Tuesday, April 30, 2019

Merkür Satürn Karesi – 1 Mayıs 2019

Merkür Satürn Karesi – 1 Mayıs 2019

1 Mayıs Çarşamba, iletişimin gezegeni Merkür ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı zihinsel ve iletişimsel fonksiyonlarda bir yavaşlamaya işaret eder. Düşüncelerde karamsarlığın, korkunun ve dar görüşlülüğün hakim olduğunu gösterir. Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Oğlak burçları, bu zorlayıcı düşüncelerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu zihinsel engellenme, öncü, dürtüsel ve ben-merkezli düşünceler ile daha ağır, gerçekçi ve hedefe yönelik sorumluluklar arasında cereyan ediyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı kendi aklından şüphe duyma, yavaş kavrama, tutuk, sıkıcı iletişim, öğrenme güçlüğü ve karamsar, depresif, kapalı düşünceler ile özdeşleştirmiştir.  Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi dille ilgili engeller, olumsuz düşünme ve zor öğrenme olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri karamsarlığa teslim olmaktır. Kişi kendi öğrenme ve algılama yeteneklerinden şüphe duyar. Kendini ifade etmekten ve iletişim kurmaktan çekinebilir. Satürn’ün gölgesi, yetersizlik hissiyle kişiyi depresyona sürükler. Gelecek kaygısı ve endişe zihni ele geçirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap disiplinli, metodik, sistematik, planlı ve programlı bir gayretle düşünceleri yapılandırmaktır. Satürn, Merkür’ün temsil ettiği öğrenme kapasitesinde muazzam bir odaklanma yeteneği bahşeder. Bu açının verimli kullanımı, bu konsantrasyon becerisini düşünme, algılama ve eğitim konularında seferber etmektir. Merkür-Satürn ikilisi, algıda gerçekçiliği egemen kılar. Mantık ve realizm imtihanından geçemeyen fikirler elenir. Daha önce denenmiş, geleneksel kalıplarla düşünmeyi sever. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “beceremem” demeden düşüncelerinizi disiplinle ve azimle, çok çalışarak somutlaştırmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 20 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Sunday, April 28, 2019

Merkür Mars Sekstili – 1 Mayıs 2019

Merkür Mars Sekstili – 1 Mayıs 2019

1 Mayıs Çarşamba, iletişimin gezegeni Merkür ile mücadelenin gezegeni Mars arasında fırsatlara gebe bir sekstil gerçekleşiyor. Bu açı düşüncelerle hareket arasında uyumu gösterir. Merak edilen konularda mücadele etmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu eril Koç ve İkizler burçları, bu zihinsel/iletişimsel girişimlerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu aktif zihin, bencil istekleri gerçekleştirmek için bilgi toplamak ve insan ilişkileri geliştirmek istikametinde ilerliyor.

Robert Hand, bu açıyı zihinsel çalışma için mükemmel bir zaman olarak betimlemiştir. Gelecek planı yapmak, bir antlaşma imzalamak gibi zihinsel/iletişimsel faaliyetler için gerekli keskinlik, kararlılık ve pozitiflik mevcuttur. Kişinin kendine, fikirlerine yüksek bir güven duyduğu bu transitte konuşarak diğerlerini ikna etmek kolaydır. İş seyahatleri ve grup çalışmaları için gerekli enerji ve aktiflik söz konusudur. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı zeki taktikler yapma, becerikli bir şekilde kendini kabul ettirme, iddialarını net bir şekilde savunma, çok keskin, zehir gibi bir zekayla düşünme ve tartışmalarda galip gelmeyle özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sabırsızca, aceleci bir şekilde, düşünmeden, planlamadan bir projeye girişmektir. Bu çabuk sıkılmaya ve heves geçince işin sonunu getirmeden yarım bırakmaya yol açar.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap etkili ve keskin bir şekilde düşüncelerini aktarmak, cesurca direk bir iletişim kurmaktır. Bu etki altında fikirler dürüstçe, iddialı bir şekilde, doğrudan ifade edilebilir. Hazır cevaplık ve dobralık iletişimde avantaj sağlar. Bu transit altında zihinsel yeteneklerde bir hızlanma ve keskinleşme gözlemlenir. Bu açının verimli kullanımı, aktif zihni girişken, atılgan bir yaklaşımla başlatılacak projelere aktarmaktır. Kararlı, becerikli ve hızlı bir şekilde sözlü/yazılı anlaşmalar yapmak mümkündür. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız düşündüğünüz gibi hareket etmeli, dürüstçe hızlı ve keskin iletişim kurmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 20 derece eril burçlarda (Koç, İkizler, Aslan ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 20 derece Terazi ve Yay  burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Sunday, April 21, 2019

