Wednesday, March 11, 2020

Güneş Plüto Altmışlığı – 14 Mart 2020
Güneş Plüto Altmışlığı – 14 Mart 2020

Cumartesi benliğin gezegeni Güneş ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı gerçekleşiyor. Bu açı dönüşüm isteğine işaret eder. Hayatta köklü değişiklikler yapmak için yaratıcı bir gücü gösterir.Gezegenlerin bulunduğu dişi burçlar Balık ve Oğlak, bu kimliksel dönüşümün yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu dönüşüm bilinçli aklın isteklerini bırakıp, kabullenerek ve sorumluluk alarak, disiplinli bir gayretle gerçekleştirilmeli.

Robert Hand bu açıyı, fark edilmesi güç bir hayatı dönüştürme, yaratıcı değişiklikler yapma enerjisi şeklinde betimlemiştir. Somut bir şeyi tamir etme, psikolojik düzenleme yapma ve farkındalık geliştirme fırsatı vardır. Diğer insanlar üzerinde güç ve otorite kullanma olanağı vardır. Bu özellikle ekip çalışması, gruplar ve organizasyonlar için geçerlidir. Otorite figürlerinin (Patron, İşveren, Müdür, Baba) sunacağı fırsatlar değerlendirilmelidir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı iyileştirmeyle, insanları çekme/büyülemeyle ve muazzam arzu gücüyle özdeşleştirmiştir. 

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri ben-merkezli istekler için karşıdakini aşırı zorlama ve gaddarlıktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap tüm benliği, dönüşüm için seferber etmek olacaktır. Ancak bu dönüşüm operasyonuna girişmeden önce, neyin dönüştürülmesi gerektiğini tespit etmek gerekir. İşte bu transit, kişinin kendisini analize tabi tutması için mükemmel bir zamandır: Böylece kişi kendi gerçek motivasyonlarını öğrenebilir, hayatta gerçekten ne istediğiyle yüzleşebilir. Bu açıyı verimli kullanmak için, kişinin bu işaretler öncülüğünde hayatındaki bozuk ya da miadını doldurmuş unsurları arındırması gerekir. Bu unsurların teşhisi için psikanalitik yöntemlerle kendi derinliklerine inmek, ve orada bu unsurları ya tamamen “öldürmek”, ya da gerekli hesaplaşma süreçlerinden geçirip ruha tekrar entegre etmek gereklidir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “yaratıcı yıkım” konseptine açık olmalısınız; yeninin doğabilmesi için eskiyi öldürmeye cesaret etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 24 derece dişil burçlarda (Akrep, Oğlak, Boğa ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar, çok şanslı bir etki alacaklar. 24 derece Başak ve Yengeç burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Film: The Tragedy of Man, 2011, Marcell Jankovics

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment