Tuesday, May 28, 2019

VENÜS AÇILARI - 30, 31 Mayıs, 3 Haziran 2019

VENÜS AÇILARI - 30, 31 Mayıs, 3 Haziran 2019

Bu hafta sevginin gezegeni Venüs önce hayallerin gezegeni Neptün’le fırsatlı bir sekstil yapacak; ardından sorumlu Satürn’den ve dönüştürücü Plüton’dan şanslı bir üçgen alacak.

Venüs’ün bu seyri, önce hayallerdeki bir aşk fırsatının doğduğunu, devamında da aşkı gerçekçi bir şekilde yapılandırma ve bu aşkla birlikte dönüşme şansının bahşedildiğini gösterir.

İlk başta sevgide fedakarlık söz konusudur. İdealize edilmiş bir sevgi fırsatı ortaya çıkar. Ruh eşini bulma şansı vardır.

İkinci aşamada sevginin sorumluluğunu almak gerekir. İkili ilişkilerde gerçekçi, disiplinli, olgun bir yaklaşım geliştirilmelidir.

Son aşamada ise bu tutkulu ilişki, iki kişinin toplamından daha büyük kadersel bir ortaklığa evrilebilir. Sevgi paylaşımı konusunda olumlu bir dönüşüm şansı ortaya çıkar.

Venüs’ün bu seyrine verilecek yanlış tepki, gerçekdışı hayallere odaklanıp, gerçek dünyadaki aşk fırsatını heba etmektir. Yüksek beklentilerle idealize edilmiş bir ilüzyon uğruna, burnun ucundaki ihtimaller ıskalanabilir. Bu özlemli bakış neticesinde yalnız kalan kişi sevilmeye değer olmadığı düşüncesine kapılabilir. Aşkta karamsarlık, depresyon ve mutsuzluk yaşanır. Böyle bir hüsran sonucu kişi, olmayacak ilişkileri sırf kendini güçlü hissetmek için oldurmaya çalışabilir. Bu durumda manipülasyona, kontrolcülüğe ve zorlamaya başvurulur. Aşkta güç savaşları, ifrat tefrit yaklaşımı ve ilişkide marazi saplantılar, takıntılar tecrübe edilebilir.

Venüs’ün bu seyrine verilecek sağlıklı cevap, aşkta kendini akışa bırakmaktır. Bu transitin ilahi fırsatını yakalamak içim her türlü suni hayalden, fantaziden, beklentilerden, zihinsel modellerden ve ulaşılmaz ideallerden vazgeçmek gerekir. Çünkü Neptün ancak vazgeçildiğinde çalışabilir. Sevgi konusunda hayata kendi programını dayatmamak, kaderin getirdiğini olduğu gibi kabul etmek Neptün’ün sunacağı aşkın sevgiyi bulma fırsatı verecektir. Bu sayede, bu günlerde ruh eşini bulma şansı yüksektir. Sonrasında bu ilişkiye Satürn’ün talep ettiği gerçekçilikle yaklaşmak, ilişkinin sorumluluğunu almak ve taahhüt altına girmek gerekir. Emek vererek ilişki yapılandırılmalıdır. En son aşamada, artık Plütonik tutkuyu kabullenmek, partnerle yoğun duygular paylaşmak ve neticede onunla kaynaşmaya cesaret etmek gerekir. Bu artık güçlü bir ilişkidir. Ve güç ilişkinin bir unsurudur. “Kim güçlü, kim aciz?” soruları sorulur. Bu aşamada artık teslim olmak gerekir. Kimseyi kontrol etmeden, manipüle etmeden, herkesi kendine yoluna bırakabilmek, ve her türlü terk edilme, yarı yolda bırakılma ve güçsüz hale getirilme tehlikelerine rağmen eşle tek vücut olmanın riski alınmalıdır. Bu yoğun duygu paylaşımı içeren birliktelik size muazzam dönüşüm fırsatları sunar. Bu noktada kontrolcülük ve ölüm korkusu askıya almalısınız ve gerçekten derin katmanlarınıza temas edebilecek dönüştürücü bir partnere kendinizi açmalısınız.

Özetleyecek olursak, tüm beklentileri ve fantezi modellerini bırakıp Allah’ın işaret ettiği ve iç sesinizin söylediği bir ilişki fırsatını yakalayıp, bu ilişkiyi sorumlulukla ve gerçekçilikle yapılandırıp, ilişkiniz ve eşiniz kanalıyla dönüşmelisiniz.


Bu açıdan Doğum Haritasında 18 derece, 19 derece ve 22 derece dişil burçlarda (Boğa, Akrep, Yengeç, Oğlak, Başak ve Balık) gezegenleri olanlar etkilenecek. +/-8 derece orb alınız. Yani 14 ila 26 derece arası bu burçlarda bir gezegeniniz varda bu etkiyi alıyorsunuz. Açı 25 Mayıs - 8 Haziran arası etkilidir.

Wednesday, May 22, 2019

Merkür Neptün Karesi – 30 Mayıs 2019

Merkür Neptün Karesi – 30 Mayıs 2019


30 Mayıs Perşembe, iletişimin gezegeni Merkür ile hayallerin gezegeni Neptün arasında sürtüşmeli bir kare açı gerçekleşecek. Bu açı hayallerin ve idealizasyonların net algılamayı engellediğini gösterir. Aynı şekilde fazla mantıklı düşüncenin, içsel bilgiyi ve sezgileri baskıladığına işaret. Gezegenlerin bulunduğu değişken İkizler ve Balık burçları, bu zihin-ruh çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu gerginlik, her şeyi akla ve mantığa indirgeyen rasyonel zihin ile ışıltılı özlemlerin, büyüleyici fantezilerin sisi içinde kaybolmuş sezgiler arasında cereyan ediyor.