Güneş Boğa Burcunda


SAĞLAMLAŞTIRMA ZAMANI
▪️Dün akşam Güneş Boğa burcuna girdi. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “maddesel dünyada sağlamlaştırma” anlamına gelen Boğa sürecini deneyimleyecek.
▪️Psikolojik amaç: Önce kendi yeterliliğini fark etmek. Kaynaklara sahip olduğunu fark etmek. Bu kaynaklarını ve yeteneklerini geliştirip, verimli olmak. Maddesel dünyada sağlam ve istikrarlı bir varoluş sağlamak. Şükür ve huzur.
🔶Olumsuz yansıması:
🔸Değişime direnmek
🔸İnatçılık
🔸Denenmiş yöntemlerle hareket etmek
🔸Güvenliği maddeye bağlamak
🔸Biriktirme arzusu ve cimrilik
🔸”Hiçkimseye ihtiyacım yok” yaklaşımı
🔸Yardım istememe
🔸Tembellik. Rahata düşkünlük
🔸Zevk düşkünlüğü
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹Somutlaştırma, forma kavuşturma
🔹Sağlamlaştırma
🔹Sabır
🔹Dünyayı beş duyuyla deneyimlemek
🔹Kaynakları geliştirmek, üretmek
🔹Bereketlendirmek, verimli olmak
🔹Kalıcı ve güvenli yapılar kurmak
🔹İstikrar
🔹Huzuru tesis etmek
🔹Yeterlilik ve şükran duygusunu tatmak
#GüneşBoğaBurcunda
#Astroloji

Saturday, April 20, 2019

Venüs Koç Burcunda- 20 Nisan 2019 - 15 Mayıs 2019Venüs Koçta - 20 Nisan 2019 - 15 Mayıs 2019

Bugün sevginin gezegeni Venüs zararda olduğu savaşçı Koç burcuna giriyor. Venüs Koçta ilişki kurma şeklinin doğrudan, aktif, açık ve fethetmeye yönelik olduğuna işaret eder. Cesur, cüretkar ve atılgan ilişki şekilleri hoşa gider. Kişi inisiyatif alan, bağımsız, kendini ortaya koyan partnerlere doğru çekilir. Burada ilişki içinde tutku, hatta bir dereceye kadar agresyon ve şiddet söz konusudur. Kişi doğrudanlığı, dürüstlüğü ve cesareti ilişki içinde tatmin etmelidir. Ancak, çatışmacı, öfkeli ve benmerkezci arzular birliktelikteki sıcaklığı ve güveni sarsabilir, yakınlığa hasar verebilir.

Gökyüzündeki Venüs hızı nedeniyle, hayat hikayemizde büyük iz bırakan uzun vadeli temalar yaratamaz. Ancak hâlihazırda gündemde olan temaları tetikleme gücüne sahiptir. Doğum Haritamıza etkisi, sevgi paylaşımımızı tetiklemek, romantik fırsatlar sunmak, bizi destekleyen yeni ittifaklar kurmamıza ön ayak olmak ve sağlıklı dinlenme, enerji depolama periyodları yaratmaktır. Venüs’ün sert açılarla haritamızı etkilemesi durumunda iştahın sağlıksız artışı, güzellik ve cazibenin çıkar için süistimal edilmesi, aşırı tembellik ve lüks düşkünlüğü görülebilir.

