Saturday, March 30, 2019

Pallas Juno Üçgeni - 3 Nisan 2019Pallas Juno Üçgeni - 3 Nisan 2019
Efe Erten
3 Nisan Çarşamba, pratik zanaatlerin asteroidi Pallas ile ilişki kurmanın asteroidi Juno arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşecek. Bu açı, eş ya da ortak ile işbirliği yapmayı gösterir. Kadın ve erkeğin uyumlu bir şekilde çalışmasına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu hava burçları Terazi ve İkizler, bu şanslı işbirliğinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu talihli birliktelik zarif, nazik ve diplomatik bir stratejiyle akıl ortaklığı kurmak sayesinde oluşturulur.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, sosyal geleneklere sıkıca bağlı kalıplar altında sıkışmaktır. Baskı altında kalınabilir. Pallas-Juno snob tavır takınmaya işaret eder. Aptalca sahte kibir ve gurur gösterilerine girilebilir. Juno’nun dişi kurnazlığı Pallas’ın strateji yeteneğiyle harmanlandığında dişi cilve, hile ve dolap çevirme ile zihin kontrolü kurulabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, eş ile ortak bir strateji kurmaktır. Sosyal adetlere, geleneklere ve göreneklere bağlı bir ittifak kurmaktır. Ortaklık şemaları, şekilleri, kalıpları ve modelleri geliştirilebilir. Rasyonel, mantıklı ve akıllı bir ortaklık kurulur. İşbirliği konusunda doğru önseziler, içgüdüler ve içe doğan bilgi kişiye rehberlik eder. Bir birliktelik konusunda gelecek vizyonu, uzağı görebilme ve basiret, doğru ittifaklara zemin hazırlar. Bunlar kullanışlı birlikteliklerdir. Partnerler birbiriyle uyumlu işbirliği yapar. Pallas-Juno, pratik yasal aksiyona geçmeyi destekler. Hukuki yollardan hakkını aramak için olumlu bir etkidir. Bir resmi imza atılabilir. Pallas-Juno uyumlu açısında kamuoyuna niyet beyanı yapmak olumludur. Bu açı, halka amaçlarını açıklamak için verimlidir. Kamuoyunun övgüsüne mazhar olunur. Pallas-Juno çok yüksel zekayı gösterir. Geleceği sezme yeteneği artar.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece hava burçlarında (İkizler, Terazi ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir etki alacaklar.

Tablo: “The Judgment of Paris”(detay), 1808, François-Xavier Fabre

Friday, March 29, 2019

Asteroid Güncesi

Asteroidler konusundaki araştırmalarımı https://asteroidguncesi.blogspot.com/ blogumdan takip edebilirsiniz.Vesta Koç Burcunda – 3 Nisan 2019 – 9 Haziran 2019Vesta Koç Burcunda – 3 Nisan 2019 – 9 Haziran 2019
Efe Erten
3 Nisan Çarşamba, spiritüel odaklanmanın asteroidi Vesta, kendini tanımanın burcu Koç’a giriyor. 9 Haziran’a kadar tüm burçlar içsel yaşama çekilip kendini keşfetme ve sağlıklı ego geliştirme sürecinden geçecekler.

Tanrıça Vesta ocağın muhafızıdır. Tapınaktaki kutsal ateşi korur. Koç burcunda Vesta, içten gelen benliğin ateşini muhafaza eder. Bu en ilkel haliyle bencil dürtüdür. “Ben bunu istiyorum” diyen ben-merkezli istektir. İradedir. Şimdi Vesta biraz dışsal hayata ara verip, içimizdeki “ben” ateşine odaklanmamızı istiyor. İnzivaya çekilip egomuzu merkezlememizi talep ediyor.

Vesta, yeni ateşlenen spiritüel alevini içinde odaklamaktır. Koç burcunda bu ateş Barış İlhan’ın ifadesiyle “fışkıran yaşam çeşmesi”dir, “dürtünün terbiye edilmemiş ateşidir.”

Vesta içsel alevimizi nerede ve nasıl odaklayıp kendimizi aşmaya yönelttiğimizi gösterir. Koç burcunda bu alev, “kendini tanımaya, kendini keşfetmeye, kendini oluşturmaya ve kendini meydana getirmeye” odaklanmalıdır. Nihayet Vesta’nın merkezlediği Ego, “ben bunu istiyorum” diyebilmelidir.

Koç burcunda Vesta ateşini, dış dünyanın dikkat dağıtıcılarından uzaklaşıp, kendini basitleştirip, duyuları, duyguları ve iradeyi arındırıp bu berraklıkla BEN’i “görmek”; böylece “kendini tanımak, ne istediğini bilmek ve onun peşinden gitmek” için odaklamalıdır.

Koç burcunda Vesta, ruhun kendi içine bakmak için yanan arzusunu bir kişilik oluşturma sürecine kanalize eder. Bu alevi “ben varım” diyebilmek için odaklar. Vesta enerjiyi odaklar, tek bir noktaya toplar. Böylece kişi “önce ben” diyebilir, kendini ortaya koyabilir.

Koçta Vesta, berraklık ve dikkati konsantre etme özelliğiyle “yaşam coşkusu alevini” muhafaza eder. Bu alev ben-merkezlidir ve kendine yönelmiştir. Vesta bu alevi temizler, arındırır ve saflaştırır. Kutsallaşmış ateş, en kusursuz halinde parıldar. Vesta bu temizlenme aşamasında ruhun arıtılmasını sağlar, böylece sağlıklı ego geliştirmiş kişi etrafındakilere aldırmadan kendi istekleri doğrultusunda hareket edebilir.

