Tuesday, July 7, 2020

Güneş Plüto Karşıtı – 15 Temmuz 2020


Güneş Plüto Karşıtı – 15 Temmuz 2020

15 Temmuz Çarşamba, benliğin ışığı Güneş ile ölümün gezegeni Plüto arasında meydan okuyucu bir karşıt açı var. Bu açı güç savaşlarını gösterir. İkili ilişkiler kanalıyla ötekini zorlama, manipülasyon ve kontrolcülük tehlikesine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Yengeç-Oğlak ekseni, iktidar-acizlik savaşlarının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu güvenlik temalı karşıtlık, mahrem olanla kamusal olan, yuva (Vatan) ile dış dünya, duygusal ile profesyonel güvenlik ekseninde cereyan ediyor. Bu karşıtlığın kutupları, kendi bilinçaltının temellerindeki duygularla yüzleşememek, büyüyemek ile kendine uygun bir hedef koyamamak, otorite nosyonunu oturtamamaktır.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı ego ve id arasında bir çatışma temelli suçluluk duygusu, saplantı ve özyıkım ile özdeşleştirmiştir. James Braha, bu transitte kişinin aşırı istekli, bencil, ısrarcı ve inatçı olduğunu belirtmiştir. İnsanları ve koşulları zorlama, manipüle etme ve güç savaşları gözlemlenir. Tutkuyu, arzuyu ve yanlış güç kullanımını barındıran krizlerle karşılaşılır. Robert Hand, bu açı altında diğer insanlara hükmetme ve onları rızaları dışında bir şeyler yapmaya zorlama riskini belirtmiştir. Tüm yazarlar, bu transit altında otorite pozisyonundaki kişilerle ve babayla sorunlara dikkat çekmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri Solar ve Plütonik enerjinin zıtlaşması sonucu acımasız, gaddarca eğilimlere teslim olmaktır. Otoriterce ve diktatörce hareketler tetiklenebilir. Plüton’un gölgesi öldürülen/öldüren rollerine girmektir. Sırf karşı taraf kazanmasın diye “kendini yok etmek” gözlemlenebilir. Bu transit altında her şeyi kontrol altına alma takıntısı devasa boyutlara ulaşır. Güç savaşlarına girmek, “ifrat ve tefrit” yaklaşımı benimsemek bu açının olumsuz kullanımıdır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap tüm benliği, dönüşüm için seferber etmek olacaktır. Plüto-Güneş karşıtı, kişiyi karanlık taraflarıyla yüzleşmek zorunda bırakan çok sarsıcı ve silkeleyici dalaşmaları gündeme getirir. Bu ikili zıtlaşmalar ve münakaşalar, aynalama fonksiyonu sayesinde dönüşüm için gerekli farkındalığı sağlar. Bu transit çok şiddetli doğası gereği kişinin mutlak katılımını ve derin katmanlarına gönüllü sondaj yapmasını talep eder. Partnerle veya otorite pozisyonundaki kişilerle yoğun kavgalar, yolunda gitmeyen şeyleri kişiye işaret eder. Bu açıyı verimli kullanmak için, kişinin bu işaretler öncülüğünde hayatındaki bozuk ya da miadını doldurmuş unsurları arındırması gerekir. Bu unsurların teşhisi için psikanalitik yöntemlerle kendi derinliklerine inmek, ve orada bu unsurları ya tamamen “öldürmek”, ya da gerekli hesaplaşma süreçlerinden geçirip ruha tekrar entegre etmek gereklidir. Plüto-Güneş ikilisi muazzam bir başarma gücü, tutku, hırs ve irade bahşeder. Plüto dönüşüm gücünü ödünç verirken, kişiselliği aşan, ben-ötesi, toplumsal, kültürel veya evresensel bir misyonla temas kurmayı, fani maddi hayatı aşan bir anlamın keşfini talep eder. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız diğer insanları manipüle etmekten vaz geçmeli, derinliklerinizdeki materyelle yüzleşip özünüzü dönüştürmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 23 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler. Bu açı +/-8 gün etkilidir. +/-8° orb alınız.

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tablo: "Ixion précipité dans les Enfers", 1876, Jules-Élie Delaunay

Monday, July 6, 2020

Güneş Jüpiter Karşıtı – 14 Temmuz 2020

Güneş Jüpiter Karşıtı – 14 Temmuz 2020

14 Temmuz Salı, bilincin ışığı Güneş ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında meydan okuyucu bir karşıt açı var. Bu açı aşırı özgüven kaynaklı münakaşalara işaret eder. İkili zıtlaşmalarda rakibi küçük görme, kibir ve ukalalık gölgelerini barındırır. Sağlıksız büyümeye yol açan istekler görülür. Gezegenlerin bulunduğu öncü Yengeç ve Oğlak burçkarı, bu abartılı rekabetin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu karşıtlık, duygusal güvensizliği dışsal bir başarı/katılık modeliyle ikame etmeye çalışmak şeklinde cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini büyük görmektir. Jüpiter, aşırı iyimserlik bahşederek kişiyi “ben asla yenilmem” duygusuyla doldurur. Bu megalomaniyle ve aşırı özgüvenle, kişi rakibi küçük görür ve normalde kazanabileceği savaşları bile kaybeder. “Kendini dev aynasında görme” hali, kişiyi altından kalkabileceğinden fazla genişlemeye ve yayılmaya sevkeder. Neticede olan sadece mantıksızca saçılmak ve enerjiyi dağıtmaktır. Bu sağlıksız genişleme, Jüpiter’in lüks kanalıyla kendini tatmininde savurganlık, israf, abartılı harcamalar ve maddi kaynakları çarçur etme şeklinde görülür. Güneş’le karşıt konumdaki Jüpiter ikili ilişkilerde kibir kaynaklı sorunların yaşanabileceğini gösterir. Bu transitin verimsiz kullanımı, her şeyi bildiğini sanmak ve partnere/muhattaba vaaz vermek, onu yargılamaktır. Gerçek şu ki, bu kendi verdiği vaaza uymayan bir vaizin durumudur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, bu transitin kriz içerse de mükemmel bir ürün verme anı olduğunu idrak etmektir. Uzun süre önce tohumu atılmış bir projenin meyvesini vermek için bir sonuç alma zamanıdır. Bunu gerçekleştirmek için, karşıt açının barındırdığı “iki kişilik” oluşumun farkında olmak gerekir. Güneş-Jüpiter enerjisinin doğru kullanımı, birlikte büyümek perspektifini geliştirmek ve ortak çaba harcamaktır. Ortak potansiyeller keşfedilip beraberce yeni arenalardaki fırsatlar değerlendirilmelidir. O zaman müşterek bir istikbal beraberce inşa edilebilir ve çift mahsul elde eder. Burada bir kez daha bu zorlu açının ikili ilişkilerde kabalık, kendini haklı görme ve karşındakinin ihtiyaçlarını görmeme tehlikelerine karşı teyakkuzda olmak gerekir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, duygusal güvenliğinizi inşa edip, kendinize uygun bir hedef istikametinde bir gelecek için potansiyellerinizi gerçekleştirmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 22 derece öncü burçlarda (Koç, Terazi, Oğlak, Yengeç) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler. Bu açı +/- 8 gün etkilidir. +/8° orb alınız.

Saturday, July 4, 2020

Uranüs Kova Jenerasyonu (1996-2003)


1996-2003 arasında doğanların Uranüs’ü Kova’dadır.

Bu jenerasyonun özelliği bireyleşme süreçlerinin bilinen modellerden farklı olmasıdır. Eski, köhneleşmiş ve gelişimi engelleyen, kısıtlayıcı yapıları yıkmayı; yerine yeniyi, daha özgürü ve daha ileriyi koymayı hedefler.

Bu nesil, bireyliğini özgürlüğüne endeksler. Hür bir şekilde tercih yapabilme özelliği, onu birey yapan şeydir. Serbest girişim, ifade özgürlüğü ve dolaşım hürriyeti, bu kuşağın karakteristiğidir.

1996-2003 arasında doğan jenerasyonun kafasındaki «yeni insanlığın» temel bileşenleri, hümanizm, insan hakları ve eşitliktir. Bu nesil, günlük hayatın içinde ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, homofobiye, faşizme, yabancı düşmanlığına, bağnazlığa ve tek tipçiliğe tahammül göstermemektedir. ABD’deki #BlackLivesMatter protestolarının da hatırlattığı üzere, kendisi gibi olmayan ve daha az ayrıcalıklı grupların uğradığı haksızlıklara karşı sesini yükselten, kolektif olarak hak arayışı mücadelesi veren ve sosyal medyayı etkin kullanarak sesini duyuran bir nesildir. Ütopyası, insanlığın eşit ve kardeş olduğu, beraberce özgürce yaşadığı bir dünyadır.

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında doğan jenerasyonun ana kavramı «BİREY OLMAK»tır.

Birey İngilizce’de “bölünemez” anlamındaki “in-dividual” kelimesinden gelmektedir. Birey, bir parçasını çıkarsanız artık o olamayacak, bölünmez, müstakil bir ünitedir. İnsanı birey yapan tercihleri, aksiyonları ve düşünceleridir.

«Birey» uzay boşluğunda, tek başına var olabilecek bir kavram değildir. «Birey» diye bir kavramdan söz edebilmemiz için, bir «toplum» içinde olmak gerekir. Birey olmak demek bir toplumda kendini tüm özellikleriyle ifade edebilmektir. Bir toplulukta kendi olarak var olabilmektir.

