Tuesday, November 19, 2019

Efe Erten'in 2020 Yılı Astroloji Analizi Serisi 0.3: Özet, Jüpiter Satürn Kavuşumu


Efe Erten'in 2020 Yılı Astroloji Analizi Serisi 0.3: Özet, Jüpiter Satürn Kavuşumu
Efe Erten2020 yılını detaylı analiz etmeden önce, 2020’nin neden bu kadar önemli olduğunu hatırlayalım. 2020’de “yeni bir düzen” kuracak 3 transit yaşanıyor:

 - 12 Ocak 2020 Satürn Plüto Kavuşumu
 - 5 Nisan, 30 Haziran, 13 Kasım 2020 Jüpiter Plüto Kavuşumu
 - 21 Aralık 2020 Jüpiter Satürn Kavuşumu

Bu üç kavuşum da çok ender meydana gelen kavuşumlardır. İlki 32-38 yılda bir, ikincisi 12 yılda bir, üçüncüsü ise 20 yılda bir yaşanır. Böyle az rastlanan kavuşumların aynı yıl içine denk gelmesi, 2020’de “yeni bir düzenin” kurulacağını gösteriyor. 2020 bir dönemi kapatacak, yeni bir dönemi başlatacak.

Önceki iki özette (1)(2) “dönüşümün inşa edilmesi” anlamına gelen Satürn Plüto Kavuşumunu ve “büyük ruhsal dönüşüm” anlamına gelen Jüpiter Plüto Kavuşumunu özetlemiştik. Şimdi de Jüpiter Satürn Kavuşumuna bakalım:Jüpiter Satürn Kavuşumu 20 yılda bir meydana gelen en önemli kavuşumdur. Dışsal gezegenler keşfedilmeden önce, en dıştaki iki gezegen Jüpiter ve Satürn’dü. Bu sebeple bu iki gezegene “zamanı işaretleyenler” dendi. Eski Astrologlar bu iki gezegenin kendi arasındaki döngüyü inceleyerek çok geniş çaplı dünyasal olayları, politik gelişmeleri ve iklimsel-coğrafi değişimleri önceden haber verdiler.  Bundan dolayı Jüpiter Satürn Kavuşumuna “Büyük Kavuşum” denir.

Aslında Uranüs, Neptün ve Plüto’nun kendi arasında çok daha uzun dönemleri kapsayan döngüler olmasına rağmen, Jüpiter-Satürn’ün 20 yıllık döngüsü en önemli olandır. Çünkü Jüpiter-Satürn’ün 20 yıllık döngüsünün kendine has bir elementsel ritmi bulunmaktadır. Bu iki gezegen 200 yıl boyunca, her 20 yılda bir aynı elementteki burçlarda kavuşur. 200 yıl bittiğinde, bu sefer bir sonraki elementteki burçlarda 20 yılda bir kavuşmaya başlar. Bu sebeple Jüpiter-Satürn 200 yıllık dönemler yaratır, ve bunların da bir blok halinde düşündüğümüzde 4 elementin tamamlanmasından oluşan 800 yıllık çağlar yaratır. Aşağıdaki tabloda son 1000 yıldaki Jüpiter-Satürn kavuşumlarını element açısından inceleyiniz:Örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz 200 yıldır Jüpiter Satürn Kavuşumları toprak burçlarında yaşanıyor. Yani Jüpiter ve Satürn Boğada, Başakta ve Oğlakta kavuşuyorlar. Şimdi 2020’de ilk defa kesintisiz olarak hava burçlarında kavuşmaya başlayacaklar. 2020’nin 21 Aralık’ında Satürn ve Jüpiter Kova burcunda kavuşarak 200 yıllık toprak çağını kapatacak ve 200 yıllık hava çağını başlatacak.

Şimdi tüm bu kavuşumları tekrar düşünelim. Satürn ve Plüto 12 Ocak 2020’de kavuşarak bitmekte olan bir düzeni yıkacak. Sarsacak. Çürütecek. Yozlaştıracak. Son demlerini yaşayan bir düzen bozulacak ve çökecek. Bu bir kriz. Ekonomik, politik, diplomatik veya askeri bir kriz. 12 Ocak 2020’de her şeyi geri dönüşü olmayan bir şekilde yıkacak ve dönüşüme zorlayacak. Siz bunu 22 derece Oğlağın Doğum Haritanızda düştüğü evde yaşayacaksınız. Aynı zamanda bu temadan 22 derece öncü burçlardaki (Oğlak, Yengeç, Koç, Terazi) gezegenleriniz etkilenecek.

