Sunday, December 1, 2019

Efe Erten'in 2020 Yılı Astroloji Analizi Serisi 6: Uranüs Boğada


Fotoğraf: © NASA and Erich Karkoschka, U. of Arizona)Efe Erten'in 2020 Yılı Astroloji Analizi Serisi 6: Uranüs Boğada
Efe Erten
Uranüs 2019 Mart’ından beri kesintisiz olarak Boğa burcunda ilerliyor. 2025 Temmuz’a kadar dünya ekonomisini dönüştürecek.

2020’de de Boğa burcunun Doğum Haritanızda düştüğü evde sürpriz olaylar, ani gelişmeler ve beklenmedik durumlar yaşanacak. Ayrıca 2020’de bu evle ilgili konularda özgürleşmek, bağımsızlaşmak ve bireysel özelliklerini ifade edebilir hale gelmek gerekiyor.

Öncelikle,

Transit Uranüs ne demek?

Uranüs transiti sırasında gerçek bireysellik, özgünlük, orijinallik, farklılık fark edilmelidir ve ortaya konmalıdır. Bağımsızlık ve özgürlük ilan edilmelidir. Ailenin, toplumun veya arkadaşların kurallarından kurtulma becerisi gösterilmelidir. Uranüs transitine verilecek sağlıklı cevap toplumun sorgulanamaz kurallarına karşı durabilmektir. Bu ezberlenmiş öğretilerin dışında da ihtimaller olduğunu düşünmeyi gerektirir. Transit Uranüs’ün verimli kullanımı reddedilme tehlikesine rağmen, dışlanma, yasaklanma ihtimaline rağmen kendin olma hakkını savunmaktır. Fark etmeden içselleştirilmiş toplumsal önkabullerin dışına çıkabilmektir.

Transit Uranüs’e verilecek sağlıksız cevap sürünün içinde kaybolmak, çoğunluğa boyun eğmektir. Kendini silmektir. Kendi olmaktan vazgeçmektir. Alışkanlıklara sıkı sıkıya bağlı kalmak, ne pahasına olursa olsun değişime direnmek Uranüs’ü heba etmektir. Var olan düzene, statükoya konfor için bağlanmak tehlikelidir. Uranüs imtihanından kaçan, kendini eski, anlamını yitirmiş, miadını doldurmuş yapıların içinde hapsolmuş bir halde bulur.

Uranüs transiti etkisinde kişi kendi doğasını sınırlandıran her şeyden kurtulur, doğasını tam, sağlıklı bir şekilde ifade etme şansı elde eder. Uranüs özgürlük ve değişim getirir. Uranüs transiti toplumsal kurallara karşı durabilmeyi, kendin olabilmeyi, köhne yapıları kırıp, aşabilmeyi talep eder. Bu bir bireysel özgürleşme transitidir. Bireyliğin için tüm engellere karşı durabilmektir. Değişmeye, ezberleri bozmaya cesaret etmektir.

Doğum Haritasında Uranüs etkisini alan gezegenin veya evin konusu, eski alışkanlıklardan özgürleşecektir. Uranüs etkisi, bir meydan okuma, kriz, engel, sürtüşme veya olay aracılığıyla kişiye kendini yeniden icat etme fırsatı sunar. Bu bahsedilen konuda özgürleşme ve kendini baştan yaratma zamanıdır. Uranüs etkisi kişiye yüklendiği sorumlulukların çizdiği sınırlardan kurtulma ve özgürce istediğini yapma şansı verir.

Transit Uranüs eski sistemi bitirir. Artık hayatta yeni bir faz başlatır. Uranüs enerjisini doğru kullanan kendini yenilenmiş, hayat enerjisiyle dolmuş hisseder. Uranüs transiti geldiğinde cesur olunmalıdır, yoksa anlamsız bir hayat yaşanır. Toplumun beklentilerinden sıyrılıp doğal farklılığını yansıtmak gerekir.

Uranüs’ün Boğadaki Yolculuğu ne anlama geliyor?

Uranüs boğadaki yolculuğu sırasında bizden kendimize özgü maddesel güveni ve değer anlayışını oluşturmamızı bekliyor. Bu dönemde değer anlayışını yenilemek, bilinen modellerden farklı daha özgür ihtimaller ışığında, bireyselliği yansıtacak şekilde güncellemek gerekir. Uranüs, var olan alışılmış değer sistemlerinden özgürleşmeyi, bunlardan farklı yeni bir değer sistemi geliştirmeyi talep eder. Bu geleneksel para kazanma yöntemlerinden özgürleşme isteği doğurabilir. Böylece kendi bireyselliğini, orijinalliğini yansıtan, sıra dışı para kazanma metotları geliştirilebilir.

Uranüs Boğadayken pratik, kullanışlı buluşlar gündeme gelir. Gerçekçi, somut ve uygulamaya yönelik icatlar yapılır. Bu etki altında kişi kendine özgü yetenekleri keşfetmeli, geliştirmeli; ayrıca kendine has değer ve para kazanma yollarını bulmalıdır, buna yatırım yapmalıdır. Uranüs boğada herkesin kendine özgü kaynaklarını ortaya çıkarmasını talep eder.

Beş duyu ve fiziki dünyanın burcu Boğada ilerleyen özgürlüğün gezegeni Uranüs, kendi zevklerine göre yaşamın tadını çıkarma özgürlüğünün altını çizer. Daha hedonist eğilimleri artırır. Bu etkiyi verimli kullanmak için kişi şükran duygusunu hissedeceği, maddesel olarak güvende hissedeceği değişik, özgürleştirici yöntemler bulmalıdır.

Uranüs boğadaki yolculuğundayken, yerleşik değerlere karşı çıkmayı getirir. Burada isyanın tehlikesi yerine bir şey koyamama ihtimalidir. Bu değer karmaşasına yol açar. Bu dönemde tüm değerler reddedilebilir. Uranüs’ün kopartıcı etkisi kişiyi kendi değeriyle teması kesmeye itebilir.

Uranüs Boğadayken toprakla, yerle ilgili ani, sürpriz, patlayıcı, yıkıcı olaylar meydana gelir. Bu deprem riskini artıran bir göstergedir. Ayrıca bu etki, tarım, ziraat ve emlak ile ilgili ani olaylara işaret eder.

Uranüs’ün Boğada 2025’e kadar sürecek 5 yıllık dönemi, ekonomi, mal, mülk, mülkiyet ve kapitalizmle ilgili ani, isyankâr, yıkıcı olayları gündeme getirecek. Dünya çapında kapitalizmin sarsıldığını göreceğiz. İçinde yaşadığımız neo-liberal iktisat sistemi ani bir değişikliğe uğrayacak. Ekonomik sistemde reform, revizyon ve bunların başarılamadığı noktalarda revolüsyon (devrim) gerçekleşecek. Böylece Uranüs Boğadayken ekonomide toplumu ileri götürecek, daha eşitlikçi, yenilikçi çözümler göreceğiz. Yeni teoriler, yeni uygulamalar öne sürülecek. İktisatta eski sistemi yıkan, ezber bozan yeni reçeteler yayınlanacak. Yeni mal mülk ilişkileri oluşturulacak. Bankalar ve borsalar kökten değişecek. Bitcoin gibi sanal paralar ve benzeri dijital ticarette yeni buluşlar eski sistemi yıldırım etkisiyle sarsacak. Sahip olmaktan (Boğa) özgürleşmek (Uranüs), dünya çapında komünizm, sosyalizm gibi artı-değerin eşit dağılımı üzerine kurulu sistemlerin tekrar tartışıldığı ve uygulamaya geçirildiği bir zaman olacak. 2025’e kadar sürecek Uranüs Boğa etkisiyle beraber, 21 Aralık 2020’de Kova burcunda yaşanacak büyük Jüpiter-Satürn kavuşumuyla başlayan 200 yıllık Hava Çağı da teknoloji ve eşitlikçilik ışığında bir ekonomik devrim “Düzenine” işaret etmektedir. Bu “Yeni Düzendir.” Bu işaretler yeni, özgür, bilimsel ve eşit bir çağın şafağında olduğumuzu gösteriyor. Bu çağın anahtar kelimesi mal mülk konusunda devrimdir.

