Sunday, March 8, 2020

Astrolojinin Mekanizması Hakkında Bir Deneme

«Eski mistikler, yogiler ve görü sahipleri kök seviyede bir bilinç olduğundan bahseder.

Bu Akaşa alanıdır. Ya da Akaşa kayıtlarıdır.

Akaşa alanında geçmiş, şimdiki zaman ve gelecekle ilgili tüm bilgiler ve deneyimler, hep şimdiki zamanda var olmaktadır.

Bu alanda ya da matriste her şey meydana gelir:
Atom-altı parçacıklarından, galaksilere, yıldızlara, gezegenlere ve tüm yaşama.»
—Inner Worlds Outer Worlds (2012), Daniel Schmidt

Astrolojinin nasıl bir mekanizmayla çalıştığı hep merak konusudur.

Ptolemy gibi M.S. 2 yüzyılda astrolojiyi bilimsel bir yaklaşımla açıklamak isteyenler sebep-sonuç ilişkisini kabul etmiştir.

Neo-Platoncular, Sufîler ya da diğer mistik öğretiler, gökyüzünü işaret olarak kabul eder. Tüm varoluş Tek’tir. Bu “vahdet-i vücut”tur. Onun bir yerinde ne oluyorsa, her yerinde o olur. Hermes Trismegistus’un Zümrüt Tabletlerinde söylediği gibi “Yukarıda ne varsa; aşağıda da o vardır.” Makrokozmos mikrokozmostur. Mikrokozmos makrokozmostur. Bu sebeple bir sistemde gezegenler ve gökyüzü gibi yukarı ölçekteki bir ritmi gözlemleyerek, bunları bir işaret olarak okuyarak, aşağıda yeryüzündeki yaşam hakkında yorumda bulunulabilir.

Gökyüzünde ne oluyorsa, aşağıda canlılarda da o olacaktır.

Inner Worlds Outer Worlds (2012) belgeseli astrolojinin nasıl bir mekanizmayla çalıştığı konusunda ilham vermektedir.

Belgesel, Bing Bang patlamasıyla yayılan evrenin Tek’in ta kendisi olduğunu kabul eder.

Evrenin kök bilinci Akaşa’dır.

Burada zaman kavramı yoktur. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek yan yana bir matriste durmaktadır.

Bu Akaşa bilgisi Bing Bang anından, en küçük atom-altı parçaçıktan başlayıp en büyük gezegenlere, yıldızlara ve galaksilere kadar genişler.

En alt parçacıkta da en büyük makro parçada da bu bilinç vardır.

Aynı bilinç bunları hareket ettirmektedir.

Bu sebeple aynı ritimdedirler.
Aynı düzene tâbidirler.

Bu sebeple sistemin bir seviyesini okuyabilen, her seviye hakkında yorum yapabilir.

Bir ölçekte işaretleri iyi anlayan, her seviyede ne olduğunu bilir.

Zaten zaman yoktur.

Tüm bilgi her seviyede saklıdır.

Bu sebeple Astroloji gezegenleri, yıldızları, burçları ve açıları birer işaret olarak görüp okuyarak yeryüzünde her seviyede ne olmakta olduğunu anlamlandırabilir.

Astroloji geleceği görmez.
Astroloji zamansız bilinç matrisini okur.


No comments:

Post a Comment