Tanrıça Vesta bakiredir. Burada bekaret kendinde tam olmayı, bütün olmayı sembolize eder. Koç burcunda Vesta kişinin kendisini tanıyıp egosunu geliştirerek, kendinde bir bütün olmasını talep eder. Vesta ve Koç, birer “Ben” ve “kendilik” arketipleri olarak insanın iradesiyle kendinde tamamlanmasını ve kişisel istekleriyle kendinde bitmesini vurgular. İçeride harlanmış bu kor ateş, insanın iradesini kabul ettirmesi için yanar. Bu dünyayı fethetmek için kızışan tecrübesiz, dürtüsel ve öncü olma aşkında bir yangındır. Vesta bu yakıcı ateşe güvenli bir kap olur. Onu çevreler, kapatır, terbiye eder, arındırır ve saflaştırır. En kusursuz halinde odaklar, ve olumsuz anlamında bencil değil, olumlu anlamda sağlıklı bir ben bilinci geliştirmiş isteklere yöneltir. Böylece Vesta’nın sembolize ettiği adanmışlık, BEN’in en yüce isteklerini yerine getirmek için kullanılır. BEN’in hevesine/tutkusuna çok yüksek bağlılık görülür. Kişi inzivada kim olduğuyla gerçekten temas ettiği için, ona özel “çağrıya” kulak verebilir, bu ilahi ve kişisel misyon için kendini feda edebilir.

Vesta günlük hayatta ritüeller yaratmaktır. Koç burcunda kendini tanımaya ve sağlıklı ben bilinci geliştirmeye yardım edecek ritüeller geliştirilmelidir. Örneğin kendi isteklerini bir kenara yazmak ve bunları yaptıkça yanlarına tik atmak iradeyi odaklamak için güzel bir ritüeldir. “Ben varım”, “benim isteklerim var”, “ben kendim için kararlar alabilirim”, “ben isteklerimin peşinden gidebilirim” gibi olumlamaları pekiştirecek ritüeller geliştirilmelidir. Spor ve dövüş sanatları da bu kendini ortaya koyma enerjisini odaklamak için verimlidir.

Vesta aynı zamanda kısırlığı ve gecikmeyi de gösterir. Aslında yukarıda anlatılan bu sessizliğe çekilip kendini bulma yolcuğuna odaklanmak için öncelikle aktif enerjinin bloke edileceğini, inisiyatifin engelleneceğini ve girişimlerin gecikeceğini söyleyebiliriz. Öncü olma ve ilk kez yapma istekleri sonuç vermediği için yaşanan hüsran, kişiyi biraz dış dünyaya ara vermeye, dikkat dağıtıcı uyaranlarından uzaklaşmaya, ve içinde yarattığı kutsal alanda benliğiyle tekrar temas kurmaya yöneltecektir. Böylece güvenli içsel mâbette benlik alevi tekrar ateşlenebilir.

Vesta Koçta ilerlerken, dış dünyanın kargaşasında agresif tavır takınmak, kavgacılık ve şiddet sorun yaratır. Önce içe dönmeyi ve kişisel ateşi odaklamayı reddedip, aceleci ve düşüncesizce hareket etmek, hemen sabırsızca yeni faaliyetlere atlamak, yeni cephelerin ve krizlerin içine doğru fırlamak büyük problemlere sebep olur. Bu aktif ve spontan enerji dış dünyada yürürlüğe konmadan önce, iç dünyaya çekilip “ben” ateşiyle, gerçekten özden gelen hevesle bağlantı kurmak gerekir. İçsel mâbette, kutsal alanda BEN’in merkeziyle temasa geçilmelidir. Burada içsel “savaşçı” ile karşılaşmak, öncü, cesur, hayatta kalan ve korkusuz kahraman arketipiyle uyumlanmak gerekir. Bunun ön koşulu meditasyon anında saflaşmak, arınmak ve kusursuzlaşmaktır.

Vesta Koçta sağlıklı kullanıldığında, içsel aleviyle bağlantı kuran, onu saflaştırıp odaklayan kişi, kendi kendini motive edebilir, kendine güvenir ve karar verirken diğerlerini dışarıda tutabilir. Kendi öncü girişimlerine bağlıdır, bu inisiyatifler için şevkle kendini feda eder. Bir misyon uğruna kendini adar, tek başına çalışır.
Efe Erten

Kaynakça
Clark, Brian. An Asteroid Oracle: The Ancient Feminine Wisdom of Asteroid Goddesses and Heroines. http://www.astrosynthesis.com.au/
Donath, Emma B. Asteroids in Midpoints. American Federation of Astr, 1982.
George, Demetra. Asteroid Goddesses, Daimones, & Mythic Astrology. The Nightlight Astrology School, 2019
İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004
Murray, Jessica. Hidden Faces of the Asteroid Goddesses. The Mountain Astrologer, 1998.
Rodgers, James. Asteroid Goddesses and the Mystic Way: Models of Spiritual Transformation. The Astrological Journal, 2015

Tablo: "Vestal Virgin", Jean Raoux

Thursday, March 28, 2019

Pallas Plüto Karesi - 31 Mart 2019


Pallas Plüto Karesi - 31 Mart 2019

31 Mart Pazar, bilgeliğin asteroidi Pallas ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında sürtüşmeli bir kare açı meydana gelecek. Bu açı metal yorgunluğunu gösterir. Kariyerde çalkantılara işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu öncü burçlar Terazi ve Oğlak bu büyük mesleki altüst oluşun yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Gücü elde tutmak için duyulan büyük hırs ve acımasızlık, barışı, adaleti ve medeniyeti tehdit eder.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, diktatörce tutumdur. Kriz durumunda hiç düşünmeden çok aceleci, sabırsız ve ani kararlar verilir. Hızlı değişimler gerçekleştirilir. Bazı belgeler tahrif edilebilir, değiştirilebilir ve saptırılabilir. Dokümanların sahtesi yapılır. Hatalı hesaplamalar gündeme gelir. Terk edilmişlik hissine kapılınabilir. Talepkâr bir kadının psikolojik kontrolü altına girilmesi tehlikesi söz konusudur. Gizli ilişkiler geliştirilebilir, el altından bağlantılar kurulabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, hayatın gizli şekillerini, düzenlerini, modellerini ve kalıplarını fark etmektir. Kazı yapmak, araştırmak ve gizli bilgileri ortaya çıkarmak için çok verimli bir dönemdir. Pallas-Plüto açısı altında kamuoyunun ne dediğini iyi anlamak ve buna yaratıcı tepkiler vermek gerekir. Bu açının verimli kullanımı bencilliği tamamen silmek ve bütün için hareket etmektir. Barış girişimlerinde bulunulmalıdır. Köprüler tekrar kurulmalıdır. Global ölçekte dönüşümler tartışılabilir. Bu transit esnasında mesleki kriz tecrübe edilir. Bu vesileyle iş hayatı tekrar gözden geçirilmelidir. Kariyeri dönüştürmek gerekir. Profesyonel hayat altüst olduğundan, harekete geçmek mecburidir. Doğru ve hızlı dönüşüm adımları atılmalı, kariyeri kurtaracak metamorfozlar başarılmalıdır.

