Friday, January 31, 2020

Venüs Plüto Altmışlığı – 2 Şubat 2020Venüs Plüto Altmışlığı – 2 Şubat 2020

Pazar, sevginin gezegeni Venüs ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı gerçekleşecek. Bu açı tutkulu ilişkilere, iki kişinin toplamından daha büyük kadersel ortaklıklara işaret eder. Sevgi paylaşımı konusunda olumlu bir dönüşüm fırsatı gösterir. Gezegenlerin bulunduğu dişil Balık ve Oğlak burçları, bu romantik dönüşüm fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu romantik fırsatı yakalamak için kendini aşmak ve sorumluluk almak gerekli.

Robert Hand, bu açıyı bir aşk ilişkisi kanalıyla hayatı/psikolojik derinlikleri dönüştürmek şeklinde betimlemiştir. Bu ya mevcut ilişkinin derinleşmesi şeklinde, ya da kadersel, derin iz bıracak bir ilişkinin başlangıcıyla yaşanır. Duygusal yoğunluk artar. Bu duygular kişiyi dönüştürür. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı aşırı uçlardaki sevgi, kadersel (Karmik) ilişki, derinlemesine birliktelik, eşi dönüştürme isteği ve tutkulu duygularla özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, bu duygu yoğunlaşmasını daha karanlık tarafta, kıskançlıkta, maniplüsayonda ve kontrolcülükte deneyimlemektir. Plütonik Venüs, aşkta güç savaşlarına, ifrat tefrit yaklaşımına ve ilişkide marazi saplantılara, takıntılara çok müsaittir. 

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap yaratıcı gücü seferber etmektir. Bu etki altında Plüton, kısa süreliğine sanatsal ve estetik faaliyetlere atomik bir güç bahşeder. Bu açının verimli kullanımı bu yaratıcı gücü ürün vermek için istihdam etmektir. Venüs’ün Plüton’la sekstili ayrıca çok yoğun bir çekim gücüne işaret eder. Bu etkiyi alan doğum haritaları, şiddetli bir magnetizmaya ve cinsel etkileyiciliğe sahip olur. Bu nükleer güç şehveti, iştahı ve tutkuyu da şiddetlendirir. Bu transit ayrıca güçlü ilişkileri gündeme getirir, sizi silkeleyecek bir partneri hayatınıza çekebilir. Bu yoğun duygu paylaşımı içeren birliktelik size muazzam dönüşüm fırsatları sunar. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bir seferliğine kontrolcülüğü, ve ölüm korkusunu askıya almalı, gerçekten derin katmanlarınıza temas edebilecek dönüştürücü partnere kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 23 derece dişil burçlarda (Balık, Oğlak, Boğa ve Akrep) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 23 derece Başak ve Yengeç burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Sanat: @caseyweldon

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Saturday, January 25, 2020

Mars Neptün Karesi -28 Ocak 2020


Mars Neptün Karesi -28 Ocak 2020

Salı, mücadelenin gezegeni Mars ile hayallerin gezegeni Neptün arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı yapılan hareketler ile idealler arasında bir uyumsuzluğa işaret eder. Kişinin kim olduğu ve hayat yolunun geçerliliği konusunda kafa karışıklığı yaratır. Gezegenlerin bulunduğu değişken Yay ve Balık burçları, bu idealler-hareket uyumsuzluğunun ve kafa karışıklığının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu gerginlik dogmaların ve katı inançların izinde girişimlerle daha sezgisel ve hayalperest idealler arasında cerayan ediyor. 

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, burnunun ucundakini görmeden hareket etmeye çalışmaktır. Barış İlhan Neptün’ü siste yol almaya benzetir. Bu transit altında, pek çok şey gizlidir, görülmez. Bu sebeple aldatıcı, yanıltıcı ve gizli olaylar yüzünden verilen savaşlarda yenilgi riski yüksektir. Ancak Neptün’ün asıl aldatmacası dış kaynaklı değil, içeriden olabilir: En zalimce aldanış kişinin kendi kendini kandırmasıdır! Bu kendi kendimize kurduğumuz fantazi modelleri, özlemler ve yüksek beklentiler vasıtasıyla gerçekleşir. Kişi Neptün’ün düştüğü evde “keşke o konuda mükemmel olsaydım” özlemine kapılıp kendini bir ızdırap modeline hapsedebilir. O konuda asla gerçekleşmeyecek ışıltılı hayaller kurar, ilüzyonlar yaratır ve sonunda onu gözünde ulaşılamaz bir fantazi haline getirir. Bu hayal perdesi kişiyi o konuda hep hayal kırıklığına uğramaya iter. Kişi erişilemez beklentileri, ve bunların noksanlığı sebebli ızdırabıyla sıfır riskli bir hayat sürer. Ne kazanıp mutlu olma şansı vardır, ne de kaybedip dibe vurma. Hayattan kaçar vaziyette, risksiz bir ızdırap sisteminde yaşar. Bu açının diğer olumsuz kullanımı, uyuşukluğa kapılmak ve hayallerin gölgesinde gerçeklikten kaçmaktır. Bu etki altında, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklar, ilüzyon yaratan halüsinatifler çok tehlikelidir. Enfeksiyon riski yüksektir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap yüksek beklentilerden, ışıltılı hayallerden, ilüzyonlardan ve özlemlerden feragat etmektir. Bu transit altında, kişinin kendini bağımlı kıldığı şablonlar tespit edilmeli ve artık eline geçen fırsatları bu kalıplara uydurmaya çalışmak yerine, elinde olanı, olduğu gibi kabullenmeyi öğrenmelidir. Bu başarıldığında, gerçekleşmesi muğlak fantastik bir “gelecekte” yaşamak yerine kişi artık şimdiki zamanda yaşayabilir. Neptün, Mars ikilisine verilecek doğru cevap anı yaşamaktır, anı olduğu gibi kabullenmektir. Böylece kişi Allah’ın ona sunduğu olanakları kendi suni kriterleri yüzünden ıskalamaz, şansın kapısını çalmasına izin verir. İç sesiyle ve yaradanla doğrudan bir bağlantı kurup kaderini yaşama sorumluluğunu üstlenir. Kabulleniciliği ve anlayışı gerçekleştirerek kendini akışa güvenle ve huzurla bırakabilir. Bu transitin bir başka pozitif  kullanımı bencil çıkarların ötesinde, tüm yaradılanlar için mücadele etmektir. Kişi bu etki altında benliği aşma ve daha üst varlıkla temas kurma fırsatına sahiptir. Bir okyanusta “damla” olduğunu idrak edip ona karışmak için harekete geçebilir. Bunun için yapılacak adımlardan biri spiritüel gelişim faaliyetlerine girişmektir. Spor, Meditasyon, ibadet, sessizlik ve sükunet vasıtasıyla iç ses ile temas kurulur. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız iç sesinizle temas kurmalı, “ben”i aşan hayalleriniz için mücadele etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 16 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar krizli ve ikili zıtlaşmalı bir şekilde etkilenecekler.

