Friday, March 29, 2019

Vesta Koç Burcunda – 3 Nisan 2019 – 9 Haziran 2019Vesta Koç Burcunda – 3 Nisan 2019 – 9 Haziran 2019
Efe Erten
3 Nisan Çarşamba, spiritüel odaklanmanın asteroidi Vesta, kendini tanımanın burcu Koç’a giriyor. 9 Haziran’a kadar tüm burçlar içsel yaşama çekilip kendini keşfetme ve sağlıklı ego geliştirme sürecinden geçecekler.

Tanrıça Vesta ocağın muhafızıdır. Tapınaktaki kutsal ateşi korur. Koç burcunda Vesta, içten gelen benliğin ateşini muhafaza eder. Bu en ilkel haliyle bencil dürtüdür. “Ben bunu istiyorum” diyen ben-merkezli istektir. İradedir. Şimdi Vesta biraz dışsal hayata ara verip, içimizdeki “ben” ateşine odaklanmamızı istiyor. İnzivaya çekilip egomuzu merkezlememizi talep ediyor.

Vesta, yeni ateşlenen spiritüel alevini içinde odaklamaktır. Koç burcunda bu ateş Barış İlhan’ın ifadesiyle “fışkıran yaşam çeşmesi”dir, “dürtünün terbiye edilmemiş ateşidir.”

Vesta içsel alevimizi nerede ve nasıl odaklayıp kendimizi aşmaya yönelttiğimizi gösterir. Koç burcunda bu alev, “kendini tanımaya, kendini keşfetmeye, kendini oluşturmaya ve kendini meydana getirmeye” odaklanmalıdır. Nihayet Vesta’nın merkezlediği Ego, “ben bunu istiyorum” diyebilmelidir.

Koç burcunda Vesta ateşini, dış dünyanın dikkat dağıtıcılarından uzaklaşıp, kendini basitleştirip, duyuları, duyguları ve iradeyi arındırıp bu berraklıkla BEN’i “görmek”; böylece “kendini tanımak, ne istediğini bilmek ve onun peşinden gitmek” için odaklamalıdır.

Koç burcunda Vesta, ruhun kendi içine bakmak için yanan arzusunu bir kişilik oluşturma sürecine kanalize eder. Bu alevi “ben varım” diyebilmek için odaklar. Vesta enerjiyi odaklar, tek bir noktaya toplar. Böylece kişi “önce ben” diyebilir, kendini ortaya koyabilir.

Koçta Vesta, berraklık ve dikkati konsantre etme özelliğiyle “yaşam coşkusu alevini” muhafaza eder. Bu alev ben-merkezlidir ve kendine yönelmiştir. Vesta bu alevi temizler, arındırır ve saflaştırır. Kutsallaşmış ateş, en kusursuz halinde parıldar. Vesta bu temizlenme aşamasında ruhun arıtılmasını sağlar, böylece sağlıklı ego geliştirmiş kişi etrafındakilere aldırmadan kendi istekleri doğrultusunda hareket edebilir.

Tanrıça Vesta bakiredir. Burada bekaret kendinde tam olmayı, bütün olmayı sembolize eder. Koç burcunda Vesta kişinin kendisini tanıyıp egosunu geliştirerek, kendinde bir bütün olmasını talep eder. Vesta ve Koç, birer “Ben” ve “kendilik” arketipleri olarak insanın iradesiyle kendinde tamamlanmasını ve kişisel istekleriyle kendinde bitmesini vurgular. İçeride harlanmış bu kor ateş, insanın iradesini kabul ettirmesi için yanar. Bu dünyayı fethetmek için kızışan tecrübesiz, dürtüsel ve öncü olma aşkında bir yangındır. Vesta bu yakıcı ateşe güvenli bir kap olur. Onu çevreler, kapatır, terbiye eder, arındırır ve saflaştırır. En kusursuz halinde odaklar, ve olumsuz anlamında bencil değil, olumlu anlamda sağlıklı bir ben bilinci geliştirmiş isteklere yöneltir. Böylece Vesta’nın sembolize ettiği adanmışlık, BEN’in en yüce isteklerini yerine getirmek için kullanılır. BEN’in hevesine/tutkusuna çok yüksek bağlılık görülür. Kişi inzivada kim olduğuyla gerçekten temas ettiği için, ona özel “çağrıya” kulak verebilir, bu ilahi ve kişisel misyon için kendini feda edebilir.

