Tuesday, June 4, 2019

İkizler Burcunda Yeni Ay – 3 Haziran 2019
İkizler Burcunda Yeni Ay – 3 Haziran 2019
3 Haziran Pazartesi 13:01’de İkizler burcunun 12 derece 33 dakikasında bir Yeni Ay gerçekleşti.

Önümüzdeki 30 gün boyunca Doğum Haritasında 12 derece 33 derece değişken burçların (İkizler, Yay, Başak ve Balık) ve 27 derece 33 dakika öncü burçların (Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak) maksimum +/- 1 derece orb çevresinde gezegenleri ya da hassas noktaları bulunanlar, bu Yeni Aydan etkilenecek.

Yeni Ayın önümüzdeki 30 günlük süreçte hüküm sürecek etkisini anlamak için Yeni Ay ekseninde oluşan Gezegensel Resmi Uranyen Astroloji ile analiz edelim:

Yeni Ay:
= MC: Vücut, ruh ve zihin bir bütün halinde ve uyum içinde.
= Mars / Poseidon: Ahlak. Etik. Değer sistemleri. Ahlaklı davranış. Zihinsel ve spiritüel aktivite. “Ne doğrudur ne yanlıştır” soruları. | Ahlaki konuda etkiye maruz kalmak. Ahlaki ya da etik örnek teşkil etmek. | Zihinsel aktivite, zihinsel iş. | Etik, ahlak ve hayat felsefesi konusunda içsel hesaplaşma. Ahlaki bir tavır takınan insanlar. Kamusal hayatta ideolojik çatışma. İnsanlar arasında ahlaki-ideolojik etki.
= Apollon / Plüto: Küçük bir başlangıçtan çok büyük öneme yükselmek. Çok büyük sonuçları olan olaylar. Şirket genişletme, büyütme. Geniş kapsamlı ve çok fazla sonuçları olan transformasyonlar. Her yöne doğru genişlemek ve büyümek. Tekrar. Büyütme. | Kişisel gelişme becerisi. Tecrübe biriktirmek. Yeni bir istikamette büyümek. Büyük değişiklikler başlatmak. | Büyük değişimlerin yaşandığı günler. | Gelecekte çok kez referans verilecek olayların yaşandığı günler. Halkın bundan etkilenmesi.
= Kronos /Poseidon: Bilge, spiritüel, kültürlü, entelektüel ve zihinsel bir davranış.

Bu orta noktalar dışında bazı formüller de Yeni Ay ekseninde bulunmaktadır:

Cupido + Poseidon – Admetos: Bir dini inanışı terk etme. Bir inancın dışında durma ve katılmaya isteği olmamak. Din temelli dezavantaj ve baskı.  Bir dini grupla iş yapmak istememek sebebiyle baskı. Din konusunda sadece kendi algısına ve anlayışına dayanmak.
Vulcanus + Poseidon – Cupido: Bir sınıfın ya da topluluğun şerefi, onuru ve asaleti. Bir insan sınıfının özgüveni. Onurdan gelen neşe.
Merkür + Merkür – Mars: Heyecanlı zihinsel dengesizlik. Kavga.
Jüpiter + Plüto – Vulcanus: Büyük bir güçle başlayan şanslı değişimler ve transformasyonlar.
Jüpiter + Uranüs – Poseidon: Zihinsel ve spiritüel konularda büyük şans. Zeka, akıl, mantık, bilgelik, hakikat ve dünya görüşü sayesinde büyük talih.
Admetos + Poseidon – Apollon: Çok kişiyle eğitim görmek. Diğerleriyle beraber özel eğitim almak. Yeterli düzeyde eğitim. Eğitimden tatmin ve memnuniyet.
Ay Düğümleri + Poseidon – Jüpiter: Akıllı, mantıklı ve dikkatli insanlarla ittifak kurmak. Felfesi olarak eğitimli insanlarla bağlantı kurmak.

Yeni Ay eksenini bütünsel olarak incelediğimizde Poseidon vurgusu dikkatimizi çekmektedir. Bu, Yeni Ayın ana temasının bilgi, akıl, zihinsel konular, spiritüel temalar, felsefe, din ve bilgelik olduğunu gösteriyor. Zaten Psikolojik Astrolojide de İkizler Yeni Ayı “yeni bilgiler toplamak, öğrenmek, eğitim almak, bilgi aktarımı yapmak, yeni bağlantılar kurmak ve kafa yapısını değiştirmek” anlamına gelmektedir. Poseidon’un dahil olduğu orta noktalar ve formüller de ana hatlarıyla bu anlamlara gelmektedir.