Sanat: @bambashkart

Venüs Mars Karesi – 27 Ocak 2020


Venüs Mars Karesi – 27 Ocak 2020

Pazartesi barışın gezegeni Venüs ile savaşın gezegeni Mars arasında sürtüşmeli bir kare açı meydana geliyor. Bu açı barışın savaş tarafından tehdit edildiğini gösterir. Sevilen şey, agresif ve çatışmacı hareketlerden zarar görür. Dişi ve Eril prensibin sürtüşmesi, tutkuya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu değişken Balık ve Yay burçları, bu tutkunun cereyan ettiği psikolojik süreci gösterir. Bu tutku dini dogmatizm ile spiritüel belirsizlik arasındadır. Bâtınî ve zâhirî çatışır.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı tutku, erkek ve kadın arasındaki erotik ve cinsel gerginlik, tensel-erotik çekim gücü, doyurmayan şehvet ve karşı cins ile çatışmalı ilişki ile özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi romantik macera, aşk-ve-rekabet, cinsel aşk ve güzelliğe enerji katma olarak açıklamıştır. Venüs-Mars karesi, tutkulu ilişkilerin harekete geçebileceği birkaç günü gösterir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu tutkulu etken altında aşk, romantizm ve cinselliğe duyusal zevklerin doyumu odaklı yaklaşmak ve bu konularla gereğinden fazla meşgul olmaktır. Eğlence düşkünlüğü ve hedonizm bu transitin gölgesidir. Kendini nefsine teslim etme ve hazzı erteleyememe bu açının olumsuz kullanımıdır. Ayrıca Kadın (Venüs) - Erkek (Mars) prensibinin gergin sürtüşmesi altında kişi kendini aşk-nefret ilişkilerinin ortasında bulabilir. Bu durumda aşka şiddet, barışa savaş, nezakete hoyratlık bulaşır. Fırtınalı ilişkiler, cinsel rekabet, taciz, zararlı zevkler ve partnerle çatışma bu transitin gölgesidir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap hareketlere, savaşma biçimine uyumu, ahengi katmaktır. Bu şekilde verilen mücadele çok daha harmonik, dengeli bir şekilde sürdürülür. Çatışmalar barışçı bir şekilde çözülür. İncelikle davranılır. Kişi arzuladığını kolayca elde eder. Venüs-Mars karesi, yüksek tutkuyu ve cinsel cazibeyi temsil eder; yeni ilişki başlangıçları için gereken hareketi bahşeder. Bu transitin verimli kullanımı sevilen şey için savaşmaktır. Böylece kişi sevdiğini elde eder, sevdiklerine gelebilecek zararları def eder. Bu etki doğru kullanıldığında, iştah/şehvet/tutku, organizmaya faydalı olacak şeyleri çeker. Ölçülü bir şekilde haz doyurulmalıdır. Bu transitin bir diğer verimli kullanımı, sanat ve güzellikle ilgili harekete geçmektir. Ayrıca, finansal girişimler için harekete geçme enerjisi verir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız uyumlu bir savaş vermeli, barışçıl yöntemlerle istediğinizi elde etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 15 derece değişken burçlarda (Yay, Balık, İkizler, Başak) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar.

Film: “Fantastic Planet” (1973), René Laloux

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Friday, January 24, 2020

Astrolojinin amacı kontrol etmek değildir. Astrolojinin amacı kabul etmektir.


Astrolojinin amacı kontrol etmek değildir.
Astrolojinin amacı kabul etmektir.

Her şeyin bir zamanı vardır. 
Astroloji bunu önceden bilip müdahale etmek için değildir.
Astroloji bunu anlayıp bununla beraber akabilmek içindir.