Vesta günlük hayatta ritüeller yaratmaktır. Koç burcunda kendini tanımaya ve sağlıklı ben bilinci geliştirmeye yardım edecek ritüeller geliştirilmelidir. Örneğin kendi isteklerini bir kenara yazmak ve bunları yaptıkça yanlarına tik atmak iradeyi odaklamak için güzel bir ritüeldir. “Ben varım”, “benim isteklerim var”, “ben kendim için kararlar alabilirim”, “ben isteklerimin peşinden gidebilirim” gibi olumlamaları pekiştirecek ritüeller geliştirilmelidir. Spor ve dövüş sanatları da bu kendini ortaya koyma enerjisini odaklamak için verimlidir.

Vesta aynı zamanda kısırlığı ve gecikmeyi de gösterir. Aslında yukarıda anlatılan bu sessizliğe çekilip kendini bulma yolcuğuna odaklanmak için öncelikle aktif enerjinin bloke edileceğini, inisiyatifin engelleneceğini ve girişimlerin gecikeceğini söyleyebiliriz. Öncü olma ve ilk kez yapma istekleri sonuç vermediği için yaşanan hüsran, kişiyi biraz dış dünyaya ara vermeye, dikkat dağıtıcı uyaranlarından uzaklaşmaya, ve içinde yarattığı kutsal alanda benliğiyle tekrar temas kurmaya yöneltecektir. Böylece güvenli içsel mâbette benlik alevi tekrar ateşlenebilir.

Vesta Koçta ilerlerken, dış dünyanın kargaşasında agresif tavır takınmak, kavgacılık ve şiddet sorun yaratır. Önce içe dönmeyi ve kişisel ateşi odaklamayı reddedip, aceleci ve düşüncesizce hareket etmek, hemen sabırsızca yeni faaliyetlere atlamak, yeni cephelerin ve krizlerin içine doğru fırlamak büyük problemlere sebep olur. Bu aktif ve spontan enerji dış dünyada yürürlüğe konmadan önce, iç dünyaya çekilip “ben” ateşiyle, gerçekten özden gelen hevesle bağlantı kurmak gerekir. İçsel mâbette, kutsal alanda BEN’in merkeziyle temasa geçilmelidir. Burada içsel “savaşçı” ile karşılaşmak, öncü, cesur, hayatta kalan ve korkusuz kahraman arketipiyle uyumlanmak gerekir. Bunun ön koşulu meditasyon anında saflaşmak, arınmak ve kusursuzlaşmaktır.

Vesta Koçta sağlıklı kullanıldığında, içsel aleviyle bağlantı kuran, onu saflaştırıp odaklayan kişi, kendi kendini motive edebilir, kendine güvenir ve karar verirken diğerlerini dışarıda tutabilir. Kendi öncü girişimlerine bağlıdır, bu inisiyatifler için şevkle kendini feda eder. Bir misyon uğruna kendini adar, tek başına çalışır.
Efe Erten

Kaynakça
Clark, Brian. An Asteroid Oracle: The Ancient Feminine Wisdom of Asteroid Goddesses and Heroines. http://www.astrosynthesis.com.au/
Donath, Emma B. Asteroids in Midpoints. American Federation of Astr, 1982.
George, Demetra. Asteroid Goddesses, Daimones, & Mythic Astrology. The Nightlight Astrology School, 2019
İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004
Murray, Jessica. Hidden Faces of the Asteroid Goddesses. The Mountain Astrologer, 1998.
Rodgers, James. Asteroid Goddesses and the Mystic Way: Models of Spiritual Transformation. The Astrological Journal, 2015

Tablo: "Vestal Virgin", Jean Raoux

No comments:

Post a Comment