Koçtaki Venüs bu sevgi paylaşımı ve enerji toplama sürecinde, ilişkilerde tutkunun ön planda olduğunu gösterir. Aceleci, sabırsız, hemen başlatmak isteyen denetlenemez arzular bu süreçte romantik birlikteliklerde vurgulanır. Bu konum, sosyal ilişkileri aniden başlatma, atılganca sevdiğini açıklama becerisi verir. Bu transit altında kişi çok dürtüseldir, egoist isteklerini hemen elde etmek için güdülenir. Bu sebeple karşı tarafı aldırmadan, “hayır cevabını kabul etmiyorum” yaklaşımı görülebilir. Arzulanan eş için durmadan seferler ve kuşatmalar düzenlenir. Sevgi paylaşımı konusunda heves, istek, coşku, enerji ve cinsellik odaklı tutku maksimum seviyededir.

Gökyüzünde Venüs Koç’taki seyrini izlerken, özdeğer konusu cesarete ve istekler için mücadele etmeye bağlıdır. Savaşçılık sevgisi yüksektir. Kişi kendini korkmadan, her türlü tehlikeye ve engele göğüs gerer şekilde ortaya koyabildiğinde kendini değerli hisseder. Rekabetçi ve muzaffer yaklaşımlar geliştirebildiğinde, yeni deneyimlere atıldığında, girişkenliği ve başlatıcılığı tattığında kendini mutlu hisseder. Öncü olmak, arzularını elde etmek, kavgadan galip çıkmak kendinden memnun bir varoluşun önkoşuludur.

Venüs’ün Koçtaki yolculuğuna verilebilecek yanlış tepki, aşırı aceleci ve sabırsız başlatma eğilimine teslim olmaktır. Koç burcu zodyaktaki ilk burç olduğu için tecrübesizdir, Venüs burada aşk konusunda deneyim eksikliğini yeni maceralara atılarak telafi etmek ister. Koçtaki Venüs ilişkinin ilk kısmını çok sever, ama sürdürmeyi bilemez. Bu sebeple bu etki altında, ilişki hızlı başlar ve hızlı biter. Koç Venüs’ünün bir başka olumsuz kullanımı,  ilişkide fazla dayatmacı, emir veren ve talepkar tavır takınmaktır. Bu beraberinde birlikteliği öfkenin ve şiddetin hüküm sürdüğü bir savaş alanına çevirir. Olmadık yerlerde patlamalar, agresif çıkışlar ve sembolik tartışmalar ilişkiyi yıpratabilir. Sağlıklı bir birlikteliğin sürmesi için Koç Venüs’ünün hep “Ben” diyen, egoist dürtülerine ket vurması zorunludur. Ayrıca bu ateşli, ihtiraslı, dürtüsel etki altında sevgi paylaşımının libidoya indirgenme tehlikesi söz konusudur.


Koçta hareket eden Venüs’e verilebilecek sağlıklı cevap, içindeki sevgiyi korkmadan, doğrudan göstermektir. Koç niteliğindeki Venüs öncü ruhla saldırır, risk alır ve fethetme güdüsüyle partnerin peşinden koşar. Bu hedefinde tereddüt etmeden inisiyatif alır, aktiftir. Bu sebeple bu enerjinin verimli kullanımı, sevgiliye açılmak, onun için adım atmaktır. Koçtaki Venüs ayrıca partneriyle korkularını da paylaşmak ister. Bu sebeple bu transit altında, ilişkilerde mutlak bir dürüstlük, ve ortak korkuların üstesinden cesur yaklaşımlarla gelme fırsatı söz konusudur. Bu birbirinin en gizli korkularını çok iyi bilen, ve onları birlikte def eden iki gözüpek savaşçının yol arkadaşlığı modelidir. Birlikte tüm darbeleri atlatırlar. Koç sürecindeki Venüs, sevgide son derece coşkulu, dürtüsel, aktif, dolaysızdır. Partnerinde bireyliği, bağımsızlığı, girişkenliği sever. Bu dönemde ilişkilere cinsel açıdan harekete geçirici, ateşleyici bit tutku aşılanır. Koçtaki Venüs‘ten psikolojik gelişiminiz için en iyi şekilde istifade etmek istiyorsanız, bencilliğe ve kavgacılığa kapılmadan, sevginiz için inisiyatif almalı, önünüze konan engellere karşı korkusuzca savaşmaya istekli olmalısınız.

