Sunday, February 16, 2020

Mars Koç Noktasında -16 Şubat 2020
Mars Koç Noktasında -16 Şubat 2020

Bugün Mars, Koç Noktasına geldi. Mars geri hareketi sebebiyle düzensiz bir şekilde 3 ilâ 10 ayda bir Koç Noktasına gelmektedir ve bu Dünya açısından önemli gelişmelere işaret eder. Mars sembolizmi dâhil olduğu Gezegensel Resmin anlamıyla harmanlanarak Dünya’da tezâhür eder. Bu Gezegensel Resmi Uranyen Astroloji teknikleriyle inceleyelim:

Koç Noktası:
= Mars
= Merkür/Jüpiter
= Güneş/Uranüs
= Ay/Satürn
= Güneş/Apollon
= Admetos/Vulcanus
= Neptün/Kronos
= Neptün/Pallas
= Poseidon
= MC/Kronos
= Pallas/MC

Bu Gezegensel Resmin, çok sayıda kişisel noktayı içermesi ve Koç Noktasını simetri eksenine yerleştirmesi, bu kavuşumun Dünya açısından özel ehemmiyete sahip olduğunu gösterir. Bu eksenin karşı köşesindeki Poseidon yorumun ortasına yerleşir. Koç Noktasına sert açı yapan Pallas, Kronos, Apollon ve Uranüs özel önem kazanmaktadır.

Öncelikle Koç Noktasındaki Mars emeği, işi, kazaları, sakatlanmaları ve doğa olaylarını gösterir. Burada Poseidon da olduğunda genel ahlâk etkilenir. Genel etik değerler, doğrular zedelenir, yaralanır. Genelin zihinsel aktivitesi bu hareketlenmeden etkilenir. Olumlu tezâhüründe zihin işçiliği yapılır, zihin ile emek verilir. Ahlâk, etik, değer sistemleri, ahlâkî davranış şekilleri konularında çalışılır. Zihinsel ve spiritüel faaliyetlere girişilir. İnsanlığın geneli “doğru nedir?”, “yanlış nedir?” sorusunu sorar. Genelin ahlâkî bakış açısı ana gündem konusu olur. Halkın etik davranışı imtihandan geçer.

Bu gezegensel resmin en sıkı orta noktası Merkür/Jüpiter, temel meselenin konuşmayla ilgili olduğunu göstermektedir. Ahlâkî değerleri zedeleyen sözcükler sarf edilebilir ve bu gündemi meşgul edecek etik tartışmaları doğurabilir. Ya da bazı doğa olayları ve kazalar ahlâk sorusunu akıllara getirebilir. İşler kuralına uygun, etik değerlere saygılı mı icra edilmektedir? Bunlar sorgulanır.

Bu gezegensel resim, her şeye rağmen neşeli bir ruh halini, çok konuşmayı ve akıcı iletişimi gösterir. Çok canlı bir diyalog ortaya çıkar. Hızlı, hararetli bir tartışma yürütülür. Bir konuşmacı, canlı, neşeli bir şekilde hitap eder. Çok fazla muhabbet etme, sohbet, iletişim ve faaliyet görülür. Dikkatli ve felsefî insanlar arasında fikir münâzaraları yapılır.

Güneş/Uranüs, ani ve şoke edici olayların gerçekleşebileceğine işaret eder. Gerginlik söz konusudur. İnsanlığın genelini etkileyecek olaylar herkesi gergin tutar. Çok sayıda tâlihsiz olay yaşanabilir. Alfred Witte bu orta nokta için “yıldırım düşmesi” ve “deprem” yazmıştır. İnsanlar aceleyle ve telâşla çalışır. Fiziki olarak agresif ve dürtüsel hareket edilir. İşler aceleye getirilir. Ani kararlar verilir. Birden bire ve kopuk hareket edilir. Vücudun yaralanması ve sakatlanması riski vardır. Kaza tehlikesi söz konusudur. Olumlu tezâhüründe güçlü iradeyle karar vermek, harekete geçmek ve heyecan verici faaliyetlere girişmek şansı vardır.