Robert Hand bu açıyı düşüncede ve iletişimde bulanıklaşma, belirsizlik ve kafakarışıklığı olarak betimlemiştir. Bu transit altında gerçekler net görülemez, akıllıca kararlar verilemez. Etkileyici kişiler tarafından aldatılma, ve fantezilerle kendini kandırma riski yüksektir. Asılsız kuruntular zihni meşgul eder. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı düşüncelerin bulanıklaşması, doğruyla yalanı ayırt edememe, dikkatsizleşme, iletişimde kargaşa, sözcükleri unutma ve hayal dünyasına kaçış ile özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu ışıltılı, ilüzyonlu etki altında aşırı hayalperestliğe kapılmaktır. Gerçeklikle bağlantı tamamen kopabilir. Neptünyen hayallerin ve özlemlerin yarattığı sis yüzünden rasyonel algı (Merkür) engellenir. Algıda kaotik bir belirsizliğe ve kafa karışıklığına yol açar. Bu sebeple iletişimde sorunlar yaşanır; kişi hem kendini kandırabilir, hem de diğerleri tarafından aldatılmaya müsaittir. Endişe ve kuruntu görülür. Gerçekçi olmayan şeyler zihni istila edebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, mantıklı zihin ile sezgisel fonksiyonu dengelemektir. İçten gelen düşüncelerle temas kurmak gerekir. Hayatı sadece rasyonel, analitik bir yaklaşımla anlamlandırmaya çalışmak, her şeyi akla mantığa uydurmaya çabalamak bu transit altında iflas eder. Aynı şekilde alkol, televizyon gibi bağımlılıklara kaçmak, kendini uyuşturmak, belirsiz ilüzyonların izinde sürüklenmek de çöküş getirir. Bu sebeple bu açıyı verimli kullanmak için bu iki prensip ölçülü bir dozda dengelenmelidir. Kelimeleri, sözleri ve mantığı aşan bir algı boyutunu deneyimlemek bu transitin olumlu kullanımıdır. Yoga, meditasyon, sessizlik, kendini dinleme, tefekkür, serbest çağrışım, bilinçdışını serbest bırakan çalışmalar ve hayatın madde-ötesi boyutuyla temas kurmayı sağlayan çalışmalar bu amaca hizmet eder. Bu açı altında bilinçli akıl (Merkür), rüyalar, vizyonlar ve sezgi kanalıyla kolektif bilinçdışıyla temas kurabilir. Bu sebeple bu dönemde rüyalara ve iç imgeleme özellikle dikkat etmek gerekir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız fedakarca iletişim kanallarınızı açmalı, egoyu aşıp kolektifle bağlantı kurmalısınız. Bir damla olduğunuzu idrak edip, okyanusta kaybolmayı tatmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 18 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Friday, May 17, 2019

Güneş Merkür Kavuşumu – 21 Mayıs 2019

Güneş Merkür Kavuşumu – 21 Mayıs 2019

21 Mayıs Salı, benliğin ışığı Güneş ile algılamanın gezegeni Merkür kavuşuyor. Kısa bir süreliğine Güneş’in tahtına yerleşen Merkür, kendini akıldan ibaret zannetmeye işaret eder. Ego ve akıl kaynaştığından, kişi sadece kendi isteklerini düşünür, tarafsız algılayamaz. Merkür’ün, Güneş’in olumlu yaratıcı enerjisiyle donatıldığı durumda ise, akıllı, esprili, bilgili, meraklı bir etki söz konusudur. Gezegenlerin bulunduğu İkizler burcu, Merkürün tam potansiyelinde çalıştığını gösterir. Tüm varoluş öğrenmeye, bilgi toplamaya, bilgi aktarmaya ve iletişim kurmaya odaklanır. Merak kalpten gelir. Unsurlar arasında hızla bağlantılar kurulur. Formüller, mantık zincirleri, örüntüler, kodlar beyinden ışık hızında akar.


Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı “Akıllı Kral ve Habercisi” arketipiyle betimlemiştir. Güneş/Merkür ikilisini, temel ve önemli şeyleri algılama/anlama,  özeleştiri ve kendini iyi anlama ile özdeşleştirmiştir. Eleştirel nesnelliği yitirme ve sübjektif düşünce söz konusudur. Akıl (Merkür), Ego’nun  (Güneş’in) hizmetine girmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi kendini bilme, bağımsız düşünme, güçlü kanılara sahip olma ve bilgiyi önemseme olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri dünyaya tamamen benmerkezli bir perspektiften bakmaktır. Sadece egoist isteklerin doğrultusunda bir algıya sahip olunabilir. Bu kişiyi son derece bencil, diğerlerine duyarsız, kendi isteklerini tatmine dayalı bir pozisyona hapseder. Ayrıca bu sübjektif algı, kişinin kendi başına gelemeyecek, ya da özdeşlik kuramadığı şeyleri anlayamamasına sebep olur. Bu transitin bir diğer tehlikesi tüm varoluşu akıl/mantık sanmaktır. Bu kelimelerle, rasyonel akılla açıklanamayan aleme kişinin algısını kapatır. Bu açı altında bilgi bir güç, otorite ve gurur kaynağı olarak görülebilir. Kişisel düşünceler aşırı önemsenebilir, kişi kendini rasyonel aklıyla özdeşleştirebilir: “Ne düşünüyorsam oyum” diyebilir. Bu etkinin bir diğer olumsuz kullanımı “Patron ve Düzenbaz Avukatı” arketipine uygun, mantık zircirleri kurarak gerçeği kendi çıkarları için bükme, kabul edilemez şeyleri bile sanki çok normal şeylermiş gibi akla/mantığa uygun hale getirme becerisidir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bilinç ve mantığı sağlıklı bir şekilde harmanlamaktır. Bu transit altında algı keskinleşir, temel ve önemli meseleler anlaşılabilir. Zihinsel fonksiyon (Merkür) bunları işleme, eleştirme, düzenleme için tam potansiyelinde seferber edilir. Kişi kendini (Güneş) eleştirebilir (Merkür). Bu transit kendi hakkında daha derin bir gözlem, inceleme yapmak için uygundur. Kendini düşünmek, “ben gerçekten ne düşünüyorum?” diye sormak kişiyi kendini bilmeye götürür. Kendini bildikten sonra, bu açı kişiye kendini anlatma enerjisi verir. Bu sebeple, bu transitin verimli kullanımı güçlü iletişim özelliklerini kullanmak, konuşkanlığı, esprili üslubu devreye sokmaktır. Konuşma, dışavurum, sorgulama, soru sorma bu açının verdiği becerilerdir. Sadece kendi hakkında konuşmak iste gölgesidir. Kendi fikrini oluşturmak, güvenle ifade etmek bu açının olumlu kullanımıdır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kendinizi bilmeli, hayatı rasyonel akla indirgemeden üstün mantık yeteneklerinizi kullanmalısınız.


Bu açıdan doğum haritasında 0 derece İkizler burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 0 derece değişken burçlarda (Yay, Başak ve Balık) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 0 derece eril burçlarda (Koç, Terazi, Kova ve Aslan) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Thursday, May 16, 2019

Koç Noktası


KOÇ NOKTASI

Koç Noktası somut, astronomik bir noktadır. Koç Noktası, Dünyanın temel ekseni olan Ekvator ile Dünyanın Güneş etrafındaki yolu Ekliptiğin kesiştiği noktadır.

Yani Koç Noktası Dünya’nın eksenidir.

Koç Noktası Dünya’ya özel bir hassas noktadır.

Koç Noktasında olan gezegenler bu sebeple Dünya’nın tamamıyla bağlantılır. 

Koç Noktasında bir gezegeniniz varsa, bu gezegen üzerinden tüm insanlıkla, Dünya gezegeniyle, global şeylerle ve genel ile bağlantı kurarsınız.

Koç Noktasındaki gezegen Dünyanın Eksenini oynatır.

Siz de oradaki gezegeninizle Dünyaya izinizi bırakırsınız.

Koç Noktası ayrıca Uranyen Astrolojideki 6 kişisel noktadan biridir; ve herkesin haritasında aynı yerde olan tek noktadır.

90 derece Kadran kullanırsak:
  • 0 derece Koç
  • 0 derece Yengeç
  • 0 derece Terazi
  • 0 derece Oğlak
Aynı noktadır.
Hepsi Koç Noktasıdır.

Sizin Koç Noktanızda bir gezegen var mı?
Koç Noktanızla orta nokta oluşturan Gezegensel Resimleriniz var mı?
Bunları tespit edin.
Dünyayla nasıl bir bağlantınız olduğunu keşfedin.

Koç Noktası öngörülerde de çok önemlidir.
Örneğin Güneş’in Koç Noktasına geldiği anın Ingress Haritası çıkarılarak o yılın nasıl bir yıl olacağı yorumlanır.

Gezegenlerin Koç Noktasına geldiği anların haritası çıkarılır.

Bir gezegen transitte Koç Noktasına geldiğinde, o gezegen ve etrafındaki Gezegensel Resim Simetrisi, dünyada fiziki olarak tezahür eder. Dünya genelinde somut bir şekilde manifeste olur.

Ben de bundan sonra Koç Noktasına gelen gezegenleri yorumlayacağım.
Bu yorumlardan maksimum istifade etmek için sizin Koç Noktanızda hangi Gezegenler, Asteroidler, Hassas Noktalar, Arap Noktaları ve Transneptünyen Objeler olduğuna bakın.

Yani tam 0 derece Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlakta bir şeyiniz var mı?

Koç Noktası ekseninde Gezegensel Resimleriniz ve Orta Noktalarınız var mı?

Böylece her Koç Noktası Ingress haritasının, sizde her zaman olan bir yatkınlığı tekrar tekrar nasıl farklı renklerle tetiklediğini görebilirsiniz.
#Koç Noktası
#UranyenAstroloji

Wednesday, May 15, 2019

Akrep burcunda Dolunay – 19 Mayıs 2019
Akrep burcunda Dolunay – 19 Mayıs 2019
19 Mayıs Pazar’ın ilk saatlerinde, saat 00:11’de Akrep burcunun 27 derece 38 dakikasında bir Dolunay meydana gelecek.

Dolunay ekseni (27 derece 38 dakika sabit burçlar ve 12 derece 38 dakika öncü burçlar) Doğum Haritasında vurgulanmış kişiler bu 14 gün boyunca Dolunayın etkisini alacaklar.