Doğum Haritasında 12 derece değişken ve 27 derece öncü burçlarda gezegenleri olanlar, çok ciddi bir “değerler sistemi” sorgulaması yapacak. “Benim hayat felsefem nedir?” sorusunu kendinize sormalısınız? "Benim ahlakım nedir? Benim etik değerlerim neler? Benim için doğru davranış nedir?” gibi içsel sorgulamalar bu Yeni Ay etkisini alanlar için çok değerli bir kendiyle tanışma egzersizi olacaktır. Böylece kendi değer sisteminizle tekrar uyumlanabilir, ahlaki ve etik bir varlık olarak daha kendinin bilincinde ve kendiyle tutarlı bir yaşam sürebilirsiniz.

İkizler Yeni Ayı, etik, ahlaki ve felsefi değer sistemiyle bağlantı kurmanın yanı sıra zihinsel bir aktiviteyi de başlatan bir yeni aydır. Çok fazla düşünmek, beyni daha çok kullanmak, çok ders çalışmak, çok hızlı öğrenmek, çok fazla ilgi alanına merakı iştahla yöneltmek gibi düşünsel aktiviteler artırılabilir. Bu yeni bir kursa yazılmak içim mükemmel zamandır. Yeni bir konuyu öğrenmek, yeni bir kitap okumak ve yeni bir dil öğrenmek için çok güçlü bir enerji vardır. Ancak bu heyecan, zihinsel dengesizliğe ve düşünsel kavgalara da (Mekür+Merkür-Mars) sebep olabilir.

Doğum Haritasında 12 derece değişken ve 27 derece öncü burçlarda gezegenleri olanlar çok özel bir konuda eğitim almaya başlayabilir (Admetos + Poseidon – Apollon). Bu aldıkları eğitimde, zekâları, entelektüel yetenekleri ve öğrenme becerileri sayesinde çok büyük başarı ve şans elde edebilir (Jüpiter + Uranüs – Poseidon). Bu eğitsel ortamlarda eğitimli, felsefi, akıllı, mantıklı ve zeki insanlarla tanışıp yeni bağlantılar ve ittifaklar kurabilirler (Ay Düğümleri + Poseidon – Jüpiter). Neticede bu eğitim konusunu temsil eden meslek ya da sınıfın mensupları olarak özgüven ve rütbe kazanabilir, yeni edindikleri bu onurun neşesini paylaşabilirler (Vulcanus + Poseidon – Cupido).

İkizlerde gerçekleşen ve zihinsel sorgulamayı, akıl temelli eleştiriyi artıran; ve gölge yönüyle “her şeyi akıldan mantıktan ibaret sanmak” anlamına gelen bu Yeni Ayın bir tehlikesi de dini inancını kaybetmektir (Cupido + Poseidon – Admetos). “Her şeyi aklıyla bildiğini sanan” pozitivist düşünce sahibi kişiler Bu Yeni Ayda semavi dinlerden, dini kurumlardan ve kuralları keskin ibadet şekillerinden uzaklaşabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu Yeni Ay sadece kuru bilginin (İkizler) yeni ayı değildir. Bu yeni ay bilgeliği, spiritüelliği, kültürü, entelektüelliği ve zihni (Kronos / Poseidon) harmanlamak gereken bir Yeni Aydır. Bu sebeple sadece akıl-mantık zincirleriyle, beyinle, eleştiriyle, analizle, ansiklopedik yaklaşımla değil, aynı zamanda bir felsefenin derinliğiyle, bir dinin inancıyla, irfanla, hikmetle, anlamla temas kurarak bilgi, bilgeliğe dönüştürülmelidir. O zaman bu Yeni Ayın talep ettiği “yüksek bilgili”, “yüce gönüllü” bir âlim olunabilir.

