Monday, October 28, 2019

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Yaşı – 29 Ekim 2019

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Yaşı – 29 Ekim 2019

“Özgürlük ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir!”
Mustafa Kemal Atatürk

Yarın 29 Ekim 2019, Cumhuriyetimizin 96. yaşını kutlayacağız. Bu sebeple, ülkemizin Doğum Haritasının Solar Return’ünü inceleyerek 96. yaşını analiz ettim. Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yaşı nasıl bir sene olacak?

Türkiye Cumhuriyeti’nin Solar Return haritasında 26 derece Başak yükseliyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin natal haritasında “muhalefet partileri, halk, toprak, ziraat ve madenler” anlamına gelen 4.eve tekabül ediyor. Yani bu sene birinci gündem konusunu muhalefet partileri oluşturacak. Geçtiğimiz sene yerel seçimlerde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok büyük şehir belediyesini muhalefet bloğunun kazanmış olması, Ekrem İmamoğlu özelinde bir muhalefet liderinin ortaya çıkmış olması ve Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan gibi Ak Parti’nin eski üyelerinin partilerinden istifa ederek yeni siyasi partiler kurmak üzere faaliyete geçmiş olmaları, bu senenin ana konusunun “4.ev” yani muhalif partileri olacağını doğruluyor.
4.evin bu seneki durumuna baktığımızda, yöneticisi Jüpiter’in kendi burcunda, çok güçlü bir halde kendi üzerinde, IC noktasında olduğunu görüyoruz. Bu muhalif partilerin genişlediğini ve çoğaldığını gösteriyor. Muhalif partilerin sayısı artabilir, bu partilerin üye sayısı çoğalabilir, halktan aldıkları destek yükselebilir ve nüfuz havzaları genişleyebilir. Buraya kadar tüm göstergeler muhalefet partileri için çok olumlu ve genişleme eğiliminde bir seyir gösterse de, 4.evde daha zorlayıcı ve dönüştürücü bir malefik stelyumu da dikkat çekmektedir: Satürn, Plüto ve Güney Ay Düğümü muhalefeti gösteren 4.eve yerleşmiştir. Bu muhalefet partilerinin dönüşeceğini ve zorluklarla karşılaşacağını gösteriyor.

Satürn Plüto kavuşumu 36. yılda bir meydana gelen çok dönüştürücü ve sabitleyici bir kavuşumdur. Türkiye Cumhuriyeti’nin Solar Return’ünde muhalefeti simgeleyen 4.evinde bu kavuşumun meydana gelmesi, bu sene muhalefet partilerinin köklü bir dönüşümden geçeceğini ve bu dönüşümün sabitleneceğini vurguluyor. Satürn’ün kısıtlayan, engelleyen, yasaklayan ve sınırlandıran etkisi, bazı muhalefet partilerinin bu sene kapatılabileceğini gösteriyor. Aynı şekilde bazı muhalefet partileri yasaları çiğnemekten ve kanuna aykırı hareket etmekten dolayı cezalandırılabilir. Bazı muhalif siyasilerin hareketleri engellenebilir. Plüton’un sarsıcı, silkeleyici ve dönüştürücü etkisi, bu muhalif partilerin şekil değiştireceğini göstermektedir. Kapatılan bazı siyasi partiler yeni isimlerle tekrar kurulabilir. Bazı muhalif siyasetçiler, parti, ideoloji veya söylem değiştirerek “yenilendiklerini” iddia edebilir. Örneğin Ali Babacan, “milli görüş” ve “siyasal İslam” gömleğini çıkardığını ve Türkiye’deki dört siyasal eğilimi birleştirdiği iddiasında bulunduğu Batı-çizgisinde bir ideolojik yenilenme söyleminde bulunabilir.

