün/Pallas) saklıyor olaibilir. Hatta görünen otorite Trump olsa bile, bu ABD içinde “görünen otoritenin arkasındaki güç çekişmesinin” sonucu olarak bu kararın alınmış olabileceğini vurguluyor. Görünürde “şanslı” olan bu Dolunayın dünya politikasına bir savaş, çatışma ya da askeri operasyon şeklindeki yıkıcı etkisi 6 Ocak Oğlak burcunda Güneş Tutulmasıyla başlayacaktır.

Kişisel haritalarda bu Dolunayın etkisini alan 0 derece Yengeç burcundaki gezegenler için gerçekten “şanslı bir sonuç alma enerjisinin” aktive olduğunu söyleyebiliriz. Bu netice almak, ürün vermek, bir şeyi tamamlamak ve sonuçlandırmak için çok iyi! 0 derece Yengecin bulunduğu evde şanslı bir fikirsel değişim söz konusu olacak. O evin anlattığı konuda düşünce yapısının değişmesi, gelişmesi ve uyum sağlaması deneyimlenecek. Şanslı etkiye rağmen Dolunayın yaşandığı evde biraz “sertleşme” ve “sıkılaşma” da tecrübe edileceğinden, bu süreçten neticede olumlu sonuç almak için uzun vadede sabır ve dayanıklılık gerekiyor. Sağlam bir duruşu muhafaza etmek, artan baskıya rağmen dik duruşu korumak, en nihayetinde somut bir başarıyla ödüllendirilecek.

Bu dolunayda ayrıca yoğun “düğün”, “damat” ve “gelin” anahtar kelimelerini görüyoruz. Bu Dolunayı Asc, MC, Güneş, Ay ve Düğümler gibi kişisel noktalar üzerinden alan haritaları evlenme, nişanlanma, söz, evlilik teklifi, kına veya bekârlığa veda gibi “iki insanın hayatlarını birleştirmesi” sebepli toplaşmaların içine sokuyor. Dolunaydan etkilenenler ikili ilişkilerde “sıkı aile geleneklerini muhafaza etmek” sebebiyle ilişkilerini tekrar yapılandırmak zorunda kalacak.

Yazıdaki etkiler sadece 0 derece 49 dakika Öncü burçların (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) ve 15 derece 49 dakika Sabit burçların (Boğa, Akrep, Aslan ve Kova) +/- 1 derece yakınında kişisel noktaları ([Ben: MC, Güneş, Ay]; [Sen: Asc, Ay Düğümleri]) olanlar için geçerlidir.

Kaynakça
Donath, Emma Belle. Asteroids in midpoints. American Federation of Astr, 1982
Ebertin, Reinhold. The combination of stellar influences. American Federation of Astr, 1994.
Munkasey, Michael. Midpoints: Unleashing the Power of the Planets. ACS Pub., 1991.

Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974

No comments:

Post a Comment