Monday, December 2, 2019

Jüpiter Koç Noktasında – 2 Aralık 2019 (Kozmobiyoloji)
Jüpiter Koç Noktasında – 2 Aralık 2019

Bugün Jüpiter, 3 sene sonra ilk defa Koç Noktasına geldi. Dünya açısından önemli bu yerleşimi Uranyen Astroloji teknikleriyle inceleyelim:

Koç Noktası:
= Jüpiter
= Cupido
= Merkür/Mars
= Güneş/Plüto
= Güneş/Zeus

Koç Noktasının etrafındaki bu gezegensel resim, dünya açısından “iyi şans” ve başarı göstergesidir. Cupido’nun da buradaki yerleşimi, “evlilikte mutluluk” yaşanacağını vurgular. Mutlu birliktelikler kurulur. Sosyallik artar. Başarılı olacak şirketler kurulabilir. Her türlü birlik, topluluk, cemiyet ve ekip açısından büyüme görülecek, şanslı ve başarılı bir zamandır. Bankalar ve finansal kuruluşlar için şanslı ve başarılı bir dönemdir. Çok sayıda hissedarın sermaye birleştirerek girişeceği işler, girişimler ve şirketler büyür. Halkla ve geniş insan kitleleriyle güzel bir şekilde bağlantı kurulur.

Jüpiter ve Cupido dünya noktasında beraberce şanslı etkilerini birleştirdiğinde çok şanslı ortaklıklar kurulur. Bu ortaklıklar çok büyük başarılar elde eder. Bu dönemde kurulacak birlikler, dernekler, kulüpler, cemiyetler, topluluklar ve gruplar büyük kazanç elde eder. Buralarda çok sayıda insanla tanışılır, network kurulur ve sosyalleşilir. Jüpiter-Cupido evlenme şansını gösterir. Mutlu aileler kurulur. Güneş/Zeus evlilik içi üreme, yani çocuk sahibi olma enerjisi verir. Aynı zamanda bu sanat için şanslı bir dönemdir. Çok başarılı bir sanatçı ve kitleleri büyüleyen müzisyenler dünya ile bu günlerde bağlantı kurur.

3 yılda bir Koç Noktasına gelip dünyaya “şanslı” etkisini veren Jüpiter, bu sefer bu talihi “Merkür/Mars”ın ortasında çok aceleci, sabırsız ve enerjik bir şekilde sunuyor. Çok hızlı harekete geçip büyünecek. Düşünmeden bir işe girişme riski söz konusu. Çok hızlı kararlar alınıyor. Bu günlerde dünyayı etkileyecek halka açık konuşmalar yapılabilir. Dünyanın gözü önünde önemli fikir tartışmaları, münazaralar ve açık oturumlar gerçekleştirilebilir. Burada tüm taraflar, biraz da mizahla ve neşeyle, kendi argümanlarını ve eleştirilerini halka sunar. Tartışma konusu “evlilik kurumu”, sanat ya da cemaatler, cemiyetler olabilir. Bu münazara bir mahkeme olabilir ve evlilik ile ilgili hukuki karar verilir.

Koç Noktasındaki Jüpiter, Mars/Merkür ve Cupido’dan aldığı enerjiyle çok şanslı girişimler yapmayı sağlar. İleride çok büyüyecek şirketlerin imzası atılır. İstikbal vaat eden projelere başlanır. Şirketler, dernekler, cemiyetler çok güçlü ve başarılı hareketlerde bulunur. Üyesi olunan örgütlerin ve derneklerin içinde kişi çok başarılı projeleri hayata geçirir.

Jüpiter Cupido ile dünyaya etki ederken ve bu etki “Mars/Merkür”ün lensinden geçerken çok başarılı eğitimler verilir. Bir üniversitede, kurumda veya cemiyette etkileyici konuşmalar, dersler, konferanslar, seminerler ve atölyeler verilir. Bu dönemde danışmanlık vermek de artar.

Jüpiter Koç Noktasındayken, bir lider doğabilir. Bu lider hedefine doğru başarıyla gider. İleride büyük sonuçları olacak kararlar alır. Gruplarla, topluluklarla beraber yükselir.

Bu güzel etkiler dışında dünya kamuoyunun ilgisini çekebilecek haberlerden biri maalesef “vücudu yanan” bir insan olabilir. Yakıtlarla ilgili bir şirket veya madenciler bu konunun öznesi olabilir.

Jüpiter Koç Noktasındayken bu sefer dünyadaki beslenmeyle ilgili olumlu gelişmelere sebep olacak. Bazı sağlık sorunları kolayca iyileşecek. Kolayca kilo alınacak. Bu oluşum aynı zamanda Enneagram’da 7 numaralı kişiliği, “The Epicure”ü gösterir. Bu nitelikteki kişiler Dünya sahnesine çıkar! Dünyada bu 7 numaralı sürecin özellikleri yaşanır ve öne çıkar!

Bu yazıda yazan etkileri 90 Derece Kadranınızda tam 0 derece Koç’ta bulunan gezegenler, kişisel noktalar ve asteroidler üzerinden yaşarsınız. 0 derece Koç’ta bulunan gezegeninizi, kişisel noktanızı veya asteroidinizi bu yazıdaki başarılı ve şanslı şekilde şu an dünyaya sunabilirsiniz! Bu gezegen üzerinden dünya ile başarılı bir bağ kurabilirsiniz!

Kaynakça
Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974


No comments:

Post a Comment