Tuesday, April 9, 2019

Venüs Neptün Kavuşumu – 10 Nisan 2019
Venüs Neptün Kavuşumu – 10 Nisan 2019

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile sınırsızlığın gezegeni Neptün kavuşuyor. Bu açı, sınırsız sevgiyi gösterir. Tüm yaradılışı sevmek, kabullenicilik, merhamet ve şefkat hissedilir. Gezegenlerin kavuştuğu Balık burcu, bu sınırsız sevginin gerçekten hiçbir türlü ayırt etmeyi içermediğini vurgular. Bensiz bir sevgiyle her şeyi sevmek ve bu sevilen şeylere kendini feda etmek arzulanır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, aşk sarhoşluğudur. Çok kolay etkilenme, tesir altında kalma, yönlendirilme ve baştan çıkarılma riski söz konusudur. İştah uçsuz bucaksız bir şekilde sınırsızlaşır. İyi kötü, doğru yanlış, sağlıklı sağlıksız her şeye iştahlanılır. Bu zührevi hastalıkları, virüsleri ve mikropları çağırır. Venüs Neptün kavuştuğunda illüzyon hakimdir. Kararsızlık ve belirsizlik hüküm sürer. Gerçekçilik hissi zayıflar. İdealleri ve temennileri gerçekleştirmek zorlaşır. Venüs-Neptün platonik aşklara yönlendirir. Gerçek bir kişiye duyulan samimi bir sevginin yerini, kafadaki bir hayale, özleme ve fanteziye duyulan hayranlık alır. Bu gerçekten kaçışa, bağımlılıklara ve neticede düş kırıklığına yol açar. Ancak hayal kırıklığının getirdiği bir farkındalıkla illüzyonlar dağılabilir. Bu ıztırap ve hüsran sonucu kişinin gözü açılır. Bir özlemin yıkılışıyla kişinin gerçekleri görmesi sağlanır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sevgi konusunda kendini akışa bırakabilmektir. Bu kavuşumun ilahi sevgisini yakalamak içim her türlü suni hayalden, fantaziden, beklentilerden, zihinsel modellerden ve ulaşılmaz ideallerden vazgeçmek gerekir. Çünkü Neptün ancak vazgeçildiğinde çalışabilir. Sevgi konusunda hayata kendi programını dayatmamak,  kaderin getirdiğini olduğu gibi kabul etmek Neptün’ün sunacağı aşkın sevgiyi bulma fırsatı verecektir. Venüs Neptün kaynaştığında, bu sevgi sınırsızdır. Bu gerçek ilahi sevgiyle, daha üst spiritüel seviyeler tecrübe edilebilir. Bu aşkın bir sevgidir. Transandantal aşktır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız sevgiyle ilgili tüm fantazi-ızdırap modellerinizi feda etmeli, tanrısal aşka kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 17 derece Balık burcunun düştüğü ev konusunda sınırsız bir sevgi etkisi alacaksınız. 17 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler. 17 derece su burçlarında (Akrep ve Yengeç) gezegenleri olanlar şanslı bir etki alacaklar. 17 derece dişil burçlarda (Boğa ve Oğlak) gezegeni olanlar sevgi fırsatı alacaklar.

Not: Yükseleni 17 derece Başak olanlar, yazıdaki "aşkın sevgiyi" bulma kavramına özellikle dikkat etmeli, gözlerini dört açıp, şimdiki zamanda kalmalı, pür dikkat tanrısal işaretleri izlemelidir.

Tablo: Ron Hicks


No comments:

Post a Comment