Bu açıdan doğum haritasında 23 derece öncü burçlarda (Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.
Efe Erten
Tablo: “Head of Medusa”, 1617-1618, Peter Paul Rubens  

Kaynakça

Donath, Emma B. Asteroids in Midpoints. American Federation of Astrology, 1982

Wednesday, March 27, 2019

MERKÜR RETROSU BİTİYOR!

BUGÜN 17:00’DE MERKÜR RETROSU BİTİYOR!
▪️ İletişimde yaşanan aksaklıklar, zihinsel zorluklar, evrak işlerinde karışıklıklar ve elektronik problemler son buluyor.
▪️ Son 3 haftadır zihninizi meşgul eden konularda başlangıç yapmak için doğru zamandır.
▪️ Konrat imzalamak, anlaşma yapmak, elektronik eşya satın almak ve iletişim konulu işler başlatmak için uygun zamandır.
#Astroloji

#MerkürRetrosu

Tuesday, March 26, 2019

Pallas Jüpiter Sekstili - 27 Mart 2019


Pallas Jüpiter Sekstili - 27 Mart 2019

Yarın bilgeliğin asteroidi Pallas ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında fırsatlara gebe bir sekstil açı meydana gelecek. Bu açı kariyerde başarıyı gösterir. Terfi almaya, kârlı bir işe girmeye ve üst mevkilere yükselmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu eril Terazi ve Yay burçları bu mesleki başarının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Adalet ve hukukun tecelli etmesi maksadıyla yürütülen profesyonel çabalar genişlemeyi ve başarıyı getirecektir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, kendinden fazla emin olmak ve “ben zaten en iyisini biliyorum” kibrine kapılmaktır. Bu durumda bu açının bahşettiği içe doğru bilginin doğması, doğru danışmanlık vermek, doğru stratejiler geliştirmek, geniş bakış açısıyla görmek ve güçlü basiret fırsatları heba edilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, faydalı zanaat ve el işlerini geliştirmektir. İşe yarayan cihazlar tasarlamak ve sanayi üretimini büyütmektir. Hüner, beceri, teknik ve ustalık büyür. Pragmatik yaratıcı akıl genişler. Fikir doğurganlığı arttığından faydalı icatlar yapılır. Pallas-Jüpiter ikilisi merhametli adaletin tecelli etmesini talep eder. Adil, erdemli, meşru ve yasalara uygun girişimleri ödüllendirir. Hukukun üstünlüğü, medeniyet, kültür ve görgü büyür. Jüpiter’in genişletici etkisini alan “Gri-gözlü” ve “keskin bakışlı” Pallas, zekayı büyütür. Basiret güçlenir. Gerçekler görülür. Uzak büyük bir netlikle görülür. Bu etki altında bir kaç hamle sonrası düşünülebilir, doğru strateji kurulur. Doğru öngörülere sahip olmak ve hakikati önceden bilmek, önlem almayı sağlar. Pallas-Jüpiter uyumlu açısı, sezmeyi, anlamayı, kavramayı, sağgörüyü ve vizyonu genişletir. Bu bilgi, içe doğan bilgidir. Bu dolaysız birden kavramadır. Önsezidir. İçgüdüdür. Mideden gelen his gerçeği söyler. Karından gelen his yapılması gereken konusunda rehberlik eder. Pallas Jüpiter sekstilinde bu içten gelen sezişe güvenip genişlemek gerekir. Jüpiterden olumlu sekstil alan Pallas, duygusal olarak karmaşık bir zamanda akılla hareket etmeyi, rasyonel tavrı ve sakin strateji kurmayı tavsiye eder. Bilinçdışının ilkel, karanlık ve kaotik çalkantılarına karşı “araya mesafe koymayı”, düşünmeyi, bilgeliği ve objektif bakmayı önerir. Babası Jüpiter’in kafasından doğan Pallas, bu karmaşık durumlarda  “kafayla” hareket etmeyi temsil eder. Jüpiter-Pallas uyumlu aşısında rasyonel aklın içe doğan sezgiyle birlikte rehberlik etmesine izin vermek gerekir. Bu durumda ilkel dürtülerin baştan çıkarmasına karşı Pallas “biz, kahramanı” koruyacak ve bize rehberlik edecektir. Kafa ve kalp arasında uyumlu bir bilgelik kurulmalıdır. Pallas-Jüpiter sekstili, kariyer fırsatları getirir. Çok kârlı bir işe alım, bir terfi ve üst pozisyonlara çıkma fırsatları sunar. Meslekten tatmin olma ve mutluluk hissedilir. Profesyonel başarı elde etmek ve bir konuda “başkan” olmak fırsatları doğar. İş yerinde talihli fırsatları, şanslı iş arkadaşlarıyla çevrelenmeyi ve becerikli işçilerden yarar görmeyi gösterir. 