Güney Ay Düğümünün de muhalefeti simgeleyen 4.ev’deki konumu, muhalefet partilerinin fiziki olaylar neticesinde dönüşüm geçireceğini gösteriyor. Ay Düğümlerinin olduğu yerde o sene Güneş Tutulmaları ve Ay Tutulmaları meydana gelir ve o evi yeni olaylarla dönüştürür. Bu sene 26 Aralık 2019’da 4 derece Oğlak burcunda yaşanacak Güneş Tutulması muhalefet partilerinin dönüşeceği bir ana işaret etmektedir. Bu tarihte örneğin HDP’nin terör örgütü PKK’yla iltisakı sebebiyle kapatılması gündeme gelebilir. 26 Aralık 2019’da Ali Babacan veya Ahmet Davutoğlu’nun Ak Parti’den ayrılarak kuracakları yeni partilerden biri kurulabilir. Şu an için sürpriz sayılabilecek hamleleri 26 Aralık 2019’da İyi Parti lideri Meral Akşener’den görebiliriz. İyi Parti, Meral Akşener önderliğinde, Cumhur İttifakına katılabilir veya doğrudan MHP ile birleşebilir.

Muhalefet partileri açısından çok dönüştürücü olayların yaşanacağı önemli bir an da, Satürn-Plüto kavuşumunun yaşandığı 12 Ocak 2020 ve bu kavuşumu dolu dizgin tetikleyen 10 Ocak 2020 Ay Tutulmasıdır. 10-12 Ocak 2020 tüm Dünya açısından önemli bir tarihtir. 36 yılda bir yaşanan bu kavuşum Dünya çapında çok sarsıcı bir olaya işaret etmektedir. Bu bir ekonomik kriz olabilir. 2008’de Plüto’nun Oğlağa girmesiyle yaşanan Mortgage Krizinden çok daha şiddetli bir ekonomik kriz yaşanabilir. Bu kavuşum aynı zamanda Dünya çapında bir gerilime işaret ediyor olabilir. Bu Suriye’deki İç Savaştan türeyen bir Dünya Savaşı veya eşdeğerde bir diplomatik gerilimi simgeliyor olabilir. Tüm bunlar global arenada olurken Türkiye Cumhuriyeti natal’de bu enerjiyi “düşman” anlamına gelen 7.evden, Solar Return’de de muhalefet partileri anlamındaki 4.evden almaktadır. Bu durum, bahsedilen dönüşümün hâlihazırda Suriye’deki İç Savaş ve Operasyonlar sebebiyle yaşanabileceğini gösteriyor. Türkiye’de muhalefet partilerinin alacağı tutum bu konuda belirleyici olacak.

