Sunday, March 8, 2020

Boğa Burcu ve Lao Tzu’da «Elindekiyle Yetinmek»

«Kendi kaynaklarına sahip çıkmak» anlamındaki Boğa burcunda, yöneticisi Venüs ile bireyselliğin gezegeni Uranüs bugün kavuştu.

Boğa burcu sağlıklı çalıştığında kendi kaynaklarını bilir. Bunlara sahip çıkar. Bunları nasıl kullanması gerektiğini bilir. Bunlara yatırım yapar. Bunları geliştirir. Böylece bunlarla üretim yapar, verimli olur. İstikrarı sağlar. Kendisinin de doğa gibi kendi kendine yeterli olduğunu fark eder.

Boğa burcu sağlıksız çalıştığında, “bende yok” sanarız.
.
“Bana verilmemiş. Benim kaynağım yok. Yeneteneğim yok. Bu yüzden de veremem” zannederiz.

Halbuki “bende var.”
Benim kaynaklarım var.
Benim yeteneklerim var.

Şimdi birey olarak kendi kendimize yetebildiğimizi fark etmeliyiz.

Kendimize özgü yeteneklerimizle verimli olduğumuzu anlamalıyız

Allah bize kaynaklarımızı vermiş.
Doğa bizi yeteneklerimizle donatmış

Biz de bu kaynaklarla bir üretim zinciri kurabiliriz.

Biz de doğa gibi kendi kendimizi döndürebiliriz.

Bizde var.

Boğa sürecini sağlıklı geliştirip kendi kaynaklarımızla kendimize yetmemiz gerek bu günde Lao Tzu’nun Tao Te Ching’inin 46. bölümünü hatırlayalım:
«Yol dünyaya egemen olduğunda, en hızlı atlar gübre arabalarını çeker.
Yol önemsenmediğinde, savaş atları 
sınırlara yerleşir.
Arzulara kapılmaktan daha büyük günah yoktur,
başkasının zenginliğine üzülmekten daha büyük bir kötülük yoktur, mal mülk hırsından daha büyük hata yoktur.
İşte bu yüzden elindekiyle yetinden, her zaman yetinmesini bilir.»

No comments:

Post a Comment