Dolunay Ekseni:
= Merkür / Admetos:
Ciddi düşünce. Limitli düşünce. Sebatlı düşünce. Derin zihin. Derin konsantrasyon. Düşüncelere odaklanma, yoğunlaşma. Ölüm düşüncesi. Keder. Askıda kalma. Durma. Hareketin bitmesi. Uzlaşma müzakereleri tıkanmış. | Bir vasıta. Bir araçta gitmek. Yolculukta olmak. Durağan ve hareketsiz yaşam. Bir hareketin durması. Vücudun durması. Bedenin hareket etmemesi (Ölüm). Fiziksel sebat yok.  
= Mars / Plüto: Organize etmek. Planlamak. Planlar. Kopyalamak, tekrarlar, çoğaltmak. Yönetmek, süpervize etmek. Aynı anda pek çok işi birden yapmak (multi-tasking). Bölmek, ayırmak, bir branş olarak ayırmak. Branş. | Günlük program. Sivil idareye hizmet eden adam. Plan yapan ev hanımı. Harcamaların bütçesini yapmak. Zaman çizelgesi. Halkı ilgilendiren çalışmaları yönetmek ve organize etmek. Kamu işlerinin yönetiminin değişmesi.
= Jüpiter / Apollon: Şans. Talih. Başarı. Onur nişanı. Çok şanslı ve mutlu deneyimler. Bilimde şans. Ticaret veya hukuktan gelen para. Kapital (Sermaye). Büyük sermaye. Çok çok fazla para. Dolaşımdaki paranın miktarı. | Çok şanslı günler. Bilimde ya da ticarette başarı. Kapitalist. Çok sayıda mutlu insan.
= Jüpiter / Uranüs: Materyal kazanç. Maddi başarı. Ani şans. | Ani fiziki mutluluk. Şanslı gün. Keyif. Mutlu saatler.
= Venüs / Jüpiter:  Âşıkların mutluluğu. Büyük sevinç. Kuyumcu | Aşk neşesi.
= Plüto / Cupido: Evlilik, doğum, ölüm gibi sebeplerle ailede değişim. Gelenek. İnsan toplumunda değişiklikler. Partnerlik konusunda değişiklikler. Diğerleriyle ortak bir şeyi açığa kavuşturmak. Çözümlemek. Sanatın gelişmesi. Kulübün büyümesi.  | Bir dernek üyesi. Değişen sosyal koşullar karşısında bir insan. Bir organizasyonu geliştirmek için aktif partnerlik. Topluluğun dönüşümü. Cemiyet dönüşümden geçiyor. Halkın mizacı, görünüşü, stili değişiyor. Bir aile ya da toplum dönüşüyor.

Bu işaretlere ek olarak Dolunay Ekseninde:
Ay + Satürn – Düğüm: Akşam saatlerini domine eden bağlar. Hasta ve yaşlılarla bağlar. Bir kadınla çok uzun süredir var olan bağın bitmesi. Ayrılık. (Ölüm)
Ay + Düğüm – Satürn: Bir kadınla bağlantının kopması. (Ölüm)
Plüto + MC(İstanbul) – Kronos: Terfi etme. Yükselme. Mevki kazanma. Çırağın usta olması. Yüksek standartlar. Hükümete bakışın değişmesi.
Mars + Koç Noktası – Venüs: Aşk eylemleri. Baba tarafından kadın akrabalar.
Uranüs + Poseidon – Zeus: Bir netleştirmeyi zorlama. Kesin, neticelenme, aydınlatma, beyan.
Koç Noktası + Mars – Uranüs: Ani enerjik aksiyon. Ani yaralanma.

Bu işaretleri beraber okuduğumuzda, Akrep Dolunayı ve devamındaki 14 gün boyunca çok çok tutkulu bir enerjinin hüküm sürdüğünü görmekteyiz. Bu aşk açısından çok güçlü bir sonuç alma enerjisine işaret ediyor. Akrep Dolunayının gezegensel resminde “âşıkların mutluluğu” (Venüs/Jüpiter), “evlilik” (Plüto/Cupido) ve “aşk eylemleri” (Mars + Koç Noktası – Venüs) gibi büyük aşk, tutku ve mutluluk anlamına gelen bir simetri hakim. Zaten psikolojik astrolojide de “tutku, diğer insanla kaynaşma, ona nüfuz etme, birleşme, birlikte dönüşme” gibi anlamlara gelen Akrep Dolunayı, 2019 19 Mayıs’ında 27 derece Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarında kişisel noktaları olanlara gerçekten “aşk sevinci” vaat etmektedir.

19 Mayıs ve devamındaki 14 gün sevdiğinize bakın. Sevmek için eyleme geçin. Çift olmak, birlikte aşk neşesini yaşamak, tutkuyu hissetmek, bir ortaklık kurmak, iki kişinin bir kişi olması ve beraber coşkuyu, doyumu, saadeti tatmak için harekete geçin. Ve birlikte olma deneyimini dönüştürün. Birlikte dönüşün. Akrep Dolunayı çok güçlü aşk mutluluğu verecektir. Aşk neşesi yaşayan sevgililer mutluluğu paylaşacak.

