Friday, March 6, 2020

Güneş Neptün Kavuşumu ve Fenâfillâh

8 Mart Pazar, Balık’taki Güneş Neptün ile kavuşuyor.

Şimdi yok olmak zamanı.
Çözülmek zamanı.
Erimek zamanı.

Bir damla olup okyanusta karışmak zamanı.

Hiç olup, her şey olmak zamanı.

Yok oluşla yaratmak zamanı.

Karamazov Kardeşler’de epigrafında alıntılanan İncil’in Yuhanna XII Bap, 24’ünde şöyle bildiriliyor:
«Size gerçek, gerçeğin ta kendisi olarak diyorum ki, toprağa düşen bir buğday tanesi yok olmazsa sadece bir buğday tanesi olarak kalır; ama yok olursa o zaman bereketli mahsul doğurur.»
.
Çoğalmak için yok olmak gerekir.

Yayılmak için hiç olmak gerekir.

Bereket için tohumdan vazgeçmek zorunludur.

Şimdi Güneş ile Neptün, Balık’ta kavuştuğunda gönüllü olarak yok olmalıyız.

Kendimizi aşmalıyız.

Tüm varoluşla birliği hissetmeliyiz.

Kendimizden vaz geçebildiğimizde, her şey ile bir olmayı tadacağız.

Ego eridiğinde Tek’le tanışacak.

Vahdet-i vücut’u idrak edecek.

Fenâfillâh’a erişecek.

Film: Prometheus, 2012, Ridley Scott


No comments:

Post a Comment