Monday, August 12, 2019

Kozmobiyolojide 5 Kişisel Nokta
Kozmobiyolojide 5 Kişisel Nokta

Kozmobiyoloji yazılarını okurken 5 Kişisel Noktanıza dikkat edin. Yazıda belirtilen derecede 5 Kişisel Noktanızdan birisi varsa yazıdaki etkiyi alıyorsunuz demektir. Peki bu 5 kişisel nokta ne anlama geliyor?

1.     MC = Ben
2.     Güneş = Beden
3.     Ay = Duygu
4.     Ay Düğümü = Bağlar
5.     Yükselen = Çevre

Örneğin yazıda belirtilen derecede Ay’ınız varsa, yazıdaki etkileri duygularınız üzerinden alırsınız. Duygusal etkileşim, duygu paylaşımı ve duygu dalgalanması yaratan olaylar gibi bir deneyim üzerinden yazıdaki etki tezahür eder. Etkiyi Güneş’iniz alsaydı ise, bedeniniz, fiziki varoluşunuz ve canlılığınız üzerinden yazıda belirtilenler tecrübe edilecekti.

Şimdi bu 5 kişisel noktaya tekrar daha detaylı bakalım:

1.     MC = En önemli kişisel nokta. En kişisel nokta. Gerçek Benlik. En yüce benlik. Ego. Ego-bilinçliliği. Spiritüel farkındalık. Kişinin gerçek ruhu. Bireylik. Hayat amacı.
2.     Güneş = Beden. Fiziksel varoluş. Canlılık. Yaşayan organizma. Tin. Zihin. Bilinçli akıl. Bilinçli istek. İrade.
3.     Ay = Duygu. Ruh. Dişi prensip. Kadınlar. Halk. Değişim.
4.     Ay Düğümü = Bağlar. Bağlantılı kişiler. Bağlılık. Birlik. İlişki. Ortaklık.  İttifak.
5.     Yükselen = Çevre.  Mekân. Yer. Konum. En yakın mekânla ve çevredekilerle ilişki. Tanıdıklar.

Bundan sonra yazıları okurken, yazıda belirtilen derecede bu 5 kişisel noktanız var mı dikkat edin. Bu 5 kişisel noktanızın burcunu ve derecesini ezbere bilmeniz çok faydalı olacak!

Kaynakça

Ebertin, Reinhold. The combination of stellar influences. American Federation of Astr, 1994.

Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974


No comments:

Post a Comment