Thursday, February 14, 2019

Mars Boğa Burcunda - 14 Şubat 2019 - 31 Mart 2019
SAVUNMA, MUHAFAZA ETME VE SAĞLAMLAŞTIRMA ZAMANI

Bugün Mars Boğa burcuna girdi. 31 Mart’a kadar tüm burçlar, kendini ortaya koyma ve inisiyatif alma fonksiyonunda “sağlamlaştırmak, verimli olmak, istikrarı sağlamak” anlamına gelen Boğa sürecini deneyimleyecek.

Mücadele Etme Şekli: Savunmaya yönelik, yavaş başlayan, sonuna kadar götüren

🔷 Sağlıklı kullanımı:
🔹 Sabırlı bir savaş
🔹 Sağlamlaştırmak, pekiştirmek, kalıcı hale getirmek için enerji harcamak
🔹 Sabitlemek
🔹 Muhafaza etmek, güvenliğini sağlamak, korumak, savunmak için savaş
🔹 Yavaş ama sonuna kadar götüren bir mücadele
🔹 Müthiş bir direnç ve dayanıklılık
🔹 Azim, kararlılık ve iradeyle “aynı kalma” becerisi
🔹 Başlanan işi özenle, sabırla ve gayretle sonuç alana kadar devam ettirme
🔹 “Asla boyun eğmemek. Çivi gibi sertlik”.
🔹 Temkinli ve bilinen modeller içinde hareket
🔹 Pratik amaçlar için mücadele
🔹 Uygulamaya yönelik hareketler
🔹 İstikrarlı mücadele
🔹 Kararlı bir savaş
🔹 Amaca yönelik kullanılan enerji
🔹 Somut dünyada mücadele
🔹 Para, madde, toprak ve fiziki unsurlar için savaş
🔹 5 duyuyla algılanabilen şeyler için enerji harcamak
🔹 Bir şeyleri ete kemiğe büründürme becerisi
🔹 Tensel Cinsellik

🔶 Olumsuz yansıması:
🔸Yavaş hareket
🔸Tembelliğin mücadeleyi engellemesi
🔸İnisiyatif alamamak, girişememek
🔸Atılganlık eksikliği
🔸Hızlı başlamak gereken konularda sorunlar
🔸Fazla maddesel bir hareket tarzı
🔸Hep savunmada kalmak, taarruza geçememek
🔸 “Keşke hiçbir şey değişmese” saplantısı
🔸Aşırı konforculuk
🔸Konfor bölgesinden çıkması istendiğinde “kırmızı görmüş boğa” gibi öfkelenmek
🔸Değişim karşısında kontrolsüz öfke nöbetleri
🔸Aşırı inatçılık ve sabit fikirlilik
🔸Huzur ve barışı muhafaza etmek için hoşnutsuzluklarını söylememek
🔸Bastırılmış ve biriktirilmiş öfkenin bir anda yıkıcı bir şekilde patlaması
🔸Enerjisini istifçiliğe yöneltmek
🔸Aşırı biriktirme, koleksiyon yapma, “tutma” arzusu
🔸Fazla mülkiyet bilinci, eşyalarının çevresine bir “çit çekme”
🔸İnsan ilişkilerinde fazla sahiplenicilik ve kıskançlık
🔸Tüm enerjisini tensel cinselliğe harcamak
🔸Basit hazları tatmin peşinde koşmak
🔸Sadece fiziksel duyuların doyurulması amacıyla güdülenen hareket
#MarsBoğaBurcunda
#Astroloji

Fotoğraf: Matador Jose Tomas, Fotoğrafçı Pascal Guyot

Kaynakça

Arroyo, Stephen, Chart Interpretation Handbook: Guidelines for Understanding the Essentials of the Birth Chart, CRCS Publications, 1989

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment