Friday, March 15, 2019

Merkür Mars Sekstili – 18 Mart 2019

Merkür Mars Sekstili – 18 Mart 2019

Pazartesi iletişimin gezegeni Merkür ile mücadelenin gezegeni Mars arasında fırsatlara gebe bir sekstil gerçekleşiyor. Bu açı düşüncelerle hareket arasında uyumu gösterir. Merak edilen konularda mücadele etmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil Balık ve Boğa burçları, bu zihinsel/iletişimsel girişimlerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu aktif zihin, idealist düşünceleri hareketleriyle somutlaştırmanın, ete kemiğe büründürmenin peşinde.

Robert Hand, bu açıyı zihinsel çalışma için mükemmel bir zaman olarak betimlemiştir. Gelecek planı yapmak, bir antlaşma imzalamak gibi zihinsel/iletişimsel faaliyetler için gerekli keskinlik, kararlılık ve pozitiflik mevcuttur. Kişinin kendine, fikirlerine yüksek bir güven duyduğu bu transitte konuşarak diğerlerini ikna etmek kolaydır. İş seyahatleri ve grup çalışmaları için gerekli enerji ve aktiflik söz konusudur. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı zeki taktikler yapma, becerikli bir şekilde kendini kabul ettirme, iddialarını net bir şekilde savunma, çok keskin, zehir gibi bir zekayla düşünme ve tartışmalarda galip gelmeyle özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sabırsızca, aceleci bir şekilde, düşünmeden, planlamadan bir projeye girişmektir. Bu çabuk sıkılmaya ve heves geçince işin sonunu getirmeden yarım bırakmaya yol açar.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap etkili ve keskin bir şekilde düşüncelerini aktarmak, cesurca direk bir iletişim kurmaktır. Bu etki altında fikirler dürüstçe, iddialı bir şekilde, doğrudan ifade edilebilir. Hazır cevaplık ve dobralık iletişimde avantaj sağlar. Bu transit altında zihinsel yeteneklerde bir hızlanma ve keskinleşme gözlemlenir. Bu açının verimli kullanımı, aktif zihni girişken, atılgan bir yaklaşımla başlatılacak projelere aktarmaktır. Kararlı, becerikli ve hızlı bir şekilde sözlü/yazılı anlaşmalar yapmak mümkündür. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız düşündüğünüz gibi hareket etmeli, dürüstçe hızlı ve keskin iletişim kurmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece dişil burçlarda (Balık, Boğa, Oğlak, Yengeç) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 21 derece Akrep ve Başak  burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment