Saturday, April 4, 2020

Jüpiter Plüto Kavuşumu - 5 Nisan 2020


Bugün 12 buçuk yılda bir kavuşan Jüpiter ve Plüto kavuştu.

Bu önemli kavuşumun anlamını öğrenmek için Astroloji Dergisi için yazdığım analizi okuyabilirsiniz.
#JüpiterPlüto
Tablo: Eliseu

Venüs İkizler Burcunda - 3 Nisan 2020 - 7 Ağustos 2020


Venüs İkizler burcunda
3 Nisan - 7 Ağustos 2020
*Bilgi Sevgisinde 4 Ay*
OLUMLU YANSIMASI:
+Konuşma sevgisi
+Zeka ile çekme
+Akla çekilme
+İyi eğitim talebi
+Çok yönlü ilgi alanları
+Eğlendirici paylaşım
+Neşeli, hoş sosyal bağ
+Bağlantı kurmaya duyulan iştah
+Yeni biriyle tanışma arzusu
+Bilgi paylaşma sevgisi
+Merak etmeyi sevme
+Düşünmeyi sevmek
+Sapyoseksüel (Zekaya aşık olmak)
+Entelektüelliği sevmek
+Film, müzik, kitap, kültür gibi eklektik zevkler
+İletişimi sevmek
+Dinlemek üzerine kurulu ilişki
+Soru sormak üzerine kurulu ilişki
+Sevilen kişiyle fikir alışverişi
+Diyalog kurmak istemek
+Tarafsız, objektif ve akılcı sevgi
+Sevgi üzerine düşünmek
+Güzel konuşma yeteneği
+Bilgilenme talebi
+Network kurma arzusu
NEGATİF TEZÂHÜRÜ:
-Sevgide «maymun iştahlılık»
-İlişkide sadakatsizlik
-Sevgide çeşitlilik arayışı
-Çokeşlilik isteği
-«Tüm ihtimaller elimde kalsın» iştahı
-Sevgide değişken, güvenilmez
-Bağlanmaktan hoşlanmama
-Kalıcı olmayan sevgi
-«Gelgeç gönüllü»
-«Polenlerini her yere saçma» iştahıyla güdülenen
-Sevgide aşırı akıl, mantık ve rasyonalite
-Mantığın iştahı bastırması
-İnsan sevgisini akılla açıklamaya çalışmak
-Ahlaksızlığı akla, mantığa uydurmak
-Hırsızlığa iştahlanmak
-Duygusuz, robotik paylaşım
-Bilgisayar gibi programlanmış sevgi
-Mantık temelli ilişki
-«Havâî»
-Kendi değerini ne kadar bildiğine dayamak

Film: Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve

Friday, April 3, 2020

10 Haziran 2021 Güneş Tutulması ve Blade Runner 2049 (2017)
Blade Runner 2049 (2017) filminde «6.10.21» sayılarına işaret ediliyor. Amerikan tarih kodlama sistemine göre bu 10 Haziran 2021’e tekabül etmektedir. Bu tarih herhangi bir tarih değil. 2021 yılında 10 Haziran’da çok önemli bir Güneş Tutulması olacak. 

Güneş Tutulmasında dikkat çeken, İkizler burcunda geri giden bir Merkür’le kavuşumu, ve Neptün’den zarar görmeleridir. Bernadette Brady’nin belirttiği üzere, Saros Serisi 5 Kuzey’e dahil bu tutulma, ani fikirlerin birden şimşek gibi gelişiyle ilgilidir. Sıra dışı fikirler birden akla gelir. Hatta bu sezgiler, duyu ötesi, bilinçdışı ve psişik karakterde olabilir. Bu tutulma ailesi, vizyonları, önsezileri ve profetik rüyaları barındırır. Yaratıcı bir şekilde insanı zenginleştirir. Önseziyle gelen fikirler hayata geçirilebilir.

Ay Düğümleri İkizler’deyken büyük buluşların olacağını biliyorduk. “Ay Düğümleri İkizler Yay Ekseninde” makalemde, düğümler İkizler’deyken büyük buluşların ve icatların yapıldığını yazmıştım. Buna örnekler, Einstein’ın kuantum teorisi, plastiğin bulunması, Kutuplar’ın keşfi, ilk transatlantik uçuş, Penisilin’in bulunması, uzaya ilk roket, uzayda yürüyen ilk insan, Ay’a ilk iniş, ilk Macintosh bilgisayarı, ve ilk defa insanın genomunun çıkarılmasıdır. Tüm bu buluşlar Kuzey Ay Düğümü İkizler’deylen gerçekleşmiştir.

Şimdi 2021’de Kuzey Ay Düğümü İkizler’deyken yine böyle buluşların yapılmasını bekliyoruz. Önemli icatların gündeme gelmesini öngörüyoruz. Tam bu sırada gerçekleşecek 10 Haziran 2021 Güneş Tutulması da böyle bir icat yapma enerjisinin tavan yaptığı bir lunasyondur.

Güneş, Ay, Kuzey Ay Düğümü ile geri giden Merkür beraberce İkizler’de kavuşuyorlar. Bu yüzde yüz aklı gösterir. Bilgi, mantık, zeka ve veri akar. Bu yoğun bilgi transferinde geleceği getiren buluşlar yapılır. Geleceğin teknolojisini bugüne taşıyan icatlar ortaya çıkar. Yenilik bilgiyle gelir. Bu 21 Aralık 2020’de başlayan Hava Çağının ilk Hava elementindeki Güneş Tutulmasıdır. Bu tutulmayla geleceğin bilgisi gelir.

Blade Runner 2049 (2017) gibi temelini yüksek teknoloji icatların yaygınlaştığı bir distopya âlemi oluşturan bilim kurgu filminin «6.10.21» sayılarıyla 21 Haziran 2021 tutulmasına işaret etmesi manidardır. Biz, 2021’deki bu tutulmayla, Blade Runner 2049’un (2017) içerdiği yapay zeka, genetik ve robot teknolojilerine yaklaşabiliriz. Bu birden bire kendimizi kasvetli ve karanlık Blade Runner aleminde bulmak değil elbette. Bu daha ziyade, yapay zekanın çok daha fazla hayatımıza dahil olduğu bir sabaha uyanmak demek. Birden bire küçük çaplı otomatik çalışan ev robotlarının veya fabrikalarda ağır iş gücünün yerini dolduran endüstri makinalarının günlük hayatta dolaşıma girdiği bir güne uyanmak demek. Genetik mühendisliğinin hastalıklara şifa, Dünya açlığına deva ve doğa-dostu üretime destek olduğu bir düzen demek.

2021’in Haziran 10’unda olan tutulmada hem Merkür geri gidiyor, hem de Neptün tutulmaya kare yapıyor. Bunlar gelen bilgide pürüzler olabileceğini gösteriyor. Hayaller, fanteziler, beklentiler ve özlemler bilgi kanalında cızırtı yapıyor. Yalanlar, gizlilikler ve sahtelik bilgiyi şüpheye düşürüyor. Üstelik bu bilgi dış dünyada ifade edilmesi zor bir bilgi.

O zaman bu bilgi geldiğinde, Haziran 10, 2021’de, temkinli olmalıyız. Yapmamız gereken şimdiki zamanda kalmak. Tüm beklentileri feda etmek. Özlemleri bırakmak. Beyinde “default network’ü” susturmak gerekiyor. Bu Ego’dan, geçmiş ve gelecekten sorumlu bölüm. Meditasyonla bu bölümün susturulduğu bilimsel olarak kanıtlandı. “Mindfulness” alıştırmaları bunu amaçlamaktadır. Benliği susturup, gelecek kaygısını ve geçmiş pişmanlığını bırakıp, şimdiki zamana odaklanmak gerekir. Anda kalıp, tam dibinde olanı deneyimlemek gerekmektedir. O zaman bilgi pürüssüz akar. Hem faydalı icatlara erişebiliriz. Hem de kendimizle ya da evrenle ilgili buluşlara imza atarız.

Fark ederiz.

İdrak ederiz.

Haziran 10, 2021 tarihli tutulmada dikkat çeken bir başka unsur, Kova’daki Satürn ile Boğa’daki Uranüs’ün karesidir. Tutulmanın klasik ve modern yöneticileri arasındaki bu uyumsuzluk, bu dönemde beklediğimiz Dünya çapında kapitalizmin güç kaybetmesi ile özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin izinde devrimlerin gündeme gelmeye başlayacağını hatırlayor. Bu insanların talep ettiği birinci ilke “birey olmak” olacak. Herkes “kendi geleceğini tayin etme” hakkını eline almak isteyecek. Böylece herkesin birey olarak tüm farklılıklarını ifade ederek katıldığı bir toplum oluşması ihtimali doğacak. Dayanışma, yardımlaşma ve kolektif fayda bilinci çok daha yüksek olacak. Elbette bu iki gezegen sert bir kare açı yaparken, bu sayılanlar altın tepside sunulmayacak. Bir sürtüşme, ekonomik gerilim ve özgürlüklerin kısıtlanması süreçleri bu “bireyin özgürlüğü” arayışını getirecek.

Tutulma haritasındaki bir diğer zorlayıcı faktör Mars ve Plüton’un karşıtıdır. Bu oluşum, bilgi akışı esnasında güç savaşlarının doğabileceğini gösteriyor. Bilginin geometrik arttığı bir zamanda iktidarı elde tutma sancısı, gaddarlığa, zorbalığa ve yıkıcılığa sebep olabilir. Bu da Dünya çapında zor kuvvet kullanan, baskıcı ve otokratik yönetimleri gündeme getirebilir. Yeni Bilginin gürül gürül akmaya çalıştığı bu dönemde, İkizler ve Kova’nın bu bilgi taşıyıcı amplitüdüne rağmen hâlâ Oğlak’taki Plüto, zombi haline gelmiş Dünya çapındaki eski sistemin güç sahiplerinin iktidarı elde tutma çabasını gösteriyor. Bu çok çirkinleşmiş, yozlaşmış ve çürümüş bir gücü koruma emsali. Ancak ne kadar gaddarlaşırsa gaddarlaşsın, 2020 12 Ocak’ındaki «Büyük Yıkım» onu yıktı. Şimdi 5 Nisan, 30 Haziran ve 13 Kasım’da kolektif «Ruhsal İyileşme» yaşandığı için bu eski sistem mecbûrî dönüşüm geçiriyor. 21 Aralık 2020’de «Yeni Düzen» kurulunca da ancak bilinçlenebilmiş, farkındalık kazanabilmiş ve arınabilmiş olan eskiler hayatta kalabilecek. Diğerleri, düşük farkındalıktakiler, bu paradigma sıçrayışını gerçekleştiremeyecek.

Neticede kolektif bilinç bir sıçrama yaşayacak. Ve 200 yıllık akıl çağı başlayacak. Mantık, rasyonalite, bilgi, veri ve tarafsızlığın hüküm sürdüğü bir çağ olacak. İşte bu çağın ilk bilgi tutulması Haziran 10, 2021’dir. Bu büyük bir buluş anına işaret ediyor.

Film: Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve

Kaynakça

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

Thursday, April 2, 2020

Venus Saturn

Venüs Satürn Üçgeni – 4 Nisan 2020

Cumartesi, sevginin gezegeni Venüs ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşecek. Bu açı sevginin sorumluluğunu almaya işaret eder. İkili ilişkilerde gerçekçi, disiplinli, olgun bir yaklaşımı gösterir. Gezegenlerin bulunduğu hava burçları İkizler ve Kova burçları, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şans tarafsız, objektif ve mantıklı bir bakışı gerektiriyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı sadakat, sevgide dürüstlük, olgun birliktelik ve zor koşullarda sevgiyi geliştirme ile özdeşleştirmiştir.  Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi kontrollü sevgi, sevgide disiplin ve ciddi ilişki olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri aşırı gerçekçiliğin sevgiyi engellemesidir. Hava elementinde aşırı rasyonel yaklaşım, aşırı zihinsel bakış ve her şeyi akıl-mantıkla açıklamaya çalışmak da bir risktir. Kendini akıldan ibaret sanmak sevgiyi engelleyebilir. Venüs/Satürn’ün ayrıca itibar/saygınlık için ilişki kurma, fazla ölçülülük, hazzı baskılama ve cimrilik tehlikesi vardır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bir ilişkiye gerçekçi bir şekilde yaklaşmaktır. Herkesin eve kapandığı karantina günlerinde gerçekleşen bu açı, dört duvar arasında sevilen kişiyle sabır imtihanlarından geçmeyi gösterir. İlişkinin sorumluluğunu almak, taahhüt altına girmek gerekir. Bu transit altında önce sevgi paylaşımı, arkadaşlık, ortaklık konusunda bazı engellenmeler ve zorlanmalar kişiye sınırlarını öğretir, kişiyi hayalperest yaklaşımlarını törpülemeye ve daha gerçekçi bir tutum takınmaya davet eder.  Bu şekilde açının verimli kullanımı, emek vererek bir ilişkiyi yapılandırmaktır. Karmanın sembolü Satürn, “ne ekersen onu biçersin” prensibini gösterir. Bu etki altında sevgi, aşk, arkadaşlık ve ortaklık alanında ne ekilirse, o biçilecektir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, sevgi ve değer konusunda gerçekçi olmayan varsayımlarınızla yüzleşmeli, sorumluluk almalı ve emek vermelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 0 derece hava burçlarında (İkizler, Terazi, Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı, yaratıcı bir etki alacaklar.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Efe Erten L’Officiel Türkiye RöportajıL’Officiel Türkiye dergisinden sevgili Bağlan Keskin’le yaptığımız röportajdan çok önemsediğim ve içime çok sinen birkaç soru ve cevabı paylaşıyorum.

Doğru Astrolojinin yayılması ve bu kadim bilgi sistemine nitelikli, derin ve ciddi yaklaşmak için çok mühim hususlar.

Röportajın tamamına web sayfamın “basında” bölümünden ulaşarak L’Officiel Türkiye resmi sayfasından okuyabilirsiniz.

https://www.efeerten.com/basinda


Görseller: @dariahlazatova , @astroccult

Wednesday, April 1, 2020

Venüs Satürn Üçgeni – 4 Nisan 2020

Venüs Satürn Üçgeni – 4 Nisan 2020

Cumartesi, sevginin gezegeni Venüs ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşecek. Bu açı sevginin sorumluluğunu almaya işaret eder. İkili ilişkilerde gerçekçi, disiplinli, olgun bir yaklaşımı gösterir. Gezegenlerin bulunduğu hava burçları İkizler ve Kova burçları, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şans tarafsız, objektif ve mantıklı bir bakışı gerektiriyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı sadakat, sevgide dürüstlük, olgun birliktelik ve zor koşullarda sevgiyi geliştirme ile özdeşleştirmiştir.  Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi kontrollü sevgi, sevgide disiplin ve ciddi ilişki olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri aşırı gerçekçiliğin sevgiyi engellemesidir. Hava elementinde aşırı rasyonel yaklaşım, aşırı zihinsel bakış ve her şeyi akıl-mantıkla açıklamaya çalışmak da bir risktir. Kendini akıldan ibaret sanmak sevgiyi engelleyebilir. Venüs/Satürn’ün ayrıca itibar/saygınlık için ilişki kurma, fazla ölçülülük, hazzı baskılama ve cimrilik tehlikesi vardır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bir ilişkiye gerçekçi bir şekilde yaklaşmaktır. Herkesin eve kapandığı karantina günlerinde gerçekleşen bu açı, dört duvar arasında sevilen kişiyle sabır imtihanlarından geçmeyi gösterir. İlişkinin sorumluluğunu almak, taahhüt altına girmek gerekir. Bu transit altında önce sevgi paylaşımı, arkadaşlık, ortaklık konusunda bazı engellenmeler ve zorlanmalar kişiye sınırlarını öğretir, kişiyi hayalperest yaklaşımlarını törpülemeye ve daha gerçekçi bir tutum takınmaya davet eder.  Bu şekilde açının verimli kullanımı, emek vererek bir ilişkiyi yapılandırmaktır. Karmanın sembolü Satürn, “ne ekersen onu biçersin” prensibini gösterir. Bu etki altında sevgi, aşk, arkadaşlık ve ortaklık alanında ne ekilirse, o biçilecektir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, sevgi ve değer konusunda gerçekçi olmayan varsayımlarınızla yüzleşmeli, sorumluluk almalı ve emek vermelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 0 derece hava burçlarında (İkizler, Terazi, Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı, yaratıcı bir etki alacaklar.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Monday, March 30, 2020

Ay Düğümleri SemineriAy Düğümleri seminerime 4 bölüm hâlinde web sayfamdan erişebilirsiniz.

https://www.efeerten.com/aydugumleri

Efe Erten - Ay Düğümleri: Ruhunuzun Amacı (29.03.2020)

Corono Virüsü sebebiyle evlere kapandığımız bu karantina günlerinde zamanı birlikte verimli kullanalım istedik ve Premium Organizations'la işbirliğiyle bu ücretsiz webinar'ı yapmaya karar verdik. Bu webinar'da Ay Düğümlerini, Ay Düğümlerinin fiziki gerçekliğini, Uranyen Astrolojideki anlamını, Öngörüde kullanılışını, Yöneticilerini ve Açılarını ile tek tek burç/ev konumlarını konuştuk.


Efe Erten - Ay Düğümleri: Ruhunuzun Amacı (4 Bölüm)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLbeU9c_CQShIF-a4qUmpC13ItYKYzETEfe Erten - Ay Düğümleri: Ruhunuzun Amacı (Ücretsiz Webinar) [Bölüm 1]
Efe Erten - Ay Düğümleri: Ruhunuzun Amacı [Bölüm 2]
Efe Erten - Ay Düğümleri: Ruhunuzun Amacı [Bölüm 3]
Efe Erten - Ay Düğümleri: Ruhunuzun Amacı [Bölüm 4]Etiketler: Ay Düğümü, Kuzey Ay Düğümü, Güney Ay Düğümü, Ay Düğümleri Ekseni, Güneş Tutulması, Ay Tutulması, Pre-natal Tutulma, Doğumdan Önceki Tutulma, Uranyen Astroloji, Asteroidler ve Ay Düğümleri, Ay Düğümleri ve Öngörü Astrolojisi, Transit Ay Düğümleri, Solar Ark Ay Düğümleri, Ay Düğümleri ve Sinastri, Ay Düğümleri Burçları, Kuzey Ay Düğümü Burcu, Güney Ay Düğümü Burcu, Kuzey Ay Düğümü Evi, Güney Ay Düğümü Evi.

Sunday, March 29, 2020

Efe Erten - Ay Düğümleri: Ruhunuzun AmacıVe bitirdik! Saat 03:35... Benimle beraber 7 saat 35 dakika Ay Düğümlerini dinleyen, düşünen, soru soran ve paylaşımda bulunan tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. Ay Düğümlerinin fiziki gerçekliği, Uranyen Astrolojideki anlamı, Öngörüde kullanılışı, Yöneticileri ve Açıları ile tek tek burç/ev konumlarını konuştuk. Benim için de katılımcılardan gelen geribildirimler çok zenginleştirici, ufuk açıcı ve düşündürücü oldu. Umarım yakın zamanda tekrar Youtube üzerinden böyle güzel paylaşımlarda bulunuruz.

Efe Erten, 30 Mart 2020, İstanbul

Friday, March 27, 2020

2020 Satürnalia Yılı


Satürn karnavalın gezegenidir.

Eski zamanlarda Kış Solstisi zamanında yani Oğlak başladığında Saturnalia festivali yapılıyordu.

Bu özel karnavalda roller yer değiştiriyordu.

Bir günlüğüne krallar köle, köleler kral oluyordu.

Şimdi 2020’de tüm yavaş gezegenler Oğlak’ta kavuşunca Dünya’da tekrar büyük Saturnalia Karnavalı oldu.

Satürn de 2020’nin bu büyük kavuşumlarının ve tutulmaların 3’ünde çok önemli bir rol teşkil etti.

12 Ocak 2020’de Satürn ve Plüto kavuştu «Büyük Yıkım» oldu.

10 Ocak 2020’de tam Satürn/Plüto’nun olduğu yerde Ay Tutulması oldu. «Büyük Yıkım» Corona Virüsü şeklinde patlak verdi.

21 Aralık 2020’de Satürn ve Jüpiter 200 yıllık «Yeni Düzen»i kuracak.

«Yeni Düzen» Krallar Köle, Köleler Kral olacak.

Şimdi 2020’de Global bir Satürnalia Karnavalı yaşanıyor.

Dünya’da Krallar Köle,
Köleler Kral oluyor!

Tüm roller tersine dönüyor.

Vatandaşlar sıkı yönetim ister oldu.
Tüm ülkeler Bir oldu.

Sizin de hayatınızda 2020’nin Ocak, Şubat ve Mart aylarında her şey ters yüz oldu mu?

Roller tersine döndü mü?
Ak Kara, Kara Ak oldu mu?
#BüyükYıkım

Tablo: "Witches' Sabbath", 1797-1798, Francisco Goya

Venüs Plüto Üçgeni – 29 Mart 2020

Venüs Plüto Üçgeni – 29 Mart 2020

Pazar iştahın gezegeni Venüs ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında çok şanslı bir üçgen açı var. Bu açı tutkuyu gösterir. İştah dönüşür. Gezegenlerin bulunduğu toprak burçları Boğa ve Oğlak, bu iştah dönüşümünün yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Maddeye, görüntüye, tada, tene, sese ve kokuya duyulan şehvet, sorumluluklar ve hedef sebebiyle dönüşüme uğrar.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkiler, kıskançlık, manipülasyon ve kontrolcülüktür. Plütonik Venüs, iştah duyduğu şey için güç savaşlarına girebilir. «Ya hep ya hiç» yaklaşımı görülür. Marazi saplantılar, takıntılar ve obsesyon-kompülsiyonlar tecrübe edilir. Bunların sebebi, iştahın şu an tamamen bilinçdışı tarafından yönlendiriliyor olmasıdır. Bilinçdışı motivasyonları fark etmek ve iştahı bundan özgürleştirmek gerekir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, Plütonik Venüs’ün çok yoğun çekim gücünü faydalı şeyler için kullanmaktır. Bu etkiyi alan doğum haritaları, şiddetli bir magnetizmaya ve cinsel etkileyiciliğe sahip olur. Bu nükleer güç şehveti, iştahı ve tutkuyu da şiddetlendirir. Şehvet kelimesi, sadece seks arzusu anlamına gelmez. Şehvet, «ölçüyü aşan şiddetli arzu, şiddetli istek» demektir. Şimdi Plüto ve Venüs hizalandığında, sevilen her şeye karşı çok yoğun ve ölçüyü aşan bir istek duyulur. İnsanın canı ister. Aş erir. Talep eder. Bu güçlü iştah, faydalı projelere kanalize edilmelidir. İştahın kaynağı psikolojik olarak fark edilmeli, gölge yönlerden, yansıtmalardan ve bilinçdışı aşırılıklardan arındırılarak ıslah edilmelidir. Böylece “dönüşüm sevgisi” yaşanır. Hem insan kendi iştahını dönüştürür. Hem de sevdiği kişilerin dönüşümüne eşlik eder. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kendi metamorfozunuza gönüllü olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 24 derece toprak burçlarında (Boğa, Başak ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Venüs Jüpiter Üçgeni – 28 Mart 2020


Venüs Jüpiter Üçgeni – 28 Mart 2020

Yarın iştahın gezegeni Venüs ile büyümenin gezegeni Jüpiter arasında çok şanslı bir üçgen açı var. Bu iştahın büyüdüğünü gösterir. Organizmaya faydalı şeyler çekilir. Böylece sağlıklı genişlenir. Gezegenlerin bulunduğu toprak burçları Boğa ve Oğlak bu genişlemenin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu genişleme, fiziki dünya’da beş duyuyla algılanan güzelliklere karşı haz duymayı ve bu hoş arzu nesneleri için disiplinle ve sorumlulukla çabalamayı gerektirir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri iştahın aşırı artmasıdır. Aşırı yeme içme ve güzel olan her şey için fazla para  harcama riski söz konusudur. Ölçülülük ve ılım erdemdir. Ancak Jüpiter, Venüs’ün ölçüsünü kaçırabilir. Bu durumda organizmaya iyi-kötü her şey çekilir. Faydalı-faydasız her şeye karşı iştah duyulur. İnsanın sağlıklı-sağlıksız her şeyi canı ister. Bu nesneler çok büyük ölçülerde tüketilir. Organizma sağlıksız şişer. Şeker hastalığı, kolestrol, gut, obezite gibi aşırılıktan ve zenginlikten doğan hastalıklar ortaya çıkar. Vücudun ödül mekanizması bozulabilir. Aşırı hantallaşma, yayılma ve tembelleşme riski ortaya çıkar.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, vücuda yarayacak şeyleri çekmektir. Sağlıklı gıdalar yemek, faydalı içecekler içmek ve faydalı vitaminleri/mineralleri almaktır. Sosyal boyutta, şu an evlere kapansak da, online kanallardan kişiye faydalı olacak insanları kendine çekmektir. Gelecekte faydalı olacak projeler insana çekilir. Böylece hem fizyolojik, hem sosyal hem de faaliyetsel seviyede sağlıklı genişleme yaşanır. Boğa’daki Venüs, bu dünya’nın keyiflerini keşfeder. Oğlak’taki Jüpiter emek vererek bu keyiflere erişir. Neticede beraber, madde Dünya’sında, somut bir şekilde genişlerler. Beraberce, kaba, ham, pastoral, sade, gösterişsiz, yapmacıksız, mütevazı ve yalın bir güzelliği inşa ederler. Ham bir estetik büyür. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, fiziki dünya’nın kaba güzelliklerini fark ederek hayattan keyif almalısınız ve bu güzelliği emekle, sorumlulukla, disiplinle büyütmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 23 derece toprak burçlarında (Boğa, Oğlak ve Başak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablolar: 18. Ve 19. yüzyıl ödüllü sığırlar

Venüs Boğa’daVenüs Boğa Burcunda seyrine devam ediyor. 3 Nisan’a kadar tüm burçlar, sevgi paylaşımı, ilişki kurma, iştah ve değer verme fonksiyonunda “sağlamlaştırma, maddesel dünyada kendine güvence sağlama ve kendi kaynaklarına sahip çıkma” anlamına gelen Boğa sürecini deneyimleyecek.

Sevgi Paylaşma Şekli: Sadık, tensel, sahiplenici.

🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹Güçlü bağlanma kapasitesi
🔹Sadakat
🔹Sevgiyi sağlamlaştırma
🔹Sevginin kalıcılığı
🔹Ağır ilişki kurma
🔹İlişkide sağlam bağlar aramak
🔹Tensellik
🔹Fiziksel yakınlığı çok sevmek
🔹Beş duyuya hâkimiyet
🔹Doğal bir şehvet duygusu
🔹Güçlü fiziksel dürtüler
🔹Feminen
🔹Erotik
🔹Zevk alma
🔹Hoşnut
🔹Çekicilik
🔹Doğal

🔶 Olumsuz yansıması:
🔸Sevilen şeyde tekelcilik
🔸Aşırı sahiplenme
🔸Sevgide güven ihtiyacının aşırılığa kaçması
🔸Beş duyunun doyurulmasına aşırı düşkün
🔸Yeme içmeye düşkünlük
🔸Zevk ve sefa peşinde
🔸Para sevgisi
🔸Kendi değerini sahip olduklarına endeksleme
🔸Kendi değerini fiziksel varoluşuna endeksleme
🔸Maddeye fazla değer verme
🔸Tembellik

#VenüsBoğaBurcunda
#Astroloji

Kaynakça

Arroyo, Stephen. "Chart interpretation handbook." Reno, NV: CRCS (1989).

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tablo: “Taureau dans les Alpes”, 1884, Eugène Burnand

Thursday, March 26, 2020

Kova Süreci (22 Mart 2020 - 31 Mart 2020)Gökyüzündeki Oğlak enerjisi, Kova enerjisine geçiyor.

22 Mart’ta Satürn Kova’ya geçti.
30 Mart’ta Mars Kova’ya geçecek.
31 Mart’ta Mars ve Satürn kavuşacaklar.

Hikaye “hedef belirlemek ve hedefine adım adım gitmekten”, “birey olmak ve bireyselliği destekleyecek şekilde toplumu ileri götürmeye” geçecek.

Şu an, giderek herkesin birbirinden uzaklaşması, evine kapanması, içine dönmesi, evden çalışması ve kendiyle baş başa kalması da bu bireyselleşmeyi doğruluyor.

Aynı zamanda komşuların birbirine alışveriş yapması, meslek örgütlerinin kendi arasında düzenli para toplaması ve devletlerin bazı sektörleri desteklemesi de Kova sürecinin dayanışma, topluluk bilinci ve kardeşlik anlamlarını doğruluyor.

Şimdi herkes kendine soracak “birey olabildim mi?”

Şimdi herkes “birey olarak nasıl müşterek olabiliriz” diye düşünecek.

Şimdi birey olmak, bireyselliği desteklemek ve birey olarak toplumsal dayanışma içine girmek zamanı.

Herkes kendisi olacak.
Ve parçası olduğu toplumu ileri götürecek.
Kardeş olduğunu hatırlayacak.
Birlikte özgürlüğe gidecek.

Bu bireyleşme sürecini anlamak için şu üç yazıyı okuyunuz:

1) Satürn Kova’da


2) Mars Kova’da


3) Mars Satürn Kavuşumu


Görsel: “Total Rickall”, Rick And Morty

31 Mart 2020 ve 7 Nisan 2020 Sabit Burç Yoğunlaşması


Oğlak’taki gezegen yoğunlaşması Mart sonunda Kova’ya geçiyor diye seviniyoruz. 2020’yi “felaketler yılı” yapan bu Oğlak stelyumunun bir an önce bitmesini istiyoruz.

Ancak unuttuğumuz bir şey var. Oğlak’taki kötücül gezegenler, buradan Kova’ya geçiyor.

Büyük Malefik Satürn 22 Mart’ta Oğlak’ı terk etti, Kova’ya geçti.

Küçük Malefik Mars, 30 Mart’ta Oğlak’ı terk edecek, Kova’ya geçecek.

Yani belalı gezegenler yavaş yavaş sabit burçları doldurmaya başlıyor.

Sabit burçlar deyince aklımıza ilk gelen depremlerdir.

Sepharial 1915 yılında “Güneş ve Ay Tutulmaları: Dünya’ya Etkileri” kitabında sabit burçlarda gezegen yoğunlaşması olduğundan depremlerin meydana geldiğinden bahsetmiştir.

Şimdi 30 Mart itibariyle sabit burçlar oldukça dolu:
  • Venüs Boğa’da
  • Uranüs Boğa’da
  • Mars Kova’da
  • Satürn Kova’da

Ay da, Ay’da 4 kez sabit burçlara gelerek sabit yoğunluğunu artıracak, ve deprem riskini tetikleyecek.

Şimdi sabit burçlarda bu yoğunlaşma yaşanırken, Astroloji’nin en belalı kavuşumlarından biri olan Mars Satürn Kavuşumu 31 Mart’ta bir sabit burç olan Kova’nın Sıfır Derecesinde gerçekleşecek. Bu deprem riskine işaret etmektedir.

Mars-Satürn Kavuşumunun İstanbul için çıkarılan haritasında da yükselen 6° Akrep, MC 13° Aslan’dır. Yani haritanın dört köşesi sabittir. Bu da deprem riskini artırmaktadır.

Yükselen derecesi Türkiye Cumhuriyeti’nin Güneş’ine bir derece kavuşumdadır. Yani bu kavuşum bizi etkiler.

31 Mart’ta yaşanan bu zorlayıcı kavuşum maalesef etkisini hemen yitirmiyor.
7 Nisan’da sabit burç Kova’daki Mars, sabit burç Boğa’daki Uranüs’e kare yapacak, ve bu tam Türkiye Cumhuriyeti’nin Güneş’inin üzerinde yaşanacak. Hepsi 5 derece sabit burçlarda cereyan edecek. Bu da bizi zorlayıcı ve sürpriz bir şekilde etkileyecektir.

31 Mart’ta yaşanan belalı kavuşum ve 7 Nisan’daki şoke edici kare zorlayıcı olayları işaret etmektedir. Sabit burçların yoğunluğu risklerden ciddi birinin deprem olduğunu vurgular. Bu günlerde deprem çantamızı hazırlamalı, evde yaşam üçgeni olacak yerleri iyi tespit etmeli, ve hazırlıklı olmalıyız. Deprem öldürmez, ihmal öldürür.

Tuesday, March 24, 2020

Mars Uranüs (7 Nisan)

Mars Uranüs Karesi – 7 Nisan 2020

7 Nisan Salı, savaşın gezegeni Mars ile patlamanın gezegeni Uranüs arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Ani savaşlar patlayabilir. Sürpriz askeri hareketler gündeme gelir. Aniden anarşist hareketler ortaya çıkabilir. İsyan, düzen bozuculuk, bozgunculuk patlak verir. Patlayıcı olaylar birden bire yaşanır. Mars zarar veren aktif unsurdur. Uranüs’e çarptığında aniden, hiç beklenmedik bir şekilde zarar verici unsurlar harekete geçer. Organizmaya zarar veren unsurlar aniden patlayıcı bir şekilde olaylar yaratır. Şaşırtıcı hasarlar alınır. Kaza, yaralanma, ateş ve silahlar kanalıyla aniden hasar alınır. Kişisel hayatlarda ise başlatılan işler ile özgürlük çelişir. Gezegenlerin bulunduğu sabit Kova ve Boğa burçları, bu bağımsızlık krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Sahip olmaktan özgürleşmek ve yeni düzen için savaşmak çelişiyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı her şeye muhalefete ve başkaldırıya yönlendirilmiş abartılı bir bireysellikle özdeşleştirmiştir. Sırf farklı olmak için provokatif hareketler gözlemlenebilir. Uranüs-Mars ikilisi sabırsızlık, hoşgörüsüzlük, katılık, sabit fikirlilik ve sinir getirir. Bir Tiran gibi vahşi ve fanatik hareketlere işaret eder. James Braha, bu transiti egosu ve arzuları tarafından yönlendirilen kişinin sonunu düşünmeyen sabırsız eylemleri neticesinde gerilimler, aksilikler, tartışmalar ve kazalar ile karşılaşması şeklinde açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı dürtüsel hareketler ve aceleci kararlar sonucu ani, beklenmedik ve istenmeyen sonuçlarla yüzyüze kalmak olarak betimlemiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, hareketlerinin engellendiği hissiyle kontrolsüz bir öfkeye kapılmak, ve sonunu düşünmeden çatışmaya girmektir. Özgürlüğün, bağımsızlığın bastırıldığı koşullarda; bireyselliği yansıtmanın engellendiği durumlarda aceleci, sabırsız ve dürtüsel savaşlar başlatmaktır. Bu transit bir ego krizine işaret eder, ve kişi kendini ortaya koyabilmek, isteklerini tanımlamak ve peşinden gitmek için yıkıcı ve abartılı bir şekilde başkaldırabilir. Bu kişisel patlamalara, hiddete, sinire, isyana, anarşiye ve düzen bozuculuğa yol açar. Bu dikbaşlı yaklaşım belaları çeker. Pişman olunacak sonuçlar gündeme gelebilir, kazalar yaşanabilir. Ayrıca, bu açı altında kim olduğuyla temas kuramamış ve gerçek orijinalliğini yansıtamamış kişiler, sırf farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunabilir, ani öfke patlamaları ve beklenmedik kavgalar patlak verebilir.


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sakin bir şekilde kim olduğunu, ne istediğini ve bu istekler için nasıl mücadele vereceğine karar vermektir. Kendi orijinalliğine güvenmek, ve farklılığını cesurca, yıkıcı olmadan yansıtmak gerekir. Burada aceleci, dürtüsel, düşüncesiz, sabırsız hareketlere karşı temkinli olmak gerekir. Bu transitin verimli kullanımı, daha sakin, hareketlerinin sonuçlarını da düşünerek geleneksel yöntemlerin dışında, yenilikçi modellerle mücadele etmektir. İstenilen şey için bağımsız, duygusuz bir şekilde gerektiğinde aykırı olma pahasına savaşmaktır.  Bu açı etkisinde, bireyliğini tesis etmek için atılganca kendini ortaya koymak gerekir. Akl-ı selim içinde farklılığını cesurca yansıtmak, sağlıklı bir özgürleşmeyi getirir. Oluşan bu açının getirdiği bağımsızlaştırıcı enerjiyi cesurca inisiyatif almak ve yeni projeleri hayat geçirmek için kullanmak şanslı ve rahatlatıcı olacaktır. Bu fırsattan psikolojik gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız, aceleciliğe, düşüncesizliğe ve vahşiliğe kapılmadan hayatınızda bir türlü değiştiremediğiniz köhneleşmiş yapıları revize etmeye cesaret edip, aktif, öncü, hevesli bir enerjiyle yeni olan için, daha özgür olan için harekete geçin.

Bu açıdan doğum haritasında 5 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.

Tablo: Troy Schooneman

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004