Sunday, November 24, 2019

Efe Erten'in 2020 Yılı Astroloji Analizi Serisi 2: Satürn Kovada

Efe Erten'in 2020 Yılı Astroloji Analizi Serisi 2: Satürn Kovada
Efe Erten

Fotoğraf: Hubble/ESA/AFP/J. DePasquale


Satürn 22 Mart 2020’de güçlü olduğu Kova burcuna giriyor. 2 Temmuz 2020’ye kadar burada kalacak, sonra tekrar 2 yıldır bulunduğu Oğlağa geri dönecek. Nihayet 17 Aralık 2020’den itibaren kesintisiz olarak tekrar Kovaya giriş yapacak

Satürn büyük malefiktir (kötücül). En basit anlamıyla olumsuzlukla, sıkıntılarla ve zorlukla özdeşleştirilmiştir. 2020’de güçlü olduğu Kova burcunda seyretmesi zarar verme özelliğinin azaldığını ve daha olumlu bir şekilde insanlığın yararına çalıştığını gösterir.

Satürn soğuk ve kuru doğada bir gezegendir ve yaşama zarar veren bir tabiattadır. Şimdi 2020’de sıcak ve nemli Kova burcuna geldiğinde bu zarar verme özelliği hafifliyor. Böylece 2020’de Satürn’ün sınırlandırma, kısıtlama, yoğunlaştırma, somutlaştırma ve yapılandırma fonksiyonları iyi çalışıyor.

Soğuk ve kuru tabiattaki Satürn 2020’de sıcak ve nemli Kova burcunda “yeni kıpırdanmaya başlamış” bir hayatı inşa etmekle görevlidir. Yeni bir insanlığın kıpırtıları hissedilir. Yeni bir toplum yeşermektedir. Yeni bir bilgi, yeni bir bireylik, yeni bir bağımsızlık ve yeni bir eşitlik modeli doğmak üzeredir. 2020’de Satürn bu yeniyi yapılandırmayı simgeler. Toplumu ileri götürecek, bireylerin özgürlüğünü artıracak ve insanlar arası eşitliği tesis edecek bir yapı kurulacaktır.

Değerli Hocam Barış İlhan’ın deyişiyle Satürn “kişinin kendini aslına uygun biçimde yapılandırmasını” gösterir. 2020’de Kova burcunda birey olmak yapılandırılır. Kişi kendisi olabilmenin sorumluluğunu alır. Hangi açıdan farklı olduğunu gösterebilmek için çaba sarf eder. Farklılıklarını ortaya koyar.  Kendisine toplumda bir yer açmak için gayret eder. “Birey olarak kendisini ait hissedebileceği bir toplum yaratmak” için disiplinle çalışır.

Anna Haebler ve Hajo Banzhaf Satürn’ün amacını “insanın içinde var olan yetenekleri ve gerçek benliğini, kaderini gerçekleştirerek özerk bir kişilik ve sebatkâr bir karakter geliştirmek” olarak açıklamıştır. Kovada insan gerçek benliğini bireycilik üzerinden gerçekleştirir. Orijinalliğiyle, farklılığıyla ve sıra dışı özellikleriyle özerk bir birey olarak kendini inşa eder. Birey olmak demek bir toplumda kendini tüm özellikleriyle ifade edebilmektir. Bir toplulukta kendi olarak var olabilmektir. 2020’de Satürn Kovadayken insan içinde bulunduğu cemiyette kendini ifade etmenin sorumluluğunu almalıdır. 2020’de bir toplum içinde kendi olabilmek mevzusu yapılandırılmalıdır.

Satürn babası Uranüs’e isyan edip kendi çocukları yiyen eski zamanların tanrısıdır. 2020’de yine isyanı temsil eden Kova burcundaki konumu, isyankâr hareketlerin artacağını göstermektedir. Dünya çapında baskıcı yönetimlere, köhneleşmiş sistemlere ve insanın gelişimini engelleyen kısıtlayıcı yapılara karşı güçlü bir direniş ve başkaldırı patlak verecektir.

Satürn aynı zamanda eski Altın Çağın tanrısıdır. Kovadaki güçlü konumu, 2020 yılının Satürn’ün “bereket boynuzundan” nimetlerin aktığı verimli bir sene olacağını göstermektedir. Satürn herkese mesleklerini dağıtan kader tanrısıdır. 2020’de sağlıklı çalışması, 2020 yılında herkesin kendi misyonunu gerçekleştirmek üzere doğru hayat yolunu izlediği, doğru kariyer yolunu seçtiği, bireyliğini yaşadığı ve kendi olabileceği bir “Altın Çağ” yaşanabileceğini gösteriyor. Burada anahtar kelime “birey olmak” ve “kendi olabilmektir.”