1996-2003 arasında doğan jenerasyonun en belirleyici özelliği birey olarak topluma katılma isteğidir. Bu nesil, kendine has, orijinal ve özgün özelliklerini korkmadan, özgürce ifade etmek ve bu farklı özellikleriyle topluma karışmayı hedeflemektedir. Farklılıklara yer olmayan kısıtlayıcı toplumları ise, kendilerini tüm farklılıklarıyla ifade edebilecekleri istikamette ileri götürürler. Eski kalıpları yıkarlar. Yenilik getirirler. İcatlar, reformlar ve revolüsyonlar gerçekleştirirler. Böylece, toplumu, artık kendilerini bir birey olarak tüm farklılıklarıyla ifade edebilecek şekilde değiştirirler. Bu daha özgür, eşit ve kardeşçe bir toplumdur.

1996-2003 arasında doğan jenerasyon, kendini bilme anında teknolojinin içine doğmuş ilk jenerasyondur. İnternet, bilgisayar, cep telefonu ve video oyunları, bu neslin içine düştükleri «doğal» dünyanın parçalarıdır. Bu sebeple, son teknolojiyi takip etmek, geleceğin icatlarına heyecan duymak ve insanlığı ileri götürecek cihazları maharetle kullanmak bu neslin belirleyici özellikleridir.

Özetleyecek olursak 1996-2003 arasında doğan jenerasyonun Uranüs’ü Kova’dadır. Bu neslin özellikleri:
 • Özgürlük
 • Birey olmak
 • Hürriyet
 • Serbestiyet
 • İfade özgürlüğü
 • Hümanizm
 • İnsan hakları
 • Eşitlik
 • Teknoloji
 • Sosyal Medya
 • Kardeşlik

Friday, July 3, 2020

Günlük hayatın psikopatolojisiFreud, «Günlük Hayatın Psikopatolojisi» kitabında, bilinçdışının bastırılmış arzuların rezervuarı olduğunu söyler.

Bu bastırılmış arzular, günlük hayatta «hatalı eylemlerle» kendini gün yüzüne çıkarır.

Örneğin bir dil sürçmesi, aslında bastırmaya çabaladığınız bir arzunun artık daha fazla zapturapt altına alınamayıp dışarıya çıkmasıdır.

Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız davranışları derinlemesine incelersek; bilinçdışının çığlığını işitebiliriz.

Üslubumuz, tarzımız, bilinçsiz seçimlerimiz, farkında olmadığımı davranış kalıplarımız, kullandığımız kelimeler, takındığımız tavırlar, giyim stilimiz, hareketlerimiz aslında çok bariz bir temaya işaret ediyor olabilir.

Ancak bastırılmış arzuların bilinçdışı doğası bunları fark etmemizi engelliyor olabilir.

Bu sebeple kendimizin ve hakikat üzerine sevgi ilişkisine girdiğimiz kişilerin bilinçdışı eğilimlerine daha fazla dikkat etmek, hepimiz için aydınlatıcı olacaktır.

Böylece kendimizden bile sakladığımız, ancak bizi biz yapan ve tüm davranışlarımızı yönlendiren bastırılmış arzularımızla yüzleşmiş oluruz.

Kendimizi bütünleriz.

Günlük hayattaki hatalı eylemler (dil sürçmesi) gibi sanat da bastırılmış arzuların gün yüzüne çıktığı başka bir sahnedir.

Bir ressamın resmettiği duygular, bir bestecinin canlandırdığı melodiler, bir oyuncunun içine girdiği rol, bir dansçının dans hareketleri, bir şarkı yazarının şarkı sözleri ve tüm sanatsal ifade biçimleri, yaratıcısının bastırdığı bilinçdışı arzuların dışarı çıkma arenası hâline gelmiştir.

Bu sebeple sanat eserlerini Freudyen bir analize tabi tutmak, sanatçının bastırılmış arzularına ışık tutacaktır.

Dizi: Rick and Morty, 2015
© [adult swim]

Kaynakça

Freud, Sigmund. Günlük hayatın psikopatolojisi. İlya İzmir Yayınevi, 2011.