Muhalefet partileri açısından hareketli geçecek ikinci bir dönem de 5 Temmuz 2020’deki Ay Tutulması dönemidir. 13 derece Oğlakta, Solar Return’de muhalefeti simgeleyen 4.evde gerçekleşen bu tutulma muhalif partilerin önemli dönüşümlerden geçeceğini ve iktidarla zıtlaşacağını gösteriyor. Yukarıda bahsedilen parti kapatma, parti kurma ve parti evliliği gibi havadisler 5 Temmuz 2020 civarında da cereyan edebilir. Bu dönemde muhalefet partilerinin yeni hamlelerde bulunacağını ve yeni bloklaşmalar yaşayacağını görüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Solar Return’ünde 4.evi gösteren muhalefet partileri yükseliyor dedik ve bunu analiz ettik. Bu yükselenin yöneticisi Merkür, “komşu ülkeler” anlamına gelen 3.evde. Yani muhalefet partileriyle beraber eşdeğerde, hatta belki daha önemli bir konu Suriye’deki İç Savaş. Şu ana kadar terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye yapılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtlarının etkisi bu sene çok ciddi hissedilecek ve birinci konuyu teşkil edecek. Bu harekâtlar ve yürütülen diploması, Türkiye’nin “yakın çevresinde” (3.ev), bölgede etkisini artıracak. Türkiye Cumhuriyeti’nin “mahallesinde”, 3.evde bağımsız bir aktör olarak hareket etmesini sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti için “3.evle” yani komşusuyla ilgili yapılacak 30 Ekim 2019 Cenevre görüşmelerinde Anayasa Komitesi Suriye’nin geleceği için karar verecek. Güneş-Uranüs karşıtının vurguladığı üzere Türkiye Cumhuriyeti “komşusunda” yani 3.evde oynanan bir oyun üzerinden egemenliğini, bağımsızlığını ve istiklâlini ortaya koyacak. Suriye’deki güç savaşında büyük aktörler ABD’den veya Rusya’dan bağımsız, kendi özgürlüğünü ve bireyliğini savunacak şekilde “3.evinde”, komşusunda, sınırında bir terör örgütünün yapılanmasına izin vermeyecek hareketlerde bulunmaya devam edecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96.yaşında bu “komşu ülke”, yani 3.ev konusunun en önemli mesele olduğunu gösteren bir başka unsur da 3.ev yönetici Mars’ın zarar gölmüş bir halde Türkiye’nin kendisini gösteren 1.evinde olması: Yani Türkiye Cumhuriyeti Suriye’de, Suriye Türkiye’de! (3.ev yöneticisi 1.evde, 1.ev yöneticisi 3.evde!) Bu zaten şu an içinde olduğumuz durumu çok iyi özetliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütüne yapılan operasyonlar sebebiyle Suriye’de, milyonlarca Suriyeli göçmen ise İç Savaş sebebiyle Türkiye’de! Bu sene bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci meselesi olacak. Zaten Barış Pınarı Harekâtının bir sebebi de, Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmenlerin artık terörden arındırılmış bölgede iskân edilmesi. Bu sene 1.evin yöneticisinin 3.evde, 3.evin yöneticisinin de 1.evde olması, Suriyeli mültecilerin Suriye’de iskân edilmesi için atılacak askeri ve diplomatik hamlelerin birincil önemdeki konu olduğunu gösteriyor. Ancak 3.ev yöneticisi Mars’ın zarar görmüş hali, bu konunun belalı, uğursuz ve zarar verici bir konu olduğunu gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyeti için 96. Yaşında meydana gelecek çok önemli bir olay da bir yeni ekonomi modelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Solar Return’ünde az rastlanır bir Yeni Ay 2.evde yani “para, maliye, zenginlik” evinde cereyan ediyor. Bu Türkiye’nin 96.yaşında çok büyük ekonomik bir yenilik adımı atacağını gösteriyor. Yeni bir para politikası uygulanmaya başlanacak. Yeni bir ekonomi modeli hayata geçirilecek. Bundan bankalar, borsa ve ticaret etkilenecek. 2.ev-8.ev eksenindeki Güneş Uranüs karşıtı bu para politikasının çok sıra dışı olacağını gösteriyor. Ezber bozan, şaşırtan, sürpriz ekonomik politikalar uygulanacak. 8.ev bunun yurtdışından gelecek sürpriz paralarla ilgili olabileceğini gösteriyor. Bu Katar’dan gelebilecek bir ekonomik yatırım; ya da IMF’yle yapılacak bir antlaşma olabilir. Rusya ile yapılacak ticaret, para birimi ve kredi kartı sistemi antlaşması olabilir. Şu an akıllara gelmeyecek bir yabancı ülke ilişkili şaşırtıcı ekonomi modeli olabilir. 2.ev yöneticisi Venüs’ün zararlı konumu, bu konuda yaşanabilecek menfi gelişmelere işaret ediyor. Para evinin yöneticisinin 3.evde olması, paranın “komşu” için harcandığını, yani Suriye’deki İç Savaş’ta terör örgütüne karşı yürütülen askeri harekâtlara ve buradan Türkiye’ye sığınan göçmenlere harcandığını gösteriyor. Uranüs’ün Güney Yarım Dairede tek başına konumu, ülkenin dış borcuyla ve cari açığıyla ilgili ani, sürpriz olayların bu sene genelinde belirleyici olacağını gösteriyor.

Özetleyecek olursak, bu sene birinci mesele muhalefet partileridir. Bu partilerin çoğaldığını ve genişlediğini görüyoruz. Bu partilerin yasaklanabileceği, kapatılabileceği ve dönüşeceği dikkat çekiyor. Eşdeğerde çok önemli ikinci konu komşumuz Suriye’deki İç Savaştır. Suriye’de yapılacak askeri harekâtlar ve diplomatik hamleler bu sene Türkiye’nin refahı üzerindeki birinci belirleyici olacak. Son olarak çok önemli bir konu da yeni bir ekonomik modeldir. Ülkenin dış borcuyla veya yabancı bir ülkenin parasıyla ilişkili bir şekilde yeni bir para politikası uygulanmaya başlanacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yaşının Türk Milletine güç, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini dilerim.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi “Özgürlük ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir!”

Efe Erten, 28 Ekim 2019, İstanbul

No comments:

Post a Comment