Satürn 2020’de Kovadayken insan birey olmak için seçimler yapar. Birey olmanın sorumluluğunu üstlenir. Bir toplumda bireysel özellikleriyle var olma görevini yerine getirir. Farklılıklarını, orijinalliğini, hakikatini ifade etmek için disiplinle çalışır. Birey olarak toplumda var olması ve bireyliğini ifade etmesi konusunda kısıtlar ve engeller olabilir. Ancak 2020’de kişi gerekirse kendini kısıtlar ve bir birey olarak toplumda var olmak konusunda çaba sarf eder. Bu seçiminin sonucu dışlanmak, parmakla gösterilmek, ötekileştirilmek, sürgüne gönderilmek ya da cezalandırılmak olabilir. Böyle bile olsa 2020’de kişi birey olmak yönünde seçimler yapacak ve bu seçimlerinin sonuçlarıyla yüzleşecektir. Bu bir birey olarak olgunlaşmanın koşuludur. 2020, bireyselleşmiş, özerkleşmiş ve insan içinde kendisi olabilen bir yetişkin olmanın senesidir.

Satürn zor ve kıt koşullara katlanabilme kapasitesini gösterir. 2020’de Kova burcunda bur zor koşulların bağımsızlığın kısıtlanması hususunda olabileceğini gösteriyor. Bireyliğini ortaya koymak engellenebilir. Farklılığını yansıtmak konusunda kısıtlamalar gelebilir. Özgürlüğü, serbestliği, hürriyeti sınırlandıran kanunlar ve kurallar çıkarılabilir. Bunlar aslında Satürn’ün 2020’de insanın kendini özerk ve bağımsız bir birey olarak yapılandırması için önüne çıkardığı imtihanlardır. Şimdi bu zor ve kıt koşula dayanmak gerekir. Her şeye rağmen insan bir birey olmanın sorumluluğunu almalıdır.

2020’de “farklılığımı gösterirsem dışlanırım” korkusu hissedilebilir. İnsan farklı özelliklerinden utanabilir. Ancak şimdi tüm özelliklerini kabul ederek “kendi olabilmek” zamanıdır. Kendi olabilmek süreci gecikmeli gelebilir. Yolda engeller, kısıtlamalar, sınırlandırmalar ve zorluk ile karşılaşılabilir. Ama tüm bunlara rağmen, zor da olsa, geç de olsan özgür bir yetişkin olmanın zamanıdır. Kendi farklılıklarını kabul etmiş bir olgunluğa erişmenin zamanıdır. Ve tüm bu kendine has özelliklerle bir birey olarak topluluk içine katılmanın, orada kendine bir yer açmanın ve orada kendini ifade etmenin zamanıdır.

Satürn 2020’de bu şekilde özgür ve yetişkin bir birey olamamak konusunda da derin bir utanç verebilir. Kişi aslında yapması gerekenin olgunlaşmak olduğunu hissediyordur. Artık farklılığını kabul edip, kendisi olarak topluma katılması gerektiğini hissediyordur. Bağımsız, kendinden sorumlu, kendisi olabilen ve kendini toplum içinde yansıtan bir birey olmalıdır. Ancak hâlâ bunu yapamamış olmaktan dolayı bir utanç hisseder. Şimdi 2020’de birey olmanın sorumluluğu alınmalıdır.

Satürn bir yapı ve iskelettir. 2020’de Kovada bu yapının daha özgür ve yenilikçi bir formda tekrar biçimlendirilmesi gerekir. Yani toplumun özgürleştirilmesi gerekir. Toplumun ileri götürülmesi gerekir. Toplumun daha yenilikçi bir yönde evrilmesi gerekir. Artık toplum sırtını dayadığı güvenli modelleri bırakmalıdır. Eski ezberler bırakılmalıdır. Toplumu ileri götürecek görüşler ortaya atılmalıdır. İnsanların hayatını geleceğe taşıyacak icatlar yapılmalıdır. 2020’de Satürn Kovadayken böyle ilerici görüşlerin ve icatların yeşerebilmesine olanak sağlayacak bir yapı ve iskelet kurulacaktır. Özgürlük, değişim ve yenilik temelli bir yapı inşa edilecektir.