Uranüs’ün 2020’de Boğa burcundaki seyri, dünya çapında mevcut neo-liberal kapitalist ekonomi sisteminin sarsılacağını gösteriyor. Eski para sistemleri yıkılacak. Eski mülkiyet sistemi sarsılacak. Sermaye sahibi olmak, mal, mülk, para gibi konuları regüle eden hukuk baştan yazılacak. Dünyadaki servetinin yüzde 90’ını Dünya nüfusunun yüzde 1’inin elinde tuttuğu statüko yıkılacak. Bu devrim, Occupy Wall Street ya da Sarı Yelekliler gibi ama daha komünizm/sosyalizm tandanslı bir halk ayaklanması kanalıyla cereyan edebilir. Bitcoin gibi bir elektronik para biriminin çıkışıyla eski finans düzeni yeniden yazılabilir. Trump ve Putin gibi otoriter liderlerin dünyayı kapalı bir ekonomi düzenine sürüklemesiyle günümüz küreselci ve neo-liberal iktisat politikaları sonlanabilir. Trump’ın Çin’le yaptığı ticaret savaşları kapitalist dünya ekonomisini geri dönüşü olmayacak bir şekilde yıkabilir. Avrupa Merkez Bankası temelli bir küresel ekonomik kriz dünya çapında piyasaları yerle bir edip hâlihazırda ışıltısını kaybetmiş kapitalizmi sarsabilir. 12 Ocak 2020’de yaşanacak global ekonomik kriz de bunun zirve anı olacak. 2020’deki büyük global ekonomik krizin de dahil olduğu 5 yıllık süreç, mevcut küresel ekonomik sistemi yıkıp yepyeni bir iktisat rejimi kuracak. Bu dönüşüm 5 yılda tamamlanacak. 2020, bu sürecin geri dönüşü olmayacak bir şekilde ağır darbelerini vurduğu, sarsıcı ve yıkıcı bir sene olacak.

Uranüs boğadaki yolculuğu ayrıca sanatta devrime işaret eder. Bu güzellikte bir devrimdir. Bu dönemde güzellik anlayışı, estetik algısı kökten değişecek, ezberler bozulacak. Eski güzellik normların yıkılışını ve yeni değerlerin yükselişini izleyeceğiz. Bağımsız sanat alanında önemli gelişmeler meydana gelecek. Sanat anlayışında yepyeni yaklaşımlar geliştirilecek. Bu daha yeni, özgür ve aykırı sanat akımlarının filizleneceğine işaret eder. Bağımsız moda akımları ortaya çıkacak. Giyim-kuşam, kozmetik, mücevher gibi alanlarda avangart bir eğilim gözlemlenecek. Müzikte devrim yaşanacak. Müziğin ne olduğu (eğlence? tüketim? sanat?), hangi mecrada dinleneceği gibi konularda teknolojinin etkisiyle eskiyi yıkan, sıra dışı yeni yaklaşımlar geliştirilecek.

Uranüs Boğadayken Yaşanan Gelişmeler

Uranüs bundan önce Boğa burcunda şu tarihlerde bulunmuştu. 1934 Haziran-Ekim arası. 1935 Mart’ından, 1941 Ağustos’una kadar. 1941 Ekim’inden, 1942 Mayıs’ına kadar. Bu tarihlerde Uranüs Boğa sembolizmine uygun şu olaylar yaşandı:

