Saturday, December 28, 2019

Merkür Jüpiter Kavuşumu – 2 Ocak 2020

Merkür Jüpiter Kavuşumu – 2 Ocak 2020

Perşembe algılamanın gezegeni Merkür ile genişlemenin gezegeni Jüpiter kavuşuyor. Akıl ve inanç prensipleri kaynaşır. Bu açı düşüncelerle büyümeyi gösterir. Uzak yerlere seyahat ederek ufkunu genişletmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Oğlak burcu, bu derin anlam merakının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu bilgi açlığı, gerçekçi bir şekilde fiziki dünyada bir hedefe doğru adım adım ilerlemeye yöneltilmiş durumda.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı anlam arayışı, geniş düşünme, iyi fikir, uzaklara açılma ve olumlu düşünmeyle özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi pireyi deve yapma, geleceği düşünme, en iyisini ümit etme ve felsefi düşünme olarak açıklamıştır. 

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri çok bilmişlik yapmak, bilgin pozlarına girmektir. Bu transitin gölgesi entelektüel kibirdir. Zihinsel olarak tembelliğe ve kendini beğenmişliğe yol açabilir. Bu durumda bilgi toplamak yerine “en doğrusunu ben bilirim” deyip kendi kanılarıyla yetinme riski söz konusudur. Kendi düşüncesinden çok hoşnut olma, kendi fikirlerine yönelik hiçbir eleştiriyi kabul etmeme bu açının verimsiz kullanımıdır. Bu durumda içi boş düşüncelerini bol keseden atma, durmadan konuşma, abartılı fikirlerle laf ebeliği yapma tehlikesi vardır. Bu çok bilmiş tavrı takınma, Merkür/Jüpiter kavuşumunun başlatacağı yeni, geniş bakış açılarını kaçırmaya yol açar. 

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap geniş bir zihinsel bakış açısı geliştirmektir. Merkür-Jüpiter ikilisi ilgi alanlarını genişletir. Bu etki felsefe merakı uyandırır, kişiyi esas doğruyu, daha yüksek anlamı aramaya yönlendirir. Kısa veya uzun yolculuklarla çok seyahat etmek, farklı kültürleri ve inançları deneyimlemek bu transitin verimli kullanımıdır. Merkür-Jüpiter kavuşumuna verilecek olumlu tepki, şimdi, “bugün burada”, iyimser bir zihniyet başlatmaktır. Bu ikili eğlenceli ve zeki bir mizah anlayışı sunar. Bu transit altında iyi ve yüksek bir eğitime merak artar. Bilgi toplama, işleme, iletişim becerilerini, kelimler ve sözler üzerinde mahareti, edebi  yeteneği kullanma, fikirleri/sözleri yayma bu açıya efektif bir yanıttır. Bu etki altında daha önce fark edilmemiş hayat arenalarında yeni potansiyeller keşfedilebilir, gelecek için geniş bir vizyon başlatılabilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bakış açınızı genişletmelisiniz, farklı perspektifleri sentezleyip, daha hoşgörülü ve bilgece bir “doğru yaşam” felsefesi oluşturmalısınız.


Bu açıdan doğum haritasında 7 derece Oğlak burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 7 derece öncü burçlarda (Yengeç, Koç, Terazi) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 7 derece dişil burçlarda (Balık, Başak, Boğa, Akrep) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Tablo: “Zeus and Ganymede. (theft of fire)”, 1878, Christian Griepenkerl