Akrep Dolunayının ikinci etkisi biraz daha olumsuz. Dolunay derecesine çok yakın kişisel noktaları olanlar baba tarafından bir kadından ayrılabilir. Hasta ve yaşlılarla ilgili üzücü haberler alınabilir. (Ay + Satürn – Düğüm), (Ay + Düğüm – Satürn), (Merkür / Admetos) ölüm ve ayrılık temasını gündeme getirirken, ilk iki formül ile (Mars + Koç Noktası – Venüs) bunun baba tarafından bir kadın olabileceğini, (Uranüs + Poseidon – Zeus), (Koç Noktası + Mars – Uranüs) ise bunun çok aniden gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu temadan etkilenenler 27 derece 38 dakika sabit burçlar ve 12 derece 38 dakika öncü burçlara 1 derece orb içinde kişisel noktaları olanlardır. Bu kişiler baba tarafında kadın akrabalarıyla vakit geçirmeli, onlara değer vermeli, sevgi paylaşımında bulunmalı, kapanmamış konuları kapatmalı, ve onları onurlandırmalılar Psikolojik astrolojide de Akrep Dolunayı “doğanın sonlanma ve yeniden doğma” süreçlerini kabul etme anlamına geldiği için, bu 2019 19 Mayıs Akrep Dolunayında bazı kayıplarla bitişi, sonlanmayı, ve ölümü kabullenmeyi öğrenmemiz gerekebilir. Unutmayalım ki hayat bitmez. Canlı formunda tezahür etmiş yaşam, ölüm kapısından geçtikten sonra “tohum” seviyesinde devam eder. Tohumdaki yaşam bir süre toprağın altında vakit geçirdikten sonra, bir sonraki baharda tekrar çiçek açacaktır. Yaşam kendini en canlı renklerinde, neşe ve canlılıkla tekrar manifeste edecektir. Biz fani varoluşlar olarak kontrol edemediğimiz bu muazzam döngüye teslim olmak ve onu kabul etmek zorundayız. Ona karşı direnmektense, onu onurlandırmalıyız. Onu kutlamalıyız. Bunlar geçiştir. Bir bitiş yeni bir başlangıcı müjdeler. Yeninin doğmasına izin verelim. Doğanın bitme ve yeniden başlama, ölme ve tekrar doğma, ayrılık ve yeniden kavuşma ritmine direnmeyelim, onunla beraber akalım.

Akrep Dolunayının en bariz iki teması olan “aşk mutluluğu” ve “ayrılık” dışında, üçüncü bir konu olarak “iş hayatı başarısı”, “parasal genişleme” ve “ekonomik şans” anlamı da dikkati çekmektedir. Mars / Plüto orta noktası, bu Dolunay etkisini alanların aynı anda çok fazla projeyi birden yürüteceğini gösteriyor. Birden fazla iş, görev, plan aynı anda yerine getirilmeye çalışılıyor. Büyük organizasyonlar, planlar, programlar yürürlüğe sokuluyor. Bu projeler devletle, kurumlarla ve resmi idareyle yürütülmektedir. Özellikle bunu İstanbul’da yapanlar için (Plüto + MC(İstanbul) – Kronos) formülü büyük başarı kazanmayı, terfi etmeyi, yükselmeyi ve bir çırak iken usta konumuna gelmeyi müjdeliyor. Aynı şekilde Jüpiter / Apollon orta noktası, aniden rütbe kazanmayı, şeref nişanı, titr, unvan almayı gösteriyor. Doğum Haritasında 27 derece 38 dakika sabit burçlarda veya 12 derece 38 dakika öncü burçlarda gezegenleri olanlar bu mesleki başarıyı tecrübe edebilir. Bu kişiler devletle veya resmi kurumlarla yaptığı işlerde övgü, başarı, maddi kazanç ve rütbe kazanabilir.

(Uranüs + Poseidon – Zeus), (Koç Noktası + Mars – Uranüs) formülleri İstanbul’da resmi işlerde çalışan kişiler arasında ani rütbe yükselmesi, terfi ve mevki kazanma konularının bir anda kesinleşebileceğini vurguluyor. Yönetimde bazı değişiklikler sonucu, anahtar rolde bazı kişiler değişebilir, tabandan gelen bazı kişiler bir anda en üst yönetim pozisyonlarına yükselebilir. Doğum Haritası Dolunay etkisini alan kişiler de, resmi kurumlar, çok uluslu şirketler, sivil idare, belediye, devlet işleri gibi konularda ani terfi yaşayabilir.

Akrep Dolunayı ekonomi için de olumlu sinyaller vermektedir. Jüpiter / Apollon orta noktası, ülkeye büyük sermaye girişi yaşanacağını müjdeler. Çok çok fazla para Türkiye Cumhuriyetine gelmektedir. Dolaşımdaki para artacaktır. Bu olumlu açıdan bakarsak, yabancı yatırımcının ülkeye geleceğini göstermektedir. Yabancılar borsa hisseleri, kağıt ve gayrimenkul alımı yapabilirler. Özelleştirme sonucu ülke kasasına para girebilir. Kredi, finansman artar. Daha olumsuz bir anlam ise, Merkez Bankasının para basma kararı alması sonucu, dolaşımdaki para miktarının artmasıdır. Bu parasal genişleme politikası enflasyonla birebir korelasyon içinde olacaktır. Ancak her iki ihtimalde de kapitalistler için, büyük sermaye sahipleri için bu bir yatırım dönemidir. Dolaşımdaki krediler artar, ekonominin dişlileri dönmeye başlar ve bir büyüme gözlemleriz. Jüpiter / Uranüs orta noktası ise böyle bir dönemde ani materyal kazanç şansı bahşeder. Bu ani bir maddi başarı şansıdır. Bu etki Dolunay ve devamındaki 14 gün geçerlidir. Bunlar mutlu, keyifli ve şanslı 14 gündür.