Bu açıdan doğum haritasında 24 derece eril burçlarda (Yay, Terazi, Aslan ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı ve fırsatlı bir etki alacaklar. 24 derece Koç ve İkizlerde gezegenleri olanlar hem ikili bir meydan okumayı hem de buradan doğan bir fırsatı deneyimleyecekler.
Efe Erten
Tablo: “Minerve naissant toute armée du cerveau de Jupiter (detay)”, 1688, René-Antoine HouasseSunday, March 24, 2019

Juno Merkür Karesi - 24 Mart 2019


Juno Merkür Karesi - 24 Mart 2019

Bugün çift olmanın asteroidi Juno ile iletişimin gezegeni Merkür arasında sürtüşmeli bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı antlaşmalarda adalet talebi sebebli krizleri gösterir. Yasal belgelerin imzalanmasıyla ilgili gerginliklere işaret eder. Buralarda en küçük detayın bile hesaplanması anlamına gelir. Gezegenlerin bulunduğu değişken İkizler ve Balık burçları bu “ilişkide iletişim krizinin” yaşandığı psikolojik süreci gösterir. İlişkide mantık, rasyonalite ve netlik isteği, iletişimdeki bulanıklıktan ve muğlaklıktan negatif etkilenmektedir. 

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, bir ilişkiye iletişim sebebiyle zarar vermektir. Ağızdan çıkan tartılmamış sözler ve doğru kurulamayan cümleler neticesinde karşı tarafa yanlış mesajın aktarılması, bağlılıkları zedeleyebilir. Evlilik kurumu ya da uzun süreli bir ilişki, yanlış yürütülen bir iletişim imtihanından geçer. Aynı şekilde iş ortaklıklarında, ve yasal bağlarda üretilen resmi belgelere özellikle dikkat etmek gerekir. Hukuki dokümanlar, evlilik cüzdanları, profesyonel belgeler, ortaklık sözleşmeleri ve birleşme antlaşmaları bu açı altında sorun yaratabilir. Bunlar hakkında kılı kırk yaran, en küçük bir detaya bile takılan ve her şeyi sayan, hesaplayan akıl da birliktelikleri zorlayabilir. Güven üzerine kurulu evliliklerde ve bağlarda taraflar, bu eleştirel gözün sorgulamasından alınıp birlikteliği dağıtabilir. Toplumsal adetleri rencide eden sözcükler kurulabilir. Adab-ı muaşerete uymayan bir üslup söz konusudur. Düğün gibi sosyal seremoniler ya da törenler hakkında yapılan sohbetlerde anlaşmazlıklar vuku bulabilir. Sosyal gelenekler, görenekler ve töreler, sağlıklı iletişimin kurulmasını engellemektedir. Juno-Merkür karesi ayrıca, ilişkide eşitliğin sağlanması konusunda iletişim problemlerine işaret eder. Taraflar adaletsizlik hissettiğinde yaralayıcı bir dil kullanabilir. Eşitlik takıntısı zihni ele geçirir. Juno-Merkür karesi altında, kıskanç bir akıl tüm zihinsel melekelerini eşini gözetlemeye, izlemeye ve onun izini süremeye seferber edebilir. Kıskanan taraf, eşin olası sadakatsizlik girişimlerini engellemek için onun iletişim kanallarını bloke etmeye çalışır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, ilişkilerde akl-ı selime uygun iletişim kurmaktır. Eşle ölçülü, sağduyulu ve yerinde bir lisanla konuşmaktır. Ortaklıklarda sosyal geleneklere, adetlere ve adaba uygun sözcükler kurmak, zarif bir kafa yapısıyla düşünmektir. Juno, kendinden çıkıp öteki insana yönelmektir. O insanla birebir ilişkidir. Ve böyle bir mahrem ilişki sayesinde kendini tamamlamaktır. Merkür’ün zorlayıcı karesi, fazla rasyonel olmanın ve her şeyi akla mantığa uydurmanın bu öteki insanla bağlantı kurma sürecini zorladığını gösterir. Eleştirel beyin öteki insanla duygusal ve ruhsal birleşmeyi engeller. Analiz etme, her şeyi en küçük parçasına ayırma, sözcüklere ve mantık zincirlerine bölme, öteki insanla bire bir ilişkiye ket vurur. Juno-Merkür karesinde bu Merküryen analizi ve mantığı ölçülü ve sağduyulu bir seviyede tutmak, parçalara ayıran değil, toplayan ve bir bütüne birleştiren bir kafa yapısına evrilmek uygundur. Beyin, sözcükler ve iletişim çift olmak, öteki insanla birleşmek ve kendini onda tamamlamak için istihdam edilmelidir. Evlilikte, ilişkide, iş ortaklığında, ve sosyal gelenek temelli bir bağlılıkta eşitlik ve adalet kavramı net bir şekilde, sağlıklı bir iletişimle oturtulmalıdır. Taraflar adil ve eşit bir sosyal müessesede oldukları konusunda uzlaşmalıdır. Kurulan ittifakların, bir taraf kazanırken diğerinin mecburen kaybettiği “sıfır-toplamlı bir oyun” şemasına değil, herkesin fayda sağladığı bir “kazan-kazan” modeline dönüştürülmesi gerekir. İttifakın içeriği sağlıklı istişare edilmelidir. Juno-Merkür zorlayıcı açısı sağlıklı harmanlanabilirse, giyim, süsleme, mücevher ve takı hakkında yazı yazılabilir, katalog hazırlanabilir veya bu ürünlerin trafiğinin yapılacağı lojistik kanallar hizmete açılabilir. Evlilik davetiyesi, “save the date” kartı gibi sosyal tören haberleri dolaşıma sokulabilir. Bir şirket birleşmesini, ortaklığı ilan etmek veya bir ittifakın halkla ilişkiler çalışmalarını ve iletişimini yapmak bu açının verimli kullanımıdır.