·                -       Macar Fizikçi Leo Szilard Atom Bombasında kullanılan zincir reaksiyon için patent aldı (4 Temmuz 1934)
·                -       Adolf Hitler aynı anda hem Alman başbakanı hem de başkanı unvanlarını kendinde toplayarak kendini “Führer” ilan etti (3 Ağustos 1934)
·                -       ABD’de “Kara Pazar”da kum fırtınası Midwest’te tahribata yol açtı (14 Nisan 1935)
·                -       Pakistan’da 7.7 şddetinde depremde 50 bin kişi hayatını kaybetti (31 Mayıs 1935)
·                -       İlk Penguin kıtabı basıldı, karton kitap devrimini başlattı (30 Temmuz 1935)
·                -       İtalya Etiyopya’yı istila ederek İkinci İtalyan-Etiyopya Savaşını başlattı (3 Ekim 1935)
·                -       Çin’de Komünist güçler “Uzun Yürüyüş”ü sonlandırdı, Mao Zedong tartışmasız lider konumuna geldi (20 Ekim 1935)
·                -       Billboard dergisi ilk “top 10” tarzı müzik listesini yayınladı. (4 Ocak 1936)
·                -       Charlie Chaplin’in “Modern Zamanlar”ı gösterime girdi. (5 Şubat 1936)
·                -       Hindenburg Zeplini ilk uçuşunu yaptı. (4 Mart 1936)
·                -       Hitler, Rhineland’e asker çıkartarak Versailles Anlaşmasını çiğnedi. (7 Mart 1936)
·                -       Alan Turing, modern bilgisayarların teorik temelini oluşturan “On Computable Numbers” başlıklı eserini yayına sundu (28 Mayıs 1936)
·                -       İspanyol generalleri Franco ve Mola İspanya’da sağcı bir isyan çıkararak İspanyol İç Savaşını başlatıı (17 Temmuz 1936)
·                -       Hitler 11. Olimpiyat Oyunlarını Berlin’de açtı (1 Ağustos 1936)
·                -       İngiltere Kralı Edward VIII boşanmış bir kadınla evlenebilmek için tahttan çekildi. (11 Aralık 1936)
·                -       Pasifik Okyanusunda ilk ticari uçuş yapıldı. (28 Nisan 1937)
·                -       İkinci Çin-Japon Savaşı başladı (7 Temmuz 1937)
·                -       Marihuana ABD’de yasaklandı (2 Ağustos 1937)
·                -       Hitler gizli bir toplantıda askeri yetkililerine savaş başlatma niyetini açıkladı (5 Kasım 1937)
·                -       İlk tam uzunlukta Animasyon (Çizgifilm) Sinema Filmi “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” gösterime girdi (21 Aralık 1937)
·                -       İlk Superman çizgiromanı yayınlandı (30 Haziran 1938)
·                -       Hitler, Mussolini, Daladier ve Chamberlain’in imzaladığı Munich Anlaşması Çekoslovakya’yı Almanya’ya toprak vermeye zorladı (30 Eylül 1938)
·                -       Hitler Reichstag konuşmasında Yahudileri tehdit etti. (30 Ocak 1939)
·                -       Gandhi Hindistan’daki otokratik yönetimi protesto etmek için açlık grevi başlattı. (3 Mart 1939)
·                -       İspanyol İç Savaşı sona erdi, Madrid’de Franco hükümdarlığını ilan etti (28 Mart 1939)
·                -       Almanya ve İtalya Roma-Berlin Ekseni diye adlandırılan ittifakını ilan etti (7 Mayıs 1939)
·                -       Hitler ve Mussolini “Çelik Paktını” imzaladı (22 Mayıs 1939)
·                -       Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle İkinci Dünya Savaşı başladı. (1 Eylül 1939)
·                -       Britanya, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Kanada Almanya’ya savaş ilan etti. (3 Eylül 1939)
·                -       Dünyanın ilk pratik helikopteri uçtu. (14 Eylül 1939)
·                -       Hattie McDaniel “Rüzgar gibi Geçti”deki rolüyle Oscar kazanan ilk Afrikalı-Amerikalı Kadın oldu (29 Şubat 1940)
·                -       Mussolini İtalya’sı Almanya’nın yanında savaşa katıldı (18 Mart 1940)
·                -       Winston Churchill Britanya Başbakanı oldu. (10 Mayıs 1940)
·                -       Naziler’in Fransa’yı fethi başladı. (12 Mayıs 1940)
·                -       İlk McDonald’s restoranı açıldı. (15 Mayıs 1940)
·                -       Auschwitz toplama kampı açıldı (14 Haziran 1940)
·                -       Fransa Nazi Almanyasına teslim oldu, Alman askerleri Paris’i işgal etti (15 Haziran 1940)
·                -       ABD Başkanı Franklin Roosevelt “4 Özgürlük” konuşmasını yaptı (6 Ocak 1941)
·                -       Bükreş’te 6000 Yahudi katledildi. (9 Ocak 1941)
·                -       Stalin Sovyetlerin başına geçti. (6 Mayıs 1941)
·                -       Britanya istihbaratı, Enigma makinasını ele geçirdikten sonra Alman casusluk kodlarını deşifre etti. (9 Mayıs 1941)
·                -       Almanya, İtalya ve Romanya Sovyetler Birliğine savaş açtı. (22 Haziran 1941)
·                -       6000 Litvanyalı Yahudi Viszalsyan Kampında katledildi. (14 Temmuz 1941)
·                -       Eksen devletlerine karşı savaşan devletler ayrı ayrı barış anlaşması imzalamamak üzere taahhütte bulundu. (2 Ocak 1942)
·                -       Naziler Berlin’de tüm Avrupa Yahudilerine karşı soykırım organize etmek amaçlı Wannsee Konferansını düzenledi. (20 Ocak 1941)
·                -       30 bin Polonyalı Yahudi nakliyle Bełżec Toplama Kampı açıldı. (17 Mart 1942)
·                -       Auschwitz & Birkenau Toplama Kamplarına ilk, “Eichmann nakli” gerçekleştirildi. (26 Mart 1942)