Doğum Haritamızın merkezinde oturalım, ve gökkubbenin deveranını seyreyleyelim huzurla.

Bu farkındalığı bize hatırlatan Lao Tzu’nun Tao Te Ching’inin 29. Bölümünü okuyalım:

—————

Dünyayı daha iyi bir hâle getirmek mi istiyorsun?
Bunun yapılabileceğini sanmıyorum.

Dünya kutsaldır.
Daha iyi hâle getirilemez.
Kurcalarsan, mahvedersin.
Ona bir obje gibi davranırsan, onu kaybedersin.

İleride olunacak bir zaman vardır,
Geride olunacak bir zaman vardır,
Harekette olunacak bir zaman vardır,
Dinlenilecek bir zaman vardır,
Enerjik olunacak bir zaman vardır,
Yorgun olunacak bir zaman vardır,
Güvende olunacak bir zaman vardır,
Tehlikede olunacak bir zaman vardır.

Usta şeyleri olduğu gibi görür,
onları kontrol etmeye çalışmadan.
Onları kendi yollarına bırakır,
ve çemberin merkezinde oturur.

Lao Tzu, Tao Te Ching
—————

Sanat: @morysetta

Venüs Neptün Kavuşumu – 27 Ocak 2020


Venüs Neptün Kavuşumu – 27 Ocak 2020

Pazartesi, sevginin gezegeni Venüs ile sınırsızlığın gezegeni Neptün kavuşuyor. Bu açı, sınırsız sevgiyi gösterir. Tüm yaradılışı sevmek, kabullenicilik, merhamet ve şefkat hissedilir. Gezegenlerin kavuştuğu Balık burcu, bu sınırsız sevginin gerçekten hiçbir türlü ayırt etmeyi içermediğini vurgular. Bensiz bir sevgiyle her şeyi sevmek ve bu sevilen şeylere kendini feda etmek arzulanır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, aşk sarhoşluğudur. Çok kolay etkilenme, tesir altında kalma, yönlendirilme ve baştan çıkarılma riski söz konusudur. İştah uçsuz bucaksız bir şekilde sınırsızlaşır. İyi kötü, doğru yanlış, sağlıklı sağlıksız her şeye iştahlanılır. Bu zührevi hastalıkları, virüsleri ve mikropları çağırır. Venüs Neptün kavuştuğunda illüzyon hakimdir. Kararsızlık ve belirsizlik hüküm sürer. Gerçekçilik hissi zayıflar. İdealleri ve temennileri gerçekleştirmek zorlaşır. Venüs-Neptün platonik aşklara yönlendirir. Gerçek bir kişiye duyulan samimi bir sevginin yerini, kafadaki bir hayale, özleme ve fanteziye duyulan hayranlık alır. Bu gerçekten kaçışa, bağımlılıklara ve neticede düş kırıklığına yol açar. Ancak hayal kırıklığının getirdiği bir farkındalıkla illüzyonlar dağılabilir. Bu ıztırap ve hüsran sonucu kişinin gözü açılır. Bir özlemin yıkılışıyla kişinin gerçekleri görmesi sağlanır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sevgi konusunda kendini akışa bırakabilmektir. Bu kavuşumun ilahi sevgisini yakalamak içim her türlü suni hayalden, fantaziden, beklentilerden, zihinsel modellerden ve ulaşılmaz ideallerden vazgeçmek gerekir. Çünkü Neptün ancak vazgeçildiğinde çalışabilir. Sevgi konusunda hayata kendi programını dayatmamak,  kaderin getirdiğini olduğu gibi kabul etmek Neptün’ün sunacağı aşkın sevgiyi bulma fırsatı verecektir. Venüs Neptün kaynaştığında, bu sevgi sınırsızdır. Bu gerçek ilahi sevgiyle, daha üst spiritüel seviyeler tecrübe edilebilir. Bu aşkın bir sevgidir. Transandantal aşktır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız sevgiyle ilgili tüm fantazi-ızdırap modellerinizi feda etmeli, tanrısal aşka kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 16 derece Balık burcunun düştüğü ev konusunda sınırsız bir sevgi etkisi alacaksınız. 16 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler. 16 derece su burçlarında (Akrep ve Yengeç) gezegenleri olanlar şanslı bir etki alacaklar. 16 derece dişil burçlarda (Boğa ve Oğlak) gezegeni olanlar sevgi fırsatı alacaklar.

Not: Yükseleni 16 derece Başak olanlar, yazıdaki "aşkın sevgiyi" bulma kavramına özellikle dikkat etmeli, gözlerini dört açıp, şimdiki zamanda kalmalı, pür dikkat tanrısal işaretleri izlemelidir.

Sanat: @artistfromthefuture

Thursday, January 23, 2020

Merkür Mars Altmışlığı - 25 Ocak 2020


Merkür Mars Altmışlığı - 25 Ocak 2020

Cumartesi zihnin gezegeni Merkür ile hareketin gezegeni Mars arasında fırsatlara gebe bir sekstil gerçekleşecek. Bu zihnin harekete geçtiğini gösterir. Akıl yola çıkmaktadır! Akıl aksiyona geçer. Algı, Yol’dadır. Gezegenlerin bulunduğu eril Kova ve Yay burçları, bu zihinsel yolculuğun yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu aktif zihin soyut âlemde bir maceraya açılmak istiyor.