Bu açıdan doğum haritasında 17 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.
Efe Erten
Tablo: “Juno and Argus”, 1611, Peter Paul Rubens  

Friday, March 22, 2019

Juno Neptün Karesi – 23 Mart 2019


Juno Neptün Karesi – 23 Mart 2019

Bugün ilişki kurmanın asteroidi Juno ile ideallerin gezegeni Neptün arasında sürtüşmeli bir kare açı gerçekleşecek. Bu açı ilişkilerde  gerçekdışı hayalleri ve beklentileri gösterir. İdealize edilmiş fantaziler ile sosyal adetler, gelenekler arasındaki uyumsuzluğa işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu değişken İkizler ve Balık burçları, bu ilişkiyi idealize etme krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu gerilimin temelini ilişkilere sadece mantık çerçevesinden bakmak ile yüzde yüz hayalperestlik arasındaki çelişki oluşturuyor.

Neptün-Juno evlilikte ve ortaklıkta kafa karışıklığını gösterir. Eş ya da ortak alkolizm veya diğer bağımlılıklarla mücadele etmek zorunda kalabilir. Bu açı, evlilik bağının veya iş ortaklığı bağının erimekte olduğuna ve dağılmakta olduğuna işaret eder. Görülemeyen, gizli sorunlar evliliği ve ortaklığı tehdit etmektedir. Ayrıca sosyal gelenekler ve düğün gibi seremoniler idealize edilir, bunların ışıltılı hayalleri kurulur ve bunların yoğun özlemi duyulur. Bu durumda bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, evlilik, ortaklık ve yasal işbirliği gibi partner olma durumlarında gerçekle yüzleşmekten kaçınmaktır. Bugün evlilik ve ortaklık Neptün'üm sisi altındadır. Neptün’ün yarattığı sis altında en büyük tehlike, bugün-burada, burnun ucundaki partneri olduğu gibi görememektir; onun yerine ışıltılı bir fantaziyi partnere yapıştırmak, ve o fantaziye meftun bir şekilde sosyal seremonilere, törenlere ve adetlere kendini kaptırmaktır. Sonra bu ışıltılar dökülür ve hayalkırıklığı yaşanır. Neptün-Juno, eş, partner, legal ortak ve sosyal adetlerle bağlı olunan hayat arkadaşı konusunda kişisel idealizasyonları ve ulaşılamaz beklentileri getirir. Bu beklentilere sahip olamamaktan dolayı ızdırap çekilir. Neptün karesi zorlayıcı olsa da harekete geçmeyi mecburi kılar. Bu hareket de, Neptünyen fantazileri, idealizasyonları ve beklentileri bırakmaktır. Ancak o zaman yapılan sosyal gelenek temelli birliktelik, evlilik, tören veya yasal ortakalık konusunda "doğru adımı atmak" ihtimali doğabilir. Bunun için burnun ucundaki partneri veya adayı olduğu gibi kabullenmek gerekir. Neptünyen idealizasyonlar ve fantaziler altında ayırt etme özelliği kaybedilir, ilişkide sınırlar erir. Bu sebeple aldatılma ve kendini kandırma riski söz konusudur. Bu transitin bir başka olumsuz kullanımı, ortaklıklarda kurtarıcı rolüne girmek ve kurban olmaktır. Neptünyen kaçışın bir versiyonu da, baştan “imkansız” ilişkilere, evliliklere veya yasal ortaklıklara çekilip, aslında bilinçdışı bir şekilde gerçek bir ilişkinin sorumluluğundan kaçmaktur. 


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap evlilik, ilişki, yasal ortaklık, sosyal geleneklere bağlı birliktelikler ve düğün gibi toplumsal seremoniler konusunda kendini akışa bırakabilmektir. Bu transitin ilahi fırsatını yakalamak içim her türlü suni hayalden, fantaziden, beklentilerden, zihinsel modellerden ve ulaşılmaz ideallerden vazgeçmek gerekir. Çünkü Neptün ancak vazgeçildiğinde çalışabilir. Evlilik, ortaklık ve toplumsal gelenekler konusunda hayata kendi programını dayatmamak, kaderin getirdiğini olduğu gibi kabul etmek, eşit bir ilişki kurma fırsatını verecektir. Böyleceortaklık ve ilişkide eşitliği sağlama olanağı doğar. Bu sayede, kare açının tüm zorluklarına ve acılarına rağmen, Neptün-Juno unsurları sağlıklı bir şekilde barıştırıldığında, bu günlerde ilahi seviyede doğru birliktelikler, evlilikler ve ortaklıklar kurma şansı yüksektir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız evlilik, ilişki, ortaklık ve sosyal gelenekler ile ilgili tüm fantazi-ızdırap modellerinizi feda etmeli, tanrının işaret ettiği birlikteliklere kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 16 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.
Efe Erten
Tablo: "Jupiter and Juno on Mount Ida (detay)", 1790, James Barry

Astrolojide Asteroidler Ceres, Vesta, Pallas ve Juno Sunumu - Efe Erten


21 Mart 2019’da NCGR Türkiye Chapter’ında “4 Temel Asteroid: Ceres, Vesta, Pallas ve Juno” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdim. Uzun süredir üzerinde çalıştığım Asteroid Tanrıçalarıyla beraber zaman geçirmek, onları derinlemesine tanımak, hikayelerini dinlemek, bilgeliklerinden feyz almak ve onlar sayesinde daha önce erişimim olmayan yaşam alanlarına dokunabilmek benim için çok zenginleştirici bir deneyimdi!
Bu konuyla ilk kez karşılaşmamı sağlayan Faith McInerney’e teşekkür ederim.
Bu konuda derinlemesine bir araştırma yapmamı yüreklendiren Değerli Hocam Barış İlhan’a teşekkür ederim.
Araştırmamdaki çoğu kaynağı bizzat bana tedarik eden Kıymetli Hocam Ayşem Aksoy’a teşekkür ederim.
Bu konudaki çalışmalarıyla ışık olan Demetra George, Brian Clark, Emma B. Donath ve James Rodgers’a teşekkür ederim.
Asteroidlerle çalışmaya ve onları keşfetmeye devam edeceğim!
Ave Ceres Selam!
Ave Vesta Selam!
Ave Pallas Selam!
Ave Juno Selam!

