Monday, January 13, 2020

Venüs Balık Burcunda - 13 Ocak 2020


Venüs Balık Burcunda - 13 Ocak 2020

Bugün sevginin gezegeni Venüs Balık burcuna girdi. 7 Şubat’a kadar Balık’ta ilerleyecek. Venüs Balıkta ilişki kurma şeklinin fedakarlık üzerine kurulu olduğuna işaret eder. Sevgi paylaşımında merhamet, şefkat, empati ve özveri yüksektir. Kişi tüm varoluşu sevmeye, hayırsever faaliyetlere ve muhtaçlara yardıma yönelir. Değer yargılarında idealizm, hayallerine kendini adama ve kabullenicilik görülür.

Balık, Venüs’ün yüceldiği burçtur. Sevginin gezegeni burada özellikle güçlüdür. Balığın astrolojik sembolü bile Venüs hakkında Yunan mitolojisinden bir öyküye dayanır. Balığın glifi (), ortadan bir kordonla birbirine bağlı iki hilal; dev canavar Typhon’dan kaçan Venüs ve oğlu Cupid’in birer balık formuna girip nehre atlamalarının resmidir. Birbirlerinden kopmamaları için bu iki balık arasında bir bağ vardır. Astrolojide de, Venüs’ün işaret ettiği sevme, sevgi paylaşma konusu kendisini en çok Balığın belirttiği fedakarlık, kabullenicilik, merhamet, benliği aşma süreçlerinde rahat hisseder, yücelir.

Gökyüzündeki Venüs hızı nedeniyle, hayat hikayemizde büyük iz bırakan uzun vadeli temalar yaratamaz. Ancak hâlihazırda gündemde olan temaları tetikleme gücüne sahiptir. Doğum Haritamıza etkisi, sevgi paylaşımımızı tetiklemek, romantik fırsatlar sunmak, bizi destekleyen yeni ittifaklar kurmamıza ön ayak olmak ve sağlıklı dinlenme, enerji depolama periyodları yaratmaktır. Venüs’ün sert açılarla haritamızı etkilemesi durumunda iştahın sağlıksız artışı, güzellik ve cazibenin çıkar için süistimal edilmesi, aşırı tembellik ve lüks düşkünlüğü görülebilir.

Balıktaki Venüs bu sevgi paylaşımı ve enerji toplama sürecinde, ilişkilerde fedakarlığın ön planda olduğunu gösterir. Sevgi paylaşımında, karşıdakini mutlu etmek üzerinden bir haz alınır. Bu transitin etkisi altında partnere duyulan sevgiyle, ilahi sevgi arasındaki çizgi belirsizleşir. Kişi karşısındakini severken, tüm varoluşu da sever. Sebepsizce, tüm yaratılanlara ve muhtaçlara yardım etmek, hayırseverlik faaliyetlerine kendine adamak görülür.

Gökyüzünde Venüs Balıktaki seyrini izlerken,duyarlılık artar, madde ötesindekini algılayış gelişir. Bu sebeple sanatsal ilhamlar bu dönemde çok yüksektir. Hayal gücü kuvvetlenir. Şiir, sinema, fotoğraf gibi fantezinin ve ilüzyonun ön plana çıktığı sanatlarda yaratıcı enerji kanalize edilmelidir. Bilinçdışından gelen vizyonlara ve rüyalara özellikle dikkat edilmelidir. Bu sırada görülecek rüyalar çok önemli noktalara işaret edecektir. Duyulan sesler, çağrılar, içgörüler büyük önem arz eder.  Ayrıca bu dönemde spiritüalizme ve mistik konulara çok daha fazla yönelme istediği duyulacaktır. Bu süreçte bu alanlarda meditasyon, arınma ve kişisel gelişim faaliyetleri her zamankinden daha verimli olacaktır.

Venüs’ün Balıktaki yolculuğuna verilebilecek yanlış tepki, aşkı fazla idealize etmek olacaktır. “Ruh eşi” arayışı, hayallerdeki mükemmel birlikteliğin özlemini duymak ve zihinde oluşturulan ideal eş hayalini partnere yapıştırmak, gerçekler bu hayali çatırdattığında hüsranla sonuçlanacaktır. Balık Venüs’ünün olumsuz kullanımı, aşkı, sevgiyi gerçeklikten kopuk bir şekilde tahayyül etmektir. Kişi bu etki altında bir ilişkinin gerektirdiği gerçek sorumluluklardan, karşılıklı yükümlülüklerden, ilişkinin hoş olmayan günlük sıkıcı detaylarından kaçmak ister. Bu sebeple platonik aşkları bir kaçış olarak kullanabilir. Ayrıca hayallerdeki mükemmel aşkın özlemini duyup; ancak bunun için hiçbir emek sarf etmemek ve neticede kendine acımak Balıktaki Venüs’ün gölgesidir. Halihazırdaki ilişkilerde ise ya her şeyini feda eden bir kurtarıcı, ya da fedakarlığının karşılığını alamayan bir kurban rolüne girme riski vardır. Bu dönemde gizli aşklar, aldatmalar sıklaşabilir.

Balıktaki yolculuğunda Venüs sadece ilişkiler konusunda değil, özdeğer alanında da tesir altında kalma tehlikesine işaret eder. Özdeğerde bir belirsizlik, değer yargısının bulanması söz konusudur. Kişi bu etki altında yüksek kafa karışıklığı yaşar, şeyleri ayırt edemez. Hayalperest beklentileri ve özlemleri peşinde çok hassaslaşabilir, kırılganlaşabilir. Kendi değerini zedeleyecek aldatma, aldatılma deneyimleri yaşayabilir. Balıktaki Venüs bireyi gerçek hayattaki mücadeleden vazgeçirme riskine sahiptir: Kişiyi uyuşukluğa, tembelliğe iter. Ayrıca alkol, uyuşturucu ve bunun gibi kişi gerçeklik algısından koparan tüm alışkanlıklar bu dönemde çok daha cezbedici gelebilir.

Balıkta hareket eden Venüs’e verilebilecek sağlıklı cevap, ilişkide doğru dozda bir kabulleniciliği deneyimlemektir. Bu karşılıklı sevgi alışverişinde anlayışı, merhameti ve empatiyi tesis etmeyi gerektirir.  Ayrıca Balık sürecindeki Venüs, egonun sınırlarını kararında bir oranda eritmeyi gerektirir. Balıktaki Venüs‘ten psikolojik gelişiminiz için en iyi şekilde istifade etmek istiyorsanız egoyu aşmak için çaba göstermelisiniz. Buradaki imtihan “ben”i aşıp, “bir”de kaybolmaktır. Bir oranda kaosu sevmeyi, “büyük plana” güvenip akışa bırakmayı gerektirir. Balık burcunda hareket eden Venüs’ün güçlendirdiği sezgilerinize ve iç sesinize güvenmeli, işlerin bir şekilde yoluna gireceğine dair güçlü bir inanç geliştirmelisiniz. İşte o zaman yarın kaygısı bitecek, yerini oluşu kabulleniş ve anı tatma alacak.

Bu süreçten, Balık burcunun sizin doğum haritanızda düştüğü evin işaret ettiği yaşam alanlarında etkileneceksiniz. Bu transitin kişisel etkisini değerlendirirken, doğum haritanızdaki Natal Venüs’ün bulunduğu burcu ve evi; Venüs’ün yönettiği Boğa ve Terazi burçlarının kestiği ev başlangıç çizgilerini dikkate almalısınız.

Tablo: “Nymph Bathing”, 18th c., Circle Of François Boucher

No comments:

Post a Comment