Friday, February 21, 2020

Güneş Mars Altmışlığı – 25 Şubat 2020Güneş Mars Altmışlığı – 25 Şubat 2020

Salı benliğin ışığı Güneş ile mücadelenin gezegeni Mars arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı meydana gelecek. Bu açı istekler ile hareket arasında bir uyumu gösterir. Benliğin özünden gelen yaratıcılık için mücadeleye işaret eder. Aktif, girişimci, atılgan bir enerji hakimdir. Gezegenlerin bulunduğu dişil burçlar Oğlak ve Balık, bu girişimin ve canlılığın yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu cesur enerji, fedakar istekler için verilen sorumlu ve azimli bir mücadeleye yöneltilmelidir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sadece kendi istekleri için hareket etmektir. Bu transitin verimsiz kullanımı, salt ben-merkezli bir perspektiften dünyayı görmek, sadece egoist istekler için enerji sarf etmektir. Balık/Oğlak sürecinde bu, kurban/kurtarıcı rollerine girmeyi, spiritüel egoyu ve guru kompleksini gösterebilir.

Bu açıya verilecek sağlıklı cevap, benliğin özünden gelen istekle temas kurmaktır. İçten gelen yaratıcılık ve motivasyon keşfedildiğinde, artık güvenle bu amaç için mücadele edilebilir. O zaman, Güneş-Mars ikilisinin bahşettiği cesareti ve atılganlığı bu özden gelen istekler için seferber etmek verimli olacaktır. Balık/Oğlak sürecinde benliğin özündeki diğerlerine yardım etmek, hayırseverlik faaliyetlerine girişmek ve kendini aşmak motivasyonları keşfedilir; bunlar için disiplinli, çalışkan, azimli, sorumlu, gayretli, metodik, planlı, programlı bir mücadele verilir. Bu transit sırasında çok yüksek enerji ve canlılık görülür; benlik için önemli şeyler uğrunda mücadele etme, ve girişim yapma şansı vardır. Bu açı güçlü bir başlatma enerjisine işaret eder. Güneş-Mars enerjisi, başlatılacak işlerde aktif, dinamik, kararlı, yürekli ve lider meziyetler getirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğin özünden gelen isteğiniz için cesurca mücadele etmelisiniz, başlangıçlar yapmalısınız. 

Bu açıdan doğum haritasında 5 derece dişil burçlarda (Boğa, Balık, Akrep ve Oğlak) burçlarında gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı ve engellenmeyen bir enerji şeklinde etki alçaklar. 5 derece Yengeç ve Başakta gezegeni olanlar aynı hem yaratıcı bir şansı, hem de zorlayıcı bir meydan okumayı deneyimleyecekler. Etki için +/- 5 derece orb alın. Etki +/- 5 gün geçerlidir.

Sanat: @lost_in_time_designs

No comments:

Post a Comment