Venüs’ün Koçtaki yolculuğunun sizi nasıl etkileyeceğini analiz etmek için şu göstergelere dikkat edin: Koç burcunun sizin doğum haritanızda düştüğü ev; Haritanızda Koç burcunda bulunan gezegenler; Natal Venüs’ün bulunduğu burç ve ev; Venüs’ün yönettiği Boğa ve Terazi’nin kestiği ev başlangıç çizgileri. Yorumlar kısmında, Venüs’ün Koçta seyri boyunca bu konseptlerle ilgili yaşadığınız tecrübeleri paylaşırsanız bu transitin deneyimlenmesi hakkında birbirimizi aydınlatabiliriz.

Tablo: Jamie Vesta

Friday, April 19, 2019

TRT Radyo 1 “Gelişim Rehberi” Efe Erten - 17 Nisan 2019

17 Nisan 2019’da TRT Radyo 1’de “Gelişim Rehberi” programında  Zeynep Bayraktutan’ın konuğuydum. Programı TRT Radyo’nu podcast sitesinden dinleyebilirsiniz.
http://radyo.trt.net.tr/podCast.aspx?OID=6faed252-7775-4cc1-8a79-1d441f39e567&OIDIslem=dcf10b4a-4fef-41c7-8f7b-e5d71e0eaf97

Sevgili Zeynep Bayraktutan ile çok keyifli bir program yaptık. Kendisine bu sıcak, samimi ve sevgi dolu sohbet için çok teşekkür ederim. Tüm sorular ve cevaplar gerçekten çok içime sindi! Kendimi tam olduğu gibi aktarabildiğime inanıyorum ve bunun için çok mutluyum! Astroloji hakkında değinmek istediğim, altını çizmeyi ve vurgulamayı hep düşündüğüm bir çok konu vardı ve Zeynep Hanım hepsini dile getirmeme imkan verdi. Üstelik hiçbir sorudan haberim yoktu ve daha önce hiç iletişim kurmamıştık. Bu da onun tecrübesini, ne kadar iyi araştırma yaptığını ve yönetme becerisini ortaya koyuyor. Zeynep Hanımın doğru soruları sayesinde Astrolojinin burç yorumu olmadığını, Uluslararası Astroloji Birliklerini, Sertifika Sınavlarını, Meslek Etiğini, Doğum Haritasını, Ay Burcunu, Yükseleni, Rektifikasyonu ve pek çok önemli konuyu Ulusal bir Radyoda, Devlet Radyosunda konuşmuş olduk. Bu çok değerli! Bu güzel buluşma için çok teşekkür ederim!
Tuesday, April 16, 2019

Güneş Burçları Efe ErtenGüneş Burçları
Efe Erten

1. Güneş Burcu Koç
2. Güneş Burcu Boğa
3. Güneş Burcu İkizler
4. Güneş Burcu Yengeç
5. Güneş Burcu Aslan
6. Güneş Burcu Başak
7. Güneş Burcu Terazi
8. Güneş Burcu Akrep
9. Güneş Burcu Yay
10. Güneş Burcu Oğlak
11. Güneş Burcu Kova
12. Güneş Burcu Balık

Tablo: "Apollon et le char du soleil avec l'assemblée des dieux", 1680-1690, Jean Jouvenet

