Friday, March 20, 2020

Güneş Koç Burcunda - 20 Mart 2020BEN BUYUM VE BEN BUNU İSTİYORUM DEME ZAMANI
Bugün Güneş Koç burcuna girdi. 19 Nisan’a kadar tüm burçlar, “kendini keşfetmek” anlamına gelen Koç sürecini deneyimlemekteler.
Psikolojik amaç: Kim olduğunu ve ne istediğini tanımlama ve bu istekler için harekete geçme
🔶 Sağlıklı kullanımı:
🔸 Kişilik oluşturmak
🔸 Sağlıklı benlik geliştirmek
🔸 Kim olduğunu bilmek
🔸 Ne istediğini bilmek
🔸 “Ben bunu istiyorum” demek
🔸 İsteği için tek başına savaşmak
🔸 Spontane
🔸 Direkt
🔸 Harekete geçmek
🔸 Başlatmak
🔸 İnisiyatif almak
🔸 Öncülük etmek
🔸 Bir şeyi ilk defa yapmak
🔸 Cesaret
🔸 Güçlü istek
🔸 Heves
🔸 Enerji
🔸 Dinamizm
🔸 Aktif
🔸 Yorulmazlık
🔸 Kendini ortaya koymak
🔸 İradesini kabul ettirmek
🔸 Atılganlık
🔸 Mücadale etmek
🔸 Meydan okumak
🔸 Hücuma geçmek
🔸 Fethetmek
🔸 “Savaşçı”
🔸 “Kahraman”
🔸 “Komutan”
🔷 Olumsuz yansıması:
🔹Bencillik
🔹Sübjektif
🔹Aşırı dürtüsel
🔹Diğerlerine duyarsız
🔹Düşüncesiz
🔹Kendi bildiğini okumak
🔹Herkese emir vermek
🔹Sabırsız
🔹Aceleci
🔹Kolay hevesi kaçmak
🔹İyi düşünülmemiş hareketlerin sorunlara yol açması
🔹“Önce ateş edip sonra nişan alma”
🔹Öfke
🔹Agresyon
🔹Şiddet
🔹Herkesi düşman görmek
🔹Kavga aramak
🔹Hep kızmak
🔹Gerginlik yaratmak
🔹Vahşi
🔹Kaba
🔹Saldırgan
🔹Yıkıcı
#GüneşKoçBurcunda
#Astroloji 
Kaynakça
İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004
Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999
Tablo: “The Boxers”, 1954, William George

No comments:

Post a Comment