Thursday, June 13, 2019

Yay burcunda Dolunay – 17 Haziran 2019
Yay burcunda Dolunay – 17 Haziran 2019
17 Haziran Pazartesi saat 11:30’da Yay burcunun 25 derece 53 dakikasında bir Dolunay meydana gelecek.

Dolunay ekseni (25 derece 53 dakika değişken burçlar ve 10 derece 53 dakika sabit burçlar) Doğum Haritasında vurgulanmış kişiler bu 14 gün boyunca Dolunayın etkisini alacaklar.

Dolunay Ekseni:
= Mars / Admetos:
Özelleşme. Özel iş. Piyasanın çöküşü. İşlerin azalması. Kısma, daraltma, baskı. Terör. Kabalık, hamlık. Kayalar, enkaz, yıkıntı. | Küçük bir alana sıkışmış aktivite. Kayıp ile cebelleşen adam. Daralan adam. İş sahasını azaltan adam. Beceriksiz adam. | Mutsuz kalabalıklar. En kötüsünü bekleyen kalabalıklar. Terörize olmuş insanlar.
= MC / Ay Düğümü: Ruh bağları vücudu ve duyguları etkiler.
= Venüs / Kronos: Devlet yardımı. Refah devleti. Hayırseverlik. | Devletin hayırsever sosyal yardımlarda bulunması. Devletten veya üstlerden bağış almak.
= Merkür / Admetos: Ciddi ve sınırlandırılmış düşünce. Düşüncede sebat. Derin zihin. Derin konsantrasyon. Ölüm düşüncesi. Yas. Askıda kalmak. Sekteye uğrama. Her şeyin durması. | Hareketin durması. Vücudun durması. Vasıtada yolculuk eden insanlar.
= Satürn / MC: Sorumluluk hissetmek. Görev üstlenmek. Depresyon. Engellenme. Yalnızlık. Keyifsizlik. Hüzün. Keder. Ayrılmak. Zorunluluklar. | Kişisel rakipler. Endişe. Kederden dolayı güçsüz hissetmek. Fiziki ayrılık. | Kamu önüne çıkmaktan kaçınmak ya da reddetmek. Diğerlerinden ayrılmak.


Bu işaretleri beraber okuduğumuzda, 17 Haziran’da meydana gelecek Yay Dolunayı ve devamındaki 14 gün boyunca büyük bir engellenme yaşandığını görüyoruz. Bu 14 gün Satürn ve Admetos etkisinde çok zor geçecek. Bu iki durdurucu sembol, 14 gün boyunca her şeyi durduracak. 17 Haziran’dan itibaren her şey yavaşlıyor. Bir şeyler sekteye uğruyor, askıda kalıyor ve durduruluyor. Bu 14 gün boyunca hiçbir şeyden sonuç alınamıyor. Yay Dolunayından etkilenen, yani doğum haritasında 25 derece 53 dakika değişken burçlarda (Yay, İkizler, Başak, Balık) ve 10 derece 53 dakika sabit burçlarda (Boğa, Akrep, Aslan ve Kova) gezegenleri ya da kişisel noktaları olanlar, 17 Haziran’dan itibaren 14 boyunca sınırlandırılıyor. Bu kişilerin iş sahaları azaltılıyor (Mars/Admetos) ve yaptıkları her şey durduruluyor (Merkür/Admetos). Bu kişiler engelleniyor (Satürn/MC) ve bundan dolayı bir keyifsizlik ve hüzün hâkim.

Kulağa çok olumsuz gelen bu engellenme, sağlıklı kullanılabilir. Doğum haritasında 25 derece 53 dakika değişken burçlarda (Yay, İkizler, Başak, Balık) ve 10 derece 53 dakika sabit burçlarda (Boğa, Akrep, Aslan ve Kova) gezegenleri ya da kişisel gezegenleri olanlar sabırlı olmalı. Dayanıklı olmalı. Her türlü engellenmeye ve kısıtlanmaya rağmen sebatla çalışmalı. Evet, bu 14 gün hiçbir sonuç alınamayacak. Bu 14 gün olumlu bir geribildirim olmayacak. Kimse “aferin” demeyecek, veya bir ödül gelmeyecek. Ama hayat 14.günden sonra devam ediyor! Kapılar tekrar açıldığında, enerji tekrar genişlediğinde ve başarı tekrar mümkün olduğunda ilerleme gösterebilmek için bu 14 gün her şeye rağmen pes etmemek gerekiyor! Bu 14 gün sabırla çalışanlar ve sağlam temeller inşa edenler, 14 gün bittikten sonra güçlü bir zeminin üzerinde yükselecek!

Doğum haritasında 25 derece 53 dakika değişken burçlarda ve 10 derece 53 dakika sabit burçlarda gezegenleri olanlar sağlam bir şekilde oldukları yerde durmalı. Gerçekçi olmalı. Azimli ve gayreti olmalı. Her türlü kısmaya, daraltmaya ve baskıya (Mars/Admetos) rağmen çalışmaya devam etmeli. Her şey askıda kalsa da, tüm girişimler sekteye uğrasa da, neticede her şey dursa da (Merkür/Admetos) metânet elden bırakılmamalı. Sıkı durulmalı. Dayanıklı ve güçlü kalınmalı. Sorumluluk alınmalı. Görevler (Satürn/MC) azimle üstlenilmeli. Bunların pozitif sonucu bu 14 gün gelmeyecek, ancak sonrasında gökyüzündeki enerji tekrar rahatladığında, bu 14 günü sıkı çalışmış, vazgeçmemiş ve mücadeleye devam etmiş olanlar kazanacaktır.

