Wednesday, March 11, 2020

İkililik ve Teklik Üzerineİyi ve Kötü birbirini yaratır.

Kabbala’da bir sütün sertliktir bir sütun yumuşaklıktır.

Bir tarafta Shiva vardır, bir tarafta Shakti vardır.

Shakti, Shiva’yı dans ettirerek varoluşu yaratır.

Evren Yin ve Yang’tır.

Tabiat Dişi ve Eril’dir.

Maskülen yaşam spiraline penetre eder ve,
Feminen değişime teslim olur.

Prana, kreatif güçtür; Akaşa’yı bir girdapa sokar ve solid formların ortaya çıkmasına sebep olur.

Bu sembol semavi dinlerde Adem ve Havva’nın yılan formundaki Şeytan tarafından elmayı yemek konusunda baştan çıkarılmasıyla anlatılır.

Yılan, uyanmış kundalini’dir.
Arzudur.
Güdüdür.
İd’dir.

Bu İsa’nın şeytan tarafından yoldan çıkarılmaya çalışılmasıyla aynıdır.

Bu Buddha’nın, duyusal zevkler ve dünyasal bağlılıklar tarafından baştan çıkarılmaya çalışılmasıyla aynıdır.

Bu arzusuyla baştan çıkmış Medusa’nın kafasındaki yılanlarla aynıdır.

İnsanoğlunun bağımlılıkları (bağlandıkları) Şeytan’dır.

Adem ve Havva’da,
Yılan = Kundanlini, arzular.
Elma = Baştan çıkma, dikkat dağılması.
Ağaç = Bilgi, Bu Dünya’nın bilgisi.

Ego arayışında kundalini’den kopuyoruz, Akaşa’ya bağımızdan kopuyoruz.

Bilgelik kaynağımızdan kopuyoruz.

Bu yanılsama âlemi Maya’dır, düalite üzerine kuruludur.

Politika, Sağ ve Sol’dur.
Demokratlara karşı Cumhuriyerçilerdir.

Batı ile Doğu iki kutuptur, birbirini var eder.

Kadın Erkek ile ürer.
Yaşam ortaya çıkar.

Bu âlem düalite üzerine kuruludur.

Lao Tzu’nun dediği gibi:
«Varlık ve yokluk birbirinden doğar.
Zor ve kolay birbirini üretir.
Uzun ve kısa birbirinin yansımasıdır,
Yüksek ve alçak aralarındaki tezattan ortaya çıkar.
Öncesi ve sonrası, birbirini takip eder.»
— Tao Te Ching, 2.Bölüm

Biz bu ikililikleri görelim.
Varoluşun bunun ötesinde olduğunu idrak edelim.

Yol Tek’tir.
Her şeyi yaradan Allah Tek’tir.
Her şey Bir’dir.

Kaynak: Inner Worlds Outer Worlds ve Samadhi, Daniel Schmidt

No comments:

Post a Comment