Wednesday, February 19, 2020

Güneş Balık Burcunda - 19 Şubat 2020“TEK” İLE BİRLİĞİ HİSSETME ZAMANI

 Bugün Güneş Balık burcuna girdi. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “bilinçli aklın isteklerini bırakıp kabulleniciliği geliştirmek” anlamına gelen Balık sürecini deneyimleyecek.

Psikolojik amaç: Egoyu silme, “Tek” ile birliğe kavuşma, Kolektif ile hemhal olma

Balık burcunun değerli Hocam Barış İlhan’ın özgün anlatışından derlediğim ana hatları:

🔶 Sağlıklı kullanımı:
🔸 Egonun sınırlarını aşma
🔸 Kendini bütün için feda etme
🔸 Maddi alemin dışındaki akışı hissetme
🔸 Bu kozmik akıntıyla beraber akabilme
🔸 Bilinçli aklın isteklerini bırakma
🔸 Kabullenme
🔸 Hayatın önüne getirdiklerini kabul etme
🔸 Şimdiki zamanda kalma
🔸 Pür dikkat andaki her şeyi fark etme
🔸 Şimdiki zamanda önüne çıkacakları fark etmesini engelleyecek tüm zihinsel modelleri feda etme
🔸 Tüm zihinsel ezberleri, şemaları bırakma
🔸 Özlemleri, fantezileri, suni kalıpları aşma
🔸 Hayatın önüne çıkardığı her şeyi izleme
🔸 Her şeyi olduğu gibi görme, hissetme
🔸 Kolektif kaynakla bağlantı kuran iç sesin yol göstermesi
🔸 “Tek” kaynağın işaretler göstermesi
🔸 İşaretleri fark etme ve izleme
🔸 “Hayatın olmasına izin verme”
🔸 Şefkat, merhamet, yardımseverlik, özveri
🔸 Mazlumlara destek olmak
🔸 “Tek” kaynağın vizyonlarına, ilhamlarına ve ilahi bilgilerine açık olmak
🔸 Böylece çok güçlü hayal gücü, esinlenme, ilham, yaratıcılık, şairane, masalsı üslup
🔸 Çok yüksek illüzyon, ışıltı ve fantezi alemi yaratma becerisi.

 🔷 Olumsuz yansıması:
🔹 Belirsizlik
🔹 Karmaşıklık
🔹 Dağınıklık
🔹 Kaos
🔹 Kolay tesir altında kalma
🔹 Hemen etkilenme
🔹 Aşırı duyarlılık
🔹 Fazla hassasiyet
🔹 Kırılganlık, zayıflık
🔹 Suni bir ego oluşturmak
🔹 Suni sınırlar, özlemler, fanteziler ve beklentiler ile hayata bakmak
🔹 Kendi yarattığı özlemlerle kendini kandırılmaya açık hale getirmek
🔹 Hem kendi kendini kandırmak, hem aldatılmak ve aldanmak
🔹 Özlemli bakışın “hayatın olmasına izin vermemesi”
🔹 Bilinçli aklın istekleri ve özlemleri tarafından yaratılan bir sis altında kalmak
🔹 Burnunun ucundakini görememek
🔹 Suni egonun ve sınırların şimdiki zamanda kalmayı engellemesi
🔹 “Tek” kaynaktan gelen akışı sezememek ve “O”’ndan geleni reddetmek
🔹 Sınırlar tamamen indirildiğinde ise yüzde yüz vericilik ve sömürülmek
🔹 Başka insanların kendi alanına girmesine izin verme, ve başka insanların alanına girme
🔹 Kurban-kurtarıcı rollerine girmek
🔹 Egonun hiçbir sınırı kalmadığından aşırı tesir altında kalmak
🔹 Bağımlılık, uyuşukluk, kaçış
🔹 Dağılma, unutkanlık, kararsızlık, tutarsızlık
🔹 Çok hızlı değişme, uyum sağlama, girdiği kabın şeklini alma, “Bukalemun”
🔹 Duyguların seliyle ve kolektif bilinçdışının arkaik kudretiyle sürüklenme
🔹 Ayırt edememe, kolektif bilinçdışının ”heyula” gibi belirsiz, amorf arketipleri arasında kaybolma
🔹 Bir arketipin yüzde yüz etkisinde kalma, “Mitin kapanması” neticesinde psikoz

Kaynakça

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Yalçınkaya, Özlem. “Arketipsel Astroloji: Bölüm 2”, NCGR Türkiye Chapter’ı 2019
#GüneşBalıkBurcunda
#Astroloji

No comments:

Post a Comment