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Friday, December 27, 2019

Güneş Jüpiter Kavuşumu – 27 Aralık 2019


Güneş Jüpiter Kavuşumu – 27 Aralık 2019

Bugün bilincin ışığı Güneş ile inancın gezegeni Jüpiter kavuşuyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca etkili olacak bu açı özgüvenle büyümeyi gösterir. İsteklerini iyimserlikle gerçekleştirmeye, geleceğe genişlemeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Oğlak burcu bu anlam arayışının hedefe doğru emin adımlarla ilerlemeye yöneldiğini gösterir.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı kendine güven, iyimserlik, şans, başarı ve yaşamın anlamıyla özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi keşfetme, araştırma, öngörü, fırsatları değerlendirme, büyük hedefler ve kendini genişletme olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini büyük görmektir. Güneş-Jüpiter kavuşumunun gölgesi kendini beğenmişliğe kapılmak, megaloman, mağrur, kibirli hislere kendini teslim etmektir. Jüpiter, aşırı iyimserlik bahşederek “yenilmezlik” inancını büyütür. Bu megalomaniye ve aşırı özgüvene yol açar. Zorlayıcı şartlar ve krizler küçümsenir; normalde üstesinden gelinebilecek sorunlar bile alt edilemez. Bu transitin tehlikesi, altından kalkılabileceğinden fazla genişlemeye ve yayılmaya sevketmesidir.  Bu mantıksızca saçılmaya ve enerjiyi dağıtmaya yol açar. Jüpiter kavuşumunun bir tehlikesi de, bugünün sorunlarını yarına havale etmektir. Bu tembelliğe, ve sorunların daha da büyümesine sebep olur. Bahsedilen sağlıksız genişleme enerjisi, Jüpiter’in lüks kanalıyla kendini tatmininde savurganlık, israf, abartılı harcamalar ve maddi kaynakları çarçur etme şeklinde görülür. Bu transitin verimsiz kullanımı, kendi doğrusunun mutlak doğru olduğuna inanmak sonucu etrafa vaaz vermek ve yargılayıcılıktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, gerçekçi bir iyimserlik nosyonu geliştirmektir. Kendi sınırlarını bilmek, Jüpiter’in zorlayıcı transitinde büyüme fırsatı sunar. Burada anahtar nokta, realist bir şekilde nelere gücünün yettiğini, nelere yetmediğini idrak etmektir. Kavuşum, Jüpiter ve Güneş prensiplerinin kaynaştığı anlamına gelir. Bu kaynaşma,  isteğini başarıya dönüştürmek, özünü anlamak, şeref ile şöhret kazanmak, anlamı geliştirerek kendini geliştirmek ve yüce ahlaki değerlerle yüce gönüllülüğü/cömertliği sağlamak şeklinde kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, kibri, ukalalığı ve egoyu büyütmemeye özen göstermektir. Şayet kendi sınırları, potansiyelleri, becerileri gerçekçi bir şekilde tespit edilir, ve sağlıklı oranda bir özgüven ve inanç sağlanırsa, bu transitin odaklanma enerjisi çok verimli genişleme fırsatlarına, hem maddi hem de manevi boyutta uzak ufuklara açılma olanaklarına gebedir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız,  “kendini bilme” düsturuyla, kontrollü büyümelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 5 derece Oğlak burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 5 derece öncü burçlarda (Yengeç, Koç, Terazi) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 5 derece dişil burçlarda (Balık, Başak, Boğa, Akrep) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Tablo: “A STUDY OF A BEARDED MAN, HEAD AND SHOULDERS”, 1590-1649, Simon Vouet

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008


Thursday, December 26, 2019

Güneş Jüpiter Kavuşumu (27 Aralık 2019)Güneş Jüpiter Kavuşumu (27 Aralık 2019)

Yarın Jüpiter ve Güneş kavuşuyor. Bu yılda bir kez gerçekleşen ve çok önemli bir kavuşumdur. Jüpiter “Büyük Benefik” olduğu için genelde “yılın en şanslı günü” şeklinde tanımlanır. Ancak bu doğru değildir. Çünkü Jüpiter sadece şans anlamına gelmez. Jüpiter büyüme ve genişleme fonksiyonudur. Güneş Jüpiter kavuşumlarında neyin büyüdüğü, o seneki yerleşime bağlıdır. Bu sene neyin büyüyeceğini Uranyen Astroloji teknikleriyle inceleyelim.

Jüpiter=Güneş:
= Koç Noktası / Kronos
= Pallas / Satürn
= Ay / Neptün

Bu seneki Jüpiter Güneş kavuşumunun, Koç Noktasını içeren bir gezegensel resme sahip olması bu kavuşumu dünya açısından çok önemli kılmaktadır. Koç Noktası / Kronos orta noktası, bu kavuşumun büyük Dünya güçleriyle, devletlerle, süper güçlerle ve milletlerle ilgili olduğunu gösterir. Çok önemli dünyasal olaylar yaşanır. Uluslararası havadisler cereyan eder.

Bu dünyasal olay Türkiye Cumhuriyeti için de çok önemlidir çünkü Anakara için çıkarılan haritada Güneş=Jüpiter gezegensel resmi tam MC/Yükselen orta noktasında yer almaktadır. Bu tam Türkiye lokasyonunda (yükselen) ve bu kavuşum anında (MC), yani 27 Aralık 2019, akşam 21:25’te Türkiye bağlantılı dünyasal gelişmeler olacağını gösterir.

Koç Noktası ve Kronos’un ortasındaki kavuşum, “çok başarılı bir lider” anlamına gelmektedir. Bir liderin çok sayıda insan üzerinde otorite sahibi olduğunu ve bağımsızlığını ilan ettiğini görürüz. Pallas/Satürn bu liderin üstün başarı itibarı kazanacağını ifade eder. Diğerleri için bir rol modele dönüşür.

Bu sene yaşanan Güneş Jüpiter kavuşumunu kişisel hayatlar için yorumlayacak olursak, bu dönemin rahatlatıcı etkilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ay/Neptün insanı uyku durumuna sokar. Bu gerçekten çok fazla gevşeyip kaliteli bir uykuya dalmak, güzel rüyalar görmek ve dinlenmek anlamına gelebilir. Metaforik düşünürsek, bilincin biraz bulanıklaşması, her şeyi net görememek ve biraz rüya âlemine kaçmak şeklinde deneyimlenebilir. Mecazi anlamda insan “uyuyor” yani bir şeyleri fark edemiyor olabilir. Birileri onu “uyutuyor” olabilir. Işıltılı hayaller, fanteziler ve hülyalar insanın gerçeği görmesindense bir rüyada yaşamasına sebep oluyor olabilir. Bu olumsuz tezahüründe kandırılmaya, aldatılmaya ve hayal kırıklığına yol açabilir.

Bu seneki kavuşumda duyarlılık had safhaya çıkar. Vücut tüm enerji boylarını algılamaya açıktır. Beyin maddesel olmayan enerjileri kavramak konusunda alıcı hâle geçmiştir. Bu sebeple bu günlerde görülen rüyalar, vizyonlar ve görüntüler çok önemlidir.

Bu seneki Jüpiter Güneş kavuşumunda bir konuda otorite kazanma şansı yüksektir. Bir konuda hükmederek, yöneterek ve uzmanlaşarak bağımsızlık kazanılır. Bu sayede çok başarılı bir yönetici olunur. Çok çalışılır ve çok kazanılır. “Üstün başarı” nişanesi alınır. Ekonomik anlamda pozitif bir büyüme görülür. Bankacılık ve finans konusunda büyük kazanç elde edilir.

Bu yazıda yazan etkileri 90 Derece Kadranınızda tam 5, 6 ile 50, 51 derecede bulunan gezegenler, kişisel noktalar ve asteroidler üzerinden yaşarsınız. 5, 6 ile 50, 51 derecede bulunan gezegeniniz, kişisel noktanız veya asteroidiniz ile bu yazıdaki başarılı yönetme, ekonomik başarı sağlama, sağlıklı dinlenme ve rahatlama etkisini alırsınız.