Güneş Neptün Üçgeni – 12 Temmuz 2020


Güneş Neptün Üçgeni – 12 Temmuz 2020

12 Temmuz Pazar, benliğin ışığı Güneş ile hayallerin gezegeni Neptün arasında çok şanslı bir üçgen açı var. Bu açı benliğin özünden gelen istekle ve içsel yaratıcılıkla temas kurmayı gösterir. “Ben”i aşan idealler için kendini adamaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu su burçları Yengeç ve Balık, bu içsel rehberliğin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu yüksek ilhamlı ve yaratıcı şansı yakalamak için, bilinçaltının temelindeki duygularla yüzleşmek, bunlara annelik etmek, ve kabulleniciliği geliştirmek gerekir.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı iyi niyet, duyarlılık ve insancıllık ile özdeşleştirmiştir.  Bu etki altında, mantık ötesi alanla ve ezoterik konularla ilgilenme, hayal gücü, sanatsal yetenek ve kolektif olarak diğerlerine adanmışlık gözlemlenir. James Braha, bu transiti bilincin genişlemesi, duyu ötesi enerjileri algılama ve evrendeki her şeyle bir ve uyumlu hissetme olarak açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı maddesel olanın ötesine geçme ve spiritüel olanı deneyimleme olarak betimlemiştir. Bu etki altında egosal istekleri aşma, diğerleri için merhamet ve şefkat geliştirme, yardım faaliyetlerine adanma görülür.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri maddi dünyanın gerçeklerinden kaçma isteğiyle hayallere, rüyalara, bağımlılıklara kaçmaktır. Bu açı altında benliğin sağlıklı sınırlarının tamamen erimesi; ve böylece etrafımızdakilerin tesiri altında kalma tehlikesi söz konusudur. Bu egonun silinmesine ve kimlik kaybına yol açar. Aldatılma, kandırılma riskine kapı açar.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, benliğin bilinçaltının temellerindeki duygularla yüzleşmesinde iç sesle temas kurmak ve kabulleniciliği geliştirmek olacaktır. Bu süreçte ilhamlardan ve esinlenmelerden faydalanmak olumludur. Egonun, merhamet ve hayırseverlik lehine kendinden vaz geçebilmesi, bu şansı yakalamayı sağlar. Ayrıca bu açının verimli kullanımı, kendini akışa bırakmayı, “büyük plana” ve Yaratıcıya güvenmeyi gerektirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğinizin özünden gelen ideallerinizle temas kurmalı; böylece kendinizi faydalı bir amaca adamalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 20 derece su  burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “Flying Carpet”, 1880, Viktor Mikhailovich Vasnetsov

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions           Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan        Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Thursday, July 2, 2020

Merkür Mars Karesi – 8 Temmuz 2020

Merkür Mars Karesi – 8 Temmuz 2020

8 Temmuz Çarşamba, iletişimin gezegeni Merkür ile mücadelenin gezegeni Mars arasında sürtüşmeli bir kare açı gerçekleşecek. Bu açı düşünceler ile hareket arasındaki bir uyumsuzluğa işaret eder. Sivri dil, iğneleyici konuşma ve sözlü kavgalar yaşanabilir. Gezegenlerin bulunduğu öncü Yengeç ve Koç burçları, bu çatışmacı düşüncelerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Ben-merkezli davranışlar ile diğerini destekleme düşünceleri çatışmaktadır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sabırsızca, aceleci bir şekilde, düşünmeden, planlamadan bir projeye girişmektir. Bu çabuk sıkılma ve heves geçince işin sonunu getirmeme, yarım bırakma gölgesini barındırır. Bu transit, her şeyi eleştirme, öfkeli iletişim kurma, tartışma, sivri dil ile incitme ve kelimelerle yaralama tehlikesine sahiptir. Bu etki altında sinir sistemi gerilebilir, baş ağrıları yaşanabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap etkili ve keskin bir şekilde düşüncelerini aktarmak, cesurca direk bir iletişim kurmaktır. Merkür-Mars ikilisi dürüstçe, iddialı bir şekilde fikirlerini doğrudan söyleme enerjisi verir. Hazır cevaplık ve dobralık iletişimde avantaj sağlar. Bu etki altında zihinsel yeteneklerde bir hızlanma ve keskinleşme gözlemlenir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız düşündüğünüz gibi hareket etmeli, dürüstçe hızlı ve keskin iletişim kurmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 6 derece öncü burçlarda (Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi) gezegenleri bulunanlar dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar.

Wednesday, July 1, 2020

Satürn Oğlak’a Geri Döndü


Bu gece 02:36’da Satürn, Oğlak burcuna geri dönüyor.

Satürn zamanın tanrısıdır.
Antik Yunan’daki adı Kronos’tur.

Bugün dilimizdeki kronoloji, kronometre, senkronisite gibi kelimeler bu kökten gelir. Anlamı zaman’dır.

Şimdi «Zamanın Efendisi» Satürn, kendi yönettiği Oğlak’a geri döndüğünde zamanla olan ilişkimize dikkat edelim:
 • Zaman öldürüyorum
 • Zaman geçiriyorum
Gibi zamanı hafife alan laflardan ve yaklaşımlardan kaçınmak gerekir.
 • Zaman bulamıyorum
 • Zaman yok
 • Zaman dar
Gibi zaman kısıtlaması yaşadığınız durumlarda, zamanla ilişkinizi tekrar inşa etmeniz gerekir.
 • Zaman harcamak
 • Zaman yaratmak
 • Zaman vermek
Gibi zamanı, bizzat sizin kararınızla, niyetinizle ve iradenizle verimli kullanmak gerekir.
 • Zamana bıraktım
 • Zaman en iyi ilaçtır
 • Zamanı gelince yaparız
Gibi zamanı, aktif bir oyuncu olarak gören ve onunla uyumlu hareket isteyen yaklaşımlar olumludur.

Sonuç olarak, zamanına sahibi geri döndü!

Zamanla şaka olmaz!

Dizi: Rick and Morty, 2015, Wes Archer
© [adult swim]

Erkek Burcu Kadın Burcu


İtiraf saati: 1999-2000 sezonunda, 10 yaşındayken benim, annemin ve babamın burçlarını öğrenmek için bu kitapları almıştım.

Şimdi biliyorum ki bir insan bir burç değildir.

Bir insan doğum haritasının bütünüdür.

Astroloji burç yorumu değildir.

Bir burcun erkeği, kadını olmaz.

Cinsellik bir spektrumdur. “Non-binary” ve genderqueer’lar için sonsuz burç versiyonu (Boğa transeksüeli, boğa gayi, boğa lezbiyeni, boğa interseksi, boğa biseksüeli, boğa panseksüeli, boğa genderqueer’i, vs.) yazmayacaksak, “boğa erkeği”-“boğa kadını” diye kestirip atamayız.

Tuesday, June 30, 2020

Güneş Ay Orta Noktası


GÜNEŞ AY ORTA NOKTASI

Güneş-Ay orta noktası Uranyen Astrolojideki en önemli orta noktalardan biridir.

Güneş de Ay da “Ben” anlamına gelen Kişisel Noktalardandır:
1)Güneş=Benim Bedenim
2)Ay=Benim Ruhum

Güneş ve Ay orta noktasında beden ve ruh kaynaşır. O noktadaki etkiler hem fiziksel benliği hem ruhsal benliği etkiler.

Bir transitin etkisini alıp almadığınızı kontrol etmek için mutlaka Güneş-Ay orta noktanızın burcuna derecesine dakikasına bakın.

Nasıl hesaplanır?
Formül=(Güneş+Ay)/2

Örnek:
Benim Güneş’im 17°Boğa31’.
Benim Ay’ım 23°İkizler36.
=17°Boğa31’+23°İkizler36
=17+30 +23 + 60 ; 31’+36
=131 ; 07’
Bölü 2
=65; 33’
=5° İkizler33’

Benim Güneş-Ay orta noktam 5°İkizler33’

Bu dereceye her zaman dikkat etmem gerekir.

Burada bir tutulma, lunasyon veya yavaş gezegen transiti olduğunda beni bedensel ve ruhsal, özden etkileyen olaylar cereyan edecektir.

Aynı noktaya sinastride de bakabiliriz. Eşlerin haritalarında, birbirlerinin Güneş+Ay orta noktalarıyla, gezegenlerinin 1° orb ile kavuşması beklenen bir durumdur. Bu evlilik bağına işaret edebilir.

Uranyen Astrolojide Güneş erkeği, Ay da kadını gösterdiği için, Alfred Witte bu noktayı “Karı ve Koca” diye tanımlamıştır. Diğer anlamları ise “evlilik, ebeveynler, arkadaşlık ve ortaklıktır.”

Bu nokta ayrıca bir olayın gününü (Güneş) ve saatini (Ay) verir.

Güneş+Ay orta noktasıyla kavuşan gezegenler özellikle önem kazanır. Çünkü bu gezegen üzerinden benliğinizin iki önemli parçası (beden ve ruh) kaynaşmaktadır. Bu gezegeni tüm bedeninizle ve tüm ruhunuzla ifade edersiniz. Bu gezegen isteklerinizin (Güneş) ve ihtiyaçlarınızın (Ay) odaklandığı fokal bir fonksiyon hâline gelir. Kavuşum için 1° orb alınız.

Örneğin benim Güneş-Ay orta noktamda Merkür var. Merkür bilgi, iletişim, yazı, kitaplar, eğitim, öğrenmek ve öğretmek gibi fonksiyonları gösterir. Ayrıca Merkür (Hermes) Astrolojinin gezegenidir. Bunlar gerçekten benim benliğim için çok önemli bir odak noktasını teşkil etmektedir.

Sizin Güneş-Ay orta noktanız hangi burç, derece, dakika?
Burada gezegen var mı?
Burada önemli transitler yaşandığında önemli olaylar yaşandı mı?
Eşinizle Güneş+Ay orta noktası=gezegen kavuşumuna sahip misiniz?

Güneş+Ay orta noktanızı Youtube kanalımdaki “90 derece kadran çıkarma” videomu izleyerek öğrenebilirsiniz.
#UranyenAstroloji
#Kozmobiyoloji

Monday, June 29, 2020

Mars Koç Burcunda - 28 Haziran 2020


Dün Mars koç burcuna girdi.

7 Ocak 2021’e kadar Koç burcunda kalacak.

Bu 6 ay boyunca organizmaya zararlı şeyleri itme gücü artacak.

Belaları def etme gücü yükselecek.

Bu 6 ay boyunca kendi isteğinin peşinden gitmek gerekir.

Kendi kimliğini tanımlayıp, bu kimliğinden doğan istekleri keşfetmek, bu isteklerin peşinden koşmak, savaşmak ve mücadele etmek gerekir.

Cesaret, bağımsızlık ve doğrudan yaklaşım görülür.

Yeni bir şey başlatmak, bir şeyi ilk defa yapmak, diğerlerine yol açmak, öncülük etmek ve spontane girişimlerde bulunmak bu 6 aylık enerjinin tezâhürleridir.

Mars’ın Koç’taki hareketine verilecek olumsuz cevap öfke, zorbalık, yakıp kül etmek, duyarsızlık ve aceledir.

Film: “Mad Max 2: The Road Warrior”, 1981, George Miller

Sunday, June 28, 2020

#BenimBurçKombinasyonum


Astrolojinin,  Doğum Haritası temelli bir bilgi sistemi olduğu konusunda farkındalık yaratmak için kendimizi tanımamıza yardım edecek bir kampanya başlatmak istiyorum.

Astroloji burç yorumu değildir. İnsanlar sadece bir burç değildir.

“Ben Akrebim”, ya da “Ben Aslanım” dediğinizde, sadece siz doğduğunuzda Güneş’in Akrep burcunda olduğunu ya da Aslan burcunda olduğunu söylemiş oluyorsunuz.

Ancak siz Güneş değilsiniz. Dolayısıyla siz sadece Güneş burcunuz değilsiniz.

Peki Klasik Astrolojiye göre siz kimsiniz?

Doğum Haritanızda sizi gösteren gösterge YÜKSELEN’dir.

Bu sebeple, sizi gösteren gösterge, YÜKSELEN YÖNETİCİSİ’dir.

Dolayısıyla haritanızda bulunan 7 klasik gezegenden sadece 1’i sizsiniz.

Yani sizin bir burcunuz varsa, bu YÜKSELEN burcunuz ve YÜKSELEN YÖNETİCİ’nizin burcudur.

Bu sebeple bir kampanya başlatmak istiyorum:
 • Artık size burcunuz sorulduğunda Güneş burcunuz yerine YÜKSELEN BURCUNUZU ve YÜKSELEN YÖNETİCİNİZİN BURCUNU söyleyin!

#BenimBurçKombinasyonum hashtag’iyle, instagram, twitter ve facebook’ta yükselen burcunuzu ve yükselen yöneticinizin burcunu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken bu iki burcun görselini paylaşırsanız, yaratıcı ve renkli görseller biriktirebiliriz.

Örnek: #BenimBurçKombinasyonum Boğa’ya Boğa.
Benim Yükselenim Boğa.
Ben Venüs’üm.
Venüs’üm de Boğa’da.
Ben Boğa’ya Boğa’yım.Thursday, June 25, 2020

Karakterin Kaderindir


Düşüncelerine dikkat et; bunlar tavrını belirler.

Tavrına dikkat et; bunlar sözcüklere dökülür.

Sözcüklerine dikkat et; bunlar eyleme geçer.

Eylemlerine dikkat et; bunlar alışkanlığa dönüşür.

Alışkanlıklarına dikkat et; bunlar karakterini oluşturur.

Karakterin Kaderindir.

Tuesday, June 23, 2020

Mars Satürn Altmışlığı – 28 Haziran 2020Mars Satürn Altmışlığı – 28 Haziran 2020

Pazar, savaşın gezegeni Mars ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında fırsatlara gebe bir sekstil (altmışlık) açı gerçekleşiyor. Bu açı yapılandırmaya uygun hareketleri gösterir. Sağlam yapılar inşa etmek için mücadele etmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu eril Koç ve Kova burçları, bu yapılandırıcı enerjinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Savaşçı enerji, bireyliğinin sorumluluğunu alarak kendi yolundan gitmeye yöneltilir. 

Robert Hand, bu açıyı kontrollü aktivite şeklinde betimlemiştir. Ağır ağır kalıcı bir projeyi şekillendirmek, somutlaştırmak, inşa etmek için uygundur. Çok uzun saatler sabırlı, disiplinli bir şekilde çalışılabilir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı başladığı işi ısrarla ve kararlılıkla sonuna kadar götürmekle özdeşleştirmiştir. Engeller aşılır. Sabırla görev yerine getirilir. Gerektiğinde durulur, gerektiğinde gaza basılır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri çok katı, kısıtlayıcı hareketlerde bulunmak, aşırı baskıcılık, sınırlandırma ve kuralcılıktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap tam anlamıyla bir “maraton koşucusu” olmaktır. Mars’ın cesur, istekleri için mücadele etmeye hazır, atılgan ve enerjik yapısı ile Satürn’ün gerçekçi, disiplinli, sorumlu, hedef odaklı, azimli doğası özenle harmanlanmalıdır.  Bu açının verimli kullanımı, gerçekçilik sınavından geçirilmiş, etüt çalışmaları yapılmış yeni projeleri emin adımlarla başlatmak; ve uzun zamana yayılmış metodlu, planlı programlı, sistematik bir gayretle sağlam yapılar inşa etmektir. Bu transit konsantre enerji, fiziki dayanıklılık ve engelleri aşma gücü verir. Enerji dikkatle kullanılır. Bu açıya verilen olumlu yanıt yapıcı faaliyetlere odaklanmak, çaba harcayarak büyük başarılara ulaşmaktır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kendininizi ortaya koymaktan korkmamalı, başlatacağınız projelere güvenerek, sabırla ve çalışkanlıkla hedefinize doğru ilerlemelisiniz. 

Bu açıdan doğum haritasında 0 derece eril burçlarda (Koç, Kova, Yay, İkizler) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar, çok şanslı bir etki alacaklar. 0 derece Terazi ve Aslan burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tablo: “Portrait of worker”, 1910-1968, Vladimir Aleksandrovich Serov

21 Haziran 2020 Güneş Tutulması ve Sel Felaketi


21 Haziran Sıfır Derece Yengeç burcundaki güneş tutulmasının en önemli tehlikesi, sel felaketiydi.

Bugün İstanbul’da büyük bir sel felaketi yaşandı. Çatalca’da hortum çıktı. Esenyurt’ta bir kadın sele kapıldı; ve kurtarıldı. Bursa’da 5 kişi selden dolayı öldü; bir kişi hâlâ kayıp.

Tutulma yazımda şöyle yazmıştım:
«Bu tutulma genel olarak olumlu bir tonda olsa da, Hades/Neptün orta noktası muhtemel tehlikelere vurgu yapar. Hades/Neptün, sel riskini gösterir. Sudan gelen felaketlere işaret eder. Gerçekten bugün, Türkiye’nin çok sayıda şehrinden (Bursa, Düzce, Kayseri ve diğerleri.) sel sebebiyle tarım arazilerinde maddi hasar meydana geldiği haberleri yayınlandı. Sudan gelecek diğer tehlikelere karşı dikkatli olmak gerekir. Bu tehlikeler arasında sağanak, sel, boğulmak, deniz kazaları, beyinde su birikmesi ve enfeksiyon riski bulunmaktadır.»

Sunday, June 21, 2020

Sıfır Derece Yengeç Burcunda Güneş Tutulması (21 Haziran 2020)
Sıfır Derece Yengeç Burcunda Güneş Tutulması (21 Haziran 2020)

21 Haziran saat 9:41’de Yengeç Burcunun sıfır derecesinde bir Güneş Tutulması meydana geldi. Bu tutulmayı uranyen astroloji teknikleriyle inceleyelim.

Tutulma, 90 derece kadranda sıfır derece Koç Noktasında meydana gelmektedir. Bu Dünya Noktasıdır. Bu sebeple bu tutulmanın Dünya’nın eksenini yerinden oynatacak bir tutulma olacağını söyleyebiliriz. Bu tutulma, önümüzdeki 1 yıl boyunca etkileri hissedilecek geniş çaplı bir dönüşümü başlatmaktadır.

Sıfır derece Koç etrafında kümelenen gezegensel resmi inceleyerek tutulmanın anlamını açıklayalım:

Sıfır Derece Koç:
=Tutulma
=Ay Düğümü
=Venüs/Plüto
=Hades/Neptün
=Venüs/Jüpiter
=Ay Düğümü/Cupido

Öncelikle, bu tutulma esnasında uranyen astrolojideki 6 kişisel noktadan 4’ünün (Koç Noktası, Güneş, Ay, Ay Düğümü) 1 derece orb içinde kavuşuyor olması, tutulmanın önemini iyice artırmaktadır. Bu tutulma sosyal, kültürel, ekonomik ve politik olarak Dünya’nın yeni bir evreye girdiğinin altını çizmektedir.

