Monday, February 17, 2020

Astrolojinin Amacı Kendini Bilmektir


«Kader, isteği olana rehberlik eder; gönülsüz olanı sürükler.»
— Cleanthes
.
—————
.
«The fates lead the willing but drag the unwilling.»
— Cleanthes
.
——
.
Astrolojinin amacı geleceği önceden bilmek ve onu kontrol etmek değildir. Astrolojinin amacı onu anlayıp kabul etmektir. Onunla beraber akabilmektir.

Astrolojide retrolar olumsuz kabul edilir. Sert açılar da olumsuz kabul edilir. 6., 8., ve 12.evler de olumsuz kabul edilir. Malefik gezegenler de olumsuz kabul edilir. Ancak bunlar kaçınılmaz bir “kötü kader” değildir. İstekli olan, iradesini ortaya koyan, gönüllü kişiler bu zorlayıcı göstergelerle olumlu sonuçlar alabilir. Ancak gönülsüz olanlar, isteksizler ve iradesizler bu “kötü kader” tarafından mahvedilmeye mahkumdur.

Burada bahsedilen “isteklilik”, kendini bilmeye duyulan istekliliktir. Astrolojinin amacı kendini bilmektir. Kendini fark etmektir. En eski yüksek bilgi noktalarından Delfi Kehânet Merkezinin kapısında “gnothi seauton” yazar; yani “kendini bil.”

Kendini bilmek, Carl Jung’un açıkladığı bireyleşme sürecinden geçmek; yani kendi gölgesiyle yüzleşmek, kolektif bilinçdışındaki arketiplerle, kişisel bilinçdışındaki bastırmalarla ve yansıtmalarla tanışmak; en nihayetinde tüm bunları Ego’sunda, yani benliğinde bütünlemektir. Böylece kişiliğe ulaşılır. Bir kişilik sahibi olunur.

Böyle bir kişi kendini bilir. Kendini bilmek özgürleştirir ve güç verir. Kendini bilen ne istediğini de bilir. Bunu gerçekten bilir. Başına zorlayıcı şeyler de gelse; engeller de çıksa “kim olduğunu” ve “ne istediğini” bilir; ve bırakmaz. İsteğinin peşinden koşmaya devam eder. 

Böylece zorlayıcı transitler, retrolar, sert açılar, malefik gezegenler, “kötü” evler onu sürükleyen kötü, kaçınılmaz, felaketlerle dolu bir kader olmaz. Bu zorluklar ona rehberlik eder, daha iyiye doğru tekâmül etmesi için ona yol gösterir.

Bu sebeple Astroloji geleceği bilen bir “fal” veya “kehânet” olarak görülmemelidir. Astroloji kişinin kendini tanıması için bir rehberdir.

Tekrar Cleanthes’in aydınlatıcı sözünü hatırlayalım:
.
«Kader, isteği olana rehberlik eder; gönülsüz olanı sürükler.»
— Cleanthes
.
—————
.
«The fates lead the willing but drag the unwilling.»
— Cleanthes
.
Sanat: @howiewonder

No comments:

Post a Comment