Monday, March 23, 2020

2020’de kurulacak «Yeni Düzen» ve Astroloji’nin Öngörüsü
Bugünlerde televizyonda, gazetede, youtube’da pek çok ekonomist, stratejist, siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Corona Virüsü sebebiyle «Yeni bir Dünya Düzeni» kurulacağından bahsediyor.

Bu salgını atlattıktan sonra artık «Yeni bir Düzen»in içine gireceğimizi bildiriyorlar. Hatta bu salgına karşı geliştirilen önlemler, örneğin sokağa çıkma yasakları, olağanüstü haller, eve kapanmak, karantina, restoranların kapanması, okulların ve üniversitelerin kapanması, bunların yerine online eğitimin ve eve siparişin gelmesi, iş yerlerine gitmeden evden çalışmanın başlaması gibi, zaten şimdiden «Yeni Düzen»in ipuçlarının belirdiğini doğruluyor.

Astroloji «Yeni Düzen»in gelmekte olduğunu aylar öncesinden öngörmüştü. 18 Kasım 2019 ilâ 8 Aralık 2019 arasında yazdığım 2020 Analizi Serimde defalarca 2020’yi üç aşamalı bir süreç olarak inceledim:
  1. «Büyük Yıkım»
  2. «İyileşme»
  3. «Yeni Düzen»

Bu yazı dizisinde «Yeni Düzen»in gelmekte olduğunu pek çok kez belirttim. Önce 12 Ocak 2020’de Satürn Plüto Kavuşumuyla «Büyük Yıkım» yaşanacak; sonra 5 Nisan, 30 Haziran, 13 Kasım 2020’de Jüpiter Plüto Kavuşumuyla üç aşamalı «İyileşme» devreye girecek; en sonunda da 21 Aralık 2020’de Jüpiter Satürn Kavuşumu ile Dünya’da «Yeni Düzen» kurulacak diye yazdım.

Şimdi 12 Ocak civarında Çin’de Wuhan’da Corona Virüsünün çıkmasıyla, bir virüs salgını şeklinde «Büyük Yıkım» yaşandı. 5 Aralık 2019 tarihli yazımda, «Büyük Yıkım» için “Oportünist bakteriler, mantarlar ve parazitler sistemi ele geçirir” diye belirttim.

Hâlâ Dünya olarak 12 Ocak 2020 Satürn Plüto kavuşumunun «Büyük Yıkım»ının sonuçlarını yaşıyoruz, ve bu bizi 21 Aralık 2020’de «Yeni Düzen»e götürecek.