Bu vakalardaki ortak temalardan ilki buluşlar, icatlar, patentler, bilişim/bilgisayar teknolojisinde sıçramalar ve ticari havacılıkta yeniliklerdir. İkinci konu toprakları değiştiren ani gelişmeler/savaşlar/iç savaşlar/otokratik yöneticiler, diktatöryel rejimler ve isyanlardır. Üçüncü konu toprağı içeren doğal afetler ve depremlerdir. Dördüncü tema müzik, animasyon, çizgiroman, sinema, kitap yayımcılığı, sanatta devrim ve ezber bozan özgürlükçü gelişmelerdir.  2020’de ve önümüzdeki dönemde 2025’e kadar bu minvalde gelişmeler yaşanacaktır.

Uranüs Boğadayken baskıcı liderlerin özel unvanlarla görev başına geçtiğini görmekteyiz. Hitler, Mao, Franco ve Stalin gibi totaliter yöneticiler mutlak hükümdar oldular. Uranüs’ün Boğada yolculuğunu sürdürdüğü Mayıs-Kasım 2018, Mart 2019 – Temmuz 2025 ve Kasım 2025 – Nisan 2026 tarihlerinde de bu trendin tekerrür ettiğini izledik ve izlemeye devam edeceğiz.

Uranüs’ün bir önceki Boğa geçişinde yaşanan yıkıcı savaş, “ekonomik bir depremin” nasıl felaketlere yol açabildiğini göstermektedir. 1929 Global Ekonomik kriziyle sarsılan Dünya düzeni Hitler’in, Mussolini’nin ve benzer diktatörlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Yerle bir olmuş ekonomi içinde fakirlik, açlık ve sefaletle başa çıkan halk yığınları “bir çare” (!) olarak ambalajlanan diktatörlerin arkasında kümelendi. Böylece ekonomik bir deprem dünyayı daha önce hiç görülmemiş bir insanlık trajedisine sürükledi. Faşist rejimler altında dünya savaşları, insan onuruna yakışmayacak işkenceler, katliamlar ve soykırımlar yaşandı. Şimdi de Uranüs’ün Boğa burcunda ekonomiyi yıkacak bir depremle tehdit ettiği bu 5 yıllık süreçte, yokluk içine düşecek halk kitleleri dünyayı kökten değiştirecek aşırı uçta akımlara kendini kaptırma riski içinedir. Bunlar yaşanırken 2020’de Ay Düğümlerinin Yengeç-Oğlak eksenindeki konumu yeni aşırı sağ liderlerin bu kitleleri hipnotize etmeye aday olduğunu gösteriyor. Trump’ın sembolize ettiği bu trend, aşırı milliyetçiliğin, ırkçılığın, karizmatik liderlerin, baskıcı politikaların, polis devletinin ve duvarları dışarıya kapamanın “yeni norm” olacağını göstermektedir. 2019’da iyice olgunlaştığını izlediğimiz bu zemin bir dünya savaşı, halk ayaklanması veya ekonomik kriz şeklinde son vuruşunu 12 Ocak 2020’de Satürn-Plüto kavuşumunda vuracak. Bu durumda 21 Aralık 2020’de Jüpiter-Satürn kavuşumuyla 200 yıllık yeni hava çağına “sıfır noktasından” başlayacağımızı söyleyebiliriz.  Bu sıfır noktasından “Yeni Düzen” doğacak.

Uranüs’ün Boğadaki Yolculuğu kişisel olarak ne anlama geliyor?

2019 Mart’ında başlayan, 2020 boyunca devam edecek ve 2025’e kadar sürecek Uranüs Boğa döneminde bu etkiyi alan kişisel hayatlar 2 konuda köklü değişimler geçirecek: değer ve para!

Boğa Uranüs’ü etkisini alan kişiler, değer anlayışlarını yenilemelidir. Neye değer veriyorlar? Değerli olmak ne demek? Değerli olmak için ne yapıyorlar? Hayatlarında onlara değer katan şey nedir? Değeri nerede arıyorlar? Kendi anlam buldukları kişisel girişimlerinde mi? Yoksa diğer insanın gözünün içinde mi? Ötekinin onaylayan bakışında mı?

Uranüs Boğadan geçerken gerçekten benliğin özünden gelen bir değer sistemi inşa edilmelidir. “Bireysellik” burada anahtar kelimedir. Kişinin bireysel varoluşuyla uyumlu bir değer sistemi sağlamlaştırılmalıdır. Tamamen kişinin biricikliğinden çıkan bir değerler bütünüdür bu. Kişinin orijinalliği, özgünlüğü, tekilliği, farklılığı bu değer sisteminde tatmin edilmelidir. Kişi kendi sıra dışı ve farklı yönlerinin değerli olduğunu fark etmelidir. Kendine özgü yöntemlerle değer oluşturabildiğini idrak etmelidir. Böylece kendi yenilikçi yaklaşımlarında, ezber bozucu yöntemlerinde, “kutunun dışında düşünen” çözüm önerilerinde değer yaratır. Diğerlerinden farklı olan özelliklerini kabul ederek ve “tuhaflığını” sağlıklı bir şekilde ifade ederek değerli olduğunu anlar. Böyle yepyeni ve yenilikçi bir üslupla değer yaratır. Verimli olur. İstikrarı yeni, farklı ve özgün varoluşuyla yakalar. 

Burada “özgürlük” de bir anahtar kelimedir. Kişi Uranüs Boğadan geçerken özgürlüğünün değerini anlar. Serbestlik, bağımsızlık ve özgürlük konuları sağlam bir şekilde yapılandırılmalıdır. Boğada Uranüs daha ziyade “ekonomik özgürlüğün” altını çizer. Kişi yeni para kazanma yöntemleri yaratabilir. Yenilikçi, sıra dışı, orijinal ve farklı şekillerde maddi kazanç elde etme yolları bulabilir. Burada önemli olan, kişinin para kazanma şeklinin bireyselliğine uygun olmasıdır. Bireysel varoluş ile maddi kaynak üretme kavramları sağlıklı bir şekilde harmanlanmalıdır. Kişinin orijinalliği, özgünlüğü, biricikliği, nev-i şahsına münhasır özellikleri, farklılığı, para kazanma uğraşında ifade edilebilmelidir. Kişi ekonomik aktivitelerinde bireyliğini yaşayabilmelidir. Bu “kendi kendinin patronu olmak” veya bir sermaye yatırıp yeni bir girişim/işletme başlatmak için olumludur. Ama kendi farklılığını yansıtabilen maaşlı işler de, kişinin bireyselliğini ifade etmesine izin verdikleri ölçüde çok verimli sonuçlar doğuracaktır. Bu işlerde buluş yapmak, patent almak, sektörleri dönüştürecek paradigma değişimlerine imza atmak Uranüs Boğanın mucit enerjisine olumlu rezonans vermek olacaktır. Özetle, para kazanırken bireyliğini yaşamak, farklılığını ifade etmek, özgür hissetmek, yenilikçi yaklaşımlar katabilmek ve icat yapmak Uranüs Boğaya verilecek sağlıklı cevaptır.

Boğadaki Uranüs, var olan alışılmış değer sistemlerinden özgürleşmeyi ifade eder. Bunlardan farklı yeni bir değer sistemi geliştirmeyi talep eder. Bunun ekonomik anlamı, geleneksel para kazanma yöntemlerinden özgürleşme isteği doğurabilir. Daha genel olarak, paraya bakışı dönüştürebilir. Gençler arasında Materyalist anlayışın yıkıldığını görebiliriz. Biriktirme, sermaye oluşturma, ev alma gibi amaçlar giderek zayıflayacaktır. Bu materyal amaçlar için gecesini gündüzünü bir kurumsal markaya adamak olgusu sorgulanacak. Yaptığı işe yabancılaşma, ürettiği ürüne yabancılaşma, mensubu olduğu çokuluslu şirkete yabancılaşma ve bir birey olarak işgal ettiği pozisyona yabancılaşma süreçleri daha hissedilir olacak. Bir kurumsal yapıda “modern bir köle” olmak, bireyselliğini kaybederek “devasa bir makinanın dişlisi” konumuna indirgenmek ve materyalist hedeflerle “hayatını heba etmek” konuları daha zor kabul edilir yaşam tarzlarına dönüşecek. Kısaca zamanın ruhu  “Marx’ın Dönüşü”ne şahitlik edecek! Çokuluslu kurumsal şirketlerdeki pozisyonlardan istifa etmek, büyük şehirleri terk edip küçük yerleşimlere yerleşmek, burada bireysel yetenekleri kullanarak daha özgür para kazanma şekilleri geliştirmek, kendi farklı üretme becerilerini ve verimliğini fark edip şükür duygusu geliştirmek, huzuru ve istikrarı bağımsızlığında, farklılığında ve bireyselliğinde bulmak deneyimlenecek. Bu Uranüs Boğanın ifade ettiği “ekonomik devrim”in mikrokozmostaki tezahürüdür.


