Wednesday, December 4, 2019

Efe Erten'in 2020 Yılı Astroloji Analizi Serisi 7: Oğlak Burcunda Güneş Tutulması (26 Aralık 2019)


Efe Erten'in 2020 Yılı Astroloji Analizi Serisi 7: Oğlak Burcunda Güneş Tutulması (26 Aralık 2019)
Efe Erten


Güneş Tutulmaları, etkileri bir yıl boyunca süren yılın en önemli astrolojik olaylarından biridir. 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 4 derecesinde bir Güneş Tutulması meydana gelecek.


Bu tutulma Saros Serisi 3 Güney’e dâhildir. Öncelikle bu Saros Ailesinin anlamını incelemek için 13 Ağustos 1208 tarihinde gerçekleşen ilksel tutulmayı inceleyelim
Saros Serisi 3 Güney ailesi, Bernadette Brady’nin deyişiyle “ani ayrılıklar” ile özdeşleştirilmiştir. Gruplar birden bire dağılır. Topluluklardan, cemiyetlerden, birliklerden, derneklerden ve örgütlerden kopuşlar yaşanır. Aynı zamanda bir ilişki de aniden bitebilir. Bu tutulma ailesi bu ayrılıkla beraber çok yoğun bir duygusal dalgalanma da verir. Brady, bu kopuşu “travmatik bir dönüşüm” olarak niteler. Bu ayrılık kısa seyahatler veya alınan haberler sebebiyle olabilir.


İlksel tutulmanın ana temalarını detaylı incelemeden önce, daha önce Saros Serisi 3 Güney Ailesine mensup tutulmalar meydana geldiğinde dünyada neler yaşandığına bakalım:


1911 Ekim 22 Tutulma:
-       İlk hava keşif görevi, Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyan pilotlar tarafından Osmanlı kıyılarına yapıldı (23 Ekim 1911)
-       Norveçli Roald Amundsen’in seferiyle ilk kez Güney Kutbuna erişildi. (14 Aralık 1911)

1929 Kasım 1 Tutulma:
-       “Kara Perşembe”, Amerika’da borsa çöktü, Dow Jones 12.8% küçüldü. (24 Ekim 1929)
-       “Kara Salı”, Wall Street Borsası çakıldı, “Büyük Buhran” başladı. (29 Ekim 1929)

1947 Kasım 12 Tutulma:
-       Başkan Truman’ın Temmuz’da kurmasının ardından CIA resmen vücut buldu. (18 Eylül 1947)

1965 Kasım 23 Tutulma:
-       Ortodoks ve Katolik Kilisesi 1054’ten beri süren karşılıklı aforozu kaldırdı. (7 Aralık 1965)
-       Papa Paul VI İkinci Vatikan Konseyini imzaladı. (8 Aralık 1965)

1983 Aralık 4 Tutulma:
-       Apple kişisel bilgisayarı Macintosh’u ilk defa kamuya duyurdu. (24 Ocak 1984)

2001 Aralık 14 Tutulma:
-       11 Eylül Terör Saldırısı (11 Eylül 2001)
-       George W. Bush “Teröre karşı savaşı” başlattı (20 Eylül 2001)
-       ABD’nin Afganistan’ı işgali (7 Ekim 2001)İlksel Tutulma haritasını incelediğimizde, dikkatimizi tüm gezegenlerin Aslan’da toplanmış olması çekiyor. Enteresan bir eşzamanlılıkla, bu seneki tutulmada da sıra dışı bir şekilde Oğlak burcunda bütün gezegenler toplanacak. Hem ilksel hem de güncel tutulmanın bu kadar radikal bir formda olması, tutulmanın çok yoğun geçeceğini vurgular. İlksel tutulma Aslan psikolojik sürecini zirvesine taşımaktadır. Yani bu tutulma ailesi, lider olmak, yönetmek, en üst düzeydeki pozisyonları işgal etmek, emirler vermek, tek ve biricik, en önemli kişi olmak gibi istekleri dramatik bir şekilde en üst raddede gündeme getiriyor. Şimdi bu aileye mensup güncel tutulmanın da zirveye çıkmak, en üst rütbeyi almak, en saygın, prestijli ve itibarlı konumlara erişmek anlamına gelen Oğlak burcunu abartması, 26 Aralık 2019 tutulmasını “gücü elde tutmak” teması etrafında toparlıyor.


Bu seneki tutulmaya daha detaylı girmeden önce, ilksel tutulmadaki diğer unsurları inceleyelim. İlksel tutulmada “sınırların erimesi” anlamındaki Satürn-Neptün karesi dikkat çekmekte. En son böyle bir açı yaşandığında dünyamızda 2015-2016 döneminde bir terör dalgası esmişti. Her hafta dünyanın başka bir yerinde bir patlama, kamyonla insanları ezme, üstlerine araba sürme veya mekan tarama hadisesi yaşanıyordu. Aşırı sınırsızlık ve aşırı sınır koyma hislerini en üst düzeyde tetikleyen bu açı ve olaylar, “yabancı korkusunu” hortlattı, mültecilere kapıları kapatma isteği neticede İngiltere’nin Brexit gibi bir referandum’la Avrupa Birliğinden ayrılmasına ve ABD gibi demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ve tamamen göçmenlerden oluşan bir ülkenin başına “Meksikalılara duvar örmeyi” vaat eden bir otokrat Trump’ı seçmesine yol açtı. İlksel tutulma, 2015-2016’daki Satürn-Neptün karesini taşıyor. Şimdi 2019 Aralık’taki tutulmanın bu terör dalgasını ve yabancı düşmanlığını hortlatma riski söz konusu.


İlksel tutulmada Merkür’ün başat konumu bu ailenin bilgi, veri, öğrenme, sözler, imzalar ve antlaşmalar ilgili olduğunu gösterir.  Saros Serisi 3 Güney, Katolik Dünyası açısından çok önemli bir imza olan İkinci Vatikan Konseyinin imzalanmasını gündeme getirmişti. (8 Aralık 1965) Bu ayrıca “ani kopuş” temasının tersten tezahürü olarak, bin yıla yakın süredir ayrı olan Ortodoks ve Katolik Kiliselerinin karşılıklı aforozunu kaldırmasına ve “ayrılık düzeninden ayrılmayı” sağladı. (7 Aralık 1965)


İlksel tutulmadaki Merkür aynı zamanda muhaberatı, devlet için gerekli gizli bilgileri toplamayı da içerir. CIA’nin bu tutulma ailesi sırasında kurulmuş olması çarpıcıdır. (18 Eylül 1947)


Merkür’ün temsil ettiği bilgi ayrıca teknolojide gelişmeleri, ilk defa ortaya çıkan icatları ve yenilikleri de ifade eder. Tutulmanın hemen yanındaki Uranüs de bu buluş yapma enerjisini vurgulamaktadır. Apple’ın devrim niteliğindeki Macintosh bilgisayarı bu tutulma sırasında duyurmuş olması, devrimsel icatlara örnektir. (24 Ocak 1984)
Trablusgarp Savaşın’da ilk keşif uçuşunun yapılması  (23 Ekim 1911) ve o sırada Güney Kutbuna ilk defa keşif yapılması da (14 Aralık 1911), bu kâşif enerjinin örnekleridir.


İlksel tutulmada Jüpiter-Plüto’nun tam Ay Düğümü etrafında kavuşması önemlidir. Bu “büyük servet”, “büyük hazine” gibi parayla ilgili büyük olayları gösterir. Ancak paranın aniden dönüşümü, çöküşü ve yıkılışı da bu anlama dâhildir. Neticede büyük bir yenilenme ve rejenerasyon mecburidir. Bu sene 2020’de bu tutulmadan hemen sonra güncel Jüpiter ve Plüto’nun üç kere kavuşacak olması ve bu kavuşumların yine Ay Düğümü ile aynı burçta gerçekleşecek olması, ilksel tutulmanın potansiyelinin 100% performansla 2020’de kendini manifeste edeceğini gösteriyor. Bu elbette daha önce “1929 Büyük Ekonomik Krizine” sebep olduğunu bildiğimiz Saros Serisi 3 Güney’in, 12 Ocak 2020’de de buna benzer büyük bir ekonomik kriz yaratma riskini akıllara getirmektedir. 1929’da ABD borsalarının çöktüğü “Kara Perşembe” ve “Kara Salı”, etkileri yıllarca hissedilecek ve Dünya’yı İkinci Dünya Savaşına taşıyacak “Büyük Buhranı” başlatmıştı. (29 Ekim 1929) Şimdi de 2020’de aynı Saros Ailesi, aynı Jüpiter-Plüto ve hatta fazladan Satürn-Plüto ve Jüpiter-Satürn açılarıyla, büyük bir küresel ekonomik kriz, gerilim ve savaş riskini tetikliyor. Neticede bu yıkıcı enerji Ocak 2020’de her şeyi yıktıktan sonra Aralık 2020’de “Yeni Düzeni” kuracak.