Yay dolunayının sağlıklı kullanımı bir işte özelleşmektir (Mars/Admetos). Bu iş alanını daraltmak demektir. Aynı anda her şeyi yapmaya çalışmamak, tam tersi tek bir işte derinlemesine uzmanlaşmaktır. Doğum haritasında 25 derece 53 dakika değişken burçlarda ve 10 derece 53 dakika sabit burçlarda gezegenleri olanlar tek bir iş alanına odaklanmalı ve orada uzmanlaşmalıdır. Bu alana tüm zihni odaklamalı, yüksek konsantrasyonla çalışmalıdır (Merkür/Admetos).

Yay Dolunayının yaşandığı 17 Haziran’dan itibaren 14 gün iş sahası daralacak. İşler azalacak. Bu piyasalar için daralmanın yaşandığı 14 güne işaret ediyor. Yay Dolunayından etkilenenler böyle bir ekonomik daralma karşısında, işlerini akıllı bir şekilde daraltmalılar. İş modellerini ekonomik dar boğazda yıkılmayacak şekilde tekrar dizayn etmeliler. Böyle koşullarda iş branşlarını azaltmak, tek bir konuda uzmanlaşmak, tek bir işi çok iyi yapmak Dolunaya sağlıklı bir cevap olacaktır. Bu 14 gün bir iş kolunda, bir alt-dalda veya bir üründe uzmanlaşıp onu mükemmelleştirmek daha temkinli ve gerçekçi bir stratejidir. İş faaliyetini küçük bit alana sıkıştırmak olumludur.

Yay Dolunayı İstanbul için çıkarılan MC’yi Gezegensel Resminde barındırıyor. Bu eksenin 4 kişisel noktayı (Güneş, Ay, MC, Ay Düğümü) içermesi, bu dolunayın İstanbul için çok çok önemli olduğunu gösteriyor. Satürn ve Admetos, bu 14 gün İstanbul için her şeyin durduğunu gösteriyor. İstanbul’da her şey askıda, sekteye uğramış ve tam olarak durmuş hâlde. Mars’ın dâhil olduğu orta nokta İstanbul’da bu 14 gün terör olaylarının yaşanma riskini gösteriyor. Bu gezegensel resim “enkaz” ve “yıkıntı” görüntüsünü içeriyor. Bir araçla, vasıtayla yolculuk ederken hayatını kaybetme tehlikesi bulunuyor.  Ölüm ve bundan dolayı tutulacak yas söz konusu. Bir fiziki ayrılık var. Kederli, hüzünlü ve morali bozuk kalabalıklar dikkati çekiyor.

Yay Dolunayından etkilenenler ruhsal olarak bağlı oldukları kişilerden ayrılabilir. Kopuş gerçekleşebilir. Miadını doldurmuş, köhneleşmiş, eskimiş ve katılaşmış yapılar elenir. Artık büyümeyi engelleyen ve kişiyi geri çeken bağlantılar kopar. Bu acı verici olsa da, ayrılığın yasını tutup hafiflemiş bir halde yeni ufuklara genişlemek gerekir. Psikolojik Astrolojide de Yay Dolunayı “yeni maceraya atılmak, ufkunu genişletmek, yeni ülkeler ve kültürler keşfetmek, büyümek, geleceğin potansiyeline erişmek, yeni fırsatları değerlendirmek ve enginleşmek” demektir. Admetos’un durduğu ve Satürn’ün kesip koparttığı bu Yay Dolunayında, artık anlamsızlaşmış ilişkileri bitirmek ve yeniye yer açmak gerekir. Doğum haritasında 25 derece 53 dakika değişken burçlarda ve 10 derece 53 dakika sabit burçlarda gezegenleri olanlar, hayatlarındaki anlamını yitirmiş, eskimiş, köhneleşmiş ve tıkanmış ilişkileri kesip atacak.


Yay Dolunayının son etkisi daha olumlu. Bu 14 gün hayırsever faaliyetlerin, yardımseverliğin, bağışların ve sosyal yardımın arttığını görüyoruz. Refah devleti politikaları, sosyal yardımlar ve bağışlar artmakta. Devlet bu 14 gün daha çok sosyal yardımda bulunacak, ödenekler artacak, zor durumda olanlara “yardım elini” (Venüs/Kronos) uzatacak. Dolunay derecesine çok yakın kişisel noktaları olanlar devletten veya üstlerden yardım alabilir. Hayırsever kişilerden bağış alabilir.


Özetleyecek olursak 17 Haziran 2019’da meydana gelecek Yay Dolunayı, Doğum Haritasında 25 derece 53 dakika değişken burçlarda ve 10 derece 53 dakika sabit burçlarda gezegenleri olanlar için:
1) Durdurulma
2) Sabırla çalışmak
3) İş alanını daraltıp özelleşmek
4) İstanbul için zorlayıcı günler
5) Anlamsızlaşmış ilişkilerden ayrılmak
6) Üstlerden yardım almak
anlamlarına gelmektedir.

Kaynakça
Ebertin, Reinhold. The combination of stellar influences. American Federation of Astr, 1994.
Munkasey, Michael. Midpoints: Unleashing the Power of the Planets. ACS Pub., 1991.
Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974

No comments:

Post a Comment