Güneş Burcu Balık


♓️Güneş Burcu Balık
“TEK” İLE BİRLİĞİ HİSSETME
Süreç: Bilinçli aklın isteklerini bırakıp kabulleniciliği geliştirmek
Psikolojik amaç: Egoyu silme, “Tek” ile birliğe kavuşma, Kolektif ile hemhal olma
🔶Sağlıklı kullanımı:
🔸Egonun sınırlarını aşma
🔸Kendini bütün için feda etme
🔸Maddi alemin dışındaki akışı hissetme
🔸Bu kozmik akıntıyla beraber akabilme
🔸Bilinçli aklın isteklerini bırakma
🔸Kabullenme
🔸Hayatın önüne getirdiklerini kabul etme
🔸Şimdiki zamanda kalma
🔸Pür dikkat andaki her şeyi fark etme
🔸Şimdiki zamanda önüne çıkacakları fark etmesini engelleyecek tüm zihinsel modelleri feda etme
🔸Tüm zihinsel ezberleri, şemaları bırakma
🔸Özlemleri, fantezileri, suni kalıpları aşma
🔸Hayatın önüne çıkardığı her şeyi izleme
🔸Her şeyi olduğu gibi görme, hissetme
🔸Kolektif kaynakla bağlantı kuran iç sesin yol göstermesi
🔸“Tek” kaynağın işaretler göstermesi
🔸İşaretleri fark etme ve izleme
🔸“Hayatın olmasına izin verme”
🔸Şefkat, merhamet, yardımseverlik, özveri
🔸Mazlumlara destek olmak
🔸“Tek” kaynağın vizyonlarına, ilhamlarına ve ilahi bilgilerine açık olmak
🔸Böylece çok güçlü hayal gücü, esinlenme, ilham, yaratıcılık, şairane, masalsı üslup
🔸Çok yüksek illüzyon, ışıltı ve fantezi alemi yaratma becerisi
🔷Olumsuz yansıması:
🔹Belirsizlik
🔹Karmaşıklık
🔹Dağınıklık
🔹Kaos
🔹Kolay tesir altında kalma
🔹Hemen etkilenme
🔹Aşırı duyarlılık
🔹Fazla hassasiyet
🔹Kırılganlık, zayıflık
🔹Suni bir ego oluşturmak
🔹Suni sınırlar, özlemler, fanteziler ve beklentiler ile hayata bakmak
🔹Kendi yarattığı özlemlerle kendini kandırılmaya açık hale getirmek
🔹Hem kendi kendini kandırmak, hem aldatılmak ve aldanmak
🔹Özlemli bakışın “hayatın olmasına izin vermemesi”
🔹Bilinçli aklın istekleri ve özlemleri tarafından yaratılan bir sis altında kalmak
🔹Burnunun ucundakini görememek
🔹Suni egonun ve sınırların şimdiki zamanda kalmayı engellemesi
🔹“Tek” kaynaktan gelen akışı sezememek ve “O”’ndan geleni reddetmek
🔹Sınırlar tamamen indirildiğinde ise yüzde yüz vericilik ve sömürülmek
🔹Başka insanların kendi alanına girmesine izin verme, ve başka insanların alanına girme
🔹Kurban-kurtarıcı rollerine girmek
🔹Egonun hiçbir sınırı kalmadığından aşırı tesir altında kalmak
🔹Bağımlılık, uyuşukluk, kaçış
🔹Dağılma, unutkanlık, kararsızlık, tutarsızlık
🔹Çok hızlı değişme, uyum sağlama, girdiği kabın şeklini alma, “Bukalemun”
🔹Duyguların seliyle ve kolektif bilinçdışının arkaik kudretiyle sürüklenme
🔹Ayırt edememe, kolektif bilinçdışının ”heyula” gibi belirsiz, amorf arketipleri arasında kaybolma
🔹Bir arketipin yüzde yüz etkisinde kalma, “Mitin kapanması” neticesinde psikoz
#GüneşBalıkBurcunda
#Astroloji

Kaynakçaİlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004
Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