Siz Uranüs’ün 2020 yılında Boğadaki yolculuğundan nasıl etkileneceksiniz?

Uranüs 2019 Mart’tan beri kesintisiz olarak Boğa burcunda ilerliyor. Yani Doğum Haritanızda Boğa burcunun bulunduğu kısım, 1 yıldır Uranüs’ün özgüreştiren, bağımsızlaştıran, ani süprizler yaşatan etkisini alıyor. Uranüs sizin Doğum Haritanızı dört şekilde etkileyebilir:


1.   Boğa burcunun Doğum haritanızda denk düştüğü evden geçiyor olduğu için, Uranüs bu evle ilgili var olan sistemleri gözden geçirmenizi, orijinalliğinizi bu konuda yansıtmanızı, daha bağımsız ve yenilikçi çözümler geliştirmenizi istiyor. Bu sebeple bu evin konusunda eski sistemi sarsan ani olaylar, sürprizler, isyanlar ve patlamalar deneyimlenecek. Böylece bu evde bireyselliğinize uygun daha özgürlükçü bir model kurabileceksiniz.
 
2.   Uranüs, Boğa burcunda bulunan gezegenlerinizin üzerinden geçerken, bu gezegenlerin temsil ettiği fonksiyonu özgürleştirerek, bağımsızlaştırarak, ani sürpriz olaylar şeklinde hayatınızda aktive eder. Uranüs’ün dokunduğu gezegenin fonksiyonu fiziki dünyada yıldırım gibi düşen hiç beklenmedik gelişmelerle karşılaşır. Bu fonksiyonu, bireyselliğinize uygun, farklılığınızı yansıtacak şekilde özgür, bağımsız ve yenilikçi bir şekilde kullanmaya başlamanız gerekir. Bu fonksiyonda değişime hazır olmak gerekir.
 
3.   Uranüs, Boğa burcundaki bu gezegenlerin yönettiği evlerin ifade ettiği konuları özgürleştirerek, bağımsızlaştırarak ve ani sürprizlerle karşılaştırarak gündeme getirir.
 
4. Uranüs’ün Boğa burcunda 2020’deki seyri boyunca, doğum haritanızdaki diğer gezegenlerle yaptığı açılar. Bu açıların tekil olarak “transit yorumu” teknikleriyle (evler, açı çeşidi ve gezegen ikilisi göz önünde bulundurularak) incelenmesi gerekir. Bu tekniği “Transit Yorumu” videomdan izleyip uygulayabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=AFZ-DO_n6FASizin Doğum Haritanızda Boğa hangi eve düşüyor? Boğada hangi gezegenler var?

2020’de Boğanın doğum haritanızda düştüğü eve özellikle dikkat edin ve gözlemleyin. Deneyimlerinizi bu blog’da veya sosyal medya hesaplarında paylaşabilirseniz hepimiz için çok zenginleştirici olacaktır.

Efe Erten, 1 Aralık 2019, İstanbul

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

Forrest, Steven. The Changing Sky: A Practical Guide to the New Predictive Astrology. Bantam Books, 1986.

İlhan, Barış. İlhan Astroloji Enstitüsü Temel Seviye Ders Notları, 2019.

4 comments:

 1. Boğa natal haritamda 4. Evin son 20 derecesi ile 5. Evin ilk 10 derecesinde bulunuyor. Yani şu an 4. Evimi etkiliyor. Ayrıca natalde chiron'um 5. Evde boğada bulunuyor. Chironun boğada oluşu uranüs transitinden etki alır mı?

  ReplyDelete
 2. Yükselenim Boğa Ay burcum Boğa 12.evde.Chiron Boğa ve Retro nasıl faydası olur bana..

  ReplyDelete
 3. asc 20 derece koç 1. evimde ve şuan mars ile kavuşumda ve değişiklik olmadı belki de olmuştur ama farketmemişimdir ama ani diyor ozaman olmadı :D

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete