Saturday, March 21, 2020

Efe Erten 2020 Analizi: Büyük Yıkım, Yeni Düzen ve Corona Virüsü - 5 Ocak 2020 tarihli Milliyet Gazetesi Analizi - Buket Aydın5 Ocak 2020’de Milliyet Gazetesi’nde Buket Aydın’a 2020 yılını değerlendirmiştim.

Bu analizde «2020’nin bir sıfırdan başlama» yılı olduğunu belirttim.

«2020’de bir dönem kapanacak, yeni bir dönem başlayacak. Pek çok şey bitecek ve yeni bir düzen kurulacak» diye yazdım.

Bunun sebebi 2020’de «86 bin 400 yılda bir» yaşanan büyük kavuşumların yaşanmasıydı.

2020’yi:
  1. «Büyük Yıkım»
  2. «Yeniden İyileşme»
  3. «Yeni Düzen’in Kurulması»
Şekline üç bölüme ayırdım.

12 Ocak’ta Satürn Plüto Kavuşumu ile «Büyük Yıkım» gerçekleşti. Çin’de Wuhan’da Corona Virüs’ü ortaya çıktı.

Şimdi 5 Nisan, 30 Haziran ve 13 Kasım 2020’de Jüpiter Plüton Kavulumu ile üç aşamalı iyileşme süreci devreye girecek.

En sonun 21 Aralık 2020’de Jüpiter Satürn ile «Yeni Düzen» kurulacak.

«Yeni Düzen»in kurulmaya başlandığını herkesin evden çalışmaya başlamasından, eğitimin artık online yapılmasından, eve sipariş ve temassız kart kullanımının artışından görüyoruz. Bunlar bir ay önce bile tahmin edilemeyecek büyük değişimler!
.
«2020’nin ilk çeyreğinde, “Büyük Yıkım”ın başlayacağını», bu süreçte «ya dönüşümün inşa edildiğini», ya da «çürümüş olanın kesilip atılacağını» belirtim. Şimdi gerçekten eskiden gelen ve miadını doldurmuş yapılar yıkılıyor. Ancak “online bağlantı” gibi dönüşüm inşa ediliyor. Dönüşümünü tamamlamış olanlar sağlamlaşıp yeni düzende yerini almayı bekliyor.

Satürn Plüto Kavuşumlarında daha önce olanları yazdım:
  1. Birinci Dünya Savaşı (1914)
  2. İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş (1947)
  3. Neo-liberal Küreselci Sistem (1982)
.
Tüm bu dönemlerde «mevcut sistemin sarsıldığını, dönüştüğünü ve yenilendiğini» belirttim. Her seferinde «Yeni bir dünya düzeni kuruldu. Bir yıkım, eskiyi tamamen yok etti. Eskinin küllerinden yeni doğdu.»
.
Yazıda «Şimdi 12 Ocak 2020’de yaşanacak yıkım da içinde yaşadığımız sistemi yıkacak» ve «neticede yepyeni bir dünya düzeni inşa edilecek» dedim.

Bu analizde artık gücün Doğu’ya ve Çin’e geçeceğini yazdım:
«21 Aralık 2020’de Jüpiter Satürn büyük kavuşumu element değiştiriyor. 200 yıldır süren toprak çağı bitiyor. 200 yıllık hava çağı başlıyor. Yani ‘Yeni Düzen’ başlıyor. Toprak elementi Kuzey’dir. Hava elementi Doğu’dur. Toprak çağında güç Kuzey’e geçmişti. Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa gücü elinde topladı. NATO’nun ismiyle müsemma Kuzey Atlantik Antlaşma Organizasyonu hükümdar oldu. Şimdi güç Kuzey’den çekiliyor. Artık güç Doğu’ya geçiyor. Bundan sonra 200 yıllığına güç başta Çin’de!»
.
Bu analizde belirttiğim gibi, şimdi Mart ayında artık Corona salgınından Çin’in kazançlı çıktığını görüyoruz. Disiplini, çalışkanlığı, birkaç günde Corona Hastanesi inşa etmesi, salgını kontrol altına alması, aşı/ilaç çalışmaları ve İtalya’ya yardım göndermesi bunu gösteriyor.

Başta Ocak ve Şubat’ta sanki Çin’in yükselişinin engellendiği zannedilmişti. Ekonomisinin ve borsalarının negatif etkilenmiş olması buna kanıt olarak gösterildi. Ancak Astroloji biliyordu ki «200 yıllık ‘Yeni Düzen’de güç artık Doğu’dadır.» Salgının gelişme seyri Yeni Düzen’de gücün Çin’e geçmekte olduğunu doğruladı.

Şimdi bundan sonra ne olacak?

Milliyet Gazetesi’nde analizimde, içinden geçtiğimiz dönemi aydınlatacak şöyle bir bölme bulunuyor:
«2020’yi kabaca ikiye bölebiliriz: 5 Mayıs’a kadar Ay düğümlerinin de Yengeç-Oğlak ekseninde olduğu ve sağlıklı güvenlik kavramının imtihan-dan geçtiği dönem ile 5 Mayıs’tan sonra tamamen bilgi, merak, iletişim ve bilim ışığında geçecek İkizler-Yay süreci.»
.
Bu ikiye bölme, 5 Mayıs’a kadar güvenlikle ilgili krizlerin çıkacağını, 5 Mayıs’ta bilimin devreye girmeye başlamasıyla işlerin rahatlayacağını gösteriyor.

5 Mayıs bu kabusun azaldığı ve genel olarak rahatlamaya başladığımız bir dönüm noktası olacak.

Bunun dışında Jüpiter Plüto kavuşumu da kolektifte bir iyileşme anlamına geliyor. Milliyet’teki analizimde, «5 Nisan, 30 Haziran ve 13 Kasım 2020’yi içeren Jüpiter Plüto kavuşumu süreci bir iyileşme, rejenerasyon ve yeniden büyüme zamanı olacak. Bu yıkıntıdan sonra ruhsal olarak yenilenme ve dönüşme zamanıdır. Yıkımdan sonra inançlar gözden geçirilecek. Etik değerler tekrar düşünülecek. Doğru nedir, yanlış nedir tekrar karar verilecek. Yeni bir yaşam felsefesi kurulacak. Böylece ruh iyileşecek. Spiritüel düzlem iyileşecek. Kolektif inanç boyutu rejenere ve transforme olacak. Bu yeni bir bilinç düzeyidir. Kolektif seviyede bir tekâmüldür. İnsanlar hep beraber arınacak, saflaşacak, yenilenecek ve dönüşecek.»
.
Şimdi 5 Nisan itibariyle bu iyileşmeyi, ruhsal yenilenmeyi ve Etik değerlerin rejenerasyonunu yaşayacağız.

Milliyet Gazetesi’ndeki analizimin tamamını bağlantıdan okuyabilirsiniz:

No comments:

Post a Comment