Friday, February 22, 2019

Güneş Balık Burcunda - 19 Şubat 2019 - 21 Mart 2019
“TEK” İLE BİRLİĞİ HİSSETME ZAMANI


19 Şubat Salı Güneş Balık burcuna girdi. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “bilinçli aklın isteklerini bırakıp kabulleniciliği geliştirmek” anlamına gelen Balık sürecini deneyimleyecek.

Psikolojik amaç: Egoyu silme, “Tek” ile birliğe kavuşma, Kolektif ile hemhal olma

Balık burcunun değerli Hocam Barış İlhan’ın özgün anlatışından derlediğim ana hatları:
🔶 Sağlıklı kullanımı:
🔸 Egonun sınırlarını aşma
🔸 Kendini bütün için feda etme
🔸 Maddi alemin dışındaki akışı hissetme
🔸 Bu kozmik akıntıyla beraber akabilme
🔸 Bilinçli aklın isteklerini bırakma
🔸 Kabullenme
🔸 Hayatın önüne getirdiklerini kabul etme
🔸 Şimdiki zamanda kalma
🔸 Pür dikkat andaki her şeyi fark etme
🔸 Şimdiki zamanda önüne çıkacakları fark etmesini engelleyecek tüm zihinsel modelleri feda etme
🔸 Tüm zihinsel ezberleri, şemaları bırakma
🔸 Özlemleri, fantezileri, suni kalıpları aşma
🔸 Hayatın önüne çıkardığı her şeyi izleme
🔸 Her şeyi olduğu gibi görme, hissetme
🔸 Kolektif kaynakla bağlantı kuran iç sesin yol göstermesi
🔸 “Tek” kaynağın işaretler göstermesi
🔸 İşaretleri fark etme ve izleme
🔸 “Hayatın olmasına izin verme”
🔸 Şefkat, merhamet, yardımseverlik, özveri
🔸 Mazlumlara destek olmak
🔸 “Tek” kaynağın vizyonlarına, ilhamlarına ve ilahi bilgilerine açık olmak
🔸 Böylece çok güçlü hayal gücü, esinlenme, ilham, yaratıcılık, şairane, masalsı üslup
🔸 Çok yüksek illüzyon, ışıltı ve fantezi alemi yaratma becerisi

🔷 Olumsuz yansıması:
🔹 Belirsizlik
🔹 Karmaşıklık
🔹 Dağınıklık
🔹 Kaos
🔹 Kolay tesir altında kalma
🔹 Hemen etkilenme
🔹 Aşırı duyarlılık
🔹 Fazla hassasiyet
🔹 Kırılganlık, zayıflık
🔹 Suni bir ego oluşturmak
🔹 Suni sınırlar, özlemler, fanteziler ve beklentiler ile hayata bakmak
🔹 Kendi yarattığı özlemlerle kendini kandırılmaya açık hale getirmek
🔹 Hem kendi kendini kandırmak, hem aldatılmak ve aldanmak
🔹 Özlemli bakışın “hayatın olmasına izin vermemesi”
🔹 Bilinçli aklın istekleri ve özlemleri tarafından yaratılan bir sis altında kalmak
🔹 Burnunun ucundakini görememek
🔹 Suni egonun ve sınırların şimdiki zamanda kalmayı engellemesi
🔹 “Tek” kaynaktan gelen akışı sezememek ve “O”’ndan geleni reddetmek
🔹 Sınırlar tamamen indirildiğinde ise yüzde yüz vericilik ve sömürülmek
🔹 Başka insanların kendi alanına girmesine izin verme, ve başka insanların alanına girme
🔹 Kurban-kurtarıcı rollerine girmek
🔹 Egonun hiçbir sınırı kalmadığından aşırı tesir altında kalmak
🔹 Bağımlılık, uyuşukluk, kaçış
🔹 Dağılma, unutkanlık, kararsızlık, tutarsızlık
🔹 Çok hızlı değişme, uyum sağlama, girdiği kabın şeklini alma, “Bukalemun”
🔹 Duyguların seliyle ve kolektif bilinçdışının arkaik kudretiyle sürüklenme
🔹 Ayırt edememe, kolektif bilinçdışının ”heyula” gibi belirsiz, amorf arketipleri arasında kaybolma
🔹 Bir arketipin yüzde yüz etkisinde kalma, “Mitin kapanması” neticesinde psikoz

Kaynakça

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Yalçınkaya, Özlem. “Arketipsel Astroloji: Bölüm 2”, NCGR Türkiye Chapter’ı 2019

Tablo: “Christ Embracing Saint Bernard of Clairvaux”, 1625-1627, Francisco Ribalta


#GüneşBalıkBurcunda
#Astroloji

No comments:

Post a Comment