Satürn Plüto 12 Ocak’ta ortalığı yıktıktan sonra ruhsal olarak yenilenme ve dönüşme zamanı geliyor. Bunu yıl boyunca üç kez Jüpiter ve Plüto kavuşarak yapacak. Tarihleri 5 Nisan, 30 Haziran ve 13 Kasım’dır. Bunlar iyileşme zamanı. Yıkımdan sonra inançlar gözden geçirilecek. Etik değerler tekrar düşünülecek. Doğru nedir, yanlış nedir tekrar karar verilecek. Yeni bir yaşam felsefesi kurulacak. Böylece ruh iyileşecek. Spiritüel düzlem iyileşecek. Kolektif inanç boyutu rejenere ve transforme olacak. Bu yeni bir bilinç düzeyidir. Kolektif seviyede bir tekâmüldür. İnsanlar hep beraber arınacak, saflaşacak, yenilenecek ve dönüşecek. Bunu siz kişisel hayatınızda yine 22-24 derece Oğlağın Doğum Haritanızda düştüğü evde yaşayacaksınız. Bu ruhsal yenilenmeye 22-24 derece öncü burçlardaki (Oğlak, Yengeç, Koç, Terazi) gezegenler eşlik edecek.

Eğer bu ruhsal temizlenme ve yenilenme gerçekleşemezse, Satürn Plüto’nun yıkımından sonra Jüpiter Plüto mutlak diktatörlüğü getirir. Bu mutlak güç hırsıyla gaddarca kararlar almaya yol açar. Fanatizm, katılık, dogmatizm ve acımasızlık hüküm sürer. Böyle olmaması için hem bireysel insanlar hem de kolektif düzeyde toplumlar, tüzel kişilikler, organizasyonlar ve devletler mutlaka arınmak zorundadır. En küçük seviyeden en üst seviyeye kadar tüm varlıklar içindeki “adi kurşun metalini” temizleyerek, arınarak, saflaşarak ve dönüşerek “simyasal altına” transmütasyon geçirtmelidir. İnsan-ı kâmil olmak zorundayız. Bunu yapmak için 22-24 derece Oğlağın haritanızda düştüğü eve bakın. Ve 22-24 derece öncü burçlardaki (Oğlak, Yengeç, Koç, Terazi) gezegenlere bakın. Bu sorumluluk hepimizin!

En sonunda, 12 Ocak 2020’deki Satürn Plüto yıkımı ve 5 Nisan, 30 Haziran ve 13 Kasım 2020’deki Jüpiter Plüto arınmasından sonra artık Jüpiter Satürn “BÜYÜK KAVUŞUMU” yeni bir düzen kuracak. 200 yıllık hava çağına gireceğiz. Bu yepyeni bir dünya. Yepyeni bir bilinç. Yepyeni bir akıl. Siz bunu 0 derece Kovanın doğum haritanızda düştüğü evde yaşayacaksınız. Tam bu nokta sizi yeni çağa uyumlandıracak.

0 derece Kova Doğum Haritanızda hangi evde? Bu evde yeni bir düzen kurulacak. Bu ev sizin önümüzdeki 200 yılla bağlantı kurduğunuz yer. Yeni çağın bilincinin akacağı ev burası. Aynı zamanda tam 0 derece Kovadaki gezegenler sizin bu yeni çağda hangi fonksiyonunuzu kullanacağınızı vurgular. O gezegenle ilgili yeni bir düzen kurarsınız. Yine çok güçlü bir şekilde bu etkiyi 0 derece sabit burçlardaki (Boğa, Akrep, Aslan) gezegenler de almaktadır. Bu gezegenler hava çağının şafağında tetiklenerek sizi yeni 200 yıla hazırlar. Bu gezegenler kanalıyla imtihanlardan geçerek yeni bir düzen inşa edersiniz.

