Wednesday, February 20, 2019

Başak Burcunda Dolunay – 19 Şubat 2019


Başak Burcunda Dolunay – 19 Şubat 2019

19 Şubat Salı saat 18:53’te Başak burcunun 0 derecesinde bir Dolunay meydana geldi. Regulus yıldızıyla kavuşum yapan bu Dolunayın ana teması “kusursuzlaşarak başarı elde etmek.”

14 gün boyunca etkili olacak bu “kusursuzlaşarak başarı elde etmek” temasını siz nerede deneyimliyorsunuz? 0 derece Başak burcunun Doğum Haritanızda düştüğü evde! Bu evde kusursuzlaşmak, hatalarınızı görmek, iyiyle kötüyü ayıklamak, faydalıyla faydasızı ayırt etmek ve işe yarayandan işe yaramayanı elememek süreçlerini yaşayacaksınız. Böylece 0 derece Başağın Doğum Haritanızda düştüğü evin konusunda bir mükemmelleşme süreci tecrübe edilecek. Dolunayın etkisini gösterdiği 14 gün boyunca bu evi en verimli haline getirmek için çaba sarf edilmelidir.

Bir evi en verimli hale getirmek ne demek?
Öncelikle 0 derece Başağın düştüğü evle ilgili gerçeği görmek gerekir. Yüzde yüz bir gerçekçilik… Bu evin gerçeğine ulaşmak için evin konularına analitik yaklaşmalısınız. Bu konuyu en ince ayrıntısına kadar analiz etmelisiniz. Tüm parçalarını tek tek tahlil etmelisiniz. Bu evi özenle soruşturmalısınız. Titizlikle irdelemelisiniz. Ciddi bir denetleme neticesinde 0 derece Başağın düştüğü evin somut gerçekliğiyle yüzleşmelisiniz.

İkinci aşama, bu gerçeğin içinde “pis” olanı, “hasta” olanı, “çürük” olanı dürüstçe tespit etmektir. 0 derece Başağın düştüğü evdeki sağlıksız yapılarınız neler? Verimsizlikleriniz neler? Sizin bu evle ilgili amacınıza hizmet etmeyen, sizi geri çeken faydasız fazlalıklar neler? Bunları tespit edin.

Üçüncü aşama ayıklamadır. Şimdi kısa süreliğine bu evi karantina altına almalı ve faydasız, yararsız, işe yaramayan parçalar ayıklanmalı. Kusurlu unsurlar, hatalar, yanlışlar düzeltilmeli. Hastalıklı elemanlar iyileştirilmeli. Kurtarılamayacak çürük kısımlar zor da olsa elenmeli.

Dördüncü aşama düzeltmedir. Böylece bu evin konusu bütün olarak “düzeltilmelidir”. En çok somut fayda getirecek hale getirilmeli. En verimli, üretken, herkesin işine yarayacak ve herkese hizmet edecek haline dönüştürülmelidir.

Başak Dolunayında bu analizle gerçeği görme, işe yarayanı yaramayandan ayırma, düzeltme, kusursuzlaşma ve en verimli hale gelme sürecinde bazı gölgelerle de karşılaşılabilir. Bunlara karşı temkinli olmakta fayda var. Örneğin, 0 derece Başağın düştüğü evde sırf bir hata var diye tüm proje çöpe atılabilir. Bu “pire için yorgan yakmaktır.” Bu belki küçük yeniden düzenlemelerle çok işe yarar ve verimli hale gelebilecek bir konuyu heba etmektir. Bu sebeple tek bir kusur için, tek bir hata için bir konuyu, bir insanı veya bir projeyi tümden gözden çıkarmayın, üzerini çizmeyin. Bunun yerine hatalı kısmı analizle tespit edin. Sadece bu kısmı “karantinaya alıp” iyileştirin veya eleyin. Ama bütünü kurtarmayı hedefleyin. Amacınız 0 derece Başağın düştüğü evin bütününü kurtarmak, işe yarar hale getirmek olsun.

Dolunay esnasında 0 derece Başağın düştüğü evle ilgili hatalar çok fazla göze batar hale gelebilir. Bu evdeki en küçük bir kusur, bir “kir”, bir hata hemen eleştirme dürtünüzü harekete geçirebilir. Düzeltmeyi amaçlayan yapıcı eleştiri fonksiyonlarınızı istihdam ettiğinize emin olun. Sadece söylenmek, “küsmek” ve obsesyon sebebiyle eleştirilerinizi yöneltmemeye gayret edin.