Tuesday, March 19, 2019

Venüs Jüpiter Sekstili – 21 Mart 2019

Venüs Jüpiter Sekstili – 21 Mart 2019

Perşembe, sevginin gezegeni Venüs ile büyümenin gezegeni Jüpiter arasında fırsatlara gebe bir sekstil var. Bu iki benefik gezegen arasındaki iyicil açı, değerlendirilmesi gereken fırsatları gösterir. Sağlıklı büyümeye ve aşk konusunda zenginleşmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu eril burçlar Kova ve Yay, bu fırsatın yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu fırsatlı süreç, bağımsızlık sevgisiyle yeni maceralara açılarak genişlemeyi gerektiriyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı ilişki yeteneği/fırsatı, iyimserlik, neşe, sıcak kalp ve şans ile özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi geniş duygular, zenginlik, iyi hayat ve zevk olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri fazla tembelliğe kapılma, aşırı yeme içme ve güzel olan her şey için fazla para harcamaktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, sosyal ortamlara girmek, diğerleriyle sevgi ve fikir paylaşımında bulunmak, hayattan keyif almaktır. Jüpiter-Venüs ikilisi keyif verecek geçici bir flörtü veya daha uzun sürecek bir sevgi birlikteliğini gündeme getirebilir. Bu transit, finansal açıdan farkına varılıp değerlendirilmesi gereken fırsatları barındırır. Güzel sanatlarla uğraşmak, veya tatile çıkmak, dinlenip enerji toplamak için çok verimli bir zamandır. Genel olarak hayatın her alanında keyifli bir dönemdir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, eğlenmeye, hayattan keyif almaya, mutlu olmaya, sevmeye ve sosyalleşmeye açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 23 derece eril burçlarda (Yay, Kova, Koç ve Terazi) çok şanslı bir etki alacaklar. 23 derece İkizler ve Aslan burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.

Video: @detunedgloom

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Monday, March 18, 2019

Venüs Mars Karesi – 21 Mart 2019

Venüs Mars Karesi – 21 Mart 2019

Perşembe, barışın gezegeni Venüs ile savaşın gezegeni Mars arasında sürtüşmeli bir kare açı meydana geliyor. Bu açı barışın savaş tarafından tehdit edildiğini gösterir. Sevilen şey, agresif ve çatışmacı hareketlerden zarar görür. Dişi ve Eril prensibin sürtüşmesi, tutkuya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu sabit Boğa ve Kova burçları, bu tutkunun cereyan ettiği psikolojik süreci gösterir. Bu tutkuda somut, fiziki ve maddi kaynaklara duyulan sevgi ile tamamen özgür ve 
bağımsız olma arzusu çelişiyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı tutku, erkek ve kadın arasındaki erotik ve cinsel gerginlik, tensel-erotik çekim gücü, doyurmayan şehvet ve karşı cins ile çatışmalı ilişki ile özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi romantik macera, aşk-ve-rekabet, cinsel aşk ve güzelliğe enerji katma olarak açıklamıştır. Venüs-Mars karesi, tutkulu ilişkilerin harekete geçebileceği birkaç günü gösterir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu tutkulu etken altında aşk, romantizm ve cinselliğe duyusal zevklerin doyumu odaklı yaklaşmak ve bu konularla gereğinden fazla meşgul olmaktır. Eğlence düşkünlüğü ve hedonizm bu transitin gölgesidir. Kendini nefsine teslim etme ve hazzı erteleyememe bu açının olumsuz kullanımıdır. Ayrıca Kadın (Venüs) - Erkek (Mars) prensibinin gergin sürtüşmesi altında kişi kendini aşk-nefret ilişkilerinin ortasında bulabilir. Bu durumda aşka şiddet, barışa savaş, nezakete hoyratlık bulaşır. Fırtınalı ilişkiler, cinsel rekabet, taciz, zararlı zevkler ve partnerle çatışma bu transitin gölgesidir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap hareketlere, savaşma biçimine uyumu, ahengi katmaktır. Bu şekilde verilen mücadele çok daha harmonik, dengeli bir şekilde sürdürülür. Çatışmalar barışçı bir şekilde çözülür. İncelikle davranılır. Kişi arzuladığını kolayca elde eder. Venüs-Mars karesi, yüksek tutkuyu ve cinsel cazibeyi temsil eder; yeni ilişki başlangıçları için gereken hareketi bahşeder. Bu transitin verimli kullanımı sevilen şey için savaşmaktır. Böylece kişi sevdiğini elde eder, sevdiklerine gelebilecek zararları def eder. Bu etki doğru kullanıldığında, iştah/şehvet/tutku, organizmaya faydalı olacak şeyleri çeker. Ölçülü bir şekilde haz doyurulmalıdır. Bu transitin bir diğer verimli kullanımı, sanat ve güzellikle ilgili harekete geçmektir. Ayrıca, finansal girişimler için harekete geçme enerjisi verir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız uyumlu bir savaş vermeli, barışçıl yöntemlerle istediğinizi elde etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 23 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar.