Ay/Satürn bu temanın ayrılığa yol açabileceğini gösterir. Birilerinden ya da bir şeylerden kopmak yüzünden umutsuzluk, kısıtlanma ve üzüntü hissedilebilir. Bu durumda depresyon zihni ele geçirir. Bu bir kadının “dul” kalmasına sebep olabilir. Yalnızlık hissedilir. Halktan uzaklaşmak tecrübe edilir. Bu yaşananlar işçileri, emekçileri ve çalışanları etkiler. Acı yaşanır. İnsanlar bastırılır. İnsanlar arasında kayıplar yaşanır. Tüm bu geneli etkileyecek olaylar “akşam saatlerinde” yaşanır. Şiddet ve üzüntü ana temadır. Witte, “Admetos/Vulcanus” konusunda, toplumun genelinin zor bir kaderden geçtiğinden bahseder. Toplumun sıkı, dayanıklı ve dirençli durması gerekir. “Savaşın sonu” ya da “teslim olmak” konusu gündeme gelebilir. İşler, büyük bir engelleme yüzünden durur. Güneş/Apollon bu zor koşullardan başarılı bir kişinin şöhret kazanarak çıkabileceğini çağrıştırır. Bu başarı sayesinde rütbe ve pâye kazanır. Her yerde tanınır. Barışçıl bir şekilde sanayi, üretim ve bilim faaliyetleri ile de başarı kazanılabilir. Bu durumda kriz, fırsata çevril olur.

Kronos/MC ve Neptün/Kronos; Pallas orta noktalarıyla beraber bu gezegensel resmin İstanbul için önemli olduğunu gösterir. Buradaki otoriteyle ilgilidir. Buradaki işçibaşlarını, polisi, memurları, sporcuları ve güreşçileri gösterir. Bağımsız hareket etme eğilimi görülür. Öne çıkan tema “muhteşem bir dipolamat” resmidir. Ancak yönetimle ilgili kabiliyetsizlik yaşanabilir. Büyük bir belirsizlik söz konusudur. Büyük aldatmacalar yaşanabilir.Büyük bir kitle yanlış bir izlenim altında yaşamaktadır. Bu yanlış imaj daha da güçlenir. Yönetim durumundaki kişilerde ehliyetsizlik ortaya çıkabilir. İşe yaramayan saldırılar gerçekleşir. Bunlar hiçbir sonuç vermeyen ataklardır.  Havacılıkla ilgili kazalar yaşanabilir. Kırılma, çatlak riskleri vardır.

Pallas’ın konumu, işçi topluluklarını, NATO’yu ve barış güçlerini sahaya taşır. Bahsedilen kazalar, gerginlikler, ahlâkî tartışmalar, bu aktörlerle ilgilidir. Neptün, sorumluluklar konusunda belirsizlikleri, kuşkuyu ve şüpheyi gündeme getirir. İşle ilgili hayal kırıklığı yaşanabilir. Bu hayal kırıklığı, kişinin gerçekleri görmesini sağlar. Gelecek hayalleri sarsılabilir. Tâlihsiz bir gelecek tahayyülü oluşabilir. Zamansız bir son yaşanabilir. İhtiraslar reddedilir.


Tüm enerji işe aktarılır. Bu gezegensel resmin olumlu kullanımı iş yerinde çok çalışmaktır. Emek verilen işlerde muhteşem bir şevk, istek ve heves görülür. İş yerinde çok enerji sarf edilir. İşe başlamak tecrübe edilebilir. Bir kariyerin startı verilir. Ancak aşırı şevke dikkat etmek gerekir. Aşırı motivasyon, işe zarar verebilir. Kaza riski oluşabilir. Hüner, mahâret ve beceri gösterilir. İcat yapmak, buluş yapmak, düşünülmeyen yollardan düşünmek ve ters-köşe çözüm önerileri getirmek görülür. Bir profesyonel alanda başlatıcılık görevi üstlenilir. Yani girişimcilik faaliyetlerinde bulunulur. Start-up’lar gündeme gelir.

Kariyerde onur nişanesi kazanma şansı vardır. Kariyer hedeflerinde başarı kaydedilir. Bu başarı Dünya çapında cereyan edebilir. Kişisel hırslar ve arzular tatmin edilir.


Bu yazıda yazan etkileri 90 Derece Kadranınızda tam 0 derece Koç’ta bulunan gezegenler, kişisel noktalar ve asteroidler üzerinden yaşarsınız. 0 derece Koç’ta bulunan gezegeninizi, kişisel noktanızı veya asteroidinizi bu yazıda anlatıldığı gibi “emek vermeye ve çalışmaya başlayarak” şu an dünyaya sunabilirsiniz! Bu gezegen üzerinden dünya ile aktif ve başarılı bir bağ kurabilirsiniz!

Kaynakça
Donath, Emma Belle. Asteroids in midpoints. American Federation of Astr, 1982
Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974


No comments:

Post a Comment