Sunday, October 6, 2019

Güneş Plüto Karesi – 14 Ekim 2019Bugün Güneş Ay Düğümleriyle yarın da Satürn’le zorlayıcı kare açılar yaparak bir kimlik bunalımı temasını başlattı. Bu tema 14 Ekim Pazartesi yaşanacak Güneş Plüto Karesine kadar isteklerin bastırılması şeklinde devam edecek ve iyi kullanırsa bir kimliksel dönüşüme vesile olacak. Önümüzdeki 7 gün boyunca yetersizlik, korku, suçluluk ve kendinden şüphe etmek deneyimlenecek. Benliğin özünden gelen isteklerin peşinden gitmekten korkuluyor. “Yapamazsın, beceremezsin” yıldırmalarından ve “Hayır” cevabından korkuluyor. Otorite pozisyonundaki kişiler, baba, patron veya toplumsal kurallar korkutuyor. Ancak şimdi tüm bunlara rağmen “Ben kimim? Ben ne istiyorum?” diye sorma zamanı. Elbette bu kare Koçta değil; Terazide yaşandığı için mesele sadece “ben kimim” değil. Asıl mesele “Biz kimiz? Biz neyiz?”. Yani asıl mevzu bir ortaklık kurmak, ilişkiye girmek, öteki insan ile bir olmak. Korkulan, şüphe duyulan istekler de yine “çift olmak”, “ortak olmak” ile ilgili. Şimdi ilişkilerle, partnerlik ile ve öteki insanla ilgili istekleri ve bu konudaki korkuları gözden geçirmek zamanı. Bu hafta bu konuda yıldırmalar, engeller, “hayır” cevabı, yasaklar, karamsarlık, korku, suçluluk ve yetersizlik hissedilebilir. Ama şimdi çift olma isteğine gerçekçi yaklaşmak ve “BİZ” olmanın sorumluluğunu almak zamanı. Şimdi bir ortaklığı sabırla, ciddiyetle, gayretle inşa etme zamanı. Tüm bunlar olduktan sonra 14 Ekim Pazartesi Güneş Plüto Karesine yaklaşırken çift olmak konusunda benlik dönüşecek. İlişkiler dönüşecek. Ortaklıklar yeni bir forma evrilecek. Ya korkulara boyun eğip güç savaşlarının hakim olduğu, manipülatif ilişkilerde diretilecek. Bu iktidar hırsı kontrol edilemezse “sen beni öldürmeden ben seni öldürürüm” şeklinde sonlandırma operasyonları yapılacak. Ya da Satürn, Ay Düğümü ve Plüto’ya sağlıklı cevap verilecek: İşte o zaman ilişkilerdeki tüm engellere ve korkulara rağmen gerçekçi ve sorumlu bir şekilde ortaklık tekrar inşa edilecek. İşte o zaman bu iki insanın ve ilişkinin sağlıklı dönüşümü sağlanmış olacak. İstekler birlikte dürüst ve olgun bir şekilde yeniden tanımlanacak. Önümüzdeki hafta yaşanacak Güneş Plüto Karesini bu perspektifle okuyalım:

Güneş Plüto Karesi – 14 Ekim 2019

14 Ekim Pazartesi, benliğin ışığı Güneş ile ölümün gezegeni Plüto arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Bu açı kimlik seviyesinde bir imtihanı gösterir. Kendini bilmeyenlerin veya isteklerini tanımayanların krizler ve kayıplar vasıtasıyla mecburi dönüşümlerine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu öncü Terazi ve Oğlak burçları, kimlik krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu gerginlik, çift olma isteği ile toplumsal korkular arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri derinlerdeki öz benlik ile teması yitirmektir. Yunus Emre’nin dizelerindeki gibi “ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.” En içerdeki hakikat ile bağlantıyı yitirenin onu dışarıda bir yerde bulmasına imkan yoktur. İşte her Plüto transitinde olduğu gibi, bu transitte de Plüto kişiyi varoluşunun anlamını sorgulamaya çağırır. Güneş ile kare açısı, sorgulamanın benlik boyutunda bir kriz şeklinde cereyan ettiğini gösterir. Benliği ile teması yitiren kişi, Plüto açısı altında bu eksikliğini suni bir “kontrolcülük” ile ve manipülasyon ile ikame etmeye çalışır. Ancak etrafındaki kişiler ve olaylar üzerinde mutlak kontrol hissine sahip olmak onu fani varoluşunun anlamsızlığı düşüncesinden uzaklaştırabilir. Böylece, güç hırsı, saplantılar, takıntılar ve bencillik egoyu ele geçirir. Bu açının olumsuz kullanımı, “kontrol” ve güç hissi için gaddarlığa hatta muhattabını yok etmeye meyletmektir. Bu etki altında iktidar savaşları beraberinde güç ve acizlik deneyimleri görülür.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap Plüto’nun kimlik seviyesindeki anlamlılık sorgulamasına dürüst cevap vermektir. Kim olduğunla ve ne istediğinle tamamen dürüstçe yüzleşmektir. Böylece, hayatta artık anlamını yitirmiş modellerde kökten değişimler yapmaya başlanır. Benlikle örtüşmeyen, yaşam enerjisini geriye çeken tüm köhneleşmiş yapılar kontrollü bir ölüme tabi tutulur. Bu yaratıcı yıkım ile kişi yeniden çok daha saf ve mütekamil bir şekilde doğar. Bu transitin bir başka verimli kullanımı, Plütonik arındırma fonksiyonlarını benliğe uygulamaktır. Psikanalitik yöntemlerle, kimliğin derinliklerindeki şartlanmalardan ve tabulardan oluşan karanlık materyale ulaşmak, ve bu açmazları arındırıp benliğe tekrar entegre etmek çok daha bütünleşmiş bir varoluşa doğru giden ilk adımdır. Böyle bir evrim için kişi benlik seviyesinde “hiç olmayı” ve öldürülmeyi göze almak zorundadır. Yani, bu açıya verilecek sağlıklı yanıt, kendini bir başkasına açabilmeye cesaret etmektir. Kendini silkeleyecek kişiler ve koşullara gönüllü yaklaşmak, bu krizlerden dönüşerek ve yücelerek çıkmak kişiye tekamül olanağı sunar. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benlik görünümündeki sahte savunma mekanizmalarını öldürmeli; gerçek saf benlik bilince kazılar yapmak için istekli olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 20 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sürtüşmeli güç savaşları ve zorlayıcı takıntılar şeklinde etkilenecekler. Bu açı +/- 8 gün etkilidir. Dereceler için +/- 8 derece orb genişliği alınmalıdır.

Bu Açı serisi 2 Temmuz, 17 Temmuz ve 10 Ocak’taki Tutulmalara da kare yapan bir pozisyonda olduğu için 10°-20° Yengeç-Oğlak noktalarının Doğum Haritanızda düştüğü evlerde bir yıldır süren dönüşümü “ortak olmaya gerçekçi yaklaşmak”, “partner olma isteğini inşa etmek” teması üzerinden tetikleyecek. Doğum Haritanızda 10°-20° Yengeç-Oğlak hangi evlerde buna bakın. Burası bu yılın ana dönüşüm konularıdır. 14°-20° Terazinin düştüğü ev ise bu bir yıllık dönüşümün önümüzdeki 10 gün hangi konu tarafından tetikleneceğini gösterir. 

Tablo: “Love”, 1895, Gustav Klimt
#Astroloji

No comments:

Post a Comment