Friday, April 5, 2019

Merkür Satürn Sekstili – 7 Nisan 2019


Merkür Satürn Sekstili – 7 Nisan 2019
Yarın iletişimin gezegeni Merkür ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında fırsatlara gebe bir sekstil (altmışlık) açı gerçekleşiyor. Bu açı ölçülü ve sorumlu iletişimi gösterir. Düşünceleri gerçekçi ve sağlam bir şekilde yapılandırmaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil burçlar Balık ve Oğlak, bu sorumlu düşüncelerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu zihinsel yapılandırma için fedakar düşüncelerin sorumluluğu alınmalıdır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri iletişimde fazla kuru bir üslup takınmaktır. İnsan ilişkileri sıkıcılaştırılabilir. Düşünceleri aşırı gerçekçilik mengesi içinde daraltmak, maddeselliği aşan deneyimleri ıskalamaya sebep olabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap disiplinli, metodik, sistematik, planlı ve programlı bir gayretle düşünceleri yapılandırmaktır. Bu transit altında öğrenme, eğitim faaliyetlerinde müthiş bir konsantrasyon yeteneği söz konusudur. Bu açının verimli kullanımı, bu odaklanma becerisini düşünme, algılama ve eğitim konularında seferber etmektir. Bu etki altında dünyayı algılama modeline gerçekçilik hakimdir. Fikirler öncelikle mantık ve realizm imtihanına tabi tutulur. Düşünme şekli gelenekseldir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “beceremem” demeden düşüncelerinizi disiplinle ve azimle, çok çalışarak somutlaştırmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 20 derece dişil burçlarda (Balık, Oğlak, Boğa ve Akrep) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar, çok şanslı bir etki alacaklar. 20 derece Başak ve Yengeç burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Tablo: "Schoolboy with a Slate", Karl Friedrich Boser

No comments:

Post a Comment