Kaynakça

Donath, Emma Belle. Asteroids in midpoints. American Federation of Astr, 1982

Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974


Monday, December 23, 2019

Doğum Haritası Okumak için Lejant

Harita Okumak için Lejant

Burçlar
♈️Koç
♉️Boğa
♊️İkizler
♋️Yengeç
♌️Aslan
♍️Başak
♎️Terazi
♏️Akrep
♐️Yay
♑️Oğlak
♒️Kova
♓️Balık

Gezegenler
 Güneş
 Ay
  Merkür
Venüs
 Mars
 Jüpiter
 Satürn
 Uranüs
 Neptün
 Plüto
  Kuzey Ay Düğümü
  Güney Ay Düğümü

Açılar
 Kavuşum
 Karşıt
Kare
🔼Üçgen
*️⃣Altmışlık

Evler
Evler Saat yönünün tersinde sıralanır.
Sol ortadaki ana çizgiden itibaren:
1.ev = Yükselen
2.ev
3.ev
4.ev = IC (Ayak Ucu)
5.ev
6.ev
7.ev = Alçalan
8.ev
9.ev
10.ev = MC (Tepe Noktası)
11.ev
12.ev


Doğum Haritanızı Çıkarmak için bu videoyu izleyin


Doğum Haritanızdaki İşaretleri okumak için bu videoyu izleyin


Evlerin anlamını öğrenmek için bu videoyu izleyin


Bir astroloji yazımı kendi haritanıza uyarlamak için bu videoyu izleyin


Transit yorumu için bu videoyu izleyin

Güneş Uranüs Üçgeni – 24 Aralık 2019

Güneş Uranüs Üçgeni – 24 Aralık 2019

Yarın benliğin ışığı Güneş ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında çok şanslı bir üçgen var. Bu açı özgürlük isteğini gösterir. Farklılığını ve yaratıcılığını cesurca yansıtmaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu toprak burçları Oğlak ve Boğa burçları, bu özgürleşme fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bir hedefe doğru bireysel değer yaratma özellikleri kullanılarak bağımsızlaşılmalıdır.


Robert Hand, bu açıyı yaratıcı değişim yapma zamanı olarak betimlemiştir. Yeni fikirler ve yeni deneyimlerle, kişi kendini gerçekte olduğu özüne sadık bir şekilde ifade edebilir. Eski alışkanlar bırakılır: örneğin sigara veya sağlıksız yeme düzeni gibi eski bağımlılıklardan özgürleşilir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı bağımsızlaşma, özgürleşme, ileri düşünme, yeni fikirlere, insanlara, durumlara ve değişikliklere uyum sağlamayla özdeşleştirmiştir

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sadece farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunmaktır. Bu transit sırasında özgürlük, bağımsızlık ve yenilikçilik enerjisi çok yüksek olduğundan, bu süreç iyi yönetilemezse isyankar eğilimler sağlıklı düzeni yıkmaya yönelebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap nev-i şahsına münhasır özelliklerini cesurca sahiplenmektir. Bireyliğini ve farklılığını korkmadan yansıtmaktır. Bu etki altında kişi bireysel bağımsızlığını oluşturabilir. Ayrıca bu transitin bir başka verimli kullanımı varolan sorunlara sıradışı çözümler geliştirmektir. Uranüs enerjisi altında kişi ezberlenmiş modellerden ve alışkanlıklardan bağımsız dahice, çığır açan yaklaşımlar sunabilir. Bu tutum, köhneleşmiş statükoyu yıkmak ve toplumu ileri götürmek fırsatını bahşeder. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğinizin özünde bağımsızlığı hissetmeli ve bireyliğinizi tesis etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 2 derece toprak burçlarında (Boğa, Başak ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Saturday, December 21, 2019