Tablo: "Venus and Mars Bathing", 1526-1528, Giulio Romano

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Sunday, March 17, 2019

Merkür Satürn Sekstili – 20 Mart 2019

Merkür Satürn Sekstili – 20 Mart 2019

Çarşamba iletişimin gezegeni Merkür ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında fırsatlara gebe bir sekstil (altmışlık) açı gerçekleşiyor. Bu açı ölçülü ve sorumlu iletişimi gösterir. Düşünceleri gerçekçi ve sağlam bir şekilde yapılandırmaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil burçlar Balık ve Oğlak, bu sorumlu düşüncelerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu zihinsel yapılandırma, fedakar düşüncelerin sorumluluğunu almakla yükümlüdür.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı gerçekçi, net, açık, mantıklı ve akılcı düşünmeyle özdeşleştirmiştir.Yavaş ama sağlam bir kavrayışa işaret eder. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi disiplinli zihin, zor yolla öğrenme ve düşünceleri tanımlama olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri iletişimde fazla kuru bir üslup takınmak ve insan ilişkilerini sıkıcılaştırmaktır. Düşünceleri aşırı gerçekçilik mengenesi içinde daraltmak, maddeselliği aşan deneyimleri ıskalamaya sebep olabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap disiplinli, metodik, sistematik, planlı ve programlı bir gayretle düşünceleri yapılandırmaktır. Bu transit altında öğrenme, eğitim faaliyetlerinde müthiş bir konsantrasyon yeteneği söz konusudur. Bu açının verimli kullanımı, bu odaklanma becerisini düşünme, algılama ve eğitim konularında seferber etmektir. Bu etki altında dünyayı algılama modeline gerçekçilik hakimdir. Fikirler öncelikle mantık ve realizm imtihanına tabi tutulur. Düşünme şekli gelenekseldir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “beceremem” demeden düşüncelerinizi disiplinle ve azimle, çok çalışarak somutlaştırmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 19 derece dişil burçlarda (Balık, Oğlak, Boğa, Akrep) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar, çok şanslı bir etki alacaklar. 19 derece Başak ve Yengeç burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Saturday, March 16, 2019

Mars Plüto Üçgeni – 20 Mart 2019

Mars Plüto Üçgeni – 20 Mart 2019

Çarşamba savaşın gezegeni Mars ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında çok şanslı bir üçgen açı var. Bu açı dönüşüm için enerjinin çok yüksek olduğunu gösterir. Cesur adımlarla yenilenme ve iyileşme iradesine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu toprak burçları Boğa ve Oğlak, bu dönüşüm şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu metamorfoz için sabırlı, çalışkan, istikrarlı, somut ve sorumlu adımlarla eskiyi bırakmak ve yeniyi sağlam bir şekilde doğurma gayreti göstermek gerekli.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı muazzam güç, karşı konulmaz etkileyicilik, diğerlerini zorlama, gizemli büyüleme, yenilmezlik, cesaret, derin tutkular ve ya hep ya hiç yaklaşımıyla özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi gücün dayatılması, sonuna kadar savaş ve kazanmaya zorlama olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri başkaları üzerinde iktidar kurmak, onları bencil istekler için kontrol ve manipüle etmek, zor kullanmak ve gaddarlıktır. Böyle ego-merkezli hareketler, Plüto’nun transformatif etkisini heba etmek olacaktır. Halbuki bu transit altında benliği aşan misyonlar için bu nükleer güç seferber edilebilir ve kişi etrafını olumlu yönde dönüştürebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliği ve çevreyi dönüştürmek için harekete geçmektir. Bu açı altında, kişi asla tükenmek bilmeyen bir enerjiyle dolar. Asla yorulmaz, azimle büyük çaba ve gayret gösterebilir. Başarı dürtüsü benliğin derinliğinde büyük şiddetle hissedilir. Bu sebeple irade gücünün çok yüksek olduğu bu transit altında uzun-vadeli hedef koymak ve bunun için gayret etmeye başlamak çok verimlidir. Mars tarafından ateşlenmiş Plütonik enerji aynı zamanda, büyük bir rejenerasyon (yenilenme, iyileşme) gücü bahşeder. Bu etkinin olumlu kullanımı geridönüşüm, arındırma, tamir etme, bozuk olanı iyileştirip tekrar kazandırma faaliyetleriyle meşgul olmaktır. Mars-Plüton ayrıca çok yüksek cinsel enerjiye ve fiziksel güce işaret eder. Adele gücü gerektiren işlerle uğraşmak, spor yapmak ve kas geliştirmek için motivasyon ve enerji sunar. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, hayatınızda gerekli olduğunu hissettiğiniz dönüşüm için adım atmaya başlamalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 22 derece toprak burçlarında (Boğa, Başak ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar şanslı, yaratıcı bir etki alacaklar.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Friday, March 15, 2019

Merkür Mars Sekstili – 18 Mart 2019

Merkür Mars Sekstili – 18 Mart 2019

Pazartesi iletişimin gezegeni Merkür ile mücadelenin gezegeni Mars arasında fırsatlara gebe bir sekstil gerçekleşiyor. Bu açı düşüncelerle hareket arasında uyumu gösterir. Merak edilen konularda mücadele etmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil Balık ve Boğa burçları, bu zihinsel/iletişimsel girişimlerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu aktif zihin, idealist düşünceleri hareketleriyle somutlaştırmanın, ete kemiğe büründürmenin peşinde.

Robert Hand, bu açıyı zihinsel çalışma için mükemmel bir zaman olarak betimlemiştir. Gelecek planı yapmak, bir antlaşma imzalamak gibi zihinsel/iletişimsel faaliyetler için gerekli keskinlik, kararlılık ve pozitiflik mevcuttur. Kişinin kendine, fikirlerine yüksek bir güven duyduğu bu transitte konuşarak diğerlerini ikna etmek kolaydır. İş seyahatleri ve grup çalışmaları için gerekli enerji ve aktiflik söz konusudur. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı zeki taktikler yapma, becerikli bir şekilde kendini kabul ettirme, iddialarını net bir şekilde savunma, çok keskin, zehir gibi bir zekayla düşünme ve tartışmalarda galip gelmeyle özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sabırsızca, aceleci bir şekilde, düşünmeden, planlamadan bir projeye girişmektir. Bu çabuk sıkılmaya ve heves geçince işin sonunu getirmeden yarım bırakmaya yol açar.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap etkili ve keskin bir şekilde düşüncelerini aktarmak, cesurca direk bir iletişim kurmaktır. Bu etki altında fikirler dürüstçe, iddialı bir şekilde, doğrudan ifade edilebilir. Hazır cevaplık ve dobralık iletişimde avantaj sağlar. Bu transit altında zihinsel yeteneklerde bir hızlanma ve keskinleşme gözlemlenir. Bu açının verimli kullanımı, aktif zihni girişken, atılgan bir yaklaşımla başlatılacak projelere aktarmaktır. Kararlı, becerikli ve hızlı bir şekilde sözlü/yazılı anlaşmalar yapmak mümkündür. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız düşündüğünüz gibi hareket etmeli, dürüstçe hızlı ve keskin iletişim kurmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece dişil burçlarda (Balık, Boğa, Oğlak, Yengeç) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 21 derece Akrep ve Başak  burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Thursday, March 14, 2019

