Friday, February 28, 2020

Koç Noktası ve Tutulmalar - Efe Erten - NCGR İstanbul Chapter’ı (27.02.20)
Dün akşam NCGR İstanbul Chapter’ında “Koç Noktası ve Tutulmalar” isimli konuşmamı verdim. Uzun süredir büyük heyecanla çalıştığım bir araştırmaydı. Bu süreçte, daha önce Koç Noktasında tutulma yaşandığı yıllar olan 1968, 1982, 1987, 2001, 2006 ve 2015’i tekrar yaşadım. O yılları deneyimledim: 60’lardaki Hippiler, öğrenci protestoları, 80’lerdeki sağcılaşan ve neo-liberalizm etkisinde küreselleşen Dünya ve 2000’lerde ilkel “Medeniyetler Çatışması” argümanına sıkışan, İslamofobik ve ırkçı, yabancılara karşı sınırlara «duvar örmeyi» tahayyül eden bir dejenerasyon... Bu tutulmaları Uranyen Astrolojiyle inceledim. Gezegensel Resimlerin hayret verici bir şekilde olayları betimlemesi beni hayran bıraktı. Bu bulguları NCGR İstanbul Chapter’ındaki sevgili üye arkadaşlarımla paylaşmak çok keyifli, zihin açıcı ve şevklendiriciydi.
Alfred Witte’ye ithafen...

Friday, February 21, 2020

Merkür Güneş Kavuşumu - 26 Şubat 2020


26 Şubat Çarşamba saat sabaha karşı 04:41’de Güneş ve Merkür kavuşacak.

Balık’taki kavuşum egonun erimesine izin vermek gerektiğini gösterir.

Şimdi bir «damla olup okyanusta yok olmak» zamanı!

Evrenle birligi idrak etmek zamanı!

Tüm varoluş ile bağlantısını fark etmek zamanı!

Anda olup evrendeki ruh ile akmak zamanı!

Sanat: machupeaches (reddit)

Güneş Mars Altmışlığı – 25 Şubat 2020Güneş Mars Altmışlığı – 25 Şubat 2020

Salı benliğin ışığı Güneş ile mücadelenin gezegeni Mars arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı meydana gelecek. Bu açı istekler ile hareket arasında bir uyumu gösterir. Benliğin özünden gelen yaratıcılık için mücadeleye işaret eder. Aktif, girişimci, atılgan bir enerji hakimdir. Gezegenlerin bulunduğu dişil burçlar Oğlak ve Balık, bu girişimin ve canlılığın yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu cesur enerji, fedakar istekler için verilen sorumlu ve azimli bir mücadeleye yöneltilmelidir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sadece kendi istekleri için hareket etmektir. Bu transitin verimsiz kullanımı, salt ben-merkezli bir perspektiften dünyayı görmek, sadece egoist istekler için enerji sarf etmektir. Balık/Oğlak sürecinde bu, kurban/kurtarıcı rollerine girmeyi, spiritüel egoyu ve guru kompleksini gösterebilir.

Bu açıya verilecek sağlıklı cevap, benliğin özünden gelen istekle temas kurmaktır. İçten gelen yaratıcılık ve motivasyon keşfedildiğinde, artık güvenle bu amaç için mücadele edilebilir. O zaman, Güneş-Mars ikilisinin bahşettiği cesareti ve atılganlığı bu özden gelen istekler için seferber etmek verimli olacaktır. Balık/Oğlak sürecinde benliğin özündeki diğerlerine yardım etmek, hayırseverlik faaliyetlerine girişmek ve kendini aşmak motivasyonları keşfedilir; bunlar için disiplinli, çalışkan, azimli, sorumlu, gayretli, metodik, planlı, programlı bir mücadele verilir. Bu transit sırasında çok yüksek enerji ve canlılık görülür; benlik için önemli şeyler uğrunda mücadele etme, ve girişim yapma şansı vardır. Bu açı güçlü bir başlatma enerjisine işaret eder. Güneş-Mars enerjisi, başlatılacak işlerde aktif, dinamik, kararlı, yürekli ve lider meziyetler getirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğin özünden gelen isteğiniz için cesurca mücadele etmelisiniz, başlangıçlar yapmalısınız. 

Bu açıdan doğum haritasında 5 derece dişil burçlarda (Boğa, Balık, Akrep ve Oğlak) burçlarında gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı ve engellenmeyen bir enerji şeklinde etki alçaklar. 5 derece Yengeç ve Başakta gezegeni olanlar aynı hem yaratıcı bir şansı, hem de zorlayıcı bir meydan okumayı deneyimleyecekler. Etki için +/- 5 derece orb alın. Etki +/- 5 gün geçerlidir.

Sanat: @lost_in_time_designs

Thursday, February 20, 2020

Astroloji fâil ile mef’ûlü ayırmaz


«Astroloji fâil ile mef’ûlü ayırmaz.»

Fâil’in bilinçdışında bastırdıkları kader olarak karşısına çıkar. Mef’ûl olur. Buna yansıtma denir.

Venüs Jüpiter Karesi - 23 Şubat 2020Venüs Jüpiter Karesi - 23 Şubat 2020

Pazar sevginin gezegeni Venüs ile büyümenin gezegeni Jüpiter arasında sürtüşmeli bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı, fazla iştah neticesinde sağlıksız genişlemeyi gösterir. Aşırı savurganlık görülür.  Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Oğlak burçları bu ölçüsüz büyümenin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Kişisel istekler ve ben-merkezli ihtiraslar ölçüsüz büyüyebilir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri iştah artışı, aşırı rahatına düşkünlük ve dikkatsizce para harcamaktır. Tembellik, zevk düşkünlüğü ve güzel/lüks olan her şeyi satın alma isteği abartılabilir. Dünyanın nimetlerinden sınırsız keyif alma dürtüsü, aşırı yeme-içme eğilimine, sağlıksız büyümeye, kilo almaya yol açabilir. Jüpiter tarafından şişirilen Venüs’te, içi boş bir şişkinlik, gösteriş ve kibir tehlikesi bulunur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, severek genişlemektir. Sevilen şeylerle büyüme şansı mevcuttur. Burada anahtar kelime "ölçülülüktür." Bu açı altında aşırılıklara kaçma riski çok yüksek olduğundan, her zaman kendine "ölçülü müyüm?" diye sormak faydalıdır. Kıvam çok kolay kaçabilir. Porsiyonlar çok hızlı ikiye üçe katlanabilir, satın alınacak şeyler birden bütçeyi aşacak seviyelere gelebilir. Bu sebeple iştahı "ölçülülük" prensibiyle denetim altında tutup, ölçülü büyümek gerekir. Ölçülü bir şekilde hoşça zaman geçirmek, parti yapmak, sosyal aktivitelere katılmak, eğlenmek ve dinlenmek olumludur. Jüpiter-Venüs karesi altında kibirli, gösterişçi ve sahte tavır takınma veya bu muameleye maruz kalma riski yüksek olduğundan "gerçek" olmak ve "gerçeği" aramak bu etki altında hayat kurtarıcıdır. Hoş ama boş sözler sarf edilebilir, yalakalar ve dalkavuklar göz boyamaya çalışacaktır. Bu kişiler hem içi boş bir şekilde şişecek hem de sahte övgüleriyle yaltaklandıkları kişiyi de yersiz bir kibir ve şımarıkla donatacaklardır. Bu pozisyonlara düşmemek için hakikati (Jüpiter) sevin (Venüs). Doğru (Jüpiter) ilişkiler (Venüs) kurun. Erdemli, etik ve ahlaklı (Jüpiter) paylaşımlarda (Venüs) bulunun. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, ölçülülü bir şekilde sevgiyle genişlemelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 17 derece öncü burçlarda (Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.

Film: “Spirited Away” (2001), Hayao Miyazaki

Wednesday, February 19, 2020

Güneş Uranüs Altmışlığı - 22 Şubat 2020


Güneş Uranüs Altmışlığı - 22 Şubat 2020

Cumartesi benliğin ışığı Güneş ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında fırsatlara gebe bir  altmışlık açı var. Bu açı özgürlük isteğini gösterir. Farklılığını ve yaratıcılığını cesurca yansıtmaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil Boğa ve Balık burçları, bu özgürleşme fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu bağımsızlaşma, kendini aşıp tüm birlikle bağı hissederek yeni değerler kurmayı içeriyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sadece farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunmaktır. Bu transit sırasında özgürlük, bağımsızlık ve yenilikçilik enerjisi çok yüksek olduğundan, bu süreç iyi yönetilemezse isyankar eğilimler sağlıklı düzeni yıkmaya yönelebilir. Bu Boğa/Balık sürecinde tüm değerleri yıkıp, tüm maddi kaynakları altüst edip; verimsiz, uyuşuk, bağımlı ve kaçış içinde bir varoluş yaratır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap nev-i şahsına münhasır özelliklerini cesurca sahiplenmektir. Bireyliğini ve farklılığını korkmadan yansıtmaktır. Bu etki altında kişi bireysel bağımsızlığının sağlıklı şekilde oluşturabilir. Boğa/Balık süreçleri, bireysel değerlerin kabullenicikle oluşturulması gerektiğini vurgular. Bu transitin bir başka verimli kullanımı var olan sorunlara sıradışı çözümler geliştirmektir. Uranüs enerjisi altında kişi ezberlenmiş modellerden ve alışkanlıklardan bağımsız dahice, çığır açan yaklaşımlar sunabilir. Bu tutum, köhneleşmiş statükoyu yıkmak ve toplumu ileri götürmek fırsatını bahşeder. Balık/Boğa sürecinde, özgür değerler oluşturulur, tüm yaradılışı önceleyen bir fedâkârlıkla yardım edilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğinizin özünde bağımsızlığı hissetmeli ve bireyliğinizi tesis etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 3 derece dişil burçlarda (Boğa, Balık, Yengeç, Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 3 derece Akrep ve Başak burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.
Sanat: @flooko , @theglitch.og

Güneş Balık Burcunda - 19 Şubat 2020“TEK” İLE BİRLİĞİ HİSSETME ZAMANI

 Bugün Güneş Balık burcuna girdi. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “bilinçli aklın isteklerini bırakıp kabulleniciliği geliştirmek” anlamına gelen Balık sürecini deneyimleyecek.

Psikolojik amaç: Egoyu silme, “Tek” ile birliğe kavuşma, Kolektif ile hemhal olma

Balık burcunun değerli Hocam Barış İlhan’ın özgün anlatışından derlediğim ana hatları:

🔶 Sağlıklı kullanımı:
🔸 Egonun sınırlarını aşma
🔸 Kendini bütün için feda etme
🔸 Maddi alemin dışındaki akışı hissetme
🔸 Bu kozmik akıntıyla beraber akabilme
🔸 Bilinçli aklın isteklerini bırakma
🔸 Kabullenme
🔸 Hayatın önüne getirdiklerini kabul etme
🔸 Şimdiki zamanda kalma
🔸 Pür dikkat andaki her şeyi fark etme
🔸 Şimdiki zamanda önüne çıkacakları fark etmesini engelleyecek tüm zihinsel modelleri feda etme
🔸 Tüm zihinsel ezberleri, şemaları bırakma
🔸 Özlemleri, fantezileri, suni kalıpları aşma
🔸 Hayatın önüne çıkardığı her şeyi izleme
🔸 Her şeyi olduğu gibi görme, hissetme
🔸 Kolektif kaynakla bağlantı kuran iç sesin yol göstermesi
🔸 “Tek” kaynağın işaretler göstermesi
🔸 İşaretleri fark etme ve izleme
🔸 “Hayatın olmasına izin verme”
🔸 Şefkat, merhamet, yardımseverlik, özveri
🔸 Mazlumlara destek olmak
🔸 “Tek” kaynağın vizyonlarına, ilhamlarına ve ilahi bilgilerine açık olmak
🔸 Böylece çok güçlü hayal gücü, esinlenme, ilham, yaratıcılık, şairane, masalsı üslup
🔸 Çok yüksek illüzyon, ışıltı ve fantezi alemi yaratma becerisi.

 🔷 Olumsuz yansıması:
🔹 Belirsizlik
🔹 Karmaşıklık
🔹 Dağınıklık
🔹 Kaos
🔹 Kolay tesir altında kalma
🔹 Hemen etkilenme
🔹 Aşırı duyarlılık
🔹 Fazla hassasiyet
🔹 Kırılganlık, zayıflık
🔹 Suni bir ego oluşturmak
🔹 Suni sınırlar, özlemler, fanteziler ve beklentiler ile hayata bakmak
🔹 Kendi yarattığı özlemlerle kendini kandırılmaya açık hale getirmek
🔹 Hem kendi kendini kandırmak, hem aldatılmak ve aldanmak
🔹 Özlemli bakışın “hayatın olmasına izin vermemesi”
🔹 Bilinçli aklın istekleri ve özlemleri tarafından yaratılan bir sis altında kalmak
🔹 Burnunun ucundakini görememek
🔹 Suni egonun ve sınırların şimdiki zamanda kalmayı engellemesi
🔹 “Tek” kaynaktan gelen akışı sezememek ve “O”’ndan geleni reddetmek
🔹 Sınırlar tamamen indirildiğinde ise yüzde yüz vericilik ve sömürülmek
🔹 Başka insanların kendi alanına girmesine izin verme, ve başka insanların alanına girme
🔹 Kurban-kurtarıcı rollerine girmek
🔹 Egonun hiçbir sınırı kalmadığından aşırı tesir altında kalmak
🔹 Bağımlılık, uyuşukluk, kaçış
🔹 Dağılma, unutkanlık, kararsızlık, tutarsızlık
🔹 Çok hızlı değişme, uyum sağlama, girdiği kabın şeklini alma, “Bukalemun”
🔹 Duyguların seliyle ve kolektif bilinçdışının arkaik kudretiyle sürüklenme
🔹 Ayırt edememe, kolektif bilinçdışının ”heyula” gibi belirsiz, amorf arketipleri arasında kaybolma
🔹 Bir arketipin yüzde yüz etkisinde kalma, “Mitin kapanması” neticesinde psikoz

Kaynakça

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Yalçınkaya, Özlem. “Arketipsel Astroloji: Bölüm 2”, NCGR Türkiye Chapter’ı 2019
#GüneşBalıkBurcunda
#Astroloji

Tuesday, February 18, 2020

2019 Kış Solstisi
2019 KIŞ SOLSTİSİ

2019 Kış Solstisi bu yılın nasıl geçeceğini söyler.

Solstisin Gezegensel Resmi:
= Cupido
= Ceres/Neptün
= Ay/Mars
= Pallas/Kronos
= Neptün/Kronos
= Juno/Neptün
= Merkür/Kronos
= Merkür/Hades
= Poseidon

Bu sene topluluklar, şirketler, sanat, sosyallik, ve bir araya gelmekle ilgili bir sene. Bu bir araya gelişler siyasi partileri, dini cemaatleri ve evlilikleri göstermektedir.

En keskin orta nokta Ceres/Neptün, bu sene sağlıkla ilgili kafa karışıklığının yaşandığını vurgular. Tıbbi sorunlarla ilgili haberler ve dedikodular gündemi ele geçirir. Hastalık korkusu büyür. Bu sembolü gerçekten Corona Virüsü ile yaşadık.

Kişisel hayatlarda yeme düzeniyle ilgili sorunlar olabilir. Vücut tamamen rahatlar. Zarar görmeden düşer. Kişi insanlığın çoğunluğundan farklı olduğunu fark eder.

Bu sene aktif olarak çalışmanın çok yüksek olduğu bir yıl. Kamusal işler, büyük projeler, işçiler, kadın işçiler ve çok aktif olarak emek vermek konuları öne çıkmaktadır. 

Önemli evlilikler gündemi meşgul edebilir. Juno/Neptün bu evliliklerin dağılabileceğini gösterir. Aynı şekilde birlikler de dağılabilir. Yeni kurulan siyasi partiler parçalanabilir. Bazı dini cemaatler çözülebilir.

Çok önemli insanlarla ilgili haberler dolaşıma sokulur, biyografileri yazılır. Bir konunun uzmanı olarak öne çıkar ve sorumluluk üstlenir. Başkanlar, şirket patronları, ünlü kişiler ve otoriteler öne çıkar.

Bu yöneticilerle ilgili belirsizlik vardır ve toplum yanlış bir intibâ altındadır. Kandırılma, aldatılma söz konusu olabilir.

Bu sene yıkıcı düşünceler gündeme gelebilir. Bunlar vülger fikirlerdir; yani adi, bayağı ve galizdir. Hatalar yapılır. Utançla susulur. Gizli ve çirkin düşünceler vardır. Bu sebeple birisi kanaat önderi olmakta yetersiz kalır. Zihinsel lider olmakta kabiliyetsizlik gösterir.

Aynı sembol “havacılık kazalarını” gösterir. Bu da Ocak ve Şubat ayında düşen Ukrayna uçağı ve Türkiye’de parçalanan uçakla; ayrıca Kobe Bryant’ın helikopter kazasıyla hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmiştir.

Özetleyecek olursak, 2020 senesi önemli birlikteliklerin başlayacağı bir sene. Önemli zihinsel aydınlanma, fikir, düşünce, ve felsefî farkındalık geliştirlecek bir sene. Bir konu için çok aktif biçimde çalışmak enerjisi hâkim. Yeme düzenini düzeltmek ve iyileşmeyle ilgili temalar var. Bir konuda uzman olmak, otorite haline gelmek ve rütbe kazanmak şansı var.