Robert Hand, bu açıyı zihinsel çalışma için mükemmel bir zaman olarak betimlemiştir. Gelecek planı yapmak, bir antlaşma imzalamak gibi zihinsel/iletişimsel faaliyetler için gerekli keskinlik, kararlılık ve pozitiflik mevcuttur. Kişinin kendine, fikirlerine yüksek bir güven duyduğu bu transitte konuşarak diğerlerini ikna etmek kolaydır. İş seyahatleri ve grup çalışmaları için gerekli enerji ve aktiflik söz konusudur. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı zeki taktikler yapma, becerikli bir şekilde kendini kabul ettirme, iddialarını net bir şekilde savunma, çok keskin, zehir gibi bir zekayla düşünme ve tartışmalarda galip gelmeyle özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sabırsızca, aceleci bir şekilde, düşünmeden, planlamadan bir projeye girişmektir. Bu çabuk sıkılmaya ve heves geçince işin sonunu getirmeden yarım bırakmaya yol açar.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap etkili ve keskin bir şekilde düşüncelerini aktarmak, cesurca direk bir iletişim kurmaktır. Bu etki altında fikirler dürüstçe, iddialı bir şekilde, doğrudan ifade edilebilir. Hazır cevaplık ve dobralık iletişimde avantaj sağlar. Bu transit altında zihinsel yeteneklerde bir hızlanma ve keskinleşme gözlemlenir. Bu açının verimli kullanımı, aktif zihni girişken, atılgan bir yaklaşımla başlatılacak projelere aktarmaktır. Kararlı, becerikli ve hızlı bir şekilde sözlü/yazılı anlaşmalar yapmak mümkündür. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız düşündüğünüz gibi hareket etmeli, dürüstçe hızlı ve keskin iletişim kurmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 15 derece eril burçlarda (Terazi, Yay, Koç ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 15 derece Aslan ve İkizler  burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Sanat: @artistfromthefuture

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Wednesday, January 22, 2020

Güneş Uranüs Karesi – 23 Ocak 2020


Güneş Uranüs Karesi – 23 Ocak 2020

Yarın, benliğin ışığı Güneş ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Bu açı isyanın, sinirin ve başkaldırının yüksek olduğunu gösterir. İstekler, bilinçli amaçlar ile özürleşme, bağımsızlaşma arasında bir sürtüşmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu sabit Kova ve Boğa burçları, bu bilinç-bağımsızlık çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu çatışma, madde âlemiyle fikir âlemi arasında kalmak şeklinde cereyan ediyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı dışlanmayla, kendini bir topluma ait hissetmeyeceği durumlarla karşı karşıya kalmakla özdeşleştirmiştir. Bu ya aşırı ütopik, mantıksız fikirlere bağlılık ve topumsal kurallara karşı başkaldırı şeklinde; ya da içinde bulunduğu cemiyete adapte olamadığı için aşırı katılık, sabit fikirlilik, hoşgörüsüzlük, huysuzluk ve sinir şeklinde tezahür eder. James Braha, bu transiti kişinin kontrolü dışında ani, beklenmedik değişimler şeklinde tanımlamıştır. Gelenekten ve kurallardan bunalma durumu ve ani bağımsızlık hissiyle beklenmedik bitişler, büyük değişimler görülebilir. Robert Hand, bu açıyı ani, beklenmedik olaylar neticesinde, halihazırdaki yaşam planının imtihana tutulması olarak betimlemiştir. Sürdürülen hayatın gerçekten bireysel yaratıcılıkla ve özden gelen istekle örtüşüp örtüşmediği sınava sokulur.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri aşırı isyankarlık, ve kontrolsüz başkaldırı olacaktır. Sonunu düşünmeyen anarşi ve kaos isteği kişiye zarar verebilir. Bu açı altında sırf farklı olmak için eksantrik, garip, tuhaf hareketlere meyledilebilir. Kişi ego seviyesinde inatçılığı ve siniri deneyimler. Bu etki altında kişi kazalara açıktır. Benlik ve özgürlük konusu sağlıklı bir şekilde barıştırılmadığı sürece, olumsuz anlamda şoklar, sürprizler yaşanabilir; aniden, hiç beklenmedik olaylar cereyan edebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliği olumlu değişime ve olumlu reforma kanalize etmektir. Kare açı harekete geçmeyi mecburi kıldığından dolayı, kişi eski köhneleşmiş yapıları yıkıp yerine yeniyi koymak mecburiyetindedir. Yaşam enerjisini özgürlüğü ve bireyleşmesi için kullanmalıdır. Ayrıca bu açının verimli kullanımı, kendi farklılığını ifade etmekten korkmamaktır.  Bu transit altında kişi zor durumlar karşısında toplumu ileri götürebilecek aktivizm hareketlerine katılabilir. Herkesin özgürlüğü için hak arayışı gibi faaliyetlerde boy gösterebilir. Açık fikirlilik, ilericilik, ve hümanizm artar. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, bireysel özgürlüğünüzle benliğinizi barıştırmalı; böylece korkusuz ve bağımsız bir varoluş sürdürmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 2 derece sabit burçlarda (Boğa, Akrep, Aslan, Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Sanat: @darkcityneon