Başak Dolunayının bir gölgesi de 0 derece Başağın düştüğü evle ilgili aşırı analiz sebebiyle, bu ev konusunda çok fazla endişe, vehim, vesvese ve huzursuzluk hissetmektir. Beyinde durmadan devam eden bir uğultu, uyuyamamak ve kaygı görülebilir. Burada 0 derece Başağın düştüğü evde “kendi programını hayata dayatmamak” gerekir. Aslında bu evin en mükemmel hali için kişinin en iyi planı-programı bilemeyeceğini kabul etmesinde ve birazcık akışa teslim olmayı öğrenmesinde fayda vardır.

Başak Dolunayının verimli kullanımı, 0 derece Başağın düştüğü evle ilgili gerçeği görüp, düzeltme operasyonuna giriştikten sonra son olarak bu evde “ustalaşmaktır.” Bu nihai beşinci aşamadır. Bu ustalaşma Değerli Hocam Barış İlhan’ın betimlediği şekliyle, usta-çırak ilişkisiyle tezgâhta olur. 0 derece Başağın düştüğü evde şimdi “elinizi kirletmeniz” gerekiyor. Bu kitaplardan öğrenilebilecek bir bilgi değil. Bu gerçekten somut, uygulayarak, tekrar edilerek öğrenilerek edinilen bir bilgidir. Bir ustanın yanında, onun hünerini, tecrübesini, birikimini izleyip, tekrar tekrar aynı atölye çalışmasını yapa yapa öğrenmek gerekir. Her gün aynı şeyi yapmak belki sıkıcı gelebilir.  Belki “yeni hiçbir şey öğrenmiyorum” diye isyan edilebilir. Ama aslına çok şey öğrenilmektedir. Bir işin “doğru” nasıl yapılacağı öğrenilmektedir. Kitaplarda yazılamayacak olan, ustanın o işi kotarma üslubu, tekniğin fiziki dünyada nasıl realize edileceği, ustanın yılların birikimiyle demlenmiş tarzı, olay mahallinde oluşan küçük pratik çözümleri, ve yaşanmışlık temelli öğütleri bu tezgahta öğrenilir. Elbette bir Dolunayın etkili olduğu 14 gün böyle bir süreç için çok kısa. Ancak eğer 0 derece Başağın düştüğü evin konusunda zaten devam etmekte olan bir “usta-çırak” hikayeniz varsa, bu anlatılan temayla ilgili deneyimler, “sonuç alma” ve “ürün verme” gibi olaylar yaşanacaktır. Bu süreç bu kadar somut değil, daha metaforik seviyede de tezahür edebilir.

Sonuç olarak 0 derece Başağın düştüğü evde:
-       Evin gerçeğini görme
-       Faydalıyla faydasızı ayırma
-       Hataları düzeltme
-       Bütünü en verimli hale getirme
-       Usta-çırak ilişkisiyle öğrenme
-       Kusursuzlaşma
-       Mükemmelleşme
-       Hizmet etme
-       Faydalı olma
Süreci başarılırsa, Regulus yıldızının bahşettiği başarı elde edilir. “Yıldız” olunur. Gerçek hayatta bir “aktör” olunur. Önemli ve etkili pozisyonlara yükselinir. Yüksek pozisyonlara ulaşılır. Kişi doğduğu ortamı aşabilir. Yöneticilerle ve ünlü kişilerle bağlantıya geçebilir. Başak sürecine doğru cevap verilirse 0 derece Başağın düştüğü evde vaat edilen başarı büyüktür.

Dolunaydan siz 0 derece Başak burcunun Doğum Haritanızda yer aldığı ev konusunda etkileneceksiniz. 0-5 derece arası Başakta gezegeniniz de varsa, bu gezegen tetiklenir. Doğal olarak sembolize ettiği konu yukarıda anlatılan süreçle gündeme gelir. Ayrıca bu gezegenin Doğum Haritasında yönettiği evler de bu şekilde bu sürece katılır.

Eğer Doğum Haritanızda 0-5 derece arası değişken burçlarda (Yay, İkizler ve Balık) gezegeniniz varsa, yazıdaki etkiyi sert, sürtüşmeli ve harekete geçirici bir şekilde alıyorsunuz. Ana konu 0 derece Başağın düştüğü evdir. Sert etkiyi alan gezegenlerin konusu yukarıda anlatılan sürece katılır.

Yazıdaki etkiyi tam 15 veya tam 16 derece öncü burçlarda (Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak) gezegeni olanlar da harekete geçirici bir şekilde alır. Yine ana etki konusu 0 derece Başağın düştüğü evdir.


0-5 derece toprak burçlarında (Boğa, Oğlak) ve 0-5 derece dişil burçlarda (Akrep, Yengeç) daha şanslı, fırsatlı ve engellenmeyen yaratıcı bir enerji şeklinde etki alır.

No comments:

Post a Comment