Saros Serisi 3 Güney daha önce de bir “Yeni Dünya Düzeni” söylemini gündeme getirmişti. Bu Saros Ailesinin yarattığı bir tutulma esnasında gerçekleşen 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra George W. Bush “Teröre karşı savaşı” başlattı (20 Eylül 2001) ve ABD’nin Afganistan’ı işgal etti (7 Ekim 2001). Bunlar aslında 2001’i bir Milat konumuna getiren ve gerçekten “Yeni Bir Dünya Düzeni” kuran gelişmelerdi. Bush bu “Yeni Dünya Düzeni” terimini kendi de sık sık kullandı. İslamofobiyi hortlatan olaylar zinciri bunlardı ve İslamofobi yakıtıyla Orta Doğu’nun kana bulanmasının fitili tam da burada ateşlendi. O sıraya kadar canlılığını koruyan Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” tezi yerini Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” argümanına bıraktı.


Saros Serisi 3 Güney yine 26 Aralık 2019’daki tutulmayla, 12 Ocak 2020 Satürn-Plüto büyük yıkımını ve Jüpiter-Plüto büyük rejenerasyon silsilesini tetikleyecek. Neticede küllerden Jüpiter-Satürn’ün ifade ettiği 200 yıllık hava çağı şeklinde “Yeni Düzen” kurulacak.


Şimdi daha kişisel seviyeyi ve Psikolojik süreçleri önceleyecek şekilde bu seneki Tutulma haritasına bakalım:

26 Aralık 2019’da yaşanacak tutulma 4 derece Oğlağın Doğum Haritanızda düştüğü evde önemli bir kopuşu gündeme getirebilir. Bu evin konusundaki bazı ilişkiler veya birliktelikler bitebilir. Bu evle ilgili önemli imzalar atmak, bilgiler almak ve yenilik yapmak söz konusudur. Bu ev köklü bir şekilde yıkılıp, 2020 sürecinde yeniden yapılandırılacak ve yeni bir düzenin inşa edilmesine sahne olacaktır.


26 Aralık 2019 tutulması, bir hedefe doğru adım adım ilerlemeyi gösterir. 4 derece Oğlağın düştüğü evde bir hedef koymak, bu hedefe disiplinle, yavaş yavaş emek vererek gitmek gerekir. Bu tutulma bu konuda gayret etmeyi, çaba sarf etmeyi mecburi kılar. Bu konuda engeller, sıkıntılar, sınırlar ve sorunlar deneyimlenir. Ama asıl amaç bu konuyu inşa etmektir. Şimdi gerçeğe uygun olarak, somut bir şekilde bu ev inşa edilmelidir.


2019 Aralık 26’daki tutulma statü hırsını çok artırabilir. Daha yüksek sınıflara çıkma hırsı artar. Terfi etmek, yüksek pozisyonlara çıkmak ve sınıf atlamak arzulanır. Daha güçlü ve itibarlı pozisyonları ele geçirmek için gaddarlık, sertlik ve katılık uygulanabilir. Jüpiter’in de Oğlak’ta düştüğü sırada gerçekleşen bu tutulma, etik değerleri yozlaştırabilir. “Amaca gitmek için her yol mubahtır” şeklinde Makyavelist bir tutum takınılabilir. Bu şekilde diğerlerinin hakkını gasp etmek ve üzerlerine basıp, ezip geçmek riski söz konusudur.


26 Aralık 2019 Güneş Tutulmasında yıkım yakındır. Tepeden yasaklar, kısıtlamalar ve yasaklar gelir. Koşullar kıtlaşır, yoksulluk ve azlık deneyimlenir. Kaotik ve adaletsiz süreçlerden geçilir. Şimdi yaşanan imtihan, etik değerlerini koruyarak kıt koşullarda sağlam bir yapı inşa edebilmektir. Ahlakını, inancını, felsefesini ve prensiplerini koruyarak fiziki dünyada ayakta kalabilmek gerekir. Sorumlu bir şekilde büyümek, sorumlu bir şekilde hedefe gitmek gerekir. Eğer yüksek pozisyonlara erişilecekse, bu hakkaniyeti ve vicdanı gözeterek olmalıdır.


Siz Doğum Haritanızda 4 derece Oğlağın bulunduğu evin konusunda bu yazıda yazanları deneyimleyeceksiniz. 4 derece Oğlağın 5 derece etrafındaki, yani kabaca Oğlak burcunun ilk 10 derecesindeki gezegenlerinizle, bu yazıda yazan etkiyi yaşayacaksınız.


Sizin haritanızda 4 derece Oğlak hangi evde?


Efe Erten, 4 Aralık 2019, İstanbul

Kaynakça

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

İlhan, Barış. İlhan Astroloji Enstitüsü Temel Seviye Ders Notları, 2019.


1 comment:

  1. yükselenim oğlak yani 1. ev satürn uranüs neptünüm oğlakta üçüde 12. ev yorumlayamadım.

    ReplyDelete