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Monday, January 20, 2020

Güneş Kova Burcunda - 20 Ocak 2020


BİREY OLMA ZAMANI
 Bugün Güneş Kova burcuna girdi. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “birey olmak” anlamına gelen Kova sürecini deneyimleyecek.
Psikolojik amaç: Farklılığını yansıtmak, orijinalliğini ifade etmek, toplumu ileri götürecek yenilikleri önermek
🔶Sağlıklı kullanımı:
🔸Birey olmak
🔸Kendini tüm özellikleriyle her yerde ifade edebilmek
🔸Toplumun içindeyken kendi olabilmek
🔸Farklılığını gösterebilmek
🔸Ezber bozan sıra dışı fikrini söyleyebilmek
🔸Herkese aykırı gelen düşüncelerini paylaşabilmek
🔸Gerçek beğenilerini ve tercihlerini dürüstçe açıklayabilmek
🔸Kendine toplumda yer açmak
🔸Toplumu ileri götürmek
🔸Herkesin özgürlüğünü ve eşitliğini istemek
🔸Yenilik, reform ve devrim yapmak
🔸Köhne yapıları yıkmak
🔸İcat yapmak, paradigmayı değiştirmek
🔸Sorunlara “kutunun dışında” çözüm önerileri geliştirmek
🔸Denenmemiş yollardan gidebilmek
🔸“Dahi”
🔷Olumsuz yansıması:
🔹“Kendim olursam toplumda dışlanırım” korkusu
🔹Bir toplulukta kendi olmaktan korkmak
🔹Bireyliğini bastırmak
🔹Bir gruba dahil olmak için kendini silme
🔹Sürüye boyun eğme
🔹Ait hissetmediği topluluklarda sinmek
🔹“Köşesine büzülmüş hayattan korkanlardan” olmak
🔹Hayata katılmamak
🔹Mesafeli, kopuk, hissiz bir varoluş sürdürmek
🔹Hayatı bilim adamı gibi laboratuvardan izlemek
🔹Kimseyle yakınlaşmamak
🔹“Ayağı eşikten dışarda”
🔹Bağlanmaktan korkmak
🔹Aşırı özgürlük, serbestlik isteği
🔹Bireylik bastırıldığında anlamsız tuhaflıklar yapmak
🔹Sırf muhalefet etmek için muhalefet etmek
🔹Aşırı isyankârlık, bozgunculuk
🔹Ne yapacağı belli olmamak, beklenmedik ani çıkışlar yapmak
🔹“Deli”
Sanat: @h3c_pandini
#GüneşKovaBurcunda
#Astroloji

Thursday, January 16, 2020

Venüs Uranüs Altmışlığı – 16 Ocak 2020

Venüs Uranüs Altmışlığı – 16 Ocak 2020

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı gerçekleşiyor. Bu açı sevgi paylaşımında özgürleşmeye işaret eder. Bireyliğini ifade ederek ilişki kurmayı gösterir. Bu etki altında ani, sürpriz aşklar gündeme gelebilir. Gezegenlerin bulunduğu dişil burçlar Balık ve Boğa, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şansı yaşamak için, değer sistemini özgürleştirip fedakarca sevmek gerekir.


Robert Hand bu açıyı ilişkilerde yeni bir özgürlük ve heyecan  dalgası şeklinde açıklamıştır. Sürpriz bir aşk başlayabilir. Bu, bugüne kadarki birlikteliklerden çok daha farklı, sıradışı ve heyecan verici bir ilişkidir. Bu transit altında başlayan ilişkide çiftler birbirinin özgür alanlarına saygı duymalıdır. Aşırı yakınlık ve sahiplenicilik gösterilmemelidir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı bağlanmaktan kaçınan bir ilişki, özgürlükçü/eşitlikçi bir sevgi ve sıradışı bir birliktelik ile özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri aşırı bağımsızlık isteğini abartmaktır. Bu ilişkilerde ani bitişleri, sürpriz ayrılıkları ve boşanma tehlikesini doğurabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap ilişki kurma şekliyle, bağımsızlık isteği arasında sağlıklı bir denge kurmaktır. Çiftlerin birbirlerinin özel alanına saygı gösteriği, bilinen modellerden farklı, yenilikçi, eşit, dengeli, özgür ilişkiler geliştirilmelidir. Bu açının verimli kullanımı, her türlü ortaklıkta geleneksel toplumsal kalıpların dışında düşünmek ve alışılmamış yenilikçi çözümler getirmektir. Bu transit altında medeni, mesafeli, sahiplenmeden sosyal ilişkiler kurulabilir, bu sayede kişiselleşmeden, bireysel seviyede pek çok işbirliği yapılabilir. Özgür ortaklıklar kurulur. Sosyal bağlantılar ve network kurmak, ekip çalışması yapmak için uygun zamandır. Bu  açı arkadaşlarla zaman geçirmeyi, grupsal aktiviteleri artırır. Venüs-Uranüs ikilisi altında sürprizlere, değişime açık olmak gerekir. Bu sürpriz bir aşkı gündeme getirebilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız sürprizleri sevmeli, yeniliğe açık olmalı ve daha özgürlükçü ilişkiler kurmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 2 derece dişil burçlarında (Balık, Boğa, Yengeç, Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir etki alacaklar. 2 derece Akrep ve Başak burçlarındaki gezegenler hem ikili bir zıtlaşmayı hem de buradan doğan fırsatı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Tablo: "Young Lady in a Boat", 1870, James Tissot

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976
İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Monday, January 13, 2020

Venüs Balık Burcunda - 13 Ocak 2020


Venüs Balık Burcunda - 13 Ocak 2020

Bugün sevginin gezegeni Venüs Balık burcuna girdi. 7 Şubat’a kadar Balık’ta ilerleyecek. Venüs Balıkta ilişki kurma şeklinin fedakarlık üzerine kurulu olduğuna işaret eder. Sevgi paylaşımında merhamet, şefkat, empati ve özveri yüksektir. Kişi tüm varoluşu sevmeye, hayırsever faaliyetlere ve muhtaçlara yardıma yönelir. Değer yargılarında idealizm, hayallerine kendini adama ve kabullenicilik görülür.