5 Aralık 2019 tarihli yazıma bağlantıdan erişebilirsiniz:Şimdi 5 Aralık 2019 tarihli yazıdan, içinden geçtiğimiz günleri açıklayan kısımları tekrar hatırlayalım:
-«Satürn ve Plüto yaklaşık 32-38 yılda bir kavuşarak mevcut yapıyı yıkmaktadır.»
-«Satürn-Plüto yakın geçmişte 1914, 1947 ve 1982’de kavuştu. Tüm bu kavuşum anlarında mevcut sistemi sarstı, dönüştürdü ve yeniledi. Bir yıkım, eskiyi tamamen yok etti. Eskinin küllerinden yeni doğdu.»
-«Şimdi 12 Ocak 2020’de yaşanacak yıkım da, içinde yaşadığımız sistemi yıkacak. Yepyeni bir düzen inşa edilecek.»
-«Derin ve kapsamlı bir yenileşme inşa edilir. Sabırlı bir şekilde değişim, dönüşüm ve metamorfoz gerçekleşir. Bu kalıcı bir dönüşümdür.»
-«Satürn eski şeytandı, Plüto yeni şeytandır. Satürn cehennemin en dibinde Tartaros’a hapsedilmiştir; Plüto hem cehennemin kralı, hem de cehennemin ta kendisidir. Satürn ölümü, Plüto da yeniden doğumu gösterir. Bu iki sembolün 32-28 yılda bir kavuşumu cehennemî, kötücül ve şeytanî bir enerjiyi simgeler. Satürn her şeyi yok edip öldürdükten sonra Plüto şekil değiştirerek yeniden doğmayı, yenilenmeyi ve dirilişi gösterir.»
-«Plüto bir yılanın derisini değiştirmesidir. Plüto tırtılın kozaya girip kelebek olmasıdır. Plüto küllerinden doğan Anka kuşudur. Dünya 1914, 1947 ve 1982’de bu şekilde şekil değiştirip kendini yeniledi. Şimdi 2020 de yüzde yüz bir şekil değiştirme senesi olacak!»
-«Satürn-Plüto kavuştuğunda mevcut Dünya Düzeni yıkılıyor. Ve Yeni Dünya Düzeni kuruluyor. 1914’te Birinci Dünya Savaşı dünya sistemini yerle bir etti ve yeni bir düzen kuruldu. 1947’te İkinci Dünya Savaşının bitişiyle iki kutuplu Soğuk Savaş yeni dünya düzeni kuruldu. 1982’de neo-liberalizmin mutlak galibiyetiyle küreselleşme yeni dünya düzeni galip oldu. Şimdi artık bu yıkılıyor!»
-«Şimdi 12 Ocak 2020’deki büyük yıkımla yeni bir dünya düzeni kurulacak.»
-«200 yıllık “Yeni Düzen” kuruluyor! Satürn-Plüto kavuştuğunda, Haebler ve Banzhaf’ın sözleriyle söyleyecek olursak, “daha derin bir gerçek uğruna eski yapılardan vazgeçilir.” Artık bu düzen insanoğlunun kolektif bilincini taşımaya yetmiyordur. Kolektif düzlemde bir sıçramanın zamanı gelmiştir. Ancak bu kafa yapısı, bu görüşler, bu kurumlar, bu düzen, bu sistem, bu teknoloji ve bu kaynaklar bu sıçramayı kaldıramamaktadır. Çünkü içinde bulunduğumuz bu sistem eskidi. Köhneleşti. Modasının geçtiği hissediliyor. Gelişime izin vermiyor. Sağlıklı büyümenin önünde engel teşkil ediyor. Bu durumda Satürn-Plüto bu düzeni yıkacak. Çünkü ancak ve ancak boşluktan yeni doğabilecek. Yeni olan, o kadar büyük bir paradigma değişimini ima ediyor ki, bu yeni lisanın eskinin içinde barınabilme veya eski olandan evrilme şansı yok. Bu devamlı değil kesikli biri değişim. Bu bir sıçrama! Bu bir kırılma! Ancak eskinin yıkılıp yeninin görkemli doğuşuyla mümkün!»
-«Satürn-Plüto “bırakmanın ve yeni başlangıç yapmanın zamanını bilmeyi” gösterir. Sistem çürümüştür. Mayalanmıştır. Bakteriler, mantarlar ve asalaklar öyle bir şekilde sistemi sarmıştır ki, sistem kangren olmuştur. Ya bu kangrenli organ (Plüto) kesilecek (Satürn), ya da çürümenin (Plüto) sistemi ele geçirerek öldürmesi (Satürn) beklenecektir. Her halükarda sistem ölecek! Ölüm korkutucu olsa da, yeninin doğmasına imkan sağlayacak. “Bırakmayı” kabul etmemiz lazım. “Bırakabilmeyi” öğrenmemiz lazım. Doğanın doğuş-gelişme-ölüm döngüsüne saygı duymalı ve içselleştirmeliyiz. Ölümden sonra yeniden doğuma güvenmeliyiz. İşte o ölüm-yeniden doğum 12 Ocak 2020’dir!»
-«Satürn-Plüto bir krizdir. Satürn-Plüto bir dönüşüm deneyimidir. Satürn-Plüto aynı zamanda bunları azim ile atlatmayı gösterir. Sabır, disiplin, azla yetinebilme ve dayanıklılık gibi erdemler ile zorlayıcı dönüşüm süreçlerinden çıkılır.»
-«Satürn Plüto öldürücü vuruşunu yapmadan önce, görünen manzara şudur. “Katılaşmış ve kabuk bağlamış bir güç yapılanması vardır.” Eski ve yaşlı iktidar sahipleri, takıntılı bir şekilde gücü bırakmamakta ısrar eder.»
-«Satürn-Plüto birleştiğinde “kolektif güç hiddetini ortaya koyar.” Büyük bir tahribat yaşanır. Baskı, işkence ve eziyet gündeme gelir. İstisnai zulüm dönemleri yaşanır. Bunların yaraları taşınır. Bu bir felaket, bir Küçük Kıyamet, bir facia, bir katastrof, bir trajedi, bir travmadır. Bu bir tufandır. Bu bir kataklizmdir. Bu bir yıkımdır. Bu bir sarsıntıdır. Bu helâk olmadır. İhlâktır, helâk etmedir. Tehlike kelimesi “helâk olmaktan” gelir. Tehlike çok yakındır. Dünya ise bu yıkımın yaşanacağı yerdir, mehlekedir. Neticede bu bir dönüm noktasıdır. Mutlak yıkımın ardından yeniden doğuş gelir. Burada Allah’ın El-Hâlik Esmâihüsnâsı devreye girer. Allah yaratıcıdır, yaratandır. Allah yoktan var eder.»
-«Şimdi 12 Ocak 2020’de her şey yıkılacak! “Yeni Düzen” yoktan var edilecek!»
-«Satürn-Plüto ile bir şey biter. Bitenin dehşeti ile sendeleriz. Bir vahşet yaşanmıştır. Toplumsal düzeyde korkunç şeyler yaşanmıştır. Ama hayatta kaldık. Şimdi “bir daha asla böyle bir şey olmasın” diye sorumluluk almak zamanı. “Yeni Düzeni” kurma zamanıdır. Bu bilinçte bir sıçrama ve paradigmada bir değişimdir. Jüpiter-Satürn yıl sonunda kavuşarak bu şekilde 200 yıllık bir Hava Çağı ve “Yeni Düzen” kuracaktır.»

No comments:

Post a Comment