Özetleyecek olursak 19 Mayıs 2019’da meydana gelecek Akrep Dolunayı, Doğum Haritasında 27 derece 38 dakika sabit burçlarda ve 12 derece 38 dakika öncü burçlarda gezegenleri olanlar için:
1) Aşk mutluluğu
2) Kayıp
3) Maddi kazanç, terfi
anlamlarına gelmektedir.

Kaynakça
Ebertin, Reinhold. The combination of stellar influences. American Federation of Astr, 1994.
Munkasey, Michael. Midpoints: Unleashing the Power of the Planets. ACS Pub., 1991.
Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974


Monday, May 13, 2019

Güneş Plüto Üçgeni - 14 Mayıs 2019

Güneş Plüto Üçgeni - 14 Mayıs 2019

Yarın benliğin gezegeni Güneş ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu açı dönüşüm isteğine işaret eder. Hayatta köklü değişiklikler yapmak için yaratıcı bir gücü gösterir.Gezegenlerin bulunduğu Boğa ve Oğlak burçları, bu kimliksel dönüşümün yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu dönüşüm çok gerçekçi, somut, gözle görülebilir dünyada sorumluluk alarak, disiplinli bir gayretle gerçekleştirilmelidir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri ben-merkezli istekler için karşıdakini aşırı zorlamak ve gaddarlıktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap tüm benliği, dönüşüm için seferber etmektir. Ancak bu dönüşüm operasyonuna girişmeden önce, neyin dönüştürülmesi gerektiğini tespit etmek gerekir. İşte bu transit, kişinin kendisini analize tabi tutması için mükemmel bir zamandır: Böylece kişi kendi gerçek motivasyonlarını öğrenebilir, hayatta gerçekten ne istediğiyle yüzleşebilir. Bu açıyı verimli kullanmak için, kişinin bu işaretler öncülüğünde hayatındaki bozuk ya da miadını doldurmuş unsurları arındırması gerekir. Bu unsurların teşhisi için psikanalitik yöntemlerle kendi derinliklerine inmek, ve orada bu unsurları ya tamamen “öldürmek”, ya da gerekli hesaplaşma süreçlerinden geçirip ruha tekrar entegre etmek gereklidir.  Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “yaratıcı yıkım” konseptine açık olmalısınız; yeninin doğabilmesi için eskiyi öldürmeye cesaret etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 23 derece toprak burçlarında (Boğa, Başak ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar olumlu, engellenmeyen bir enerji akışı şeklinde etkilenecekler.

Friday, May 10, 2019

Venüs Jüpiter Üçgeni – 9 Mayıs 2019

Venüs Jüpiter Üçgeni – 9 Mayıs 2019

9 Mayıs’ta, sevginin gezegeni Venüs ile büyümenin gezegeni Jüpiter arasında çok şanslı bir üçgen açı var. Bu iki benefik gezegen arasındaki iyicil açı, çok büyük bir şansı gösterir. Sağlıklı büyümeye ve aşk konusunda zenginleşmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu ateş burçları Koç ve Yay, bu büyük şansın yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu şans, “ben bunu istiyorum” deyip isteklerinin peşinden macereya atılarak kazanılır.


James Braha, bu transiti sosyal hayatta ve aşk ilişkilerinde büyük mutluluk şeklinde tanımlamıştır. Robert Hand, bu açıyı sosyalliğin arttığı, eğlence, keyif ve seyahatin zamanı olarak betimlemiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri fazla tembelliğe kapılma, aşırı yeme içme ve güzel olan her şey için fazla para  harcamadır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, sosyal ortamlara girmek, diğerleriyle sevgi ve fikir paylaşımında bulunmak, hayattan keyif almaktır. Jüpiter-Venüs ikilisi keyif verecek geçici bir flörtü veya daha uzun sürecek bir sevgi birlikteliğini getirebilir. Bu transitin, finansal açıdan çok şanslı etkileri söz konusudur. Güzel sanatlarla uğraşmak, veya tatile çıkmak, dinlenip enerji toplamak için çok verimli bir zamandır. Genel olarak hayatın her alanında keyifli bir dönemdir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, eğlenmeye, hayattan keyif almaya, mutlu olmaya, sevmeye ve sosyalleşmeye açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 23 derece eril  burçlarda (Koç, Terazi, İkizler, Yay, Aslan ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "In Love”, 1907, Marcus Stone