Balık, Venüs’ün yüceldiği burçtur. Sevginin gezegeni burada özellikle güçlüdür. Balığın astrolojik sembolü bile Venüs hakkında Yunan mitolojisinden bir öyküye dayanır. Balığın glifi (), ortadan bir kordonla birbirine bağlı iki hilal; dev canavar Typhon’dan kaçan Venüs ve oğlu Cupid’in birer balık formuna girip nehre atlamalarının resmidir. Birbirlerinden kopmamaları için bu iki balık arasında bir bağ vardır. Astrolojide de, Venüs’ün işaret ettiği sevme, sevgi paylaşma konusu kendisini en çok Balığın belirttiği fedakarlık, kabullenicilik, merhamet, benliği aşma süreçlerinde rahat hisseder, yücelir.

Gökyüzündeki Venüs hızı nedeniyle, hayat hikayemizde büyük iz bırakan uzun vadeli temalar yaratamaz. Ancak hâlihazırda gündemde olan temaları tetikleme gücüne sahiptir. Doğum Haritamıza etkisi, sevgi paylaşımımızı tetiklemek, romantik fırsatlar sunmak, bizi destekleyen yeni ittifaklar kurmamıza ön ayak olmak ve sağlıklı dinlenme, enerji depolama periyodları yaratmaktır. Venüs’ün sert açılarla haritamızı etkilemesi durumunda iştahın sağlıksız artışı, güzellik ve cazibenin çıkar için süistimal edilmesi, aşırı tembellik ve lüks düşkünlüğü görülebilir.

Balıktaki Venüs bu sevgi paylaşımı ve enerji toplama sürecinde, ilişkilerde fedakarlığın ön planda olduğunu gösterir. Sevgi paylaşımında, karşıdakini mutlu etmek üzerinden bir haz alınır. Bu transitin etkisi altında partnere duyulan sevgiyle, ilahi sevgi arasındaki çizgi belirsizleşir. Kişi karşısındakini severken, tüm varoluşu da sever. Sebepsizce, tüm yaratılanlara ve muhtaçlara yardım etmek, hayırseverlik faaliyetlerine kendine adamak görülür.

Gökyüzünde Venüs Balıktaki seyrini izlerken,duyarlılık artar, madde ötesindekini algılayış gelişir. Bu sebeple sanatsal ilhamlar bu dönemde çok yüksektir. Hayal gücü kuvvetlenir. Şiir, sinema, fotoğraf gibi fantezinin ve ilüzyonun ön plana çıktığı sanatlarda yaratıcı enerji kanalize edilmelidir. Bilinçdışından gelen vizyonlara ve rüyalara özellikle dikkat edilmelidir. Bu sırada görülecek rüyalar çok önemli noktalara işaret edecektir. Duyulan sesler, çağrılar, içgörüler büyük önem arz eder.  Ayrıca bu dönemde spiritüalizme ve mistik konulara çok daha fazla yönelme istediği duyulacaktır. Bu süreçte bu alanlarda meditasyon, arınma ve kişisel gelişim faaliyetleri her zamankinden daha verimli olacaktır.

Venüs’ün Balıktaki yolculuğuna verilebilecek yanlış tepki, aşkı fazla idealize etmek olacaktır. “Ruh eşi” arayışı, hayallerdeki mükemmel birlikteliğin özlemini duymak ve zihinde oluşturulan ideal eş hayalini partnere yapıştırmak, gerçekler bu hayali çatırdattığında hüsranla sonuçlanacaktır. Balık Venüs’ünün olumsuz kullanımı, aşkı, sevgiyi gerçeklikten kopuk bir şekilde tahayyül etmektir. Kişi bu etki altında bir ilişkinin gerektirdiği gerçek sorumluluklardan, karşılıklı yükümlülüklerden, ilişkinin hoş olmayan günlük sıkıcı detaylarından kaçmak ister. Bu sebeple platonik aşkları bir kaçış olarak kullanabilir. Ayrıca hayallerdeki mükemmel aşkın özlemini duyup; ancak bunun için hiçbir emek sarf etmemek ve neticede kendine acımak Balıktaki Venüs’ün gölgesidir. Halihazırdaki ilişkilerde ise ya her şeyini feda eden bir kurtarıcı, ya da fedakarlığının karşılığını alamayan bir kurban rolüne girme riski vardır. Bu dönemde gizli aşklar, aldatmalar sıklaşabilir.