Merkür Plüto Sekstili – 16 Mart 2019

Merkür Plüto Sekstili – 16 Mart 2019

Cumartesi zihnin gezegeni Merkür ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında fırsatlara gebe bir sekstil (altmışlık) açı gerçekleşiyor. Bu açı zihinsel dönüşümü gösterir. Her şeyin içine nüfuz ederek derin katmanları kavramaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil burçlar Balık ve Oğlak, bu fikirsel dönüşümün yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu düşünce dönüşümü, kabullenicilik geliştirmenin, teslim olmanın ve akışa bırakmanın sorumluluğunu almayı, sabırla gayretle Allah’tan geleni kabul etmeyi gerektirir.

Stephen Arroyo, bu gezegen çiftini iletişimde deneyimin çekirdeğine nüfuz etme dürtüsü, yoğun/keskin/odaklanmış bir zeka, tabuları yıkma arzusu, dönüştürücü/derinlikli tecrübeler vasıtasıyla öğrenme ihtiyacı şeklinde tanımlamıştır. Patrick Giani, bu açıyı psikolojik güvensizliklerle, fobilerle ve zihinsel blokajlarla ilgilenme isteği şeklinde açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri takıntılı bir şekilde görüşü tek bir noktaya odaklayıp, başka hiçbir şeyi görmemektir. Bu dar görüşlülüğe ve sabit fikirliliğe yol açar. Kin, intikam gibi karanlık, saplantılı, takıntılı düşünceler zihni ele geçirebilir. Düşünce yeteneği diğerlerini kontrol ve manipüle etme için suistimal edilebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap düşünceleri, mantığı, aklı dönüşüm için seferber etmektir. Eski, miadını doldurmuş bakış açısı geride bırakılmalı, hayata yeni bir perspektiften bakılmalıdır. Bu transit sözel iletişimde çok güçlü bir ikna ve etkileme becerisi sunar. Ayrıca kişiye yüzeyin altındakini sezme, kişilerin ve şeylerin içini okuma kabiliyeti bahşeder. Bu etki altında gizli saklı konuları, tabu meseleleri arştırmak için güçlü bir arzu hissedilir. Gözlem ve araştırma bu açının verimli kullanımıdır. Ayrıca Merkür-Plüto ikilisi iletişimsel ve zihinsel becerilerin, kişiselliği aşacak sosyal ve kültürel bir misyon için seferber edilmesini ister. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız dünyayı algılama şeklinizi dönüştürmelisiniz ve “ben-ötesi”ni algılamak, öğrenmek için çaba sarf etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 22 derece dişil burçlarda (Boğa, Oğlak, Balık ve Akrep) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar, çok şanslı bir etki alacaklar. Başak ve Yengeç burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.Kaynakça

Arroyo, Stephen, Chart Interpretation Handbook: Guidelines for Understanding the Essentials of the Birth Chart, CRCS Publications, 1989

Giani, Patrick, Maitrisez avec Succes votre Avenir en Positivant vos Transits Planetaires grace à l’Astrologie du Nouvel Age, Editions de Vecchi, 1991


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Wednesday, March 13, 2019

Merkür - Jüpiter Karesi | 16 Mart 2019

Merkür - Jüpiter Karesi | 16 Mart 2019

Cumartesi algılamanın gezegeni Merkür ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında sürtüşmeli bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı düşüncelerin genişlemeyi engellediğini gösterir. Fanatik, kibirli ve yargılayıcı düşüncelere işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu değişken Balık ve Yay burçları, bu düşünce çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu çatışma, dogmatik inançlarla spiritüel kabullenicilik arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri dünyayı algılama şeklini daraltmak, böylece yeni potansiyellere erişememektir. Bu sorun “en iyisini ben bilirim” şeklinde kibirli bir bakış açısıyla yaratılır. Fil dişi kulesinden dünya hakkında ahkam kesmek, kendi verdiği vaaza uymamak gözlemlenir. Bu durumda hiçbir şekilde dünyayı başka türlü algılama şekilleri deneyimlenemez, keşfedilemez. Böylece ufkunu genişletme, sağlıklı büyüme ve yeni arenalara yayılıp yeni potansiyellerini gerçekleştirme fırsatları heba edilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap “deneyimdir”. Maceraya atılmaktır. Kısa veya uzun seyahatlerle yeni kültürleri görmek, kendin gibi düşünmeyen kişilerle etkileşime girmek, başka türlü algılama şekillerinin de var olduğunu idrak etmeyi sağlar. Böylece kişi kendi pozisyonuyla beraber farklı perspektifleri de sentezler, ve yeni bir “doğru yaşam” felsefesi oluşturur. Bu şekilde algısını genişletmek, Merkür-Jüpiter ikilisinin sağlıklı kullanımıdır. Neticede iyimser, özgüvenli ve hoşgörülü bir algılamaya ulaşılır. Daha önce fark edilmemiş hayat arenalarında yeni potansiyeller keşfedilir, gelecek için geniş bir vizyona sahip olunur. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, içsel çatışmaları, çelişkileri, engelleri ve sürtüşmeleri çözmek vasıtasıyla farklı olanı deneyimlemeli, bakış açınızı genişletmelisiniz.


Bu açıdan doğum haritasında 23 derece değişken burçlarda (İkizler, Yay, Başak ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.