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Thursday, May 9, 2019

Venüs Plüto Karesi – 9 Mayıs 2019

Venüs Plüto Karesi – 9 Mayıs 2019

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı aşkta güç savaşlarına işaret eder. Sevgi paylaşımında manipülatif, kontrolcü hareketleri gösterir. Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Oğlak burçları, bu dönüştürücü zıtlaşmaların yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Çatışme ekseni sevgi paylaşımında bencil, dürtüsel ve duyarsız arzular ile daha katı, sorumlu, disiplinli iktidar isteği arasında cerayan ediyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı duygusal güç savaşları, eşi manipüle etme, bağımlı kılma, kontrol etme, kıskançık, cinsellikle ilgili sabit ve sapkın fikirler ile özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi sevgide zorlama ve ilişki krizleri olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kıskançlık, gaddarlık, kin, intikam gbi karanlık hislere teslim olup duygusal bağ kurulan partnerle güç savaşlarına girmektir. Bu etki altında çok yoğun, derin, bilindışı duygular hissedilir. Bunların hipnotik gücü kişiyi esir alabilir. Bu durumda kişi bilinçdışı materyal karşısında kontrolünü kaybedip, ilkel dürtülerle eşine karşı taarruza geçebilir. Bu durumda çok silkeleyici, tutkulu münakaşalar yaşanacaktır. Bu sırada partner, tam bir ayna gibi kişiye kendi gölgelerini görme fırsatı sunacaktır. Bu vasıtayla, kişi partneri üzerinden kendi bilinçdışı hakkında çok kıymetli bir içgörü kazanabilir. Yüzleşmesi ve arındırıp, entegre etmesi gereken travmalarını görür. Ancak burada en büyük tehlike, böyle dürüst ve dönüşümsel bir yüzleşme fırsatını kaçırmaktır. Bunun yerine kişi ölüm (hiç olma) korkusuyla, daha en baştan partnerinin içine nüfuz edip, onun ihtiyaçlarını ve zayıflıklarını tespit edebilir. Bu sayede onun bu ihtiyaçlarını tatmin ederek onu kendine bağımlı kılabilir. Böylesi bir kontrol, manipülasyon modelinde, aslında kişi en büyük acizlik korkusunun esiri konumundadır. Bir savunma mekanizması olarak kurduğu saplantılı, takıntılı iktidar şemasında kendini aşkı yaşamaktan men eder. Daha büyük planda aslında ölüm korkusuyla yaşamı ıskalamaktadır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap aşkta dönüşme cesareti geliştirmektir. Güçlü, silkeleyici bir partnerle  yoğun duygu paylaşımı içeren bir birliktelik, size muazzam dönüşüm fırsatları sunar.  Burada anahtar kelime kontrolcülüğü ve güç takınıtısını bırakmaktır. “İpler mutlaka benim elimde olmalı yoksa terk edilirim” korkusunu aşmak gerekir. Ancak eşin nazarında “hiç olma” ihtimalini göze aldığında kişi katıksız aşkın ve sevginin tadını alabilir. Bu transiti verimli kullanmak için ölüm korkusunu bırakmak gerekir. İşte o zaman gerçekten “yaşamak” başlayacaktır. Bu etki altında Plüton, dinamik zıtlaşmalar kanalıyla sanatsal ve estetik faaliyetlere atomik bir güç bahşeder. Bu açının verimli kullanımı bu yaratıcı gücü ürün vermek için istihdam etmektir. Venüs’ün Plüton’la zorlayıcı karesi ayrıca yoğun, manyetik bir çekim gücüne işaret eder. Bu etkiyi alan doğum haritaları, şiddetli bir cinsel etkileyiciliğe sahip olur. Bu nükleer güç şehveti, iştahı ve tutkuyu da şiddetlendirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bir seferliğine kontrolcülüğü, ve ölüm korkusunu askıya almalı, gerçekten derin katmanlarınıza temas edebilecek dönüştürücü partnere kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 23 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, gergin bir etki alacaklar.

Tuesday, May 7, 2019

6 Mayıs 2019 İstanbul Seçimlerinin İptal Edilmesi Öngörüsü - Astrolog Efe Erten

6 Mayıs 2019 İstanbul Seçimlerinin İptal Edilmesi Öngörüsü - Astrolog Efe Erten7 Nisan 2019’da, 23 Nisan 2019 Güneş-Uranüs kavuşumunu Uranyen Astrolojiyle inceledim ve “23 Nisan 2019’da İstanbul seçimleri iptal edilecek ve tekrar seçim kararı alınacak” yazdım.

23 Nisan 2019’da YSK toplandı, Ak Parti’nin 9 itirazını görüştü. Bunlardan 8’ini kabul etti. Tam 23 Nisan 2019 tarihinde YSK bir Ara Karar verdi. Bu seçimin iptalinin ilk resmi adımıydı.

Sonra, bu Ara Kararın ne zaman kesin seçim tekrarı şeklinde kesinleşeceğini bulmak için Güneş Uranüs Kavuşumunun ne zaman tetikleneceğini inceledim. Kesinleşme tarihi 8 Mayıs 2019’da sabah 05:55’te Merkür’ün, Güneş Uranüs derecesini tetikleyeceği gün olarak görünüyordu.

8 Mayıs’ın etrafındaki +/-5 gün YSK’nın kesin İstanbul Seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararını açıklayacağını yazdım.

Gerçekten bugün 8 Mayıs 05:55’e 34 saat kala, 6 Mayıs’ta YSK İstanbul Seçimlerini iptal etti ve İstanbul Seçimlerinin tekrarlanmasına karar verdi.

Bu öngörü göstermektedir ki Uranyen Astroloji dünyasal olayları tahmin etmek için çok keskin ve tutarlı bir tekniktir. Güneş-Uranüs Kavuşumunun oluşturduğu “Gezegensel Resim” başarıyla 23 Nisan 2019’daki YSK Ara Kararını tespit etmiş; bu “Gezegensel Resmin” Merkür tarafından tetiklenmesi ise 6 Mayıs 2019’daki nihai seçim iptal kararını nokta atışıyla saptamıştır.