Bu kısmı özetleyecek olursak, Doğum Haritasında 12 derece değişken ve 27 derece öncü burçlarda gezegenleri olanlar bu 30 gün boyunca eğitim almalı, bilgi edinmeli. Ancak aynı zamanda yaşam felsefelerini, ahlaki değerlerini, etiklerini, “doğru insan” modellerini ve inançlarını da tekrar gözden geçirmeli, bunlarla tekrar uyumlanmalı.

Yani hem akıl hem kalp olmalıyız!

Burada, lisede öğrendiğim Rabelais’nin “Science sans conscience n'est que ruine de l'âme” sözünü hatırlamamız mühim. Yani, “bilinç olmadan bilgi sadece ruhun yıkımıdır.”

Poseidon ve Kronosu’un ortasında gerçekleşen Yeni Ay, bilgi edinirken bilinç talep eder.
Bilim vicdanla yapılmalıdır.
Bilgi, bilinçten gelen bir sorumlulukla kullanılmalıdır.

Bu Yeni Ayda kendimize sormalıyız:
“Bilgi ne için?”
“Neden daha fazla öğrenmek istiyorum?”
“Onu da okuyacağım, bunun da eğitimini alacağım, şunu da mantıkla mükemmel açıklayacağım, orada da en çok bilen ben olacağım?” Peki ne için?

Bilgi edinme sebebimizi ahlaki bir düzlemde yeniden gözden geçirelim.
Bilgiyi nasıl kullanacağımızı etik değerler ışığında düzene sokalım.
Bilgiye olan yaklaşımımızı dinimiz ve yaşam felsefemiz ile uyumlu hale getirelim.
Data (veri) toplamak ile hakikati idrak etmek, anlamak (irfan) arasındaki boşluğu dolduralım.Bütün bunlar yapıldığında, yani kendi etik değerlerini bilinçli bir şekilde oluşturmuş, kendine özgü yaşam felsefesini bilen ve göğsünde samimi iman ateşi yanan bilgili, aydınlanmış, münevver bir insan olunduğunda, işte o zaman İkizler Yeni Ayının çok bereketli Apollon / Plüto orta noktasından dönüşerek ve başarı elde ederek istifade edilebilir.

Erdemli, ahlaklı, irfanlı ve bilinçli bir aydın olan kişi, bu Yeni Ayda küçük başlangıçlar yapıp çok büyük öneme yükselebilir. Çok büyük ve olumlu sonuçlar elde eder. Çok talihli Genişleme ve büyüme deneyimleri tecrübe eder. İkizler Yeni Ayında etik ve zihinsel konularda geniş kapsamlı ve çok fazla sonuçları olan transformasyonlar geçirilebilir. Büyük bir güçle başlayan şanslı değişimler ve transformasyonlar yaşanır (Jüpiter + Plüto – Vulcanus). Böylece akılsal ve inançsal olarak kendiyle tekrar uyumlanmış insan, her yöne doğru genişler ve büyür. Bu İkizler Yeni Ayı, kişisel gelişim için mükemmel zamandır. Bu hem yeni bilgi öğrenmek hem de değer sistemini, inancını oluşturmak için bir gelişim fırsatıdır. Tecrübe biriktirilir. Yeni bir istikamette büyünür. Büyük değişiklikler başlatılır. Böylece İkizler Yeni Ayında önce akıl ve kalp dönüşür, sonra da bu alıcıları açılmış akıl ve kalp, evrenden gelen başarıları kabul eder.

Siz İkizler Yeni Ayından etkileniyor musunuz?
12 derece değişken ve 27 derece öncü burçlara +/-1 derece yakınlığında gezegeniniz, ay düğümünüz, MC, yükselen gibi kişisel noktanız var mı?
Yeni bir bilgi edindiniz?
Yeni bir eğitim almaya başladınız mı?
Kafa yapınız dönüşüyor mu?
Etik, ahlaki değerlerinizi gözden geçiriyor musunuz?
İnancınız ve yaşam felsefenizle tekrar uyumlandınız mı?
Bilgi edinirken gerçekten anlam ile, irfan ile temas kurduğunuzu düşünüyor musunuz?


Kaynakça
Ebertin, Reinhold. The combination of stellar influences. American Federation of Astr, 1994.
Munkasey, Michael. Midpoints: Unleashing the Power of the Planets. ACS Pub., 1991.
Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974


No comments:

Post a Comment