Balıktaki yolculuğunda Venüs sadece ilişkiler konusunda değil, özdeğer alanında da tesir altında kalma tehlikesine işaret eder. Özdeğerde bir belirsizlik, değer yargısının bulanması söz konusudur. Kişi bu etki altında yüksek kafa karışıklığı yaşar, şeyleri ayırt edemez. Hayalperest beklentileri ve özlemleri peşinde çok hassaslaşabilir, kırılganlaşabilir. Kendi değerini zedeleyecek aldatma, aldatılma deneyimleri yaşayabilir. Balıktaki Venüs bireyi gerçek hayattaki mücadeleden vazgeçirme riskine sahiptir: Kişiyi uyuşukluğa, tembelliğe iter. Ayrıca alkol, uyuşturucu ve bunun gibi kişi gerçeklik algısından koparan tüm alışkanlıklar bu dönemde çok daha cezbedici gelebilir.

Balıkta hareket eden Venüs’e verilebilecek sağlıklı cevap, ilişkide doğru dozda bir kabulleniciliği deneyimlemektir. Bu karşılıklı sevgi alışverişinde anlayışı, merhameti ve empatiyi tesis etmeyi gerektirir.  Ayrıca Balık sürecindeki Venüs, egonun sınırlarını kararında bir oranda eritmeyi gerektirir. Balıktaki Venüs‘ten psikolojik gelişiminiz için en iyi şekilde istifade etmek istiyorsanız egoyu aşmak için çaba göstermelisiniz. Buradaki imtihan “ben”i aşıp, “bir”de kaybolmaktır. Bir oranda kaosu sevmeyi, “büyük plana” güvenip akışa bırakmayı gerektirir. Balık burcunda hareket eden Venüs’ün güçlendirdiği sezgilerinize ve iç sesinize güvenmeli, işlerin bir şekilde yoluna gireceğine dair güçlü bir inanç geliştirmelisiniz. İşte o zaman yarın kaygısı bitecek, yerini oluşu kabulleniş ve anı tatma alacak.

Bu süreçten, Balık burcunun sizin doğum haritanızda düştüğü evin işaret ettiği yaşam alanlarında etkileneceksiniz. Bu transitin kişisel etkisini değerlendirirken, doğum haritanızdaki Natal Venüs’ün bulunduğu burcu ve evi; Venüs’ün yönettiği Boğa ve Terazi burçlarının kestiği ev başlangıç çizgilerini dikkate almalısınız.

Tablo: “Nymph Bathing”, 18th c., Circle Of François Boucher

Sunday, January 12, 2020

Satürn Plüto Trilojisi - Astroloji Dergisi - Efe Erten


Satürn Plüto Trilojisi

Satürn ile Plüto 32-38 yılda bir kavuşarak çok önemli bir döngü oluşturmaktadır. 2020’yi bu kadar özel bir yıl kılan en önemli faktörlerden bir 12 Ocak 2020’de Satürn ve Plüto’nun kavuşmasıdır. Bu önemli ve ender kavuşumu Astroloji Dergisi için üç bölüm halinde inceledim. “Satürn Plüto Trilojisi” yazı dizisinin bölümlerine aşağıdaki listeden erişebilirsiniz:
SATÜRN PLÜTO TRİLOJİSİ [Bölüm 3] - Astroloji Dergisi - Efe Erten (12.01.2020)


SATÜRN PLÜTO TRİLOJİSİ
[Bölüm 3]

36 yılda bir meydana gelen Satürn Plüto Kavuşumunu üç parça (triloji) halinde yazdım.

Üçüncü bölümünü şimdi Astroloji Dergisi’nde okuyabilirsiniz. 

Saturday, January 11, 2020

SATÜRN PLÜTO TRİLOJİSİ [Bölüm 2] - Astroloji Dergisi - Efe Erten (11.01.2020)


SATÜRN PLÜTO TRİLOJİSİ
[Bölüm 2]
▪️Yarın 36 yılda bir yaşanan Satürn Plüto kavuşumu gerçekleşecek!
▪️Bu “bir hedefi dönüştürüp inşa etmek” demek.
▪️Dün Güneş ve Merkür kavuştu.
▪️Bu hedefin ne olduğunu düşündük.
⬛️”Benim hedefim nedir?” diye sorun.

🔺Yarın Merkür Satürn/Plüto’nun içinden geçecek.
🔺Hedef fikirleri gerçekçilik imtihanından geçecek.
🔺Hedef konusunda kafa yapısı dönüşecek.
🟥Toplum tarafından belirlenmiş statü modellerini baz halan hedefler çökecek.
🟥Böyle hedef fikirleri dönüştürülüp benliğe uygun halde yapılandırılacak.

🔹Şu an zihninizde hedefinizle ilgili ne yaşıyorsunuz?
🔹Hedefinizi Natal Satürn’ün burcu ve evi gösterir.
🔹Şu an yaşanan hedef dönüşümünü 22° Oğlak’ın haritanızda düştüğü ev gösterir.
🔹 Doğum Haritanızda Satürn’ün burcu ve evi ne? 
🔹22° Oğlak hangi evinize düşüyor?

🟦İkinci bölümün tamamını 
şimdi Astroloji Dergisi’nde okuyabilirsiniz.

Friday, January 10, 2020

SATÜRN PLÜTO TRİLOJİSİ [Bölüm 1] - Astroloji Dergisi - Efe Erten (10.01.2020)


SATÜRN PLÜTO TRİLOJİSİ
[Bölüm 1]

36 yılda bir meydana gelen Satürn Plüto Kavuşumunu üç parça (triloji) halinde yazdım.