Orijinal Tweet bağlantısı: https://mobile.twitter.com/efeerten_/status/1114688180278706176

İkinci flood: https://mobile.twitter.com/efeerten_/status/1123525179509018625

Monday, May 6, 2019

Venüs Satürn Karesi – 7 Mayıs 2019

Venüs Satürn Karesi – 7 Mayıs 2019

Yarın sevginin gezegeni Venüs ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında gergin bir kare açı gerçekleşecek. Bu açı sevgi paylaşımında eksikliklere işaret eder. Değersizlik hissini, ve ilişki korkusunu gösterir. Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Oğlak burçları, bu sevgi krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu çelişki sevgide aktif, dürtüsel, girişken ve ben-merkezli yaklaşımla daha çekingen, korunmacı ve geleneksel korkular arasında cereyan ediyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı mutsuzluk, ilişki kurmakta zorlanma ve yalnız/sevgisiz hissetmeyle özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi sevginin inkarı, kontrollü ilişki ve birliktelikte ciddyet/disiplin olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini sevilmeye değmeyen biri olarak görmektir. Bu aşk ve romantik ihtiyaçlar konusunda karamsarlığa ve depresyona yol açar. Satürn’ün “beceremezsin, yapamazsın” korkutmaları sevgi bağları kurmak ve kendini değerli hissetmek alanında kendini gösterir. Satürn’ün gölgesi altında Venüs bu yıldırmalar karşısında pes ederse, derin bir tatminsizliğe kapılır. Hayattan, zevklerden ve fiziki dünyada beş duyuyla algılanan nimetlerden keyif alamaz. Bu transitin tehlikesi, korkulardan dolayı köşeye çekilip hayattan kaçmak, her türlü içten duyguyu bastırmak, sevgiyi ekarte ederek robotlaşmaktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap kriz durumunda mevcut sevgi paylaşım modelinin gerçekliğiyle yüzleşmektir. Yaşanan engellemelerin, kısıtlamaların sebebi kişiyi sevgi alışverişinde hesaplaşılmamış sorunlarla yüz yüze getirmektir. Satürn Venüs’e dinamik bir kare açı yaparak, kişiyi kendini değerli hissetme yöntemleri konusunda yeniden yapılandırmaya davet eder. Bu transit altında, zorlayıcı bir çöküş neticesinde, sıfırdan disiplinle ve sabırla değer kavramını inşa etmek gerekir. Bu uzun soluklu, metodik, sistemli, planlı bir çalışma gerektirir. Neticede, azim ve gayret ile kişi sevgi fonksiyonunu ve değer anlayışını somutlaştırır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, sevgi ve değer konusunda gerçekçi olmayan varsayımlarınızla yüzleşmeli ve bu doğrultuda sorumluluk almalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 20 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar krizli ve ikili zıtlaşmalı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Mars and Venus Surprised by Vulcan", 1827, Alexandre Charles Guillemot

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Saturday, May 4, 2019

Şans Noktası


ŞANS NOKTASI

Gary Christen, yüzyıllardır Astrolojide kullanılan Arap Noktalarının, aslında Uranyen Astrolojide kullanılan Gezegensel Resimlerin bir türü olduğunu söylüyor.

Bu noktalardan en meşhuru Şans Noktasıdır.

Şans Noktasının Gündüz Formülü “Yükselen + Ay - Güneş”tir.

Bu formüle dikkatli bakarsak, aslında Güneş-Şans noktası ile Yükselen-Ay ikililerinin bir orta nokta ekseni oluşturduğunu görürüz.

Yani Şans Noktası, 3 Kişisel Noktayı (Yükselen, Ay, Güneş) içeren çok çok kişisel ve önemli bir noktadır.

▪️Yükselen = Kişinin Çevresi
▪️Ay = Kişinin Duyguları

▪️Yükselen\Ay
= Kişinin çevresine duygusal bağı
= Kişinin çevresinde popülerliği
= Kişinin ruhunun diğerlerine etkisi

▪️Güneş = Fiziksel varoluş, irade, canlılık

⚫️Şans Noktası,
Yani Yükselen/Ay=Güneş/X,
= Kişinin ruhunun fiziki tezahürünün diğerlerini etkilediği yer
= Ruh ve canın bir mekanda bağlantı kurduğu yer
= Kişinin iradesinin, diğerleriyle bağlantı kurarak ve bir konumda bulunarak, popülarite kazandığı yer.

Gary Christen’in yaptığı bu Gezegensel Resim analizi Şans Noktasının ne kadar önemli bir Kişisel Hassas Nokta olduğunu gösteriyor. Şans Noktası tek başına 3 Kişisel Noktayı bağlayarak çok kişisel bir hassas nokta oluşturuyor. Tek bir cümleyle, kişinin hem ruhunu, hem isteğini hem de fiziki lokasyonunu birbirine bağlayarak çok önemli bir manifestasyon sahası açıyor. Kişinin hem ruhunun hem yaşam ateşinin fiziki dünyada bedenlenip bir mahalde diğerlerini etkilediği, tanınırlık kazandığı ve iz bıraktığı bir noktayı anlatıyor.

Siz de Doğum Haritanızda ŞANS NOKTASI’nın düştüğü derece ve dakikayı mutlaka bilin.
Burada 1° orbla bir gezegen var mı?
Şans Noktasını içeren Orta Noktalar, tamamlanmış Gezegensel Resimler var mı?
Buraya bir transit geldiğinde neler yaşadınız?
Solar Arc’la bir gezegen buraya geldiğinde o yıl ne oldu?
Bir yakınınız bu noktaya 1° orbla gezegen koyuyor mu?

Kaynak
Christen, Gary. Planetary Pictures: An Introduction
#ŞansNoktası
#ArapNoktaları
#UranyenAstroloji