Güneş Oğlak Burcunda - 21 Aralık 2019


HEDEF KOYMA ZAMANI
 Bu gece en uzun gece ve Güneş Oğlak burcuna girerek kış mevsimini başlatacak! Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “hedef koyup hedefe adım adım gitme” anlamına gelen Oğlak sürecini deneyimleyecek.
Psikolojik amaç: Kendine uygun hedef saptama, hedefe disiplinle ilerleme ve kendini gerçekleştirme
🔶Sağlıklı kullanımı:
🔸Kendi doğasına uygun hedef belirlemek
🔸Hedefe adım adım ilerlemek
🔸Sabır
🔸Disiplin
🔸Azim
🔸Hırs
🔸Gerçekçilik
🔸Sorumluluk almak
🔸Metodik çalışmak
🔸Hedefine odaklanmak
🔸Organize, planlı, programlı bir gayret
🔸Yalnız kalabilmek
🔸Tek başına mücadele edebilmek
🔸Zorluklardan yılmamak
🔸Engelleri aşmak
🔸Zorluklara katlanabilmek
🔸Kendini kısıtlayabilmek
🔸Kişisel istek ve ihtiyaçları kontrol altına alabilmek
🔸Hedefine ulaşmak, başarmak
🔷Olumsuz yansıması:
🔹Statü ve prestij takıntısı
🔹Toplumsal olarak ezberlenmiş bir hedefe gitmek
🔹Herkesin saygın bulduğu işlerde çalışmak
🔹Mevki, itibar ve saygınlık peşinde koşmak
🔹Dünyayı tehlikeli bir yer olarak görmek
🔹Kimseye güvenmemek
🔹Dünyayı kontrol altına almaya çalışmak
🔹Etrafına duvar örmek
🔹Aşırı temkinlilik
🔹Aşırı kontrolcülük
🔹Soğukluk
🔹Katılık
🔹Duyguları bastırmak
🔹Karamsarlık
🔹Depresyon
🔹Melankoli
🔹Yalnızlık
🔹Kimsesizlik
Görsel: Carpenter Brut, Trilogy (2017)
#GüneşOğlakBurcunda
#Astroloji

Friday, December 20, 2019

Efe Erten 2020 Analizi SerisiEfe Erten'in 2020 Analizi Serisi

0.1: Özet, Satürn Plüto Kavuşumu

Venüs Kova Burcunda - 20 Aralık 2019


İLİŞKİLERDE BAĞIMSIZLIK TALEBİ
Bugün Venüs Kova burcuna girdi. 13 Ocak’a kadar tüm burçlar, sevgi paylaşımı, ilişki kurma, iştah ve değer verme fonksiyonunda “birey olmak ve farklılığını yansıtmak” anlamına gelen Kova sürecini deneyimleyecek.
Sevgi Paylaşma Şekli: Serbest, kopuk, zihinsel
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹Karşıklı bağımsızlığa saygı gösteren ilişki
🔹İki tarafın da kendi özgürlük adacıklarını kurduğu birliktelik
🔹Bilinen modellerden farklı çift olma
🔹Özgürlükçü, serbest ve bağımsız sevgi
🔹Bir ilişki içindeyken birey olabilme
🔹Sevgi paylaştığı kişinin yanında farklılığını yansıtabilme
🔹Kişisel olmayan ilişki kurma şekli
🔹Kişiselleşmeden ve duygusallaşmadan çok sayıda sosyal bağlantı kurabilme
🔹"Tanış" seviyesinde medeni ilişkiler geliştirme
🔹Zihinsel ve teorik ilişki kurma
🔹Tuhaf olanı sevme
🔹Orijinal, sıra dışı, kendine özgü bir estetik anlayışı
🔹Cinsellikte geleneğin dışında deneysel yaklaşımlar
🔶 Olumsuz yansıması:
🔸Uzun süreli bir ilişkiye girmenin bağımsızlığını kısıtlayacağından korkma
🔸Aşırı özgürlük sevgisinin bağlanmayı engellemesi
🔸"Ayağı eşikten dışarıda"
🔸Tüymeye hazır
🔸Hemen kaçağı "acil durum çıkışları" barındıran ilişkilere grime
🔸Bir kol mesafeden sevmek
🔸Soğuk, kopuk ve duygusuz sevgi ifadesi
🔸Kayıtsızlık
🔸İlişkide güvenilmez tutum
🔸Fazla deneyselliğin bağlılığa zarar vermesi
🔸Eş ile sadece "arkadaşça" ve zihinsel bir ilişki kurma
🔸"Soğuk"
Tablo: Harley Quinn and Joker, deviantart
#VenüsKovaBurcunda
#Astroloji