Bu yazıdaki etkiler 90 derece kadranınızda 0 derecedeki gezegenler tarafından alınmaktadır.

Kaynakça

Donath, Emma Belle. Asteroids in midpoints. American Federation of Astr, 1982

Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974

Grafik Efemeris


“Grafik Efemeris” kullanmanızı tavsiye ederim!

 • Tek bakışta tüm transit açıları sadece gözünüzle fark edebiliyorsunuz.
 • Açıların gerçekleştiği tarihler görünüyor.
 • Yarım Kare, Bir Buçuk Kare gibi Sert açılar tek bakışta görülebiliyor.
 • 45° modülde hem haritanızı hem de transitleri görebiliyorsunuz.
 • Bir transit yaşandığında; aynı anda yaşanan diğer transitleri de tek bakışla görebiliyorsunuz. Böylece daha bütüncül bir bakışı mümkün oluyor.
 • Hangi dönemler belli noktalar özellikle vurgulanıyor, çok kolay belli oluyor.
 • Hem transit yapan gezegen merkezli; hem de transiti alan natal gezegen merkezli bakabiliyorsunuz. Bu geçiş çok hızlı yapılabiliyor.
 • Retrolar tek bakışta görülüyor.
 • Transit gezegenlerin burç değişimi tek bakışla görülüyor.
 • İsteğe bağlı olarak orta noktalar eklenebiliyor. Böylece orta noktaların ne zaman transit aldığı çok kolay görülüyor.
 • Dönemsel bir bakış açısı mümkün kılınıyor.
#GrafikEfemeris
#SolarFire

Monday, February 17, 2020

Astrolojinin Amacı Kendini Bilmektir


«Kader, isteği olana rehberlik eder; gönülsüz olanı sürükler.»
— Cleanthes
.
—————
.
«The fates lead the willing but drag the unwilling.»
— Cleanthes
.
——
.
Astrolojinin amacı geleceği önceden bilmek ve onu kontrol etmek değildir. Astrolojinin amacı onu anlayıp kabul etmektir. Onunla beraber akabilmektir.

Astrolojide retrolar olumsuz kabul edilir. Sert açılar da olumsuz kabul edilir. 6., 8., ve 12.evler de olumsuz kabul edilir. Malefik gezegenler de olumsuz kabul edilir. Ancak bunlar kaçınılmaz bir “kötü kader” değildir. İstekli olan, iradesini ortaya koyan, gönüllü kişiler bu zorlayıcı göstergelerle olumlu sonuçlar alabilir. Ancak gönülsüz olanlar, isteksizler ve iradesizler bu “kötü kader” tarafından mahvedilmeye mahkumdur.

Burada bahsedilen “isteklilik”, kendini bilmeye duyulan istekliliktir. Astrolojinin amacı kendini bilmektir. Kendini fark etmektir. En eski yüksek bilgi noktalarından Delfi Kehânet Merkezinin kapısında “gnothi seauton” yazar; yani “kendini bil.”

Kendini bilmek, Carl Jung’un açıkladığı bireyleşme sürecinden geçmek; yani kendi gölgesiyle yüzleşmek, kolektif bilinçdışındaki arketiplerle, kişisel bilinçdışındaki bastırmalarla ve yansıtmalarla tanışmak; en nihayetinde tüm bunları Ego’sunda, yani benliğinde bütünlemektir. Böylece kişiliğe ulaşılır. Bir kişilik sahibi olunur.

Böyle bir kişi kendini bilir. Kendini bilmek özgürleştirir ve güç verir. Kendini bilen ne istediğini de bilir. Bunu gerçekten bilir. Başına zorlayıcı şeyler de gelse; engeller de çıksa “kim olduğunu” ve “ne istediğini” bilir; ve bırakmaz. İsteğinin peşinden koşmaya devam eder. 

Böylece zorlayıcı transitler, retrolar, sert açılar, malefik gezegenler, “kötü” evler onu sürükleyen kötü, kaçınılmaz, felaketlerle dolu bir kader olmaz. Bu zorluklar ona rehberlik eder, daha iyiye doğru tekâmül etmesi için ona yol gösterir.

Bu sebeple Astroloji geleceği bilen bir “fal” veya “kehânet” olarak görülmemelidir. Astroloji kişinin kendini tanıması için bir rehberdir.

Tekrar Cleanthes’in aydınlatıcı sözünü hatırlayalım:
.
«Kader, isteği olana rehberlik eder; gönülsüz olanı sürükler.»
— Cleanthes
.
—————
.
«The fates lead the willing but drag the unwilling.»
— Cleanthes
.
Sanat: @howiewonder

Sunday, February 16, 2020

Mars Koç Noktasında -16 Şubat 2020
Mars Koç Noktasında -16 Şubat 2020

Bugün Mars, Koç Noktasına geldi. Mars geri hareketi sebebiyle düzensiz bir şekilde 3 ilâ 10 ayda bir Koç Noktasına gelmektedir ve bu Dünya açısından önemli gelişmelere işaret eder. Mars sembolizmi dâhil olduğu Gezegensel Resmin anlamıyla harmanlanarak Dünya’da tezâhür eder. Bu Gezegensel Resmi Uranyen Astroloji teknikleriyle inceleyelim:

Koç Noktası:
= Mars
= Merkür/Jüpiter
= Güneş/Uranüs
= Ay/Satürn
= Güneş/Apollon
= Admetos/Vulcanus
= Neptün/Kronos
= Neptün/Pallas
= Poseidon
= MC/Kronos
= Pallas/MC

Bu Gezegensel Resmin, çok sayıda kişisel noktayı içermesi ve Koç Noktasını simetri eksenine yerleştirmesi, bu kavuşumun Dünya açısından özel ehemmiyete sahip olduğunu gösterir. Bu eksenin karşı köşesindeki Poseidon yorumun ortasına yerleşir. Koç Noktasına sert açı yapan Pallas, Kronos, Apollon ve Uranüs özel önem kazanmaktadır.

Öncelikle Koç Noktasındaki Mars emeği, işi, kazaları, sakatlanmaları ve doğa olaylarını gösterir. Burada Poseidon da olduğunda genel ahlâk etkilenir. Genel etik değerler, doğrular zedelenir, yaralanır. Genelin zihinsel aktivitesi bu hareketlenmeden etkilenir. Olumlu tezâhüründe zihin işçiliği yapılır, zihin ile emek verilir. Ahlâk, etik, değer sistemleri, ahlâkî davranış şekilleri konularında çalışılır. Zihinsel ve spiritüel faaliyetlere girişilir. İnsanlığın geneli “doğru nedir?”, “yanlış nedir?” sorusunu sorar. Genelin ahlâkî bakış açısı ana gündem konusu olur. Halkın etik davranışı imtihandan geçer.

Bu gezegensel resmin en sıkı orta noktası Merkür/Jüpiter, temel meselenin konuşmayla ilgili olduğunu göstermektedir. Ahlâkî değerleri zedeleyen sözcükler sarf edilebilir ve bu gündemi meşgul edecek etik tartışmaları doğurabilir. Ya da bazı doğa olayları ve kazalar ahlâk sorusunu akıllara getirebilir. İşler kuralına uygun, etik değerlere saygılı mı icra edilmektedir? Bunlar sorgulanır.

Bu gezegensel resim, her şeye rağmen neşeli bir ruh halini, çok konuşmayı ve akıcı iletişimi gösterir. Çok canlı bir diyalog ortaya çıkar. Hızlı, hararetli bir tartışma yürütülür. Bir konuşmacı, canlı, neşeli bir şekilde hitap eder. Çok fazla muhabbet etme, sohbet, iletişim ve faaliyet görülür. Dikkatli ve felsefî insanlar arasında fikir münâzaraları yapılır.

Güneş/Uranüs, ani ve şoke edici olayların gerçekleşebileceğine işaret eder. Gerginlik söz konusudur. İnsanlığın genelini etkileyecek olaylar herkesi gergin tutar. Çok sayıda tâlihsiz olay yaşanabilir. Alfred Witte bu orta nokta için “yıldırım düşmesi” ve “deprem” yazmıştır. İnsanlar aceleyle ve telâşla çalışır. Fiziki olarak agresif ve dürtüsel hareket edilir. İşler aceleye getirilir. Ani kararlar verilir. Birden bire ve kopuk hareket edilir. Vücudun yaralanması ve sakatlanması riski vardır. Kaza tehlikesi söz konusudur. Olumlu tezâhüründe güçlü iradeyle karar vermek, harekete geçmek ve heyecan verici faaliyetlere girişmek şansı vardır.

Ay/Satürn bu temanın ayrılığa yol açabileceğini gösterir. Birilerinden ya da bir şeylerden kopmak yüzünden umutsuzluk, kısıtlanma ve üzüntü hissedilebilir. Bu durumda depresyon zihni ele geçirir. Bu bir kadının “dul” kalmasına sebep olabilir. Yalnızlık hissedilir. Halktan uzaklaşmak tecrübe edilir. Bu yaşananlar işçileri, emekçileri ve çalışanları etkiler. Acı yaşanır. İnsanlar bastırılır. İnsanlar arasında kayıplar yaşanır. Tüm bu geneli etkileyecek olaylar “akşam saatlerinde” yaşanır. Şiddet ve üzüntü ana temadır. Witte, “Admetos/Vulcanus” konusunda, toplumun genelinin zor bir kaderden geçtiğinden bahseder. Toplumun sıkı, dayanıklı ve dirençli durması gerekir. “Savaşın sonu” ya da “teslim olmak” konusu gündeme gelebilir. İşler, büyük bir engelleme yüzünden durur. Güneş/Apollon bu zor koşullardan başarılı bir kişinin şöhret kazanarak çıkabileceğini çağrıştırır. Bu başarı sayesinde rütbe ve pâye kazanır. Her yerde tanınır. Barışçıl bir şekilde sanayi, üretim ve bilim faaliyetleri ile de başarı kazanılabilir. Bu durumda kriz, fırsata çevril olur.

Kronos/MC ve Neptün/Kronos; Pallas orta noktalarıyla beraber bu gezegensel resmin İstanbul için önemli olduğunu gösterir. Buradaki otoriteyle ilgilidir. Buradaki işçibaşlarını, polisi, memurları, sporcuları ve güreşçileri gösterir. Bağımsız hareket etme eğilimi görülür. Öne çıkan tema “muhteşem bir dipolamat” resmidir. Ancak yönetimle ilgili kabiliyetsizlik yaşanabilir. Büyük bir belirsizlik söz konusudur. Büyük aldatmacalar yaşanabilir.Büyük bir kitle yanlış bir izlenim altında yaşamaktadır. Bu yanlış imaj daha da güçlenir. Yönetim durumundaki kişilerde ehliyetsizlik ortaya çıkabilir. İşe yaramayan saldırılar gerçekleşir. Bunlar hiçbir sonuç vermeyen ataklardır.  Havacılıkla ilgili kazalar yaşanabilir. Kırılma, çatlak riskleri vardır.

Pallas’ın konumu, işçi topluluklarını, NATO’yu ve barış güçlerini sahaya taşır. Bahsedilen kazalar, gerginlikler, ahlâkî tartışmalar, bu aktörlerle ilgilidir. Neptün, sorumluluklar konusunda belirsizlikleri, kuşkuyu ve şüpheyi gündeme getirir. İşle ilgili hayal kırıklığı yaşanabilir. Bu hayal kırıklığı, kişinin gerçekleri görmesini sağlar. Gelecek hayalleri sarsılabilir. Tâlihsiz bir gelecek tahayyülü oluşabilir. Zamansız bir son yaşanabilir. İhtiraslar reddedilir.


Tüm enerji işe aktarılır. Bu gezegensel resmin olumlu kullanımı iş yerinde çok çalışmaktır. Emek verilen işlerde muhteşem bir şevk, istek ve heves görülür. İş yerinde çok enerji sarf edilir. İşe başlamak tecrübe edilebilir. Bir kariyerin startı verilir. Ancak aşırı şevke dikkat etmek gerekir. Aşırı motivasyon, işe zarar verebilir. Kaza riski oluşabilir. Hüner, mahâret ve beceri gösterilir. İcat yapmak, buluş yapmak, düşünülmeyen yollardan düşünmek ve ters-köşe çözüm önerileri getirmek görülür. Bir profesyonel alanda başlatıcılık görevi üstlenilir. Yani girişimcilik faaliyetlerinde bulunulur. Start-up’lar gündeme gelir.

Kariyerde onur nişanesi kazanma şansı vardır. Kariyer hedeflerinde başarı kaydedilir. Bu başarı Dünya çapında cereyan edebilir. Kişisel hırslar ve arzular tatmin edilir.


Bu yazıda yazan etkileri 90 Derece Kadranınızda tam 0 derece Koç’ta bulunan gezegenler, kişisel noktalar ve asteroidler üzerinden yaşarsınız. 0 derece Koç’ta bulunan gezegeninizi, kişisel noktanızı veya asteroidinizi bu yazıda anlatıldığı gibi “emek vermeye ve çalışmaya başlayarak” şu an dünyaya sunabilirsiniz! Bu gezegen üzerinden dünya ile aktif ve başarılı bir bağ kurabilirsiniz!

Kaynakça
Donath, Emma Belle. Asteroids in midpoints. American Federation of Astr, 1982
Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974


Saturday, February 15, 2020

Uranyen Astroloji Semineri - Efe Erten


Dün ilk defa Dünya çapında astrologlardan oluşan bir topluluğa konuşma verdim. “Uranyen Astrolojiye Giriş” başlıklı konuşmada hipotetik Transneptünyen Gezegenlerden, 360 Derece Kadrandan, Gezegensel Resimlerden ve Hassas Noktalardan bahsettim. Seminer boyunca doğum haritasıyla ve biyografisiyle bize Sigmund Freud eşlik etti. Freud’un haritasındaki transneptünyen gezegenler, gezegensel resimler ve hassas noktalar bize ışık tuttu. Uranyen Astroloji alanında yeni araştırmalar yapmak, bilgi toplamak ve seminerler aracılığıyla sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum!

Friday, February 14, 2020

Introduction to Uranian Astrology - Efe Erten and Romulus Zamora - Kepler College Uranian Astrology Group (13.02.2020)February 13th, 2020 is a very special day for me. It is the first time I give a talk internationally in astrology! Yesterday, we give a talk entitled “Introduction to Uranian Astrology” together with Romulus Zamora to Kepler College Uranian Astrology Group. It was a valuable experience to share the information with a lovely group. I hope to continue sharing knowledge together in the future.

—————

13 Şubat 2020 benim için çok özel bir gün oldu. Çünkü dün hayatımda ilk defa uluslararası bir platformda astroloji semineri verdim! Kepler College Uranyen Astroloji Grubunda meslektaşım Romulus Zamora’yla beraber “Uranyen Astrolojiye Giriş” konuşması verdik. Böyle değerli bir grupla bilgi paylaşımı yapmak benim için eşsiz bir deneyimdi. Gelecekte beraber bilgi paylaşmaya devam edeceğimizi umuyorum.

Thursday, February 13, 2020

Mars Uranüs Üçgeni - 21 Şubat 2020


Mars Uranüs Üçgeni - 21 Şubat 2020

21 Şubat Cuma, mücadelenin gezegeni Mars ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında şanslı bir üçgen var. Bu açı başlatılan projelerin özgürleşme şansı içerdiğine işaret eder. Cesurca bireyliği savunmanın ve farklılığını ifade eden hareketler ortaya koymanın çok şanslı sonuçlar doğuracağını gösterir. Gezegenlerin bulunduğu toprak burçları Boğa ve Oğlak, bu dürtüsel bağımsızlık şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Kendine has değerler oluşturmak için disiplinli ve azimli bir mücadele vermek gerekir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sırf farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunmaktır. Bu açı altında ani öfke patlamaları, beklenmedik kavgalar ve sinir tehlikesi mevcuttur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap geleneksel yöntemlerin dışında, yenilikçi modellerle mücadele etmektir. İstenilen şey için bağımsız, duygusuz bir şekilde gerektiğinde aykırı olma pahasına savaşmaktır.  Bu açı etkisinde, bireyliğini tesis etmek için atılganca kendini ortaya koymak gerekir. Farklılığını korkmadan, gözüpek bir şekilde yansıtmak, özgürleşme ve istediğini elde etme şansı yaratır. Oluşan bu açının getirdiği özgürleştirici enerjiyi cesurca inisiyatif almak ve yeni projeleri hayat geçirmek için kullanmak şanslı ve rahatlatıcı olacaktır. Bu şanslı açıdan psikolojik gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız, hayatınızda bir türlü değiştiremediğiniz köhneleşmiş yapıları yıkmaya cesaret edip yeni, özgür modeller için mücadele edin.

Bu açıdan doğum haritasında 3 derece toprak burçlarında (Boğa, Başak ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir etki alacaklar.
Sanat: @howiewonder

Saturday, February 8, 2020

Doğum Haritasında Asteroid Bulma + Asteroid Orta NoktalarıBu videoyu izleyerek Doğum Haritanızdaki Asteroidleri ve Asteroid Orta Noktalarını bulabilirsiniz.

