Saturday, March 14, 2020

Güneş Tutulması ve Antik Mısır Mitolojisi

Antik Mısır Mitolojisinde Ay Tanrıçası İsis’dir, Güneş Tanrısı da Ra’dır.

Ay Düğümleri çoğu tasvirde bir ejderha ya da yılan olarak temsil edilir.

Bir gün İsis bir yılan yaratır ve Ra’yı yener.

Bu mit aslında astronomik bir fenomeni açıklamaktadır.

Ay (İsis), Ay Düğümlerini (yılanı) yaratarak Güneş’i (Ra’yı) yener.

Astronomik olarak, Ay () Ay Düğümü () ve Güneş () hizalandığında; Ay Güneş’i kapatır, Güneş’in ışığı engellenir.

Güneş Tutulur.

No comments:

Post a Comment