Ay Düğümlerinin Koç Noktasındaki konumu, çok kalabalık insan gruplarının toplaşacağını göstermektedir. Gerçekten de ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesi sonucu #BlackLivesMatter protestoları Dünya çapında geniş yankı bulmuştur. Ay Düğümü/Koç Noktası birleşimi, geniş kamusal buluşmaları, toplantıları ve mitingleri gösterir. Kamusal alanda, meydanlarda çok sayıda insan buluşur. Ay Düğümlerinin Cupido’yla yaptığı orta nokta, sosyal organizasyonların, derneklerin ve örgütlerin bu toplaşmalarda önemli rol oynadığını ortaya koyar. Kitlesel mitinglere işaret eder.

Güneş bu buluşmaların fiziki olarak meydana geldiğini vurgular. Ay ise halkın ve kadınların katılımını gösterir. Tanışmak, arkadaş olmak ve bağlantı kurmak bu tutulmanın ana temasıdır. Zihin, geneli ilgilendiren meselelerle meşgul olur.  

Venüs/Plüto orta noktası, Dünya genelinde uyumlu bir gelişmeye işaret eder. Dünya’nın geneli umut vaat etmektedir. Diğer insanlarla hoşa giden ilişkiler geliştirilir. Geneli ilgilendiren, uyumlu ve hoş gelişmeler yaşanır.
Venüs/Jüpiter bu hoş gelişmelere daha da iyicil bir ton katar. Sevginin mutluluğu hissedilir. Aşk bağları kurulur. İnsanların genelinde neşe ve talih egemen olur. Çok görkemli kutlamalar cereyan eder.

Bu tutulma genel olarak olumlu bir tonda olsa da, Hades/Neptün orta noktası muhtemel tehlikelere vurgu yapar. Hades/Neptün, sel riskini gösterir. Sudan gelen felaketlere işaret eder. Gerçekten bugün, Türkiye’nin çok sayıda şehrinden (Bursa, Düzce, Kayseri ve diğerleri.) sel sebebiyle tarım arazilerinde maddi hasar meydana geldiği haberleri yayınlandı. Sudan gelecek diğer tehlikelere karşı dikkatli olmak gerekir. Bu tehlikeler arasında sağanak, sel, boğulmak, deniz kazaları, beyinde su birikmesi ve enfeksiyon riski bulunmaktadır.

Siz bu tutulmadan nasıl etkileneceksiniz? Bunu öğrenmek için 90 derece kadranınızı çıkarın. 0 derece Koç Noktasında gezegeniniz var mı? Orta noktanız var mı? Bu gezegenler ve orta noktalar üzerinden Dünya’ya yapacağınız etki tetiklenecek. Bu tutulma ile Dünya’yı etkileyecek bir girişimde bulunma şansınız var.


Kaynakça

Ebertin, Reinhold. The combination of stellar influences. American Federation of Astr, 1994.

Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974

Görsel: Wispwander Art

Saturday, June 20, 2020

Güneş Yengeç Burcunda


DUYGUSAL FARKINDALIK
 Bugün en uzun günde Güneş Yengeç burcuna girerek yaz mevsimini başlattı. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “besleme, büyütme ve koruma” anlamına gelen Yengeç sürecini deneyimleyecek.
Psikolojik amaç: Duygusal ihtiyaçlarını öğrenme ve iç güvenlik sağlama
🔶Sağlıklı kullanımı:
🔸Kendi duygularını kabullenmek
🔸Duygularını ifade etmek
🔸Duygusal ihtiyaçlarını doyurmak
🔸Büyümek, Olgunlaşmak
🔸Kendini koruma, Savunma
🔸Beslemek, Büyütmek
🔸Doğurmak, Yetiştirmek
🔸Bakımını üstlenmek
🔸Duyarlılık, Empati, Şefkat
🔸Güvenli üs sağlamak
🔸Yatıştırmak
🔸 “Anne”
🔸Aile ve Vatan bilinci
🔸Yardım etme, Sempati, Yumuşak yaklaşım
🔸Güçlü hisler
🔸Hafıza, anılar ve geçmişle bağlantı
🔷Olumsuz yansıması:
🔹Büyümeyi reddetmek
🔹Yetişkin olmayı reddetmek
🔹Sorumluluk almamak
🔹Bağımlılar ordusu yaratma
🔹Büyütmemek
🔹Kendi duygularından kaçmak
🔹Kırılganlıklarını paylaşmamak
🔹Duyguların mantığı geçersiz kılması
🔹Ruhsal dalgalanma, Duygusal çalkantılar
🔹Kabuğuna çekilme, Güvensizlik
🔹Direkt olamama
🔹Duygusal sünger
🔹Kendine acıma, Alınganlık
🔹Beslenmeye muhtaç
🔹 “Bebek”
🔹İçgüdüsel reaksiyonlar
#GüneşYengeçBurcunda
#Astroloji

Tablo: "The Hit", c.1855-1896, Frederic Leighton