Friday, February 7, 2020

Venüs Koçta - 7 Şubat 2020


Venüs Koçta - 7 Şubat 2020

Bugün sevginin gezegeni Venüs zararda olduğu savaşçı Koç burcuna giriyor. Venüs Koçta ilişki kurma şeklinin doğrudan, aktif, açık ve fethetmeye yönelik olduğuna işaret eder. Cesur, cüretkar ve atılgan ilişki şekilleri hoşa gider. Kişi inisiyatif alan, bağımsız, kendini ortaya koyan partnerlere doğru çekilir. Burada ilişki içinde tutku, hatta bir dereceye kadar agresyon ve şiddet söz konusudur. Kişi doğrudanlığı, dürüstlüğü ve cesareti ilişki içinde tatmin etmelidir. Ancak, çatışmacı, öfkeli ve benmerkezci arzular birliktelikteki sıcaklığı ve güveni sarsabilir, yakınlığa hasar verebilir.

Gökyüzündeki Venüs hızı nedeniyle, hayat hikayemizde büyük iz bırakan uzun vadeli temalar yaratamaz. Ancak hâlihazırda gündemde olan temaları tetikleme gücüne sahiptir. Doğum Haritamıza etkisi, sevgi paylaşımımızı tetiklemek, romantik fırsatlar sunmak, bizi destekleyen yeni ittifaklar kurmamıza ön ayak olmak ve sağlıklı dinlenme, enerji depolama periyodları yaratmaktır. Venüs’ün sert açılarla haritamızı etkilemesi durumunda iştahın sağlıksız artışı, güzellik ve cazibenin çıkar için süistimal edilmesi, aşırı tembellik ve lüks düşkünlüğü görülebilir.

Koçtaki Venüs bu sevgi paylaşımı ve enerji toplama sürecinde, ilişkilerde tutkunun ön planda olduğunu gösterir. Aceleci, sabırsız, hemen başlatmak isteyen denetlenemez arzular bu süreçte romantik birlikteliklerde vurgulanır. Bu konum, sosyal ilişkileri aniden başlatma, atılganca sevdiğini açıklama becerisi verir. Bu transit altında kişi çok dürtüseldir, egoist isteklerini hemen elde etmek için güdülenir. Bu sebeple karşı tarafı aldırmadan, “hayır cevabını kabul etmiyorum” yaklaşımı görülebilir. Arzulanan eş için durmadan seferler ve kuşatmalar düzenlenir. Sevgi paylaşımı konusunda heves, istek, coşku, enerji ve cinsellik odaklı tutku maksimum seviyededir.

Gökyüzünde Venüs Koç’taki seyrini izlerken, özdeğer konusu cesarete ve istekler için mücadele etmeye bağlıdır. Savaşçılık sevgisi yüksektir. Kişi kendini korkmadan, her türlü tehlikeye ve engele göğüs gerer şekilde ortaya koyabildiğinde kendini değerli hisseder. Rekabetçi ve muzaffer yaklaşımlar geliştirebildiğinde, yeni deneyimlere atıldığında, girişkenliği ve başlatıcılığı tattığında kendini mutlu hisseder. Öncü olmak, arzularını elde etmek, kavgadan galip çıkmak kendinden memnun bir varoluşun önkoşuludur.

Venüs’ün Koçtaki yolculuğuna verilebilecek yanlış tepki, aşırı aceleci ve sabırsız başlatma eğilimine teslim olmaktır. Koç burcu zodyaktaki ilk burç olduğu için tecrübesizdir, Venüs burada aşk konusunda deneyim eksikliğini yeni maceralara atılarak telafi etmek ister. Koçtaki Venüs ilişkinin ilk kısmını çok sever, ama sürdürmeyi bilemez. Bu sebeple bu etki altında, ilişki hızlı başlar ve hızlı biter. Koç Venüs’ünün bir başka olumsuz kullanımı,  ilişkide fazla dayatmacı, emir veren ve talepkar tavır takınmaktır. Bu beraberinde birlikteliği öfkenin ve şiddetin hüküm sürdüğü bir savaş alanına çevirir. Olmadık yerlerde patlamalar, agresif çıkışlar ve sembolik tartışmalar ilişkiyi yıpratabilir. Sağlıklı bir birlikteliğin sürmesi için Koç Venüs’ünün hep “Ben” diyen, egoist dürtülerine ket vurması zorunludur. Ayrıca bu ateşli, ihtiraslı, dürtüsel etki altında sevgi paylaşımının libidoya indirgenme tehlikesi söz konusudur.


Koçta hareket eden Venüs’e verilebilecek sağlıklı cevap, içindeki sevgiyi korkmadan, doğrudan göstermektir. Koç niteliğindeki Venüs öncü ruhla saldırır, risk alır ve fethetme güdüsüyle partnerin peşinden koşar. Bu hedefinde tereddüt etmeden inisiyatif alır, aktiftir. Bu sebeple bu enerjinin verimli kullanımı, sevgiliye açılmak, onun için adım atmaktır. Koçtaki Venüs ayrıca partneriyle korkularını da paylaşmak ister. Bu sebeple bu transit altında, ilişkilerde mutlak bir dürüstlük, ve ortak korkuların üstesinden cesur yaklaşımlarla gelme fırsatı söz konusudur. Bu birbirinin en gizli korkularını çok iyi bilen, ve onları birlikte def eden iki gözüpek savaşçının yol arkadaşlığı modelidir. Birlikte tüm darbeleri atlatırlar. Koç sürecindeki Venüs, sevgide son derece coşkulu, dürtüsel, aktif, dolaysızdır. Partnerinde bireyliği, bağımsızlığı, girişkenliği sever. Bu dönemde ilişkilere cinsel açıdan harekete geçirici, ateşleyici bit tutku aşılanır. Koçtaki Venüs‘ten psikolojik gelişiminiz için en iyi şekilde istifade etmek istiyorsanız, bencilliğe ve kavgacılığa kapılmadan, sevginiz için inisiyatif almalı, önünüze konan engellere karşı korkusuzca savaşmaya istekli olmalısınız.

Venüs’ün Koçtaki yolculuğunun sizi nasıl etkileyeceğini analiz etmek için şu göstergelere dikkat edin: Koç burcunun sizin doğum haritanızda düştüğü ev; Haritanızda Koç burcunda bulunan gezegenler; Natal Venüs’ün bulunduğu burç ve ev; Venüs’ün yönettiği Boğa ve Terazi’nin kestiği ev başlangıç çizgileri. Yorumlar kısmında, Venüs’ün Koçta seyri boyunca bu konseptlerle ilgili yaşadığınız tecrübeleri paylaşırsanız bu transitin deneyimlenmesi hakkında birbirimizi aydınlatabiliriz.

Film: Altered States (1980), Ken Russell


Monday, February 3, 2020

Merkür Uranüs Altmışlığı – 5 Şubat 2020


Merkür Uranüs Altmışlığı – 5 Şubat 2020

Çarşamba, zihnin gezegeni Merkür ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı gerçekleşiyor. Bu açı özgür düşünceleri gösterir. Düşüncelerin bireyleşmeyi desteklediğine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil burçlar Balık ve Boğa, bu özgür düşüncenin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu bağımsız perspektif, maddi dünya ve manevi âlem arasında bağlantı kurmak amacındadır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sinir sisteminin iflas etmesidir. Beyindeki her nöronun en üst kapasitede çalıştığı bu transit altında sinirsel gerginliğe ve huzursuzluğa kapılma tehlikesi söz konusudur. Uranüs’ün yıldırım hızında getirdiği bilgileri Merkür’ün aynı serilikte işleyememesi halinde, düşünmeden verilmiş, ani ve dürtüsel kararlar sorun yaratabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bakış açısını değiştirmektir. Bu etki altında muazzam bir hızda yeni bilgiler zihne akar. Uranüs, olayları daha önce hiç düşünülmeyen perspektiflerden görme becerisi bahşeder. Bu sayede, bu etkinin çok olumlu bir kullanımı buluş yapmaktır. Günlük hayatta ve profesyonel meselelerde de, var olan problemlere sıra dışı, orjinal çözümler getirilir. Tüm bunlar için yeniliklere açık olmak gerekmektedir. Merkür’ün ifade ettiği, dünyayı algılamak için inşa edilen “zihinsel model”in daha üst bir versiyon (Uranüs) tarafından güncellenmesine izin vermek gerekir. Kimi zaman bu var olan fikirlerin ve inançların tamamen yıkılması (Uranüs) şeklinde cereyan ederken, kimi zaman küçük modifikasyonlarla görülemeyenlerin artık görünür kılınmasıdır. Neticede, bu açının sağlıklı kullanımı dünyaya yepyeni gözlüklerle bakma; böylece orjinal, yenilikçi, parlak fikirler üretme ve buluş yapmadır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız farklı algılama biçimlerine açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 2 derece dişil burçlarında (Boğa, Yengeç, Balık ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar değerlendirilmesi gereken fırsatlar şeklinde etkilenecekler. 2 derece Akrep ve Başak gezegenleri olanlar ise aynı anda hem bir meydan okuma hem de buradan doğabilecek bir fırsat etkisi alacaklar.


Sanat: @morysetta

Sunday, February 2, 2020

Venüs Satürn Altmışlığı – 3 Şubat 2020Venüs Satürn Altmışlığı – 3 Şubat 2020

Yarın sevginin gezegeni Venüs ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı gerçekleşecek. Bu açı sevginin sorumluluğunu almaya işaret eder. İkili ilişkilerde gerçekçi, disiplinli, olgun bir yaklaşımı gösterir. Gezegenlerin bulunduğu dişil burçlar Balık ve Oğlak, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şans merhamet etmenin ve şefkat göstermenin sorumluluğunu almayı gerektiriyor.

Robert Hand, bu açıyı sosyal, profesyonel ve romantik ilişkilerin pratik, uygulamaya yönelik somut hedeflerde iyiye gitmesi, tarafların birbirine uyumuyla anlaşmaya varılması olarak betimlemiştir. Bu dönemde başlayan romantik ilişkilerde yaş farkı veya öğretmen-ebeveyn dinamiği bulunabilir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı sadakat, sevgide dürüstlük, olgun birliktelik ve zor koşullarda sevgiyi geliştirme ile özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri aşırı gerçekçiliğin sevgiyi engellemesi, itibar/saygınlık için ilişki kurma, fazla ölçülülük, hazzı baskılama ve cimriliktir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bir ilişkiye gerçekçi bir şekilde yaklaşmaktır. İlişkinin sorumluluğunu almak, taahhüt altına girmek gerekir. Bu transit altında önce sevgi paylaşımı, arkadaşlık, ortaklık konusunda bazı engellenmeler ve zorlanmalar kişiye sınırlarını öğretir, kişiyi hayalperest yaklaşımlarını törpülemeye ve daha gerçekçi bir tutum takınmaya davet eder.  Bu şekilde açının verimli kullanımı, emek vererek bir ilişkiyi yapılandırmaktır. Karmanın sembolü Satürn, “ne ekersen onu biçersin” prensibini gösterir. Bu etki altında sevgi, aşk, arkadaşlık ve ortaklık alanında ne ekilirse, o biçilecektir. Ayrıca bu transitin bir başka olumlu kullanımı, değer yargıları, özdeğer hissi ve finansal kaynaklar konusunda sorumlu adımlar atarak, somut getiri sağlamaktır. Parasal açıdan şanslı bir etkidir.  Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, sevgi ve değer konusunda gerçekçi olmayan varsayımlarınızla yüzleşmeli, sorumluluk almalı ve emek vermelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 25 derece dişil burçlarda (Balık, Oğlak, Boğa ve Akrep) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 25 derece Başak ve Yengeç burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Sanat: @kategedz

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004