Peki Jüpiter-Satürn nedir? Jüpiter Satürn “sabır”dır. Büyümenin kalıcılaşmasıdır. Büyüme sınırlarını bilir; ama büyür. Kalıcı büyür. Dikkatli büyür. Temkinli büyür. Böylece kolay yıkılmaz. Kasların bir genişlemesi bir daralması gibi, ekonominin bir büyümesi bir küçülmesi gibi, hareket oluşur. Bu hareket makro düzeyde genişlemeyi, gelişmeyi ve ileri gitmeyi somut ve sağlam bir şekilde sağlar. İstikrarlı bir büyüme ortaya çıkar. Bu büyüme kalıcı olur. 2020’yi hatırlayalım: 12 Ocak’ta düzen yıkılıyor, Nisan-Haziran-Kasım’da küllerden yeni bir büyüme şekli filizleniyor, işte Jüpiter Satürn bu koşularda 21 Aralık’ta yeni bir büyüme şeklini kalıcılaştırıyor. Bu yeni bir düzendir! Sizin hayatınızda yıkılan ve yenilenen yer 22 derece Oğlağın düştüğü ev; yeni düzenin inşa edildiği yer ise 0 derece Kovanın düştüğü evdir.

Bunlar hangi evler?
Blog’da veya sosyal medyada bizlerle paylaşırsanız hepimiz için çok zenginleştirici olacaktır.
2020 boyunca ve biterken lütfen bunlara tekrar bakın, gözlemleyin ve sonucu bizlerle paylaşın.

Jüpiter-Satürn aynı zamanda inancı inşa etmektir. “Anlama biçim verilir.” Artık inançlar, etik değerler, doğrular, yanlışlar, felsefeler kalıcılaşır. Sabitlenir. Bunlar dayanıklıdır. Değişmez. Yeni bir ahlak oluşur. Yeni bir saygı oluşur. Yine bunu 2020 kontekstinde düşünelim: 12 Ocak’ta her şey yıkıldı. Nisan-Haziran-Kasım’da bu yıkıntının içinden yeni bir inanç yeşermeye çalıştı. İnsanlar kaybettikleri düzenin ardından inancını sorguladı. Bildiği doğruları sorguladı. Eski kurallar, kanunlar, sınırlar, limitler, gelenek ve ahlak çürüdü. Yozlaştı. Çöktü. Böylece insan “yasakları yasakladı.” Yeni değerler aramaya başladı. Yeniden ahlakını inşa etmeye çalıştı. Doğrularını yanlışlarını tekrar tarttı. Ruhsallığını, spiritüelliğini ve anlamını tekrar keşfetmeye başladı. Bu zenginleştirici Jüpiter Plüto sürecinde elde edilen inançlar, değerler, ahlak ve doğrular 21 Aralık 2020’de Jüpiter Satürn Kavuşumuyla sabitlenir. Artık bu yeni düzenin bilgeliğidir! Bu daha toleranslı bir inançtır. Bu daha hakiki değerlerdir. Bu hakikat sevgisidir. Bu sahici olmaktır. Yeni bulduğu doğrularlar ile kendine sadık yaşar insan. Varoluşuna etik değerleriyle, felsefesiyle, inancıyla, doğrularıyla anlam katar. Siz bu yıkılma ve inancını sorgulama konusunu 22-24 derece Oğlağın doğum haritanızda düştüğü evde yaşayacaksınız. 22-24 derece öncü (Yengeç, Oğlak, Koç, Terazi) burçlardaki gezegenler de yıkıma ve inanç sorgulama sürecine katılacak. Burada keşfedilenlerle 0 derece Kovanın düştüğü evde yeni bir inanç sistemi kuracaksınız. Buna 0 derece sabit burçlardaki gezegenler (Kova, Aslan, Boğa, Akrep) eşlik edecek. Elbette konumuz inanç ve değerler olduğu için Doğum Haritasında natal Jüpiter’in bulunduğu ev, natal Jüpiter’in burcu, yaptığı açılar ile 9.ev, 9.evdeki gezegenler ve 9.evin yöneticisinin durumu da sizin bu süreci nasıl yaşayacağınız konusunda önemli bilgiler verecek.


Özetleyecek olursak:

 - 12 Ocak 2020’de büyük bir yıkım düzeni yıkacak.
 - 5 Nisan, 30 Haziran, 13 Kasım 2020’de yıkım sonrası yenilenme, arınma ve dönüşüm yaşanacak.
 - 21 Aralık 2020’de yeni bir düzen inşa edilecek.