Birinci bölümünü şimdi Astroloji Dergisi’nde okuyabilirsiniz.

Thursday, January 9, 2020

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet Ailesinden Ayrıldı - Cosmopolitan Türkiye Haziran Sayısı - Efe Erten
Cosmopolitan Dergisi Haziran sayısı için Prens Harry ve Meghan Markle’ın çocukları Archie’nin doğum haritasını Uranyen Astroloji teknikleriyle incelemiştim.

Bu yazıda Archie’nin annesi Meghan Markle için “Annesi otoritelerle (Kronos) bağlantılıdır. Ancak annesinin kaderinde aynı zamanda bu otoritelerden kopmak (Satürn) da yazılmıştır.” diye belirtmiştim.

Dün Meghan Markle ve Prens Harry kraliyet ailesinden ayrıldığını açıkladı.

Ay Yengeç Burcunda, Ay Tutulması ve Satürn Plüto Süreci - 12 Ocak 2020

Bugün Ay Yengeç burcuna geçti ve Ay Tutulması + Satürn Plüto sürecini başlattı!

Yengeç’teki Ay’ın tetiklediği Satürn Plüto Kavuşumunun anlamını bağlantıdan okuyabilirsiniz:

Bugün hissetmiş olabilirsiniz. Enerji sıkıştı. Engeller çıktı. İptal olan konular oldu. Kısıtlamalar, sınırlandırmalar yaşandı. Şimdi zaman ağır. Zorlu. Negatif. 

Peki ne yapmak lazım?

Neden bu engeller çıkıyor? Neden bu sorunlar yaşanıyor?

Çünkü bazı şeyler ters. Bazı şeyler olması gerektiği gibi değil.

Bunlar dönüştürülmeli.
Bunlar gerekiyorsa bırakılmalı.
Bunlardan vazgeçilmeli.

Ve yeni olana yer açılmalı!

Peki nedir bu?

Bu 22° Oğlak’ın doğum haritanızda düştüğü evin konusudur. Oradaki gezegendir.

22° Oğlak hangi evinizde? Orada ne var?
#AyTutulması
#SatürnPlüto

Wednesday, January 8, 2020

10 Ocak 2020 Yengeç Burcunda Ay Tutulması ve 12 Ocak 2020 Satürn Plüto Kavuşumu


10 Ocak’ta Yengeç burcunun 20 derecesinde bir Ay Tutulması yaşanacak.

12 Ocak’ta da 36 yılda bir yaşanan ve “Büyük Yıkım” anlamına gelen Satürn Plüto Kavuşumu meydana gelecek.

Bu Ay Tutulmasını ve Satürn Plüto Kavuşumunu kişisel hayatlar için inceleyelim:
▪️Bu Ay Tutulması ve Kavuşum “dönüşümün inşa edilmesi” anlamına geliyor.
▪️Olumlu tezahüründe miadını doldurmuş yapıları dönüştürüp, arındırıp, yeni bir formda sabitler.
▪️Negatif manifestasyonunda ise bir şeyler yavaş yavaş çürür, yozlaşır ve kesilip atılmak zorunda kalınır.

Şimdi biz kişisel hayatlarda “dönüşümün inşa edilmesini” ya da “çürüyen bir şeyin kesilip atılmasını” tecrübe edeceğiz.
🔺 Satürn ve Plüto kavuştuğunda, form (Satürn) dönüşür (Plüto).
🔺Somut yapılar kalıcı ve geniş çaplı biçimde dönüşür.
🔺Derin ve kapsamlı bir yenileşme inşa edilir.
🔺Sabırlı bir şekilde değişim, dönüşüm ve metamorfoz gerçekleşir.
🔺Bu kalıcı bir dönüşümdür.

Ay Tutulmasının tetiklediği Satürn Plüto Kavuşumunun anlamını bağlantıdan okuyabilirsiniz:

http://ilminucum.blogspot.com/2019/12/efe-ertenin-2020-yl-astroloji-analizi_5.html?m=1

21 Ocak’a kadar sürecek bu büyük etki 22° Oğlak’ta yaşanacak.

Siz bu etkiyi hangi konuda yaşıyorsunuz?

Doğum Haritanızda 22° Oğlak hangi eve düşüyor?

DOĞUM HARİTANIZI ÇIKARDINIZ MI?

Bu videoyu izleyerek sadece 1 dakikada Doğum Haritanızı çıkarabilirsiniz:


https://youtu.be/Ex18J1Ojh-gBu videoyu izleyerek 22 derece Oğlak’ı doğum haritanızda bulabilirsiniz:https://youtu.be/QnP6M_RD2sU22° Oğlak Doğum Haritanızda hangi evde ona bakın.

Bu videoyu izleyerek EVLERİN anlamını öğrenebilirsiniz:https://youtu.be/20XRCfhg6os21 Ocak’a kadar etkili SATÜRN PLÜTO DÖNÜŞÜMÜ sizin hangi evinizde yaşanıyor?

Bu ev hangi konuya tekabül ediyor?

Son 1 aydır bu konuda dönüşüm yaşıyor musunuz?

Bu soruların cevaplarını sosyal medya hesaplarında yorum kısmında veya ilminucum blog’unun yorum kısmında yanıtlarsanız çok mutlu olurum. Geribildirimleriniz hepimiz için zenginleştirici olacaktır.
#SatürnPlütoKavuşumu
#AyTutulması