2020’de Satürn Kovadayken daha önce düşünülmemiş şeyleri akıl etmenin sorumluluğu alınır. Sorulara “kutunun dışında” bakabilmek için çaba sarf edilir. Denenmemiş yollarla çözüm bulmak için gayret edilir. Bir şeyi ilk defa düşünmek için yoğunlaşılır. Satürn katıksız doğruyu ve çıplak gerçeği anlamak için Kovadayken bir şeye hiç bakılmamış bir açıdan bakar. Böylece yenilikçi çözümler üretir ve kalıcı icatlar yapar. Bilinen modellerin dışında bir yapı kurulur.

Satürn aklı temsil eden hava elementinde üçlüsündedir ve güç kazanır. Hava burçları Kovada yöneticidir, Terazide yücelir. Şimdi 2020’de Kovadayken disiplinle ve ciddiyetle tarafsız bakış açısını yapılandırır. Mükemmel bir soyutlama yeteneğiyle insan kendine, topluma ya da olaylara kuşbakışı mesafeden bakar. Duygular, beklentiler, özlemler ya da ben-merkezli coşkular bu bakışı kirletmez. Yüzde yüz rasyonel akıl ciddiyetle gerçeğe bakar. Stoacı bir duygusuzlukla bakar. Yüzde yüz objektif bir perspektiften bakar. Böylece güvenilir, istikrarlı, tutarlı bir bakış açısı oluşturur. Sabırla, bilgelikle ve olgunlukla temiz, net gerçeğe ulaşılır.

Özetleyecek olursak, 2020’de Satürn Kovadayken:

·       Birey olmanın sorumluluğu alınmalıdır.
·       Toplum içinde insan kendisi olabilmelidir.
·       Topluluk içinde farklılıklarını ifade edebilmelidir.
·       Toplumu kendisinin de ait olabileceği bir formda dönüştürmelidir.
·       Toplum özgürlük, bağımsızlık ve serbestlik yönünde modernleştirilmelidir.
·       Toplumu ileri götürecek yenilikler yapmanın sorumluluğu alınmalıdır.
·       Tarafsız ve yeni bakış açıları geliştirilmelidir.
·       Yenilikçi ve “kutunun dışında” çözüm önerileri geliştirmek için çaba sarf edilmelidir.


Doğum Haritanızda Kovanın düştüğü ev 2020’de “birey olmak” ve “farklılıklarını toplum içinde ifade edebilmek” imtihanından geçecek. 2020’de Kova burcundaki gezegenlerinizi topluluk içinde ifade etmenin sorumluluğunu almanız gerekiyor. 2020’de bu evin ve gezegenlerin ifade ettiği konularda bağımsızlığınız kısıtlanabilir. Özgürce bunları toplumda ifade etmeye kalktığınızda engellerle, yasaklarla ve cezalarla karşılaşabilirsiniz.  Ya da bunları toplumda ifade edemediğiniz ve bağımsız bir yetişkin olarak kendiniz olabilmenin sorumluluğunu alamadığınız için derin bir utanç hissedebilirsiniz. Zorlayıcı da olsa, gecikmeli de olsa, şimdi 2020’de Kovanın düştüğü evi ve Kovadaki gezegenleri bir topluluk içinde ifade etmeniz gerekiyor. Bu ev ve gezegenlerin temsil ettiği konuda olgun bir birey olarak farklılığınızı yansıtmalı ve bu konularda kendiniz olabilmenin sorumluluğunu almalısınız.

Sizin Doğum Haritanızda Kova hangi eve düşüyor? Kovada hangi gezegenler var?

Efe Erten, 24 Kasım 2019, İstanbul

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış. İlhan Astroloji Enstitüsü Temel Seviye Ders Notları, 2019.

3 comments:

  1. 2. Evin girişinde 4 derece kova bulunuyor. Ilk 3 derecelik kısmı 1. Evde olduğu için, kovaya geçtiği ilk dönem, 1. Ev konuları mı etkilenir?

    ReplyDelete
  2. 9.evde kovada natal saturnum var ve transit saturn ile kavusacak, bakalim hangi hediyeleri verecek?

    ReplyDelete
  3. Natalda kova 1.evde mars retro kavuşumda satürn 4.evde ikizlerde

    ReplyDelete