Sizin haritanızda 22 derece Oğlak hangi evde? Neresi yıkılıyor ve yenileniyor?

Sizin haritanızda 0 derece Kova hangi evde? Nerede yeni bir düzen kuruluyor?

Efe Erten, 19 Kasım 2019, İstanbul

4 comments:

 1. Çok güzel ve açıklayıcı bir yazı olmuş. Ellerinize sağlık. 22-24 oğlak da 0 derece kova da 4. Evime düşüyor. 24 derece oğlakta natal venüsüm var, 0 derece kovada ise natal neptünüm var. Venüsümün 7. Evdeki satürn ile karesi var. Neptünümün ise ay uranüs venüs kavuşum aynı zamanda AC üçgeni var. Natalda olan açılar otomatik olarak transit kavuşumlarla da etkili olur değil mi? Hayatımdaki gözlemim ise şu şekilde, hiç olmayacak ve kalıplarımdan çıkaracak birine karşı ilk görüşte bir çekime kapıldım. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Onun dışında aile ilişkilerimde bastırdığım duygularım sürekli zihnimi kurcalıyor bir süredir. Ciddi bir değişim düşünüyorum ve bu ailem açısından da önemli. Her şey üst üste geliyor gibi hissediyorum. Umarım transitlerden olumlu etkilenirim. 😢

  ReplyDelete
 2. elinize sağlık, hem detaylı hem de açıklayıcı bir yorum. benim haritamda 22 derece oğlak 2. evimde. venüsüm 16 derece oğlak da merkürüm de 24. oğlak da. 3. evimin girişi de 29 derece oğlak. aynı zamanda jüpiterim 20 derece koç, satürnüm 27 derece yengeç. 0 derece kova 3 evim de yer alıyor. nasıl etkilenirim?

  ReplyDelete
 3. Merhaba Efe, harika bir yazı olmuş. O kadar net ve eğitici bir üslup ile anlatmışsın ki kafamı karıştıran pek çok yer aydınlandı. Bu sene benim için bu kavuşumların hepsi 3. evimde gerçekleşiyor ve 3- 9. ev aksım için çok önemli olacaklar. Zira Merkür 1. evimde Akrep retrosuna devam ederken, tam da 0 derecede kavuşuk Ay ve Plütomun üzerinden Güneş ile kavuşarak geçtiği sırada 2020 yılında bilmem kaçıncısı yapılacak bir öykü yarışması için dosya hazırlıklarına başlama kararı aldım. (Şaşırmadım çünkü yaklaşık 12 senelik hayalimdi mezkur yarışmaya katılmak ve uzun zamandır "nasılsa olmaz" diyerek öteliyordum. Nitekim 12 sene önceki hayalimin 12 sene sonra Jüpiter 3. evime yardırırken ve tam da yarışma kayıtları 5 Nisan 2020 haftası bitecekken gerçekten umutlandım. Yani Jüpiter ve Plüto o hafta 3. evimde kavuşuyor. Aynı anda Satürn ve Mars da 4 derece ile IC noktama kavuşacak. Dahası yarışma sonuçları Haziranın son haftası ilan edilecek yani Jüpiter bir retro ile Plüto ile yine kavuşacak ki tam da o hafta transit Uranüs, Ayım ve Plütom ile 0 derece trine, Güneşim ve Venüsüm ile 0 derece kare (evet Venüs ve Güneşim de 0 derece kavuşuk 8. evde) ayrıca transit Güneş ve Merkür'de natal Marsıma 0 derece quantile. 9. ev yöneticim Merkür'ün 9. evde oluşu, Jüpiter'imin 11. evde Başakta oluşu ve Oğlak KAD'ımın 3. evde Yay Pallas ile 0 derece kavuşumu tuhaflıklar çorbası haritama bakarak beni umutlandırmaya yetti. Yani derece alamasam bile kesinlikle bir şeyler olacaktır. Kısacası bu sene haritamda çok renkli bir kısır partisi var. Gelişmeleri yazar yazar yollarım <3

  ReplyDelete
 4. merhaba efe erten.ders niteliğinde bir yazı olmuş.teşekkür ederim.20 derece oğlak da 0 derece kova da 1.evimde.22-24 derece oğlak da 1.evimde .sizce nasıl etkilenirim.teşekkür ederim.

  ReplyDelete