Wednesday, February 19, 2020

Güneş Uranüs Altmışlığı - 22 Şubat 2020


Güneş Uranüs Altmışlığı - 22 Şubat 2020

Cumartesi benliğin ışığı Güneş ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında fırsatlara gebe bir  altmışlık açı var. Bu açı özgürlük isteğini gösterir. Farklılığını ve yaratıcılığını cesurca yansıtmaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil Boğa ve Balık burçları, bu özgürleşme fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu bağımsızlaşma, kendini aşıp tüm birlikle bağı hissederek yeni değerler kurmayı içeriyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sadece farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunmaktır. Bu transit sırasında özgürlük, bağımsızlık ve yenilikçilik enerjisi çok yüksek olduğundan, bu süreç iyi yönetilemezse isyankar eğilimler sağlıklı düzeni yıkmaya yönelebilir. Bu Boğa/Balık sürecinde tüm değerleri yıkıp, tüm maddi kaynakları altüst edip; verimsiz, uyuşuk, bağımlı ve kaçış içinde bir varoluş yaratır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap nev-i şahsına münhasır özelliklerini cesurca sahiplenmektir. Bireyliğini ve farklılığını korkmadan yansıtmaktır. Bu etki altında kişi bireysel bağımsızlığının sağlıklı şekilde oluşturabilir. Boğa/Balık süreçleri, bireysel değerlerin kabullenicikle oluşturulması gerektiğini vurgular. Bu transitin bir başka verimli kullanımı var olan sorunlara sıradışı çözümler geliştirmektir. Uranüs enerjisi altında kişi ezberlenmiş modellerden ve alışkanlıklardan bağımsız dahice, çığır açan yaklaşımlar sunabilir. Bu tutum, köhneleşmiş statükoyu yıkmak ve toplumu ileri götürmek fırsatını bahşeder. Balık/Boğa sürecinde, özgür değerler oluşturulur, tüm yaradılışı önceleyen bir fedâkârlıkla yardım edilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğinizin özünde bağımsızlığı hissetmeli ve bireyliğinizi tesis etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 3 derece dişil burçlarda (Boğa, Balık, Yengeç, Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 3 derece Akrep ve Başak burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.
Sanat: @flooko , @theglitch.og

No comments:

Post a Comment