#GüneşBurcu
#GüneşBurçlarıEfeErten

Güneş Burcu Kova


♒️Güneş Burcu Kova
BİREY OLMA
Süreç: Birey olmak
Psikolojik amaç: Farklılığını yansıtmak, orijinalliğini ifade etmek, toplumu ileri götürecek yenilikleri önermek
🔶Sağlıklı kullanımı:
🔸Birey olmak
🔸Kendini tüm özellikleriyle her yerde ifade edebilmek
🔸Toplumun içindeyken kendi olabilmek
🔸Farklılığını gösterebilmek
🔸Ezber bozan sıra dışı fikrini söyleyebilmek
🔸Herkese aykırı gelen düşüncelerini paylaşabilmek
🔸Gerçek beğenilerini ve tercihlerini dürüstçe açıklayabilmek
🔸Kendine toplumda yer açmak
🔸Toplumu ileri götürmek
🔸Herkesin özgürlüğünü ve eşitliğini istemek
🔸Yenilik, reform ve devrim yapmak
🔸Köhne yapıları yıkmak
🔸İcat yapmak, paradigmayı değiştirmek
🔸Sorunlara “kutunun dışında” çözüm önerileri geliştirmek
🔸Denenmemiş yollardan gidebilmek
🔸“Dahi”
🔷Olumsuz yansıması:
🔹“Kendim olursam toplumda dışlanırım” korkusu
🔹Bir toplulukta kendi olmaktan korkmak
🔹Bireyliğini bastırmak
🔹Bir gruba dahil olmak için kendini silme
🔹Sürüye boyun eğme
🔹Ait hissetmediği topluluklarda sinmek
🔹“Köşesine büzülmüş hayattan korkanlardan” olmak
🔹Hayata katılmamak
🔹Mesafeli, kopuk, hissiz bir varoluş sürdürmek
🔹Hayatı bilim adamı gibi laboratuvardan izlemek
🔹Kimseyle yakınlaşmamak
🔹“Ayağı eşikten dışarda”
🔹Bağlanmaktan korkmak
🔹Aşırı özgürlük, serbestlik isteği
🔹Bireylik bastırıldığında anlamsız tuhaflıklar yapmak
🔹Sırf muhalefet etmek için muhalefet etmek
🔹Aşırı isyankârlık, bozgunculuk
🔹Ne yapacağı belli olmamak, beklenmedik ani çıkışlar yapmak
🔹“Deli”
#GüneşKovaBurcunda
#Astroloji

Kaynakçaİlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004
Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

#GüneşBurcu
#GüneşBurçlarıEfeErten

Güneş Burcu Oğlak


♑️Güneş Burcu Oğlak
HEDEF KOYMA
Süreç: Hedef koyup hedefe adım adım gitme
Psikolojik amaç: Kendine uygun hedef saptama, hedefe disiplinle ilerleme ve kendini gerçekleştirme
🔶Sağlıklı kullanımı:
🔸Kendi doğasına uygun hedef belirlemek
🔸Hedefe adım adım ilerlemek
🔸Sabır
🔸Disiplin
🔸Azim
🔸Hırs
🔸Gerçekçilik
🔸Sorumluluk almak
🔸Metodik çalışmak
🔸Hedefine odaklanmak
🔸Organize, planlı, programlı bir gayret
🔸Yalnız kalabilmek
🔸Tek başına mücadele edebilmek
🔸Zorluklardan yılmamak
🔸Engelleri aşmak
🔸Zorluklara katlanabilmek
🔸Kendini kısıtlayabilmek
🔸Kişisel istek ve ihtiyaçları kontrol altına alabilmek
🔸Hedefine ulaşmak, başarmak
🔷Olumsuz yansıması:
🔹Statü ve prestij takıntısı
🔹Toplumsal olarak ezberlenmiş bir hedefe gitmek
🔹Herkesin saygın bulduğu işlerde çalışmak
🔹Mevki, itibar ve saygınlık peşinde koşmak
🔹Dünyayı tehlikeli bir yer olarak görmek
🔹Kimseye güvenmemek
🔹Dünyayı kontrol altına almaya çalışmak
🔹Etrafına duvar örmek
🔹Aşırı temkinlilik
🔹Aşırı kontrolcülük
🔹Soğukluk
🔹Katılık
🔹Duyguları bastırmak
🔹Karamsarlık
🔹Depresyon
🔹Melankoli
🔹Yalnızlık
🔹Kimsesizlik
#GüneşOğlakBurcunda
#Astroloji

Kaynakçaİlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004
Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

#GüneşBurcu
#GüneşBurçlarıEfeErten